Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ


 


ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σημειώνεται στο Επίσημο Ανακοινωθέν της ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου ότι:
1. «Περιορίζουμε τὴν ἐλευθερία καὶ τὰ δικαιώματά μας, ἀκόμα καὶ στὸ θέμα τοῦ ἐεκκλησιασμοῦ, αὐτοβούλως, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ προστατεύσουμε τόσο τοὺς ἑαυτοὺς μᾶς ὅσο καὶ τοὺς συνανθρώπους μας καὶ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐξέλθουμε ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς ὅσον τὸ δυνατὸ συντομότερα».
1.1 Απαντούμε στο εν λόγω σημείο ως εξής: Η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των μετακινήσεων, η ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας, η ελευθερία του γραπτού ή προφορικού στοχασμού, η ελευθερία του προσώπου βάλλεται από τον αδιάκριτο αυταρχισμό και απολυταρχισμό εις το όνομα της βιολογικής υγείας των ατόμων υπό του ειδεχθούς Κρατισμού και Αστυνομικού Κράτους, ώστε να εφυσηχάσουμε και να συμβιβαστούμε στην περιώνυμη ανωμαλία την λεγόμενη «Νέα Κανονικότητα». Με την Κρατική επιβολή αντισυνταγματικών και άνομων κρατικών διαταγμάτων και το «κυνήγι μαγισσών» με τους αστυνομικούς έναντι των πολιτών, καταπαύει φαίνεται το αυτόβουλον, το αυτεξούσιον, η ελευθέρα βούληση του ατόμου, αφού άπαντες σχεδόν οι κρατικοί και μη θεσμοί επιβεβαιώνουν ύπουλα-σκόπιμα και προπαγανδιστικά και διαδίδουν τον τρόμο στις καρδιές και στις ψυχές των ανθρώπων.
1.2 Είναι ΑΞΙΟΝ απορίας που η εκκλησιαστική ηγεσία της νήσου των αγίων και αχρείων, που δεν έχει εντοπίσει τινά άδικον ή μεμπτόν στην εν λόγω περιρρέουσα ατμόσφαιρα, πολλώ δε μάλλον την εντεταλμένη και χρηματοδοτούμενη προπαγάνδα πειθούς με σοφιστικά επιχειρήματα υπέρ της καταπαύσεως των θεμελιωδέστερων δικαιωμάτων των υγειών ατόμων μιάς πόλεως, εις το όνομα της «ατομικής ευθύνης».
1.3 Άρα, συνεπώς, άγιοι αρχιερείς, με κάθε σεβασμό επειδή εσείς δεν έχετε οικογένειες, δεν είστε άνεργοι και εξάπαντος επειδή είστε βεβολευμένοι στα αξιώματα, στους μισθούς και στις καρέκλες σας, ΔΕΝ περιορίζονται τα θεμελιώδη ατομικά ή συλλογικά μας δικαιώματα «αυτοβούλως» όπως προσπαθείτε μάταια να μας το υποβάλλετε μεθοδικά και έντεχνα, αλλά μας περιορίζει τις ελευθερίες μας μη αυτοβούλως αλλά ετεροβούλως, ακούσια και υποχρεωτικώς με τρομοδιατάγματα και άδικους νόμους όπου μας οδηγούν σε οικογενειακή, ατομική και κοινωνική εξαθλίωση.
1.4 Στο θέμα του εκκλησιασμού, καλόν θα ήτο ίσως να έβγαινε ένα εκκλησιαστικό φιρμάνι ώστε να περιορίζει «αυτόβουλα» τον εκκλησιασμό των ευπαθών και ηλικιωμένων ομάδων, αλλά αν τούτο γίνει, είναι κατανοητόν ότι θα χαθούν και τα ελάχιστα έσοδα από των ελαχίστων εξάπαντος ηλικιωμένων εκκλησιαζουσών/όντων.
Το ανακοινωθέν σημειώνει επίσης:
2. «Ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς Θείας Μετιαλήψεως ἡ θέσn τῆς Ἐκκλησίας εἶναι σταθερὴ καὶ ξεκάθαρη. Τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ δὲν μεταδίδουν καμιὰν ἀσθένεια. Εἶναι τοῦτο ἀποδεδειγμένο ἀπὸ τὴν μακραίωνη ζωὴ καὶ πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ ἐξακολουθήσει νὰ μεταδίδεται μὲ τὸν ἴδιο παραδοσιακὸ τρόπο ποὺ γίνεται καὶ σήμερα, τηρουμένων ὅλων τῶν διατάξεων τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν γιὰ τὶς μεταξὺ ἀλλήλων ἀποστάσεις καὶ τὶς προσωπικὲς προφυλάξεις».
2.1 Μήπως θα έπρεπε η Εκκλησία της Κύπρου να απαντήσει επιστημονικώ τω τρόπω και εκτενή εμπεριστατωμένο τω λόγω ούτως ώστε να καταπαύσουν άπαξ και διαπαντώς οι κακόβουλες και αθεϊστικές παραφωνίες ή ανοησίες ότι τάχα μου υπάρχουν επιστημονικές έρευνες και μελέτες ότι η Θεία Κοινωνία δύναται να μεταδώσει τον ιό της Κορώνας; Μήπως χρειάζεται μία πιό επιστημονική απάντηση ώστε να προβληματιστούν και τα άπιστα ή αδιάφορα μέλη της Εκκλησίας;
Πολύ τολμηρά το ίδιο έκτακτο Ανακοινωθέν της ιεράς Συνόδου ακουμπάει και σε άλλα παρεμφερή ζητήματα που απασχολούν εύλογα τους πιστούς Χριστιανούς, όπως:
3. «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος χωρὶς νὰ παραβλέπει τὶς ἐπιφυλάξεις κάποιων ὡς πρὸς τὴ σύσταση καὶ τὴ δράση ὁρισμένων ἐμβολίων τὰ ὁποῖα ἑτοιμάζουν μεγάλες φαρμακευτικὲς βιομηχανίες, ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ ἀσπάζεται τὴ συνωμοσιολογία ποὺ ἀναπτύσσεται γύρω ἀπὸ τὸ θέμα καὶ ἀφοῦ ἄκουσε μὲ προσοχὴ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες ποὺ κάλεσε πρὸς τοῦτο, ἀποφάσισε νὰ συστήσει στοὺς πιστοὺς νὰ ἐμβολιασθοῦν ἐφόσον τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο συστήσουν οἱ Ἰατρικὲς Ὑπηρεσίες Ὑγείας τοῦ Κράτους. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδώσουμε κανενὸς εἴδους συμφέροντα στὶς Ἰατρικὲς Ὑπηρεσίες Ὑγείας τοῦ Κράτους παρὰ μόνο τὴν ἔγνοια τους γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ».
3.1 Απορώ και εξίσταμαι, τόσον ως επιστήμων Θεολόγος της Εκκλησίας της Κύπρου, όσο και ως το τελευταίον μέλος της Εκκλησίας της Κύπρου, με ποιάν επιστημονική αρμοδιότητα, βάσει ποιών ή ποιανών μελετών και ερευνών της ιεράς Συνόδου ή άλλων, αποφαίνεται a priori χωρίς καν να δούμε το εμβόλιο, χωρίς να επιμετρηθεί ο παράδοξος παράγων της εμφάνισης ενός αμφιλεγόμενου εμβολίου σε τόσον σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς καν να εξετασθεί το εμβόλιο αν εμπεριέχει ό,τι εμπεριέχει, και χωρίς να γίνουν μακροχρόνιες μελέτες και έρευνες επί αυτών των εν δυνάμει ή εν εξελίξει εμβολίων, ΠΩΣ και ΓΙΑΤΙ η Εκκλησία της Κύπρου παρακινεί και προτρέπει το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας να εμβολιασθεί; Είναι αυτός ο ρόλος της Εκκλησίας; Και ωραία μπορεί οι κρατικές υπηρεσίες να μην έχουν κανένα συμφέρον να εξαπατήσουν τον λαό μας, οι ξένες φαρμακοβιομηχανίες όμως με ποιόν ακριβώς τρόπο ελέγχονται τα άνομα και μυστικά συμφέροντα τους;
3.2. Τίθετανται εν αμφιβόλω οι Κρατικές υπηρεσίες εν όψει όζουσας και πολυποίκιλης διαφθοράς, τίθενται εν αμφιβόλλω οι καλές προθέσεις των Κρατικών υπηρεσιών αλλά και φαρμακοβιομηχανιών όσον αφορά τα εν λόγω αμφιλεγόμενα εμβόλια, πολλώ δε μάλλον θεωρώ ότι τίθεται εν αμφιβόλλω το εν λόγω σημείο του ανακοινωθέντος της ιεραρχείας της Εκκλησίας της Κύπρου, αφού προκαταλαμβάνουν χωρίς de facto επιστημονική έρευνα τις μελλοντικές εξελίξεις και μελλοντικά γεγονότα, όταν μάλλιστα κύπριοι αρχιερείς (λ.χ. ο Μόρφου) βρίσκονται σε διαμετρικά αντίθετη γνώμη και αντικείμενη αντίληψη από το έκτακτο συνοδικό ανακοινωθέν.
3.3 Ο ρόλος της Εκκλησίας της Κύπρου είναι να μεταβάλλεται σε φερέφωνο του Καίσαρος Κρατισμού και πιόνι του Επιστημονισμού και να ενθαρρύνει μάλλιστα τα πιστά μέλης της να εμβολιασθούν; Τί ακριβώς μας διαφεύγει στην εν λόγω εξίσωση;
3.4 Ωστόσο, η Εκκλησία της Κύπρου, αφού μπαίνει στον δημόσιο διάλογο ρωμαλέα και κάνει αναφορά περί συνομωσιολογίας, μήπως οφείλει με την αρχή της Ευαγγελικής Ονοματοφάνειας να υποδείξει και να στηλιτεύσει προδρομικώ τω τρόπω παράλληλα τους Συνωμότες και τους Συνωμοσιολόγους, ώστε να προφυλάξει τα μέλη της, όχι μόνον με την εξωθεσμική αρμοδιότητα της με την εν λόγω έκτακτη ιδιότυπη ενθάρρυνση (κράχτης του Λεβιάθαν) εμβολιασμών των ατόμων, αλλά μήπως θα έπρεπε προτού σταθούμε στην σειρά για εμβολιασμό σαν τα φρόνιμα προβατάκια να καταγγείλει πρώτιστα ευθαρσώς τους συνωμοσιολόγους και συνωμότες στα περί της πανδημίας και του εμβουλίου του κορωναϊού;
3.5 Το πρωτοφανές και ενδιαφέρον ανακοινωθέν της Εκκλησίας της Κύπρου αφήνει να νοηθεί ότι στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα υφίσταται κάποιος «κακός λύκος» και όλα αυτά τα άρρητα ρήματα ή όλοι αυτοί είναι οι διάφοροι άσχετοι ή σχετικοί συνωμοσιολόγοι, αλλά εν τέλει δεν μας αποσαφηνίζει -ώς όφειλεν- την αλήθεια από το ψεύδος και ΜΑΛΙΣΤΑ ενθαρρύνει τον απροϋπόθετο και ανεξέταστο εμβολιασμό των πιστών με εισαγώμενα και αλλότρια αμφιλεγόμενα εμβόλια. Γιατί άραγε; Πολλώ μάλλον ενθαρρύνει τους Χριστιανούς να εμβολιασθώσι, με αμφιλεγόμενα εμβόλια, με εμβόλια του ποδαριού που εξάπαντος θα καταστήσουν μία ανθρωπότητα σε πειραματόζωα, αφού εν τάχει μας κατευθύνουν και μας καθοδηγούν άπαντες οι θεσμικοί τσομπαναραίοι (Κράτος και Εκκλησίας) σε μαζικούς και οργανωμένους ή προσχεδιασμένους εμβολιασμούς. Πολύ περίεργα δεν είναι τα πράγματα;
Σημειώνει εν τέλει το ίδιο ανακοινωθέν:
4. «Ἀσφαλῶς κανεὶς δὲν θὰ ἐξαναγκαστεῖ νὰ ἐμβολιασθεῖ, θὰ πρέπει ὅμως καὶ ὅσοι ἀποφασίσουν νὰ ἐμβολιασθοῦν νὰ μὴν ἐπιβαρύνουν τὴ συνείδησή τους μὲ ἀνεδαφικὲς καὶ ἀντεπιστημονικὲς προλήψεις».
4.1 Αυτή η βεβαιότητα της ιεράς Συνόδου από που αντλείται; Όπως επίσης από πού αντλείται η βεβαιότητα ότι τα εμβόλια (που ακόμη δεν δοκιμάσθηκαν επαρκώς επάνω σε ανθρώπους) θα είναι ασφαλή για την υγεία των εμβολιασθέντων; Γιατί τόση ενθάρρυνση στους ανθρώπους να εμβολιασθούν μάνι-μάνι; Βάσει ποιάς επιστημονικής έρευνας και μελέτης κατέληξε η ιεράς Σύνοδος ότι όλα βαίνουν καλώς και πρός το συμφέρον των πολιτών και πιστών της; Μήπως η ιεραρχεία της Εκκλησίας εκφράζει αυθαίρετα και βεβιασμένα συμπεράσματα;
4.2 Μήπως η επίσημη θέση της ιεραρχείας της Εκκλησίας της Κύπρου συνιστά αντιδεοντολογική, αντι-βιοθεολογική και αντιβιοηθική θέση ή ανίερη πρόταση, αφού έχει συμβουλευθεί μόνον τους ειδικούς επιστήμονες και την επιστημονική ομάδα της Κυβερνήσεως; Γιατί άραγε τέτοια ή τόσο επιλεκτική μονομέρεια και μεροληπτική προσέγγιση καθώς και τυφλή εμπιστοσύνη στα εν εξελίξει πράγματα περί της πανδημίας στα εσωτερικά της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Τί κρύβεται πίσω από την κουρτίνα;

Του Παναγιώτη Νούνη
Σύμβουλος Ψυχικής & Πνευματικής Υγείας – Life Coach

† Θεολόγος – Θρησκειολόγος – Φιλόλογος
@: panagiotisnounis@gmail.com

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 00357 - 96 89 77 11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου