Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020

ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΟΥΝΤΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ), ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ COACHING


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ COACHING

Της κ. Θεοδώρας Φούντα, Κοινωνιολόγου

Η έννοια του Coaching


Ο όρος Coaching παραπέμπει στον αθλητισμό όπου και η πρώτη χρήση του όρου εμφανίζεται το 1861. Το λεξικό Oxford dictionary ορίζει το ρήμα coach ως «εκπαιδεύω και προετοιμάζω μέσα από ιδιωτικά μαθήματα». Επιπλέον η λέξη Coach σε πολλά λεξικά μεταφράζεται ως άμαξα και προσδιορίζεται ως μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανθρώπων από το σημείο που βρίσκονται, σε ένα άλλο σημείο που θέλουν.

Τι είναι όμως το Coaching και πότε εμφανίζεται ιστορικά για πρώτη φορά; Το Coaching έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα με πρώτο Coach κατά πολλούς τον Σωκράτη. Ο Σωκράτης χρησιμοποιώντας την μαιευτική μέθοδο και μέσω κατάλληλων ερωτήσεων βοηθούσε τον συνομιλητή του να φτάσει σταδιακά σε γνώσεις που ήδη είχε μέσα του, να ανακαλύψει τον εαυτό του και στη συνέχεια συνειδητοποιώντας την αλήθεια του, να προχωρήσει επιτυχώς στη ζωή του.

Παλαιότερα όμως και από τον Σωκράτη, ανατρέχοντας στην Οδύσσεια, ο Οδυσσέας φεύγει για την Τροία και αφήνει το γιο του στον έμπιστο φίλου Μέντορα, για να τον προστατεύσει, συμβουλεύσει, εκπαιδεύσει και υποστηρίξει. Θεωρείται ότι ο Τηλέμαχος εφαρμόζει μεθόδους mentoring oι οποίες μοιάζουν αρκετά σε μεθόδους Coaching.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τo Coaching είναι άτυπα, ένα κομμάτι της ανθρώπινης ζωής γιατί πολύ συχνά γονείς που αγαπούν τα παιδιά τους άνευ όρων αλλά και πολλοί άλλοι που πιστεύουν στις δυνατότητες των ανθρώπων τους, τους καλλιεργούν την αυτοπεποίθηση, τους υποστηρίζουν και τους ενθαρρύνουν να πετύχουν τα όνειρα τους.

Το Coaching στη σημερινή του μορφή παρουσιάζεται στις ΗΠΑ στο τέλος της δεκαετίας του 1980 μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζονται Coaches στις εταιρείες με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των στελεχών. Στη δεκαετία του 1990 εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς στην Αυστραλία και την Ευρώπη. Στις ΗΠΑ η προσέγγιση του Coachιng δέχεται αρκετούς επηρεασμούς από το NLP, Neuro-Linguistic-Programming ενώ στη Μ. Βρετανία και την Αυστραλία η προσέγγιση του Coaching είναι περισσότερο επηρεασμένη από την κλινική ψυχολογία και τις σχολές ψυχοθεραπείας.

Γενικότερα , επιστημονικά το coaching έχει επηρεαστεί από την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, το management, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη φιλοσοφία. Το επιστημονικά πεδίο όμως στο οποίο φαίνεται να στηρίζεται και να αποκτά τα τελευταία 20 χρόνια μια επιστημονική βάση είναι o τομέας της θετικής ψυχολογίας Selinman ( 2000). Σύμφωνα με τον ιδρυτή της Θετικής Ψυχολογίας Seligman το Coaching είναι το πρακτικό εργαλείο εφαρμογής του νέου αυτού πεδίου της ψυχολογίας.

Ο όρος Coaching δε έχει αποδοθεί επαρκώς στα Ελληνικά με αποτέλεσμα άλλοτε να μεταφράζεται ως προπόνηση και για άλλοτε ως προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Στην παρούσα φάση θα χρησιμοποιήσουμε τους όρους Coaching, Coach και Coachee (πελάτης )στα Αγγλικά.
(...)

Συμβουλευτική & Coaching

Τα όρια μεταξύ συμβουλευτικής και Coaching είναι αρκετά δυσδιάκριτα κα οι δεξιότητες ενός Coach και ενός Συμβούλου είναι οι ίδιες. Αν και οι συμβουλευτικές προσεγγίσεις ποικίλουν, η βασική διαφορά μεταξύ Coaching και Συμβουλευτικής είναι ότι ο σύμβουλος θα αναζητήσει τη ρίζα του προβλήματος, θα διαγνώσει τα προβλήματα, θα τα ορίσει κάποιες φορές και μετά θα εφαρμόσει τις απαραίτητες λύσεις. Αντίθετα, ο Coach ξεκινά με το εδώ και τώρα και εστιάζει στο μέλλον υποστηρίζοντας τους Coachees να αναλάβουν δράση και να δημιουργήσουν τις δικές τους λύσεις. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όπως και ο Coach έτσι και ο Σύμβουλος κάνει ερωτήσεις και προσφέρει παρατηρήσεις με τη λογική να βοηθήσουν τους «πελάτες» να βρουν λύσεις.
(...)

Oρισμοί Coaching

Πολλοί και διαφορετικοί οι ορισμοί του Coaching με πολλούς να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Ακολουθούν οι πλέον χαρακτηριστικοί ορισμοί: «… το coaching βοηθά τους ανθρώπους να επιτύχουν. Το Coaching ξεκλειδώνει τις δυνατότητες των ανθρώπων να μεγιστοποιήσουν τη δική τους επίδοση. Τους βοηθά να μάθουν και όχι να διδαχθούν» Whirtmore (2009) «..Το coaching είναι η τέχνη της διευκόλυνσης της απόδοσης, της μάθησης και της ανάπτυξης ενός άλλου..» Downey (2003). «Το Coaching είναι η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων κάποιου έτσι ώστε η απόδοση του στην εργασία να βελτιωθεί, έχει στόχο την υψηλή απόδοση και τη βελτίωση στην εργασία αν και μπορεί να έχει και αντίκτυπο στην ιδιωτική ζωή του ατόμου. Συνήθως διαρκεί λίγο και εστιάζει σε συγκεκριμένες δεξιότητες και επιδιώξεις.» Jessi Jarvis, The Case for Coaching (CIPD,2006). Από τους παραπάνω ορισμούς είναι εμφανές ότι το Coaching είναι ένα μέσο συστηματικής αύξησης της απόδοσης του ατόμου. Η λέξη απόδοση είναι ευρεία έννοια και έχει εφαρμογή είτε σε οργανωσιακό περιβάλλον είτε σε οικογενειακά θέματα είτε σε προσωπικά ζητήματα.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι Coaching δεν είναι καθοδήγηση, δεν επικεντρώνεται στο παρελθόν, δεν θεραπεύει τραύματα και δεν είναι ψυχοθεραπεία. Ο Coach δεν αναλαμβάνει να βρει τη λύση του προβλήματος και δεν εκτελεί εκείνος/η τη δράση του Coachee. Μεταφορικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως η άμαξα μεταφέρει κάποιον από το χώρο στον οποίο βρίσκεται σε ένα νέο χώρο που επιθυμεί έτσι και ο Coach μεταφέρει τον/την Coachee (πελάτη) από την τωρινή του θέση σε μια νέα επιθυμητή θέση.
(...)


Tης Θεοδώρας Φούντα,
Κοινωνιολόγος BA, BSc, MPhil University of Glasgow & Certified Coach University of Cambridge, UK.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου