Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΗΓΗ


Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στην άποψη του JKrishnamurti σχετικά με την αυτογνωσία, από τον συνεργάτη μας Παναγιώτη Νούνη – Σύμβουλο Ψυχικής & Πνευματικής Υγείας.

ΠΕΡΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Περιεχόμενα:
1. Αγγλικό κείμενο.
2. Μετάφραση στα Ελληνικά.
3. Σύντομος Κριτικός Σχολιασμός.

TRANSCRIPT
And that observation is not possible if there is any form of prejudice, conclusion, a formula according to which you are observing. If you are observing according to some psychologist, you really are not observing yourself, you are observing what the psychologist has said to you, and through that you are observing. Therefore there is no self-knowing.
And this implies an awareness. You know, there are many schools in Asia and I believe they are creeping into this country too, where you are being taught how to be aware, or how to be attentive. The first thing is, if I may point out, don't join anything, don't join any group, any organization - I hope there is nobody here who is the head of organizations, or group leaders. Don't, because you need a mind that is capable of standing completely alone, not be burdened by the propaganda of others or the experiences of others. Enlightenment doesn't come through a leader, through a teacher, it comes through understanding of 'what is', which is in yourself, not running away from yourself. So don't, if I may most respectfully suggest, don't join anything.

By JKrishnamurti

ΜετάφρασηΚαι αυτή η παρατήρηση δεν είναι δυνατή αν υπάρχει οποιαδήποτε μορφή προκατάληψης, συμπεράσματος, ενός τύπου σύμφωνα με τον οποίο παρατηρείτε. Εάν παρατηρείτε σύμφωνα με κάποιον ψυχολόγοπραγματικά δεν παρατηρείτε τον εαυτό σαςπαρατηρείτε τι σας είπε ο ψυχολόγος και μέσω αυτού παρατηρείτεΕπομένως δεν υπάρχει αυτογνωσία.
Και αυτό συνεπάγεται επίγνωση. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά σχολεία στην Ασία και πιστεύω ότι σέρνονται και σε αυτήν τη χώρα, όπου σας διδάσκονται πώς να γνωρίζετε, ή πώς να είστε προσεκτικοί. Το πρώτο πράγμα είναι, αν μπορώ να επισημάνω, μην συμμετάσχετε σε τίποταμην συμμετάσχετε σε καμία ομάδα, καμία οργάνωση - ελπίζω ότι δεν υπάρχει κανείς εδώ που να είναι επικεφαλής οργανώσεων ή αρχηγών ομάδων. Μην, επειδή χρειάζεστε ένα μυαλό που να είναι ικανό να στέκεται εντελώς μόνονα μην επιβαρύνεσται από την προπαγάνδα των άλλων ή από τις εμπειρίες των άλλων. Ο φωτισμός δεν έρχεται μέσω ενός ηγέτημέσω ενός δασκάλουέρχεται μέσω της κατανόησης του «τι είναι», το οποίο είναι στον εαυτό σας και μη ξεφεύγετε από τον εαυτό σας. Γι 'αυτό, σας προτείνω με σεβασμό, μην συμμετέχετε σε τίποτα.
Του Τζιντού Κρισναμούρτι

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

Τούτο που επισημαίνει στοχαστικά ο φιλόσοφος Κρισναμούρτι και φαίνεται να έχει εν μέρει δίκιο, είναι, ότι η έμμεση παρατηρήση και η πλάγια γνώση του εαυτού μας, δεν σημαίνει αυτο-γνωσία, αλλά κατ΄ουσίαν είναι ετερογνωσία, αφού μαθαίνουμε πράγματα για τον εαυτόν μας κυρίως μέσω των οικείων, των φίλων, των εχθρών, των ειδικών Ψυχικής Υγείας, Ψυχολόγων, κ.ο.κ.
Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να νοηθεί αυτογνωσία, αλλά υπάρχει έμμεση αυτογνωσία.
Πότε ταξιδεύουμε στον δρόμο της Αυτογνωσίας ή της γνωριμίας και γνώσης του εαυτού μας;
Μέσω της αυτο-επίγνωσης του ποιοί εν τέλει είμαστε στην πραγματικότητα, και όχι του ποιοί φανταζόμαστε ή επιθυμούμε ιδανικά να είμαστε. Η αυτο-επίγνωση είναι ένα σημαντικό κλειδί για τον δρόμο της αυτογνωσίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτογνωσία μέσω τρίτου.
Υπάρχει αυτογνωσία μέσω τρίτου, αν δεν ενεργοποιηθεί η επίγνωση του εαυτού, όπως υπάρχουν οι οδοδείκτες και οι ταμπέλες μέσα στους δρόμους που μας δείχνουν και μας κατευθύνουν σωστά για το ποιάν ακριβώς κατεύθυνση μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας. Επομένως δύναται εν μέρει να υπάρχει αυτογνωσία μέσω τρίτων.
Η αρνητική δήλωση του φιλόσοφου Κρισναμούρτι δεν μας αναπαύει, καθότι θεωρείται εμμέσως πλην σαφώς μηδενιστική και αφοριστική δήλωση έναντι των ψυχολόγων.
Επίσης, διαφωνώ, στο αστόχαστο σύνθημα «μην συμμετέχετε σε τίποτε». Θεωρώ ότι ο άνθρωπος έχει πολλαπλές επιλογές ώστε να δουλέψει με τον εαυτό του και με τους άλλους ως κοινωνικό όν, ασχέτως αν αυτές είναι θρησκευτικές ή ψυχολογικές ομάδες.
Δεν έχουν άπαντες ένα γερό και ικανό εκπαιδευμένο μυαλό, και μια ισχυρά λογική ενέργεια, ώστε να δύναται ο κάθε άνθρωπος να στέκεται παντελώς μόνος. Αυτό είναι το ζητούμενο; Να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να δρα ανεξάρτητα και αυτόνομα από τους άλλους;
Μα ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία έχει ανάγκη τον παραμικρό άλλο άνθρωπο και τούτη είναι η τάξη ή νομοτέλεια του σύμπαντος, ώστε να αισθανόμαστε την ανάγκη του Άλλου. Και όχι να επικεντρωθούμε και να οδηγηθούμε στην εγωκεντρική συσπείρωση του εαυτού μας, η οποία αλλοτριώνει τον εαυτό και το πρόσωπο του ανθρώπου που την επιλέγει.
Βέβαια, από την άλλη ο Κρισναμούρτι έχει κάποιο δίκιο όταν ομιλεί περί θρησκευτικής ή οργανωσιακής προπαγάνδας, αλλά για να μάθει ο άνθρωπος να αναγνωρίζει και να διακρίνει την θρησκευτική, την φιλοσοφική ή άλλου είδους προπαγάνδα μήπως θα πρέπει να αποκτήσει εμπειρία σε αυτά τα συστήματα;
Ο Κρισναμούρτι, είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία του πολεμώντας δικαίως την θρησκευτική προπαγάνδα, διενεργεί μια λεπτεπίλεπτη ιδεολογική και φιλοσοφική προπαγάνδα κατά των ψυχολόγων και υπέρ των δηλώσεων του ως ύψιστη αυθεντία.
Αναντίρρητα στο σημείο που συμφωνούμε απόλυτα μαζί του είναι στην αποφατική ψυχολογική δήλωση του «μην ξεφεύγετε απο τον εαυτό σας».
Η διαφυγή από τον εαυτό μας, προκαλεί την (πολυ)διάσπαση του νού και της καρδιάς του εαυτού, πράγμα που σηματοδοτεί ότι ο άνθρωπος αδυνατεί να γνωρίσει τον εαυτό του, αφού τον αποφεύγει με σωρηδόν εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα.
Τέλος, θεωρούμε, ότι η κατανόηση του εαυτού και του υπαρξιακού ερωτήματος «τι είμαι» ή «τι είναι ο εαυτός» δύναται να έρθει είτε άμεσα με σκληρό προσωπικό αγώνα, είτε έμμεσα με την εκούσια ή ακούσια καθοδήγηση τρίτων.

Του Παναγιώτη Νούνη
Σύμβουλος Ψυχικής & Πνευματικής Υγείας - Life Coach
† Θεολόγος - Θρησκειολόγος - Φιλόλογος

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 00357+96897711

πηγή: J. Krishnamurti, Fourth Public Talk at San Diego State College, California 9 April 1970


ΠΗΓΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου