Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ' ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣὉμοῦ δίκαιον τρεῖς σέβειν Ἑωσφόρους,
Φῶς τρισσολαμπὲς πηγάσαντες ἐν βίῳ.

Κοινὸν τὸν ὕμνον προσφέρειν πάντας θέμις,
Τοῖς ἐκχέασι πᾶσι κοινὴν τὴν χάριν.

Ἔαρ χελιδὼν οὐ καθίστησι μία·
Αἱ τρεῖς ἀηδόνες δὲ τῶν ψυχῶν ἔαρ.

Τὴν μὲν νοητὴν ἡ Τριὰς λάμπει κτίσιν,
Τριάς γε μὴν αὕτη δὲ τὴν ὁρωμένην.

Ἀπώλεσαν μὲν οἱ πάλαι Θεοῦ σέβας,
Ἐξ Ἡλίου τε καὶ Σελήνης ἀφρόνως·
Κὰλλoς γὰρ αὐτῶν θαυμάσαντες καὶ τάχος,
Ὥσπερ θεοῖς προσῆγον οὐκ ὀρθῶς σέβας.

Ἐκ τῶν τριῶν τούτων δὲ φωστήρων πάλιν,
Ἡμεῖς ἀνηνέχθημεν εἰς Θεοῦ σέβας,
Κάλλει βίου γάρ, τῇ τε πειθοῖ τῶν λόγων,
Πείθουσι πάντας τὸν μόνον Κτίστην σέβειν.

Κτίσιν συνιστᾷ τὴν δὲ τὴν ὁρωμένην,
Τὸ Πῦρ, Ἀήρ, Ὕδωρ τε, καὶ Γῆς ἡ φύσις.

Οἱ δ᾿ αὖ συνιστῶντές τε κόσμον τὸν μέγαν,
Τὴν πρὸς Θεόν τε Πίστιν, ὡς ἄλλην κτίσιν
Στοιχειακῆς φέρουσι Τριάδος τύπον.

Μέλει γὰρ αὐτοῖς οὐδενὸς τῶν γηΐνων,
Καὶ γήϊνον νοῦν ἔσχον οὐδὲν ἐν λόγοις.

Ὁ Γρηγόριος γὰρ πῦρ πνέει νοῦς τὸν λόγον,
Πρὸς ὕψος αὖ πείθοντα πάντα ἐκτρέχειν.

Τοῖς λιποθυμήσασι δ᾿ ἐκ παθῶν πάλιν,
Ἀναπνοὴ τις οἱ Βασιλείου λόγοι.

Μιμούμενος δὲ τὴν ῥοὴν τῶν ὑδάτων,
Ὁ καρδίαν τε καὶ στόμα χρυσοῦς μόνος,
Τοὺς ἐκτακέντας ἐκ παθῶν ἀναψύχει.

Οὕτω πρὸς ὕψος τὴν βροτῶν πᾶσαν φύσιν,
Ἐκ τῆς χθονὸς φέρουσι τοῖς τούτων λόγοις.

Λάμψεν ἑνὶ τριακοστῇ χρυσοτρισήλιος αἴγλη.

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


CATHERINE THE GREAT - 10EPS HD - English subtitlesΗ ιστορία των νεανικών χρόνων (15-33) της Ρωσσίδας Αυτοκρατόρισσας, της Τσαρίνας Μεγάλης Αικατερίνης!

Ετοιμαστείτε να γίνετε μάρτυρες των πρώτων 20 χρόνων (1744-1762) της νεανικής ζωής της στην Ρωσσία.

Είκοσι (20) χρόνια με φοβερές διαπλοκές στην Τσαρική αυλή, συνωμοσίες, διαμάχες εξουσίας, έρωτες και αγάπη άνευ όρων για την Ρωσσία.

(Η μετάφραση της περίληψης στα Ελληνικά είναι του κ. Τηλέμαχου Αγγέλου)

The story of the Great Russian empress in her early years (15-33). Prepare to become a witness of the first 20 years (1744–1762) of her life in Russia. 20 years of court intrigues, conspiracies, power struggles and unconditional love to Russia.


Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


CATHERINE THE GREAT - 9EPS HD - English subtitlesΗ ιστορία των νεανικών χρόνων (15-33) της Ρωσσίδας Αυτοκρατόρισσας, της Τσαρίνας Μεγάλης Αικατερίνης!

Ετοιμαστείτε να γίνετε μάρτυρες των πρώτων 20 χρόνων (1744-1762) της νεανικής ζωής της στην Ρωσσία.


Είκοσι (20) χρόνια με φοβερές διαπλοκές στην Τσαρική αυλή, συνωμοσίες, διαμάχες εξουσίας, έρωτες και αγάπη άνευ όρων για την Ρωσσία.


(Η μετάφραση της περίληψης στα Ελληνικά είναι του κ. Τηλέμαχου Αγγέλου)


The story of the Great Russian empress in her early years (15-33). Prepare to become a witness of the first 20 years (1744–1762) of her life in Russia. 20 years of court intrigues, conspiracies, power struggles and unconditional love to Russia.


Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

ΤΟ ΟΓΔΟΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


CATHERINE THE GREAT - 8EPS HD - English subtitlesΗ ιστορία των νεανικών χρόνων (15-33) της Ρωσσίδας Αυτοκρατόρισσας, της Τσαρίνας Μεγάλης Αικατερίνης!

Ετοιμαστείτε να γίνετε μάρτυρες των πρώτων 20 χρόνων (1744-1762) της νεανικής ζωής της στην Ρωσσία.

Είκοσι (20) χρόνια με φοβερές διαπλοκές στην Τσαρική αυλή, συνωμοσίες, διαμάχες εξουσίας, έρωτες και αγάπη άνευ όρων για την Ρωσσία.

(Η μετάφραση της περίληψης στα Ελληνικά είναι του κ. Τηλέμαχου Αγγέλου)

The story of the Great Russian empress in her early years (15-33). Prepare to become a witness of the first 20 years (1744–1762) of her life in Russia. 20 years of court intrigues, conspiracies, power struggles and unconditional love to Russia.


HENRI BERGSON (ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ), ΠΕΡΙ ΠΤΩΣΕΩΣ


   

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020

ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΝΩΝΥΜΟ» ΔΙΚΗΓΟΡΙΣΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑΝΕΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΝΩΝΥΜΟ» ΔΙΚΗΓΟΡΙΣΚΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Του Παναγιώτη Νούνη

11 Ιανουαρίου 2020

Ακουλουθεί, ένας εκτενής επιθετικός και ειρωνικός σχολιασμός, προφανώς, μάλλον απο «Ανώνυμους» Σιναΐτες πατέρες της Ιεράς Μονής Σινά, κατά του υποφαινόμενου Λαϊκού Θεο-Λογικού Στοχαστή, καθότι διατυπώσαμε μερικές εύλογες και λογικές αντιρρήσεις κατά του χλιαρού και επιθετικού Δελτίου Τύπου της Ι.Μ. Σινά κατά τινός ιστολογίου.

Πληροφορίες, μου επεσήμαναν ότι η Ι.Μ. Σινά παρακολουθεί στενά το ιστολόγιό μας.

Παραδοχή: Σε παν ό,τι καταφέρεται με περισσήν ειρωνεία, καλώς ή κακώς, επί προσωπικού και κατά του χαρακτήρα μας ο αγαπητός ανώνυμος αδελφός και πατέρας θεωρούμε ότι έχει απόλυτο δίκαιο.

Δεν σκοπεύω όμως να δικαιολογήσω καθόλου τον εαυτό μου, αλλά μάλλον επιθυμώ να επισημάνω την ουσία του όλου ζητήματος.

Ανάμεσα στις κάμποσες ανούσιες, ανόητες και ανόνητες φλυαρίες του αναφέρει και το ακάθαρτο «πνευματικό» και «θεολογικό» περιεχόμενο της αλγεινής προπαγάνδας του, τουτέστιν, ότι το Ουκρανικό Ζήτημα, ερωτά δήθεν ρητορικά:
«Από πότε διοικητικό θέμα διασαλεύει την πίστη;»

Απ' ότι φαίνεται, ανεπίσημα, η Ι.Μ. Σινά, μάλλον, θεωρούν ότι το Ουκρανικό Ζήτημα είναι ένα ζήτημα «διοικητικής φύσεως». Είναι πράγματι τέτοιο; Αν η Ι.Μ. Σινά έχει θεολογική γνώμη (έστω και εσφαλμένη, κακόγνωμη ή κακόδοξη) εξ αιτίας της χιλιόχρονης παραδόσεώς της θα είναι καλό και ωφέλιμο μάλλον να την διατυπώσει ΕΠΙΣΗΜΑ και ΔΗΜΟΣΙΑ και να παύσει τον αθεολόγητο ανταρτοπόλεμο μέσω της ανώνυμης θρασύτητας και δειλίας.

Αυτή βέβαια, η γνώμη του «Ανώνυμου» -Σιναΐτη μάλλον- είναι η παγιωμένη εκκλησιαστική προπαγάνδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μιας μερίδας πλανεμένων εθνοφυλετιστών Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος και η μεγίστη κωλοτούμπα και προδοσία του Πατριάρχη της Αλεξανδρείας κατά της Ουκρανικής Εκκλησίας.

Να ερωτήσω αφελώς τους καλούς πατέρες της Ι.Μ. Σινά, το επόμενο ρητορικό θεολογικό μας ερώτημα: άραγε, απο πότε η αντικανονική μετάλλαξις των Σχισματικών και Καθαιρεμένων και η υπερόριος εμβάπτισις αυτών ως Κανονικών, και η διά της εισπηδήσεως αναγνώρησις εκείνων ως δήθεν μια ακόμη «Νέα» και «Αυτοκέφαλη Εκκλησία» είναι ζήτημα αμιγώς Κανονικόν, δηλ. μόνον διοικητικής φύσεως, και ουχί Ζήτημα Εκκλησιολογικής-Δογματολογικής-Μυστηριολογικής και στον οντολογικό πυρήνα του μείζον Ζήτημα Σωτηριολογικής φύσεως;

Ποιον όμως είναι, το ορθοδόξως και απλανώς θεολογείν και εκκλησιολογείν στο Ουκρανικό Ζήτημα;

Το Εκκλησιο-Λογικό Αντεπιχείρημα του ΝΟΥΝΗ:

1. Αν η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αθωώσει και επαναφέρει ως Κανονικόν Επίσκοπον της Εκκλησίας, έναν Σχισματικόν επίσκοπον (των ΓΟΧ) της Κρήτης, δηλ. να τον αθωώσει δια Κανονικά κ.ά. λογής παραπτώματα που διέπραξεν στην Εκκλησία της Κρήτης, τότε, ποια η αξία της αποφάσεως της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος;

2. Ισούται η εν λόγω (εν Ελλάδι) Συνοδική απόφασις με ένα μεγάλο και ολοστρόγγυλο ΜΗ-ΔΕ-ΝΙ-ΚΟ!

3. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως [εις το οποίον εμπίπτει (αντι)κανονικά η εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησία της Κρήτης], όμως, δύναται βεβαίως να κηρύξει, με ειδικήν Πατριαρχικήν Πράξιν, ως ΑΚΥΡΟΝ και ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΝ και ΑΝΕΝΕΡΓΗΤΟΝ την εν λόγω απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος και μάλιστα να επιτιμήσει την Σύνοδο της ΕτΕ, αλλά και αν δεν ενεργήσει έτσι και παραμείνει σιωπηλό, τότε, η αθωωτική απόφασις της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν ωφελεί σε τίποτε και κανέναν.

ΑΡΑ: η πατριαρχική εισπήδησις και ληστρική απόφασις και κακόγνωμη/κακόβουλη αναγνώρισις της «Αυτοκεφαλαρχίας» των Ουκρανών Σχισματικών, είναι αφ΄ εαυτού της και θα παραμείνει εσαεί ως ΑΚΥΡΟΣ και ως ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ.
(«ΤΟ ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΥΝΗ» ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΑΡΧΙ(ΔΙ)ΣΤΩΝ). [Πηγή]

Αυτό, δεν είναι το ορθοδόξως και απλανώς εκκλησιολογείν και θεολογείν για το Ουκρανικό Ζήτημα;

Τα συμπεράσματα και τα σχόλια είναι εξάπαντος δικά σας, διότι εμπιστευόμεθα την κρίσιν σας.


Του Παναγιώτη Νούνη

† Θεο-Λογικός και Θρησκευτικός Στοχαστής
Εκκλησιαστικός Ρεπόρτερ, Ιστορικός
Διαχειριστής του Ιστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Για συνεργασίες και επικοινωνία: Tηλ.: 00357-96897711
apologitika@gmail.com panagiotisnounis@gmail.com


ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ «ΑΝΩΝΥΜΟΥ» ΔΙΚΗΓΟΡΙΣΚΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΑΣ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ.

Ανώνυμος (9 Ιανουαρίου 2020 - 1:08 π.μ.):

Επανέρχομαι, ως μη ώφειλε, για να σχολιάσω τους φιλόφρονας, και λόγω εορτών, λόγους της απάντησης του εκλεκτού αυτοτιτλοφορουμένου "Θεο-Λογικός και Θρησκευτικός Στοχαστής, Εκκλησιαστικός Ρεπόρτερ, Ιστορικός" (!!!), κ. Παναγιώτου Νούνη, ο οποίος παρά την Θεο-λογική του επιμένει να θεάται τα αθέατα κοσμικώς και ορθοδόξως να ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα ακολουθώντας το Goebbelικό ρίξε, ρίξε λάσπη και στο τέλος κάτι θα μείνει, χωρίς παράλληλα να αρθρώσει ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα.

Μου καταλογίζει έπαρση, αναίδεια και θράσος τα οποία απέφυγα να του αποδώσω στο πρώτο του κείμενο. Έπαρση γιατί κινείται με απόλυτες βεβαιότητες για την αξία του, αναίδεια γιατί χρησιμοποιεί ανοίκειους χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό μου που αγνοεί και θράσος γιατί υψώνει ανάστημα μυρίων "κερκοπιθήκων" στην αρχαιότερη με συνεχή λειτουργία Μονή της Χριστιανοσύνης, που σύμπασα η Χριστιανοσύνη και οι αιώνες σέβονται και μάλιστα επιμένοντας σε αυτό.

Το ιστολόγιο του δεν αποτελεί σπίτι του αλλά διαφανή τρόπο επικοινωνίας. Η διαφορά μας έγκειται στο ότι αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά την επικοινωνία. Εκείνος απαιτώντας και προκαλώντας αυτό πού τον ξεπερνά και εγώ υπερασπιζόμενος αυτό που αγαπώ και εκείνος ονομάζει "βαλτός". Είμαι τόσο βαλτός όσο είναι και εκείνος.

Κρύβομαι λοιπόν αφού ρωτάτε γιατί βαρέθηκα τους σύγχρονους ορθόδοξους ιεροεξεταστές του "είσαι και λέγεσαι" που εναυρίνονται να απαιτούν και να συντρίβουν τον άλλο στο όνομα του άγνωστου σε αυτούς Ιησού Χριστού, αναβιώνοντας έναν σύγχρονο αποτρόπαιο και επικίνδυνο δοκητισμό.

Συνειδητοποιώντας την γκάφα του, υποδύεται κρίση ταπεινώσεως "ως ο τελευταίος των της Εκκλησίας της Κύπρου Λαϊκών Θεολόγων (Σημ. όλα κεφαλαία!), και ως ένας εν δυνάμει Λαϊκός Χριστιανός (Σημ. Επίσης) που επιθυμεί να δοθεί μια λύση κατά Θεόν" για να επιστηρίξει το ατόπημά του "ερωτώ και απαιτώ να λάβει ΕΠΙΣΗΜΗ και ΓΡΑΠΤΗ θέση η Ι. Μ. Σινά για το Ουκρανικό Ζήτημα". Οι ειδικοί επιεικώς θα μπορούσαν να διαγνώσουν κρίση ναπολεοντισμού.

Συνεχίζει "Άραγε, όσοι έχουμε τέτοια απαίτησιν είμαστε (κατά την δική σας εμπαθή άποψη) περίεργοι, προπαγανδιστές, αργόσχολοι και αργολόγοι, άτομα που δεν έχουμε δράμια προσευχής και δεν έχουμε καμμία σχέση με τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος;" Φυσικά αφού δεν σέβεσθε το θεόσδοτο αυτεξούσιο και το δικαίωμα του άλλου στην σιωπή και στην προσευχή!

Στην συνέχεια οι μάσκες πέφτουν αφού προτείνει ριζικές λύσεις για την παλαίφατη και ιστορική Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά "μήπως θα πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί;" Τα σχόλια περιττεύουν και για τον τρόπο και για το ήθος!

Γράφει "Ενοχλήσαμε την Ιερά Μονή του Σινά, προβληματιζόμενοι για την κατά Θεόν θέση της γύρω από το Ουκρανικό; Μήπως, ενοχλήσαμε και το οικονομικό «στάτους κβο» της;" Θλιβερή πενία επιχειρημάτων και λογικής. Αν ίσχυε αυτό η Μονή θα ακολουθούσε, όπως η πλειοψηφία, τα ρωσικά ρούβλια και θα σας έβγαζε από τον κόπο να αγωνίζεσθε με τέτοια πιστότητα και σθένος.

Συνεχίζει "Και η αρετή της διάκρισης; Και της φιλοξενίας, που επήγεν;" Την διάκριση την διδάξατε και ορίσατε τα όριά της εσείς με το πρώτο δημοσίευμά σας, όσον αφορά την φιλοξενία κεραστήκατε με ότι έμειμε από το πρώτο κέρασμά σας. Εντρυφείστε στο κείμενο σας!

Τέλος γράφει "Ησυχασμός, άνευ Ομολογίας Πίστεως, σε ζητήματα ουσιώδη ΚΑΙ όταν το κινδυνευόμενον είναι η Πίστης, ο εν λόγω ησυχασμός είναι χλιαρός, κάλπικος και εκκοσμικευμένος ησυχασμός που κάνουν τα χαριτόβρυτα και ιερά λειψανάκια του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος και της αγίας Αικατερίνης να τρέμουν". Από πότε διοικητικό θέμα διασαλεύει την πίστη; Μήπως έχει μόνο σκοπό να διασαλεύσει την εσωτερική σειρά-τάξη-ενότητα της κοινωνίας των Εκκλησιών; Από πότε η ομολογία πίστεως είναι καθήκον και ατομικό κατόρθωμα και όχι χάρισμα; Από πότε κανοναρχείται από άσχετους προς τη Μονή η εσωτερική ζωή και η γενικώτερη στάση της Μονής;

"Φαντάζομαι θα συμφωνείτε". Λοιπόν να φαντάζεσθε, ότι σαφώς διαφωνώ.


ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΧΡΟ;ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΧΡΟ;

Του Παναγιώτη Νούνη

11 Ιανουαρίου 2020

Κάποιος «Ανώνυμος», ο οποίος προφανώς δεν έχει το θάρρος της γνώμης του, ο οποίος αποφάσισε να σηκώσει τα λάβαρα της «Ομολογίας Πίστεως», μέσω της ανωνυμίας του, και το λάβαρο υπέρ της «Χριστιανικής Ηθικής» μας συκοφαντεί, δόξα τω Θεώ γι΄αυτό, ότι διακινούμε γυμνές και αισχρές φωτογραφίες μέσω του πολυθεματικού Ιστολογίου μας «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

Κανονικά, προσπερνώ τέτοιου είδους ανόητα σχόλια από ανώνυμους κουκουλοφόρους, αλλά μια απάντηση τους αξίζει... διότι οι ανόητοι πολλοί γεγόνασι.

Να τολμήσω να ομολογήσω, ότι η χειρότερη αισχρότητα βρίσκεται στα μυαλά, στις καρδιές, στις ιδέες και στην γλώσσα των βεβλαμμένων ηθικιστών.

Διαβάστε το επόμενο κείμενό μας, όπου φαίνεται να ενόχλησε τον ηθικιστή Ανώνυμο, και έπειτα μελετήστε παρακαλώ τα σχόλιά μας κάτω από την ανάρτηση.

ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΗΘΙΚΙΣΤΟΥ

Ανώνυμος (10 Ιανουαρίου 2020 - 6:33 μ.μ.):


Δεν ντρέπεστε καθόλου να βάζετε γυμνές και αισχρές φωτογραφίες;;;

Πού πήγε η ντροπή;;;

Υπάρχει χριστιανική ηθική χωρίς ντροπή;;;

Δεν ντρέπεστε ακόμα να γράφετε τόσες αρλούμπες κατα της χριστιανικής ηθικής;;;

Απο ποιούς άραγε μοντέρνους δασκάλους έχετε επηρεαστεί;;;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΗΘΙΚΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ (11 Ιανουαρίου 2020 - 2:19 π.μ.):

Να σας απαντήσω, αν και είστε ανώνυμος, με μεγάλη μου ευχαρίστηση:

1ον. Όχι δεν ντρεπόμαστε! Εσύ δεν ντρέπεσαι να κάθεσαι να τις βλέπεις; Πού είδες την αισχρότητα; Είναι αισχρό το γυμνό σώμα μιας εικονιζόμενης φανταστικής γυναίκας; Η εν λόγω γυναίκα ονομάζεται κυρά Αλήθεια... και η αλήθεια ως είθισται, εκφράζεται γυμνή! Μήπως να την λιθοβολήσουμε; Τι λέτε;

Αυτό το γυμνό σώμα καταδέχτηκε και έλαβε και ο Θεάνθρωπος της Δόξης. Και δεν ντράπηκε καθόλου, όπως δεν ντρέπεται και η Εκκλησία μας να τον εικονίζει γυμνό επάνω στον Σταυρό.

2ον. Ακριβώς έρχεσαι στα λόγια μας όμως, με το ρητορικό σου ερώτημα «Υπάρχει χριστιανική ηθική;».

3ον. Παραπέμπω με κάθε βιβλιογραφική ακρίβεια από ποιους «μοντέρνους δασκάλους» έχω επηρεασθεί.

Αυτό ακριβώς το ερώτημα, τίθεται εν ισχυρά αμφιβόλω από κορυφαίους Θεολόγους όπως π.χ. ο αείμνηστος Δογματολόγος π. Ιωάννης Ρωμανίδης, και μητροπολίτες, όπως τον μητροπολίτην Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο. Αυτοί είναι «μοντέρνοι δάσκαλοι»;

4ον. Δεν ντρέπομαι καθόλου να γράφω τόσες «αρλούμπες κατά της χριστιανικής ηθικής»... μιας και η Χριστιανική Ηθική είναι μια μεγίστη φαντασιακή αρλούμπα στα μυαλά των ηθικολόγων και ηθικιστών.

Υ.Γ.: Στο προσωπικό μου ιστολόγιο-ημερολόγιο ό,τι επιθυμώ αναρτώ, αν νοιώθεις προσβεβλημένος και θιγμένος, διάβασε κανένα άλλο σοβαρό ιστολόγιο ή κανένα πατερικό βιβλίο. Σε ανάγκασε κανένας να μας παρακολουθείς;


Του Παναγιώτη Νούνη
† Θεο-Λογικός και Θρησκευτικός Στοχαστής
Εκκλησιαστικός Ρεπόρτερ, Ιστορικός
Διαχειριστής του Ιστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Για συνεργασίες και επικοινωνία: Tηλ.: 00357-96897711
apologitika@gmail.com panagiotisnounis@gmail.com
ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση είτε και η χρήση μέρους, αναπαραγωγή και μετάδοση αποσπάσματος ή όλου του κειμένου μας, απο ελληνικά ή ξένα ιστολόγια και ιστοσελίδες, ή άλλου είδους έντυπα, πέραν των ατομικών κοινοποιήσεων, χωρίς την προφορική ή γραπτή άδεια του συγγραφέως. Απαγορεύεται δηλαδή η παράφραση και η διασκευή των κειμένων μας με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό κ.ο.κ.).

Δηλαδή, με άλλα λόγια επιτρέπεται ελεύθερα η ατομική κοινοποίηση στα προφίλ των χρηστών του Facebook, αλλά μόνον ολοκλήρου του κειμένου μας μαζί με τις φωτογραφίες που επισυνάπτουμε, και όχι αποσπασματικά, μάλιστα η κοινοποίηση πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα ακριβή στοιχεία του συγγραφέως και την υπογραφή του μαζί με την ανάλογη παραπομπή και πηγή προέλευσης ως εξής:

ΠΗΓΗ: Ιστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Η απαγόρευση ισχύει και για τις ιερές μητροπόλεις, για θρησκευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, οργανισμούς κ.λπ. Οι παραβάτες, θα διώκονται με τις ανάλογες ποινικές και αστικές κυρώσεις από τους Νομικούς Συμβούλους μας.

Τα γραπτά κείμενά μας προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

BENJAMIN FRANKLIN (ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΑΣ), ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ Κ' ΣΟΦΙΑΣ


   

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ (ΜΕΡΟΣ Γ')


ΘΥΜΙΑΜΑ


«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εἰς ὀσμήν εὐωδίας πνευματικῆς»


Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό ● Ἀριθμ. φύλ. 92


8 Δεκεμβρίου 2019


Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας


IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ


ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ (3)


Σέ σειρά συντόμων κηρυγμάτων, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς παρουσιάζω τόν ἅγιο Σιλουανό τόν Ἀθωνίτη, ἕνα ἀπό τούς σύγχρονους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εἴχαμε μείνει στό σημεῖο πού ὁ Συμεών (αὐτό εἶναι τό βαπτιστικό ὄνομα του) χαιρέτισε τούς οἰκείους του, γιά νά φύγει γιά τό Ἅγιο Ὄρος, νά ἀφιερωθεῖ ἐκεῖ στόν Θεό.


1. Ἔφθασε ὁ Συμεών στό Ἅγιο Ὄρος τό φθινόπωρο τοῦ 1892 καί πῆγε γιά νά μονάσει στήν ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ ρωσσικοῦ Μοναστηρίου. Μετά ἀπό κάποια προετοιμασία στήν ἐρημία τοῦ Μοναστηρίου ἐξομολογήθηκε τά ἁμαρτήματά του στόν πνευματικό τῆς Μονῆς. Καί ὁ πνευματικός τόν βεβαίωσε ὅτι συγχωρέθηκαν τά ἁμαρτήματά του καί τώρα νά βάλει ἀρχή γιά μιά νέα ζωή. Αὐτή ἡ διαβεβαίωση τοῦ πνευματικοῦ ἔδωσε στόν δόκιμο Συμεών μεγάλη χαρά. Ἀλλά ὁ μοναχός πρέπει νά ἔχει ἐγκράτεια καί στήν χαρά, γιατί ὁ Διάβολος τά μπερδεύει μέ τούς πειρασμούς καί ἀφαιρεῖ τήν χαρά. Καί πραγματικά στόν νεαρό Συμεών ὁ πειρασμός ἔφερε δυνατή σαρκική ἐπιθυμία καί αὐτός δελεάστηκε ἀπό τίς σκέψεις τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς. Ὁ λογισμός τοῦ ἔλεγε: «Πήγαινε στόν κόσμο καί παντρέψου». Ὁ πνευματικός ὅμως τοῦ ἔλεγε: «Μήν συγκατατίθεσαι ποτέ στούς λογισμούς καί μόλις ἔρχονται διῶχνε τους ἀμέσως». Αὐτόν τόν λόγο τοῦ πνευματικοῦ ὁ νεαρός Συμεών τόν τύπωσε δυνατά στήν ψυχή του καί στό ἑξῆς, στά σαρανταέξι χρόνια τῆς μοναχικῆς του ζωῆς, δέν δέχθηκε ποτέ πιά οὔτε ἕνα σαρκικό λογισμό. Καί ἔγινε λοιπόν αἰτία ὁ πειρασμός τοῦ δόκιμου μοναχοῦ νά μάθει ἀπό τήν ἀρχή ἕνα δυνατό μάθημα γιά τούς μοναχούς, ἀλλά καί γιά ὅλους τούς χριστιανούς, νά προσέχουμε τούς κακούς λογισμούς καί νά μήν συγκατατιθέμαστε σ᾽ αὐτούς. Ὁ Διάβολος ἔφερε στήν συνέχεια καί ἄλλους λογισμούς στόν Συμεών. Τοῦ ἔλεγε νά φύγει ἀπό τό Μοναστήρι, νά ντυθεῖ σάκκο καί νά πάει στήν ἔρημο καί θά σωθεῖ ἐκεῖ. Σ᾽ ὅλους τούς λογισμούς, πού ὠθοῦσαν τόν Συμεών νά φύγει ἀπό τό Μοναστήρι, ὁ δόκιμος μοναχός ἀπαντοῦσε: «Θά πεθάνω ἐδῶ γιά τίς ἁμαρτίες μου»!


2. Ὁ ἀδελφός Συμεών στό Μοναστήρι ἀσκήθηκε μέ πνευματικά γυμνάσματα, πού ἀποτελοῦν τήν παράδοση στό Ἅγιο Ὄρος. Καί αὐτά εἶναι: (α) Ἀκολουθίες στόν Ναό. (β) Προσευχή κατά μόνας στό κελλί. (γ) Νηστεῖες καί ἀγρυπνίες. (δ) Συνεχής ἐξομολόγηση καί θεία Κοινωνία. (ε) Μελέτη, κόπος στό διακόνημα καί ὑπακοή. Ὁ νεαρός δόκιμος μοναχός Συμεών ἐξοικειώθηκε μέ αὐτές τίς πνευματικές ἀσκήσεις καί προόδευσε. Τό πιό σοβαρό ὅμως μάθημα γιά τόν ἀρχάριο μοναχό, πού πρέπει νά τό μάθει καλά καί νά τοῦ παραμείνει σέ ὅλη του τήν ζωή, εἶναι τό νά ἀσκηθεῖ στήν συνεχῆ σύντομη προσευχή, πού λέγεται «Εὐχή τοῦ Ἰησοῦ». Εἶναι τό: «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ». Ὁ Συμεών ἀγάπησε τήν προσευχή αὐτή, γιατί γλυκαινόταν ἡ καρδιά του μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ. Μάλιστα χαιρόταν ὅταν ἄκουγε ὅτι μέ αὐτή τήν προσευχή μποροῦμε νά προσευχόμαστε παντοῦ καί πάντοτε σέ κάθε δουλειά πού κάνουμε. Ὁ Συμεών ἔλεγε τήν προσευχή αὐτή μέ τήν καρδιά του. Καί μιά βραδυά, καθώς προσευχόταν στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ προσευχή αὐτή μπῆκε στήν καρδιά του καί ἄρχισε νά ἐνεργεῖται μόνη της μέρα καί νύχτα. Μεγάλη αὐτή ἡ δωρεά πού τοῦ χάρισε ἡ Θεοτόκος, ἀλλά δέν τήν κατάλαβε ὁ Συμεών ἀπό τήν ἀρχή πόσο μεγάλη ἦταν ἡ δωρεά αὐτή.


3. Ὁ ἀδελφός Συμεών ἦταν ὑπομονητικός, ἄκακος καί ὑπάκουος. Στήν Μονή ὅλοι τόν ἀγαποῦσαν καί τόν ἐπαινοῦσαν γιά τόν καλό του χαρακτήρα. Ὅλα καλά, ἀλλά ὁ Συμεών ἐπολεμεῖτο ἀπό τόν πειρασμό μέ λογισμούς. Ἄλλοτε οἱ λογισμοί τοῦ ἔλεγαν ὅτι εἶναι καλός καί ἅγιος καί ἄλλοτε ὅτι ἄδικα κουράζεται καί δέν θά σωθεῖ. Μιά φορά ὁ δόκιμος μοναχός ρώτησε ἕνα δαίμονα: «Γιατί μοῦ λέτε ἀντίθετα πράγματα, ἄλλοτε πώς εἶμαι ἅγιος καί ἄλλοτε ὅτι δέν θά σωθῶ;». Καί ὁ δαίμονας τοῦ ἀπάντησε εἰρωνικά: «Ἐμεῖς ποτέ δέν λέμε τήν ἀλήθεια».


Τό πρῶτο διακόνημα τοῦ Συμεών ἦταν στό μῆλο. Ἡ ἐργασία ἐκεῖ ἦταν πολλή, γιατί οἱ ἐπισκέπτες στήν Μονή ἦταν πάρα πολλοί καί παρέμεναν στούς μεγάλους ξενῶνες τοῦ Μοναστηριοῦ. Ὁ Συμεών παρά τό ὅτι ἔκανε μεγάλη ἄσκηση, πού τόν ἐκούραζε πολύ, ἐκτελοῦσε μέ ἀκρίβεια τήν βαρειά καί κοπιαστική ἐργασία στό μῆλο, μεταφέροντας κάθε μέρα πολλά καί μεγάλα σακκιά ἀλεῦρι.


Ἀλλά πιό κοπιαστικό καί καταθλιπτικό τοῦ ἦταν τό μαρτύριο τῶν δαιμονικῶν προσβολῶν καί λογισμῶν πού δέν ἔπαυσαν νά τόν ἐνοχλοῦν. Θά μιλήσουμε γι᾽ αὐτό στό ἑπόμενο κήρυγμά μας.  


(Συνεχίζεται)


Μέ πολλές εὐχές,


† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας


Γιά ἐπικοινωνία στεῖλτε μήνυμα στό τηλ. 6976013647.

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

ΤΟ ΟΓΔΟΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝΤΟ ΟΓΔΟΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ

RASPUTIN- (8 EPS HD - English subtitles)


Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ:

Ο Γκριγκόρι Ρασπούτιν (ο Φίλος των τελευταίων Τσάρων Ρομανώφ) δολοφονήθηκε άναδρα και προμελετημένα τον Δεκέμβριο του 1916. Και τον Φεβρουάριο του 1917 η αυτοκρατορία στη Ρωσσία κατέρρευσε. Μαζί με αυτήν επήλθε και το μαρτυρικό τέλος των τελευταίων Τσάρων Ρομανώφ.

Με απόφαση της προσωρινής νέας κυβέρνησης, η κρατική επιτροπή έχει συσταθεί για να ερευνήσει την προσωπικότητα και την δολοφονία του Ρασπούτιν.

Ο ερευνητής Henry N. Switten αμφισβήτησε πάνω από εκατόν πενήντα άτομα που μαρτυρούν στην εν λόγω ιστορική υπόθεση «ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ».

Με λίγα λόγια συλλέγει όχι μόνο πληροφορίες σχετικά με την φοβερή νύχτα της δολοφονίας του Ρασπούτιν, αλλά μαζεύει και εκείνα τα πολύτιμα και σημαντικά γεγονότα της ζωής «του Γέροντα», φιλτράροντας όλες εκείνες τις αρνητικές φήμες και τις εικασίες για τις διάφορες πράξεις του.

(Η μετάφρασις στα Ελληνικά εκ της αγγλικής περιλήψεως είναι του Παναγιώτη Νούνη).

Grigory Rasputin was killed in December, 1916. And in February of 1917 the autocracy in Russia collapsed. By decree of the provisional government the state Commission is set up to investigate the murder. The investigator Henry N. Switten questioned over a hundred and fifty people who witness of the case. Bit by bit he collects not only information on that terrible night, but the facts of life «the elder», filtering out all the rumors and speculation about his acts. Finally he has a grip who really was mighty favorite Grigory Efimovich Rasputin.


Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

CATHERINE THE GREAT - 7EPS HD - English subtitlesΗ ιστορία των νεανικών χρόνων (15-33) της Ρωσσίδας Αυτοκρατόρισσας, της Τσαρίνας Μεγάλης Αικατερίνης!

Ετοιμαστείτε να γίνετε μάρτυρες των πρώτων 20 χρόνων (1744-1762) της νεανικής ζωής της στην Ρωσσία.

Είκοσι (20) χρόνια με φοβερές διαπλοκές στην Τσαρική αυλή, συνωμοσίες, διαμάχες εξουσίας, έρωτες και αγάπη άνευ όρων για την Ρωσσία.

(Η μετάφραση της περίληψης στα Ελληνικά είναι του κ. Τηλέμαχου Αγγέλου)

The story of the Great Russian empress in her early years (15-33). Prepare to become a witness of the first 20 years (1744–1762) of her life in Russia. 20 years of court intrigues, conspiracies, power struggles and unconditional love to Russia.Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2020

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ), ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ


   

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

ΘΥΜΙΑΜΑ

«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εἰς ὀσμήν εὐωδίας πνευματικῆς»

Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό ● Ἀριθμ. φύλ. 91

24 Νοεμβρίου 2019

Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ


Ἀδελφοί μου χριστιανοί

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, 

1. Σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε ὑγεία καί στήν ψυχή καί στό σῶμα καί νά ζεῖτε μιά ὄμορφη καί χαρωπή ζωή. Αὐτήν τήν ζωή ὅμως τήν γεύεται κανείς στήν πραγματικότητα μόνο μέ τόν Θεό. Καί βέβαια, χριστιανοί μου, πρέπει νά ζοῦμε μέ τόν Θεό, μέ τό ἅγιο θέλημά του, γιατί εἴμαστε δικοί του. Εἴμαστε βαπτισμένοι καί ἀνήκουμε, λοιπόν, στήν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, πού λέγεται «Ἐκκλησία». 

2. Ὅμως, ἀγαπητοί μου, ἀποστατοῦμε ἀπό τόν Θεό, φεύγουμε ἀπό τόν δρόμο του. Συμβαίνει καί μέ μᾶς ὅ,τι συνέβαινε παλαιά μέ τόν Ἰσραήλ, γιά τόν ὁποῖο λέγει ὁ προφήτης Ἰερεμίας ὅτι ἐγκατέλειψε τόν Θεό, πού εἶναι πηγή ζωντανοῦ νεροῦ καί ἄνοιξε γιά τόν ἑαυτό του ξερούς λάκκους, πού δέν ἔχουν νερό (Ἰερ. 2,13). Αὐτό εἶναι ἀνοησία, γιατί ἐγκαταλείπει κανείς τό χειρότερο γιά τό καλύτερο. Ἀλλά ὁ Ἰσραήλ, λέγει ὁ Ἰερεμίας, ἐγκατέλειψε τό καλύτερο, τό ἄριστο, ἐγκατέλειψε τόν Θεό, καί πῆγε στό χειρότερο, στά εἴδωλα. Ἔπραξε ἀνόητα. 

Κατά τόν προφήτη Ἰερεμία εἶναι λοιπόν ἀνοησία τό νά ἀποστατοῦμε ἀπό τόν Θεό μας, τόν δημιουργό μας καί εὐεργέτη μας. Κατά τόν ἴδιο ὅμως προφήτη ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεό εἶναι καί ἀπιστία. «Ἄπιστος» γυναίκα λέγεται ἐκείνη πού φεύγει ἀπό τόν νόμιμο σύζυγό της καί προσεταιρίζεται μέ ἄλλον. Λέγεται καί «μοιχαλίδα» ἡ γυναίκα αὐτή. Ἀλλά τό ἴδιο κάνουμε καί μεῖς, χριστιανοί μου, ὅταν ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τόν Θεό καί προσ­κολλώμαστε σέ ἄλλα, σέ ἁμαρτωλά πρόσωπα καί πράγματα γιά νά βροῦμε τάχα χαρά ἀπό αὐτά. Γιατί μέ τόν Θεό ἔχουμε δεθεῖ στενά, ὅπως στενός εἶναι ὁ δεσμός τοῦ ἄνδρα μέ τήν γυναίκα του στόν γάμο. Μέ τό βάπτισμά μας ἡ ψυχή μας ἔγινε νύφη Χριστοῦ. «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται», λέμε γιά τόν Χριστό. Καί ὅμως ἀφήνουμε τήν ψυχή μας νά ρίπτει βλέμματα σέ ἄλλους νυμφίους. Ἕνα καί μόνο, ἕνα λατρευτό ἐραστή πρέπει νά ἔχει ἡ ψυχή μας: Τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό! Αὐτός εἶναι ὁ Θεός μας. Καί ὅμως, ξαναλέγω, παίρνουμε τήν καρδιά μας ἀπ᾽ αὐτόν καί τήν ρίχνουμε σέ κοσμικά καί ἁμαρτωλά πράγματα καί πρόσωπα, πού δέν γεμίζουν τήν ψυχή μας, ἀλλά τήν μπερδεύουν καί τήν ἀγχώνουν. Γιατί δέν ἔγινε ἡ ψυχή μας γιά τήν ἁμαρτία, ἀλλά ἔγινε γιά τόν Θεό. Ἔγινε γιά τόν Χριστό. Φεύγουμε λοιπόν ἀπό τόν Νυμφίο μας τόν Χριστό καί ἐρωτοτροποῦμε μέ ἄλλους νυμφίους. Καί λέγει καί σέ μᾶς, ὅπως γιά τόν Ἰσραήλ, ὁ Θεός διά τοῦ προφήτου Ἰερεμίου: «Ὅπως ἡ γυναίκα γίνεται ἄπιστος στόν σύζυγό της, ἔτσι καί ὁ λαός μου φάνηκε ἄπιστος σέ Μένα» (Ἰερ. 3,20). «Ἡ νέα κοπέλα δέν λησμονεῖ νά στολίζεται καί ἡ ἀρραβωνιασμένη δέν λησμονεῖ καί αὐτή νά φορέσει τήν ζώνη της», ὅπως ἔκαναν τότε παλαιά. «Ὁ λαός μου ὅμως – λέγει μέ παράπονο ὁ Θεός – μέ λησμόνησε πρίν ἀπό πολύ καιρό» (Ἰερ. 2,32)!... 

3. Γιά τό ἁμάρτημα αὐτό τῆς ἀποστασίας ὁ προφήτης Ἰερεμίας ἀπειλεῖ μέ καταστροφή τόν Ἰσραηλιτικό λαό. Προφητεύει τήν τιμωρία του. Ὄχι ὅτι τιμωρεῖ καί καταστρέφει ὁ Θεός τόν ἁμαρτωλό, γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη καί δέν παύει ποτέ νά εἶναι ἀγάπη. Δέν ἀλλάζει ὁ Θεός. Λέγεται «ἀναλλοίωτος». Δέν καταστρέφει, λοιπόν, ὁ Θεός τόν ἁμαρτωλό, ἀλλά τόν καταστρέφει ἡ ἴδια ἡ ἁμαρτία. Γιά τό ὅτι, λοιπόν, ὁ Ἰσραήλ ἀποστάτησε ἀπό τόν Θεό, θά τιμωρηθεῖ ἀπό τήν ἴδια του τήν πράξη αὐτή. Καί τά κακά πού συμβαίνουν σήμερα στόν κόσμο, ἀγαπητοί μου, καί σ᾽ αὐτήν τήν πατρίδα μας τά κακά, τό ἕνα ἐπάνω στό ἄλλο, αἰτία ἔχουν τίς ἁμαρτίες μας, τήν ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό. Πληρώνουμε πολύ ἀκριβά τήν ἀποστασία μας αὐτή. Ἀλλά ὁ Θεός, πού εἶναι ἀγάπη, δέν θέλει τήν τιμωρία μας, δέν θέλει τήν καταστροφή τῶν πλασμάτων του. Γι᾽ αὐτό καί παραγγέλλει στόν προφήτη του Ἰερεμία νά κηρύξει τήν μετάνοια στόν λαό του, γιά νά μήν τοῦ συμβεῖ κακό καί καταστροφή (βλ. Ἰερ. 3,12. 4,3-4). Καί μετά τήν μετάνοια τοῦ λαοῦ, προφητεύει ὁ Ἰερεμίας στό Ἰσραήλ, θά ἔρθουν ὡραῖες μέρες. Θά ἔρθουν σωτήριες μέρες, τά χρόνια τῆς Μεσσιακῆς ἐποχῆς (βλ. Ἰερ. 3,14-18), μέ νέους καλούς ποιμένες κατά τήν καρδιά τοῦ Θεοῦ (βλ. Ἠσ. 2,2 ἑξ.). 

Ἀδελφοί μου, χριστιανοί! Ἡ ὁδός πού μᾶς πάει γιά τήν σωτηρία, πού μᾶς πάει γιά τόν Θεό, λέγεται «ὁδός μετανοίας». Ἡγούμενος σ᾽ αὐτήν τήν ὁδό πρέπει νά εἶμαι ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπός σας. Γι᾽ αὐτό καί μέ ἀκοῦτε νά ψέλνω: «Εὕρω κἀγώ τήν ὁδόν διά τῆς μετανοίας»! Μετάνοια σημαίνει νά πονέσουμε γιά τίς ἁμαρτίες μας καί νά τίς ἐξομολογηθοῦμε. Πᾶμε λοιπόν ὅλοι νά ἐξομολογηθοῦμε. Νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας ἀπό τίς βρωμιές μας, γιά νά ἔχουμε θέση κοντά στόν Θεό, στήν Βασιλεία Του, γιατί ἐκεῖ ὅλα ἀστράφτουν ἀπό ὀμορφιά καί ὅλα εἶναι πεντακάθαρα.


Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Γιά ἐπικοινωνία στεῖλτε μήνυμα στό τηλ. 6976013647.