Translate

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ»ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ»

(Απόρριψη και σφοδρή κριτική της Ηθικής:
απο τον Νίτσε στον Ayer, απο τον Αyer στον Mackie,
και απο τον Ρωμανίδη στον Ναυπάκτου)

Του Παναγιώτη Νούνη

14 Δεκεμβρίου 2019

Δίδασκε σε ακαδημαϊκές διαλέξεις της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1980 ο περίφημος Δογματολόγος και μαθητής του Πατρολόγου π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, ο π. Ιωάννης Ρωμάνιδης, ότι:

«Σήμερα ΤΑΥΤΙΖΟΥΝ το βίωμα της θεολογίας με την ηθική. Ναι, αλλά η Θεολογία ΔΕΝ είναι Ηθική. Το βίωμα της θεολογίας είναι η Νοερά Προσευχή και η Θέωση, ΟΧΙ η Ηθική. Γιατί η Ορθόδοξη Θεολογία ΔΕΝ έχει Ηθική, έχει Ασκητική. ΔΕΝ υπάρχει ορθόδοξη (Χριστιανική) Ηθική, υπάρχει ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΗ Ηθική, η οποία ΔΕΝ είναι αρετή, και ΔΕΝ ανήκει στην Ορθοδοξία, ανήκει σ΄όλον τον κόσμο. Επομένως, το βίωμα της θεολογίας ΔΕΝ είναι η αρετή, η Ηθική, γιατί η ηθική είναι και των φιλοσόφων». (σελ. 143). [1]

Οι υπογραμμίσεις στα προηγούμενα γραφθέντα και λεχθέντα του Ρωμανίδη με ιδιαίτερη έμφαση, δια της μεγαλογράμματης γραφής είναι του υπογράφοντος.

Η εν λόγω ρωμαλέα θεολογική άποψη του Ρωμανίδη, δεν είναι προσωπικός νεωτερισμός του ούτε καμμία νεοΝικολαϊτική ή νεορθόδοξη αίρεσις, αλλά μάλλον είναι η αποκρυσταλλωμένη και παγιωμένη γνήσια προσέγγισις και ισχυρά ορθόδοξη θεολογική άποψη, η οποία θεμελιώνεται κυρίως εις το Ιερό Ευαγγέλιον καθώς και στην σύνολη Πατερικήν Γραμματεία.

Η Ιερά Παράδοσις, της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας ΔΕΝ διαθέτει «Χριστιανική Ηθική», και αν υφίστατανται ακόμη τέτοιου είδους ηθικές ή ηθικολογικές ή ηθικιστικές διδασκαλίες, πρόκειται, για αμιγώς προτεσταντόπληκτους ή φραγκολατίνικους εξάπαντος μεσαιωνικούς ετερόδοξους νεωτερισμούς.

Δηλαδή, το Ιερόν Ευαγγέλιον ΔΕΝ είναι θεολογικο-φιλοσοφικό σύστημα Ηθική διδασκαλίας. Οι θεοφόροι Πατέρες ΔΕΝ είναι ηθικιστές, πολλώ δε μάλλον ΔΕΝ είναι ηθικοδιδάσκαλοι. Οι Άγιοι ΔΕΝ μας προτείνουν μιαν ηθική διδασκαλία. Καθότι ΔΕΝ υφίσταται αλλ΄ΟΥΤΕ πρέπει να υφίσταται πλέον «Χριστιανική Ηθική».

Η «Χριστιανική Ηθική» μαζί και ο ηθικός Ευσεβισμός, οδηγεί και οδήγησε σωρηδόν πιστούς της Δυτικής Χριστιανοσύνης (Προτεστάντες και Παπικούς) ώστε να αποταχθούν τον Χριστιανισμό και να γίνουν άθεοι/αγνωστικιστές ή να οδηγηθούν με άνεση σε άλλου είδους Ανατολικά (=Ινδουϊσμό και Βουδισμό) ή μονοθεϊστικά (Ισλαμισμό και Ιουδαϊσμό) Θρησκεύματα.

Η «Χριστιανική Ηθική» μαζί και ο άκαμπτος ή αυστηρός ηθικολογικός Πουριτανισμός και ο στείρος Ηθικισμός, οδηγεί και οδήγησε σωρηδόν πιστούς της Ανατολικής Ορθοδόξου Χριστιανοσύνης να γίνουν άθεοι/αγνωστικιστές είτε και να μπλέξουν με διάφορες άλλες γνωστές ή άγνωστες Θρησκείες (Μασονία/Θεοσοφία), αιρέσεις (Χιλιασμό, Ευαγγελικούς και Πεντηκοστιανισμό) και σε άλλες παραθρησκευτικές ή αποκρυφιστικές οργανώσεις.

Η «Χριστιανική Ηθική» φαίνεται να μην έχει καμμία σχέση με το Ιερό Ευαγγέλιο, την Ιερά Παράδοση, την Πατερική Γραμματεία καθώς και τον ορθόδοξο Ησυχασμό. Διότι, αν ο Χριστιανισμός έχει σημαντικές εκροές απο πιστούς αυτό οφείλεται κυρίως στην «Χριστιανική Ηθική».

Άρα, συνεπώς, ο μεγάλος φιλόσοφος Νίτσε στο έργο του η «ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ», εξαιρέτως του τελευταίου και τρίτου κεφαλαίου που απορρίπτει κάπως άστοχα τα ασκητικά ιδεώδη και αδιακρίτως τον Ασκητισμό, φαίνεται να έχει σε μεγάλο βαθμό δίκαιο όταν απορρίπτει απόλυτα και εκ θεμελίων την «Χριστιανική Ηθική».

Συναφώς, η «Χριστιανική Ηθική», πνέει τα λοίσθια στην Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία και την Ιερά Παράδοση της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Όσοι ανεμίζουν ακόμη τα λάβαρα της «Χριστιανικής Ηθικής» έχασαν το τρένο.

Αφού, το ίδιο και το αυτό ζήτημα που το αποσαφηνίζει ακαδημαϊκά ο Ρωμανίδης την δεκαετία του 1980 μας το διδάσκει και ο εν Ελλάδι «ισχυρός θεολόγος» Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος απ΄ την δεκαετία του 2010 μέσω της «ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ», Τόμος Α΄, στο κεφάλαιο περί της Ηθικής.

Tα εν λόγω πολύτιμα φιλοσοφικά και θεολογικά στοιχεία, περί της κριτικής στην Ηθική, ομοιάζουσι σε μεγάλο βαθμό με την διαβόητη κριτική στην Ηθική και την Μεταφυσική Θεολογία του φιλόσοφου Ayer στο περίφημο εγχειρίδιο του «ΓΛΩΣΣΑ, ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ».

Τι ακριβώς θέλω να πω με αυτό;

Θέλω κατ΄ ουσίαν να επισημάνω, χωρίς κανένα αυθαίρετο συλλογισμό, ότι μάλλον η Αναλυτική Φιλοσοφία, η Μεταηθική Φιλοσοφία (μέσω του Ηθικού Μηδενισμού και της Θεωρίας του Λάθους\Φαντασιακής Θεωρίας του John MACKIE) και η σύγχρονη Λογική Φιλοσοφία, συγκλίνουν, σε μέγιστο βαθμό στο ζήτημα της κριτικής και της απόρριψης της Ηθικής, ως α-νόητων (χωρίς νόημα) προτάσεων, με την Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία και διδασκαλία καθώς και με την Εμπειρική Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας.

Σύγχρονοι Φιλόσοφοι και ορθόδοξοι Θεολόγοι, συγκλίνωσι και συμφωνούσι, αναντίρρητα ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, στο σημείο της κριτικής και της απόρριψης της Ηθικής.

Άραγε, μήπως αυτό είναι και το «σημείον Μηδέν» της σύγκλισις μεταξύ της σύγχρονης Φιλοσοφίας και της Πατερικής Θεολογίας;


Του Παναγιώτη Νούνη
† Θεο-Λογικός και Θρησκευτικός Στοχαστής
Εκκλησιαστικός Ρεπόρτερ, Ιστορικός
Διαχειριστής του Ιστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Για συνεργασίες και επικοινωνία: Tηλ.: 00357-96897711
apologitika@gmail.com panagiotisnounis@gmail.com


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: [1] Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, «ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ» (Κατά τις προφορικές παραδόσεις του π. Ιωάννου ΡΩΜΑΝΙΔΗ), Τόμος Α΄, ΔΟΓΜΑ-ΗΘΙΚΗ-ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, σελ. 139-154.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση είτε και η χρήση μέρους, αναπαραγωγή και μετάδοση αποσπάσματος ή όλου του κειμένου μας, απο ελληνικά ή ξένα ιστολόγια και ιστοσελίδες, ή άλλου είδους έντυπα, πέραν των ατομικών κοινοποιήσεων, χωρίς την προφορική ή γραπτή άδεια του συγγραφέως. Απαγορεύεται δηλαδή η παράφραση και η διασκευή των κειμένων μας με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό κ.ο.κ.).

Δηλαδή, με άλλα λόγια επιτρέπεται ελεύθερα η ατομική κοινοποίηση στα προφίλ των χρηστών του Facebook, αλλά μόνον ολοκλήρου του κειμένου μας μαζί με τις φωτογραφίες που επισυνάπτουμε, και όχι αποσπασματικά, μάλιστα η κοινοποίηση πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα ακριβή στοιχεία του συγγραφέως και την υπογραφή του μαζί με την ανάλογη παραπομπή και πηγή προέλευσης ως εξής:

ΠΗΓΗ: Ιστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Η απαγόρευση ισχύει και για τις ιερές μητροπόλεις, για θρησκευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, οργανισμούς κ.λπ. Οι παραβάτες, θα διώκονται με τις ανάλογες ποινικές και αστικές κυρώσεις από τους Νομικούς Συμβούλους μας.

Τα γραπτά κείμενά μας προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

11 σχόλια:

 1. Δεν ντρέπεστε καθόλου να βάζετε γυμνές και αισχρές φωτογραφίες;;;
  Πού πήγε η ντροπή;;;
  Υπάρχει χριστιανική ηθική χωρίς ντροπή;;;

  Δεν ντρέπεστε ακόμα να γράφετε τόσες αρλούμπες κατα της χριστιανικής ηθικής;;;
  Απο ποιούς άραγε μοντέρνους δασκάλους έχετε επηρεαστεί;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να σας απαντήσω, αν και είστε ανώνυμος, με μεγάλη μου ευχαρίστηση:

   1ον. Όχι δεν ντρεπόμαστε! Εσύ δεν ντρέπεσαι να κάθεσαι να τις βλέπεις; Που είδες την αισχρότητα; Είναι αισχρό το γυμνό σώμα μιας εικονιζόμενης φανταστικής γυναίκας; Η εν λόγω γυναίκα ονομάζεται κυρά Αλήθεια... και η αλήθεια ως είθεσται εκφράζεται γυμνή. Μήπως να την λιθοβολήσουμε; Τι λέτε;

   Αυτό το γυμνό σώμα καταδέκτηκε και έλαβε και ο Θεάνθρωπος της Δόξης. Και δεν ντράπηκε καθόλου, όπως δεν ντρέπεται και η Εκκλησία μας να τον εικονίζει γυμνό επάνω στον Σταυρό.

   2ον. Ακριβώς έρχεσε στα λόγια όμως μας, με το ρητορικό σου ερώτημα «Υπάρχει χριστιανική ηθική;».

   3ον. Παραπέμπω με κάθε βιβλιογραφική ακρίβεια απο ποιούς «μοντέρνους δασκάλους» έχω επηρασθεί.

   Αυτό ακριβώς το ερώτημα, τίθεται εν ισχυρά αμφιβόλω από κορυφαίους Θεολόγους όπως π.χ. ο αείμνηστος Δογματολόγος π. Ιωάννης Ρωμανίδης, και μητροπολίτες, όπως τον μητροπολίτην Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο. Αυτοί είναι «μοντέρνοι δάσκαλοι»;

   4ον. Δεν ντρέπομαι καθόλου να γράφω τόσες «αρλούμπες κατα της χριστιανικής ηθικής»... μιας και η Χριστιανική Ηθική είναι μια μεγίστη φαντασιακή αρλούμπα στα μυαλά των ηθικολόγων και ηθικιστών.

   Υγ.: Στο προσωπικό μου ιστολόγιο-ημερολογίο ό,τι επιθυμώ αναρτώ, αν νοιώθεις προσβεβλημένος και θιγμένος, διάβασε κανένα άλλο σοβαρό ιστολόγιο ή κανένα πατερικό βιβλίο. Σε ανάγκασε κανένας να μας παρακολουθείς;

   Διαγραφή
 2. Ελληνορθόδοξος Επισκέπτης11 Ιανουαρίου 2020 - 1:49 μ.μ.

  Μεγάλη πλάνη σε κατέλαβε ταλαίπωρε Π. Νούνη!!!
  Πλανάσαι πολύ!!!!

  Δεν ξέρεις ταλαίπωρε ότι τα γυμνά είναι αισχρά;;;

  Δεν ξέρεις ότι ακόμα και το κοσμικο και άθεο κράτος παραδέχεται ότι τα γυμνά είναι προσβολή της δημόσιας αιδούς;;

  Υπάρχει θεολογία Ορθόδοξη χωρίς σεμνότητα και χωρίς ντροπή;;;;

  Σε ποιούς νεονικολαΐτες δασκάλους μαθήτευσες για να στηρίζεις τις ξετσιπωσιές;;;

  Θέλεις να ονομάζεσαι θεολόγος μετα όλα αυτά ή θολολόγος;;;;

  Και μην επικαλείσαι τον Ναυπάκτου και τον π. Ρωμανίδη στις ξετσιπωσιές σου. Σε κανένα βιβλίο τους και σε καμία ιστοσελίδα τους δεν είχαν την παραμικρή αισχρή και γυμνή ή ημίγυμνη φωτογραφία!!

  Παραδέξου το έγκλημα σου το πνευματικό που σκανδαλίζεις τους επισκέπτες σου και μην επιμένεις σατανικά στην αμετανοησία και στη δικαιολόγηση της ξετσιπωσιάς!!

  Μετά θα μιλήσουμε και για την Χριστιανική Ηθική για να καταλάβεις ότι δεν καταλαβαίνεις σωστά τί γράφουν οι Ναυπάκτου και π. Ρωμανίδης. Πρώτα όμως καθάρισε το περιβάλλον απο πνευματικούς ρύπους δλδ αισχρότητες και ξετσιπωσιές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχεις δίκιο αδελφέ, είμαι πλανεμένος.

   Κάλλιον πλανεμένος και εντός της Εκκλησίας, παρά αυτοδικαιωμένος, δήθεν απλανής και ηθικιστής.

   Όχι! Δεν γνωρίζω ότι τα γυμνά είναι αισχρά. Δεν γνωρίζω τίποτε.

   Να εύχεσε να μετανοήσω τότε και σε ευχαριστώ.

   Νομίζω δεν μπορεί να γίνει σοβαρός διάλογος με ανώνυμους κουκουλοφόρους που πάσχουν απο περισσήν ιδεοψυχαναγκαστική θρησκοληψία.

   Διαγραφή
  2. Υστερόγραφο: Δεν υπάρχει ελληνορθοδοξία ούτε ελληνοχριστιανισμός. Πρόσεχε απο τους Εθνοφυλετισμούς και Ηθικισμούς.

   Διαγραφή
 3. Οταν σε κολλάνε στον τοίχο αρχίζεις να βρίζεις, με σαχλαμάρες ψυχολογικίστικων όρων που αγνοείς;;;;

  Η πλάνη βαράει κόκκινο!!!

  Σύνελθε Παναγιώτη Νούνη!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με μαλακίστικα συνθήματα, με συναισθηματικές δηλώσεις, με γυναικουλίστικα καμώματα, με απαξίωση και σφτερισμό της φιλοξενίας μας, όση πλάνη λαγκοδέρνει εμένα, εσένα φαίνεται να σε κατάπιε ωσάν την μαύρη τρύπα.

   Φιλούθκια Ανώνυμε!

   Διαγραφή
 4. Μετανόησε Παναγιώτη Νούνη και μην βαρύνεις άλλο την ήδη βεβαρυμένη ψυχή σου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για ποιό πράγμα ακριβώς να μετανοήσω;

   Για αυτά που αντίγραψα και παρέθεσα στο ιστολόγιο μου απο την «ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεου; Να μετανοήσω για την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας;

   Αδελφέ μου είσαι με τα καλά σου;

   Αδελφέ μου, το ξέρεις ότι η μετάνοια είναι χάρισμα και οντολογικό γεγονός και όχι ηθική παρότρυνση ή ηθική πρόταση όπως μας την παρουσιάζεις;

   «Σήμερα ΤΑΥΤΙΖΟΥΝ το βίωμα της θεολογίας με την ηθική. Ναι, αλλά η Θεολογία ΔΕΝ είναι Ηθική. Το βίωμα της θεολογίας είναι η Νοερά Προσευχή και η Θέωση, ΟΧΙ η Ηθική. Γιατί η Ορθόδοξη Θεολογία ΔΕΝ έχει Ηθική, έχει Ασκητική. ΔΕΝ υπάρχει ορθόδοξη (Χριστιανική) Ηθική, υπάρχει ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΗ Ηθική, η οποία ΔΕΝ είναι αρετή, και ΔΕΝ ανήκει στην Ορθοδοξία, ανήκει σ΄όλον τον κόσμο. Επομένως, το βίωμα της θεολογίας ΔΕΝ είναι η αρετή, η Ηθική, γιατί η ηθική είναι και των φιλοσόφων». (σελ. 143). [1]

   Να μετανοήσω για τα πιό πάνω;

   Ή μήπως να μετανοήσω για την Συμβολική εικόνα με την γυμνή Αλήθεια;

   Μήπως θέλεις να μετανοήσω που σου επιτρέπω να αποκτήσεις υπόσταση μέσα στην παφλάζουσα ανωνυμία και ανοησία σου;

   Διαγραφή
 5. Γιατί δεν τολμάτε να βάλετε και τις επόμενες απαντήσεις στις αρλούμπες σας;;
  Τόση...γενναιότητα;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή