Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
Του Παναγιώτη Νούνη

Η επόμενη θεολογική απάντησίς μου είναι μια αποδεικτική πατρολογική και θεολογική απάντηση, κατά των σύγχρονων κληρικών ή και λαϊκών θεολογούντων, ηθικιστών, ηθικολόγων και ευσεβιστών, οι οποίοι αιρετίζουν ασύστολα και κακόδοξα, όπου κυρίως συνεχίζουν να κρατούν αιχμάλωτο (για να το ελέγχουν) το Χριστεπώνυμο πλήρωμα στο σκοτεινό βασίλειον του ανέραστου, μέσω της ιταμής και μανιχαϊστικής καλλιέργειας των τύψεων και των ενοχών, και δή δια της δαιμονοποιήσεως του Έρωτα.

Ο έρωτας αυτός καθ΄εαυτός δεν είναι αμαρτία, ούτε διαβολικός.

Αν ο έρωτας ήτο και είναι αμαρτία σημαίνει ότι ο Θεός έκανε λάθος (;!) που τον ενέσπειρε ως ζωτική και ισχυρή δύναμη της ψυχής. Και άρα, αν υποθέσουμε ότι ο έρωτας είναι πράγματι αμαρτία και διαβολικός, τούτο σημαίνει αυτόματα ότι ο Θεός είναι μαζοχιστής και θέλει να μας βασανίζει. Όπερ άτοπον, θεο-λογικά.

Ο Έρωτας είναι εκείνη η θεανθρώπινη δύναμη που συνηρμόζει Θεόν και ανθρώπους. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η δουλειά του.

Μόνον οι ανέραστοι άνθρωποι καταδιώκουν και βραχυκυκλώνουν τον Έρωτα, και δή τους ερωτευμένους. Να τους προσέχετε. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ενίοτε με ράσα.

Ακολουθεί η απάντησή μου σε έναν ξενέρωτο και ανέραστο κληρικό, ο οποίος μου επιτέθηκε γραπτώς μέσα στις σελίδες του ιστολογίου του κ. Παναγιώτη Τελεβάντου. Προσκομίζω δηλαδή μερικά σημαίνοντα αποσπάσματα απο το βιβλίο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ώστε να αντιληφθούμε τι πάει λάθος.

Να σας υπενθυμίσω παράλληλα, τίμιε πάτερ, ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, αυτός ο μείζον ερωτικός θεοφόρος Πατέρας της Εκκλησίας, ότι έγραψε:

ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, κεφάλαιο 4ο, εκδόσεις: Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, Γενική Εισαγωγή: Χρήστος Αραμπατζής, εισαγωγή-μετάφραση-σημειώσεις: Ιγνάτιος Σακαλής, σελ. 398-427, σε ανάλογη περίπτωση για τους «ορθόδοξους» ηθικιστές και μοραλιστές της εποχής του:

1. «Ἐραστής ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς. Ὥστε τοῦτο δή τὀ τοῦ Ἔρωτος ὄνομα ΜΗ φοβηθῶμεν, μηδέ τις ἡμᾶς θορυβείτω λόγος περί τούτου δεδιττόμενος» ( σελ. 420, παράγραφος 12η) [Μετάφραση:Έγινα Εραστής της ομορφιάς της. Ώστε ας μη φοβηθούμε το όνομα 'Έρως', μήτε να μας τρομάζει κανένας λόγος που μας φοβερίζει γι΄ αυτό.]
2. «Ἐμοί γάς δοκοῦσι οἱ Θεολόγοι ΚΟΙΝΟΝ μέν ἡγεῖσθαι τό τῆς ἀγάπης, καί τό τοῦ ἔρωτος ὄνομα...» (σελ. 420), (Μετάφραση: Εγώ νομίζω ότι οι Θεολόγοι θεωρούν ταυτόσημα τα ονόματα της αγάπης και του έρωτος...)
3. «Θεοπρεπῶς γάρ τοῦ ὄντως Ἔρωτος... τά πλήθη μή χωρήσαντα τό ἑννοειδές τῆς ἐρωτικῆς θεωνυμίας...»
4. «Ἀχώρητον γἀρ ἐστι τῷ πλήθει τό ΕΝΙΑΙΟΝ τοῦ θείου καί ΕΝΟΣ ἔρωτος».
5. Παράγραφος 13η. «Ἔστι δέ καί ἐκστατικός ὁ θεῖος Ἔρως, οὐκ ἐῶν ἑαυτῶν εἶναι τούς ἐραστάς, ἀλλά τῶν ἐρωμένων» (σελ. 422).
6. Παράγραφος 15η. «Τόν ἔρωτα, εἴτε Θεῖον, εἴτε ἀγγελικόν, εἴτε νοερόν, εἴτε ψυχικόν, εἴτε ΦΥΣΙΚΟΝ εἴποιμεν, ἐνωτικήν τινα καί συγκρατικήν ἐννοήσωμεν δύναμιν.» (σελ. 424-426)
7. Παράγραφος 16η. «Ἐπειδή τούς ἐκ τοῦ ἑνός πολλούς ἔρωτας διετάξαμεν... ΕΓΚΟΣΜΙΩΝ τε καί ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΩΝ ἐρώτων... μεθ οὕς οἱ αὐτονόητοι καί θεῖοι τῶν ὄντως ἐκεῖ καλῶν ἐρώτων ὑπερεστᾶσι.» (σελ. 426), (Μετάφραση: Αφού κατατάξαμε τους πολλούς έρωτες που προέρχονται απο τον ΕΝΑ... των εγκόσμιων και υπερκόσμιων ερώτων... ἔπειτ΄ απο τους οποίους στέκονται πιό ψηλά οι αυτονόητοι και θείοι απο τους εκεί γνήσια ωραίους έρωτες».

Συνεπώς δύο τινά πρέπει να συμβαίνουν:

1. Είτε ο Φίλος του Θεού και Άγιος ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης έσφαλλε και επλανήθη (και μετεβλήθηκεν σε Νικολαΐτης) που εγκωμιάζει τον Έρωτα και ερωτολογεί, και έχουν δίκαιο οι πάσης φύσεως «ορθόδοξοι» ηθικιστές εκκλησιαστικοί που τον δαιμονοποιούν.
2. Είτε το εκκλησιαστικό και ανέραστο κατεστημένο, πήρε λάθος δρόμο, στο ζήτημα του Έρωτα και όχι μόνον, και ο άγιος του Θεού διακηρύττει απλανείς και θεόπνευστες κουβέντες για τον Έρωτα.

Διαλέγετε και παίρνετε. Τρίτον ενδεχόμενο δεν υπάρχει.

Του Παναγιώτη Π. Νούνη

ΠΗΓΗ: Ιστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»


ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΞ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΠΕΔΙΝΟΥ

ΠΗΓΗ


ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΞ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΠΕΔΙΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β΄


Του Παναγιώτη Νούνη

Παραθέτω την συνέχεια του δημόσιου διαλόγου εξ αφορμής της περίφημης αντιρρητικής βιβλιοκρισίας του Μοναχού Ιλαρίωνος Σταυροβουνιώτη για το μυθιστόρημα-βιβλίο του Εφραίμ Βατοπαιδινού ο «ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ».

Ολόκληρη την συζήτηση και τα σχόλια μπορείτε να τα μελετήσετε απο εδώ: Λωρίτου Ελένη November 10, 2018:
Εγώ πάλι τό εξέλαβα -- είμαι σίγουρη οτι αυτό εννοεί-- οτι δεν διαστρέφουμε την πίστη ανάλογα με τις δικές μας αδυναμίες , επειδή θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο , και τά πάθη μας νά υπηρετούμε και την αγιότητα νά έχουμε και αναβαθμίζουμε τά πάθη και τελικά δεν ξέρουμε τί είναι τί . Γι αυτό μιλά για ενσυνείδητη αμαρτία . Δεν είναι κακό αυτό . Και η εκκλησία προσφέρει διάφορες ταχύτητες και ο καθείς επιλέγει . Ίσως είναι και αμαρτία , ένα κόμπλεξ νά θέλουμε σώνει και καλά το 10 και άν δεν το καταφέρουμε νά αρχίζουν τά συμπλέγματα . Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο " ενσυνείδητα " νά παραδεχτούμε την ατέλειά μας , την αμαρτία μας ; Οι νεορθόδοξοι κάνουν αυτό το λάθος . Βαφτίζουν την αμαρτία , που θα μπορούσαν νομίμως νά μετέλθουν , σε αρετή . Γιατί νά το κάνεις . Αφού νομίμως θα μπορούσες νά την μετέλθεις και έτσι μετουσιώνεται . Το ξέρουμε πολύ καλά οτι ο Παναγιώτης είναι ορθόδοξος και δεν θα έλεγε ποτέ νεορθόδοξες ανοησίες.


Παναγιώτης Νούνης November 11, 2018:
Ελένη μου έχεις απόλυτο δίκαιο με την προσέγγισή σου, με αναπαύεις.

Είναι διαφορετικό να έχω συνείδηση της αμαρτίας μου και να ζητώ με μανία το έλεος του Θεού, απο το να την κάνω λάβαρο, θεο-λογία και ιδεολογία.

Μου είναι κάπως περίεργο που λαϊκοί τόσον ο κ. Τελεβάντος όσον και η κ. Λωρίτου, κατάλαβαν στην ουσία τι περίπου προσπαθώ να πώ και να εκφράσω, και που ένας Κληρικός, παρανόησε, παρερμήνευσε, υποτίμησε, μηδένισε, ειρωνεύτηκε, και απαξίωσε τις ανόητες σκέψεις μου με τα κλασικά τσιτάτα.

Και να γράψουμε ανοησίες πάτερ μου, συγχωρέστε μας.

Το πρόβλημα των Νεονικολαϊτών και Νεορθοδόξων, είναι το ίδιον ακριβώς όπως τους αρχαίους Νικολαΐτες και ρώσσους Χλιστοί. Δηλαδή ποιόν;

Η ιδεολογικοποίησις, μάλλον καλύτερα η θεολογικοποίηση της αμαρτίας: Η φθορά του σώματος και της σάρκας μέσω της αχαλίνωτης αμαρτίας. Όσο φθείρεται το σαρκίον απο αμαρτίες, άλλο τόσο λαμπρύνεται η ψυχή. Δηλαδή το σώμα είναι ο τάφος της ψυχής. Είναι κακό το σώμα και πρέπει να μαστιγωθεί και να φθαρεί μέσα στην αμαρτία. Αυτό δεν δίδασκε ο Νικολαϊτισμός; Ότι δηλαδή μέσω της αμαρτίας θα γνωρίσουμε και θα ενωθούμε με τον Θεό. Αστεία πράγματα. Η αλήθεια είναι, μάλλον, ότι μέσω της αμαρτίας μας, οδηγούμεθα εις την ταπείνωση, και μέσω της ταπείνωσης οδηγούμεθα στην μετάνοια και την κάθαρση. Ο Έρωτας δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι θείο δώρον του Θεού. Η σαρκολατρία ή η απολυτοποίησις του ηθικισμού και νοσηρού πνευματισμού, είναι όντως αμαρτία!

Το ανέραστον μανιχαϊστικόν πνεύμα, που σερβίρουν «χαρισματούχοι» Γεροντάδες και Γκουρούδες, είναι όντως αμαρτία.

Ακόμη και αν πώ προσωπικές νεορθόδοξες ανοησίες, νομίζω ότι δεν πειράζει δεν θα χαθεί το σύμπαν, διότι κριτήριον της Πατερικής Θεολογίας, δεν είναι ο τάδε και δείνα κληρικός ή θεολόγος, αλλά οι φωτισμένοι τω όντι ΠΑ-ΤΕ-ΡΕΣ της Εκκλησίας. Οι εράσμιοι και ερωτικοί Πατέρες, και όχι οι ανέραστοι πατριοί και μητριοί.

Του Παναγιώτη Νούνη


π. Γ. Θ. November 11, 2018:
εδω η 'διατριβή" μου στα περί γάμου και σεξ:


π. Γ. Θ. November 11, 2018:
ΦΑΓΗΤΟ-ΣΕΞ-ΘΕΟΣ
Το φαγητό οδηγει στο σεξ και το σεξ απομακρύνει από τον Θεό:
Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει για τον Αδάμ: ἐὰν δὲν εἶχε νικηθῆ ἀπὸ τὴν κοιλία, δὲν θὰ ἐρχόταν σὲ σαρκικὴ σχέσι μὲ τὴν σύζυγό του (ΚΛΙΜΑΞ, ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, Περὶ ἁγνείας).

Ή Θεός ή σεξ! Γι΄αυτό και οι έφηβοι απομακρύνονται από την Εκκλησία, γι΄αυτό υπάρχει η παροιμία που λέει «πίσω από κάθε έγκλημα κρύβεται η γυναικα», γι΄αυτό ο Απόστολος Παυλος λέει πως όποιος νυμφευτει θα έχει «θλιψη στην σάρκα», γι΄αυτό ο Άγιος Κοσμας ο Αιτωλος λέει πως μοναδικός σκοπός του σεξ πρέπει να είναι η τεκνογονία, γι΄αυτό η συντριπτική πλειοψηφία των Αγίων δεν είναι έγγαμοι […] .

Λωρίτου Ελένη November 11, 2018:
Νά πώ και εγώ την αφέλειά μου ; Είναι αδύνατον νά έχει κανείς μία τόσο όμορφη γυναίκα σαν την Χριστίνα και νά μήν είναι ερωτευμένος ! Από θεολογία έ! σκίζουμε !

Κάνε τη δουλειά σου παιδί μου ! Δεν σε μαλώνει κανείς !

π. Γ. Θ. November 11, 2018:
Ελενίτσα, και τον συγκλητικον απώλεσας...

Λωρίτου Ελένη November 12, 2018:
Επιτρέψ' τε μου νά σας απαντήσω μέ άλλη παροιμία . Πώς είναι δυνατόν νά βλέπεις καθ' οδόν τα πουρνάρια και νά σκέφτεσαι τί ωραία κάρβουνα γίνονται !

Παναγιώτης Νούνης November 14, 2018:
Τίμιε πάτερ μου Γ. Θ. αν θέλετε, στείλτε μου σας παρακαλώ την διατριβή σας στο ιμέιλ μου: panagiotisnounis@gmail.com, ίσως ως ανόητος στοχαστής να εννοήσω κάτι απο τα γραφθέντα σας.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι συνεχίζετε το θρησκευτικό παραλήρημα να ταυτίζετε τον θείο και ανθρώπινο Έρωτα με το σέξ και την σαρκολατρία, όπερ άτοπον. Διότι κατά τους θεηγόρους Πατέρες οι έννοιες Έρως και Αγάπη ταυτίζονται.

Να σας υπενθυμίσω παράλληλα, τίμιε πάτερ, ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, αυτός ο μείζον ερωτικός θεοφόρος Πατέρας της Εκκλησίας, ότι έγραψε: ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, κεφάλαιο 4ο, εκδόσεις: Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, Γενική Εισαγωγή: Χρήστος Αραμπατζής, εισαγωγή-μετάφραση-σημειώσεις: Ιγνάτιος Σακαλής, σελ. 398-427, σε ανάλογη περίπτωση για τους «ορθόδοξους» ηθικιστές και μοραλιστές της εποχής του:

1. «Ἐραστής ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς. Ὥστε τοῦτο δή τὀ τοῦ Ἔρωτος ὄνομα ΜΗ φοβηθῶμεν, μηδέ τις ἡμᾶς θορυβείτω λόγος περί τούτου δεδιττόμενος» ( σελ. 420, παράγραφος 12η) [Μετάφραση: Έγινα Εραστής της ομορφιάς της. Ώστε ας μη φοβηθούμε το όνομα 'Έρως', μήτε να μας τρομάζει κανένας λόγος που μας φοβερίζει γι΄ αυτό.]

2. «Ἐμοί γάς δοκοῦσι οἱ Θεολόγοι ΚΟΙΝΟΝ μέν ἡγεῖσθαι τό τῆς ἀγάπης, καί τό τοῦ ἔρωτος ὄνομα...» (σελ. 420), (Μετάφραση: Εγώ νομίζω ότι οι Θεολόγοι θεωρούν ταυτόσημα τα ονόματα της αγάπης και του έρωτος...)

3. «Θεοπρεπῶς γάρ τοῦ ὄντως Ἔρωτος... τά πλήθη μή χωρήσαντα τό ἑννοειδές τῆς ἐρωτικῆς θεωνυμίας...»

4. «Ἀχώρητον γἀρ ἐστι τῷ πλήθει τό ΕΝΙΑΙΟΝ τοῦ θείου καί ΕΝΟΣ ἔρωτος».

5. Παράγραφος 13η. «Ἔστι δέ καί ἐκστατικός ὁ θεῖος Ἔρως, οὐκ ἐῶν ἑαυτῶν εἶναι τούς ἐραστάς, ἀλλά τῶν ἐρωμένων» (σελ. 422).

6. Παράγραφος 15η. «Τόν ἔρωτα, εἴτε Θεῖον, εἴτε ἀγγελικόν, εἴτε νοερόν, εἴτε ψυχικόν, εἴτε ΦΥΣΙΚΟΝ εἴποιμεν, ἐνωτικήν τινα καί συγκρατικήν ἐννοήσωμεν δύναμιν.» (σελ. 424-426)

7. Παράγραφος 16η. «Ἐπειδή τούς ἐκ τοῦ ἑνός πολλούς ἔρωτας διετάξαμεν... ΕΓΚΟΣΜΙΩΝ τε καί ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΩΝ ἐρώτων... μεθ οὕς οἱ αὐτονόητοι καί θεῖοι τῶν ὄντως ἐκεῖ καλῶν ἐρώτων ὑπερεστᾶσι.» (σελ. 426), (Μετάφραση: Αφού κατατάξαμε τους πολλούς έρωτες που προέρχονται απο τον ΕΝΑ... των εγκόσμιων και υπερκόσμιων ερώτων... ἔπειτ΄ απο τους οποίους στέκονται πιό ψηλά οι αυτονόητοι και θείοι απο τους εκεί γνήσια ωραίους έρωτες».

Η απορία μου όμως παρά ταύτα είναι κάποια άλλη: γιατί λοιδωρείτε και κατακρίνετε τόσον εύκολα τους αντιοικουμενιστές λαϊκούς θεολόγους και τους κληρικούς;

Γιατί με συμπεριλαμβάνετε στην κλίκα των Νεορθοδόξων Οικουμενιστών; Μήπως με αδικείτε κάπως με την ισοπεδωτική, μηδενιστική -ελέω άκριτου ζήλου και φανατισμού- αφοριστική και πολεμική κριτική σας;

Μήπως και ο μέγας Πατήρ της Εκκλησίας ο άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, επειδή μιλά για θείον και ανθρώπινον έρωτα, εμπίπτει στις τάξεις του Νεορθοδοξισμού και της σεξοθεολογίας;

Ποιά η γνώμη σας εν τέλει για την Οικουμενική Κίνηση/Οικουμενισμό; Επι της ουσίας της εν λόγω αναρτήσεως, περί του γ. Ιωσήφ του Χαμογελαστού και «Εραστού», δεν βγάλατε άχνα. Για ποιόν λόγο άραγε; Τι άποψη έχετε για την «Πανορθόδοξη» Σύνοδο της Κρήτης;

Και κάτι τελευταίο: σε ποιά ιερά Μητρόπολη διακονείτε;

Ευλογείτε

Του Παναγιώτη Π. Νούνη

Λωρίτου Ελένη November 10, 2018:
Εγώ πάλι τό εξέλαβα -- είμαι σίγουρη οτι αυτό εννοεί-- οτι δεν διαστρέφουμε την πίστη ανάλογα με τις δικές μας αδυναμίες , επειδή θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο , και τά πάθη μας νά υπηρετούμε και την αγιότητα νά έχουμε και αναβαθμίζουμε τά πάθη και τελικά δεν ξέρουμε τί είναι τί . Γι αυτό μιλά για ενσυνείδητη αμαρτία . Δεν είναι κακό αυτό . Και η εκκλησία προσφέρει διάφορες ταχύτητες και ο καθείς επιλέγει . Ίσως είναι και αμαρτία , ένα κόμπλεξ νά θέλουμε σώνει και καλά το 10 και άν δεν το καταφέρουμε νά αρχίζουν τά συμπλέγματα . Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο " ενσυνείδητα " νά παραδεχτούμε την ατέλειά μας , την αμαρτία μας ; Οι νεορθόδοξοι κάνουν αυτό το λάθος . Βαφτίζουν την αμαρτία , που θα μπορούσαν νομίμως νά μετέλθουν , σε αρετή . Γιατί νά το κάνεις . Αφού νομίμως θα μπορούσες νά την μετέλθεις και έτσι μετουσιώνεται . Το ξέρουμε πολύ καλά οτι ο Παναγιώτης είναι ορθόδοξος και δεν θα έλεγε ποτέ νεορθόδοξες ανοησίες .


Πράκτορας November 10, 2018:
Στην Πάτρα, στις 19/11, στα πλαίσια των εκδηλώσεων των Πρωτοκλητειών, θα παρουσιαστεί το βιβλίο για τον γ. Ιωσήφ τον Βατοπεδινό... Βοήθειά μας...

Παναγιώτης Τελεβάντος November 10, 2018:
Βοήθεια σου φίλε μου.
Τι βοήθεια άραγε μπορέ να δώσει κάποιος που χρειάζεται βοήθεια ο ίδιος; Δυστυχώς έχουν εξαγοράσει τους πάντες και τα πάντα με τα Βατινοαργύριά τους.
Ντροπή στον Μητροπολίτη Πατρών που ενθαρρύνει τέτοιες καταστάσεις.

Παναγιώτης Νούνης November 11, 2018:
Δεν θα παραλείψουμε να παρευρεθούμε.

Λωρίτου Ελένη November 10, 2018:
" Τί φταίω εγώ  ο  καυμένος  ο  άνθρωπος  ,  που  δεν  μπορώ  νά  τά  βγάλω  πέρα  μέ  την  ελευθερία  μου  !  "  Ντοστογιέφκυ   απο  τον  μεγάλο  Ιεροεξεταστη  . 
Νομίζω  Παναγιώτη  μου  ,  οτι  είσαι  καλά  !   Δεν  πρέπει  νά  διορθώσεις  άλλο  τα  ορθογραφικά  , νά  τα  αφήσεις  σε  μία  δημιουργική  ασάφεια  , σε  μία   αφαιρετική   αντίληψη  . Δημιουργείς  την  ιδιοτυπία  σου  , το   χαρακτηριστικό  για  νά  καταλάβουμε  οτι  τό  έγραψες  εσύ  !  Αλλιώς  θα  αμφιβάλλαμε  οτι  έγραψες  όλα  αυτά  τά  ωραία  , φιλοσοφημένα  και  πνευματοπαιδαγωγικά .
Κρατώ  οτι  κανείς σπουδάζει  τον  τρόπο  που  θα  πεθάνει  . Το  Ελληνόπουλο ,  το  Βορειοηπειροτόπουλο ,  σπούδασε  νά  πεθάνει  σαν  ήρωας  , όπως  παλαιότερα  τα  Κυπριοτόπουλα  ο  Ισαάκ , ο  Σολωμός  , ο  Ευαγόρας  Παλληκαρίδης , ο Γρηγόρης  Αυξεντίου . ... 
" Αυριο  ώρα  7.30 .  Η πιο  γλυκειά  ημέρα  η  πιό  γλυκειά  ώρα  της  ζωής  μου  . Μήν  το  ρωτάς γιατί  ! "
 
π. Γ. Θ. November 11, 2018:
Αφιερωμένο στους γιανναραδες, σταμούληδες, νούνηδες, φάρους κλπ.

1. στον Παράδεισο τα σώματά μας θα ειναι πνευματικά.
2. στην Εκκλησία προγευόμαστε τον Παράδεισο.
συμπέρασμα: ή και τα σώματά μας, από εδω, θα γίνουν πνευματικά ή και οι ψυχές μας θα γίνουν σαρκικές!
η θεολογία δεν μπορει να ειναι "παχύρευστη"...

Λωρίτου Ελένη November 12, 2018:
Την ευχή σας πάτερ !
Το " ελαφρύ " σχολιάκι μου απευθυνόταν στον Παναγιώτη και όχι σε εσάς .
Σας ευχαριστούμε για την τόσο ωραία τοποθέτησή σας πάνω στο θέμα . Δεν συνηθίζουμε νά λέμε τα πράγματα μέ ωμή γλώσσα , γιατί κάποιοι τρομάζουν και δεν την θέλουν . Αντίθετα η αλήθεια αναπαύει . Αν υπάρχει μία ένσταση είναι -- δεν ξέρω άν είστε έγγαμος ή άγαμος -- οτι δεν μπορούμε και τους εγγάμους νά τους το βγάζουμε απο την μύτη . Δεν έχουμε το δικαίωμα εφ' όσον ο ίδιος ο Χριστός κανόνισε τά πράγματα . Εμείς μέ ποιό δικαίωμα . Πιστεύω οτι όλοι οι άνθρωποι περίπου καταλαβαίνουν , η ίδια η συνείδηση , ο έμφυτος νόμος τους πληροφορεί , και ανάλογα αντιμετωπίζουν το θέμα κατα το μάλλον ή ήττον πνευματικά . Προσωπικώς αγνοώ το θέμα και δεν μου πέφτει λόγος . Αν έγραψα κάτι είναι για χάρη του Παναγιωτάκου , που πολύ κακώς τον βάζετε ανάμεσα στόν Γιανναρά , Φάρο , Θερμό . Καμμία σχέση ! " Ενσυνείδητη " αναρτία είναι και η σαλότης . Το θέμα είναι νά μήν αξιώνει κανείς τα προσωπικά του πάθη νά τα ανάγει σε θεολογία και νά επέρχεται αλλοίωση και σύγχυση .
Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ωφέλιμο έστω έτσι εκ του προχείρου νά ακούμε τον πατερικό λόγο . Σας ευχαριστούμε !

Λωρίτου Ελένη November 12, 2018:
Είναι ένα μυστήριο , πώς ο λόγος του Θεού , ο πατερικός λόγος αναπαύει τόσο βαθειά τον άνθρωπο ! Γι αυτό δεν πρέπει ποτέ νά αλλοιώνεται η θεολογία μέ θολολογίες ! Μολύνεται η πηγή από όπου κανείς μπορεί νά ξεδιψάσει . Όλο και πιό σπάνια ακούμε τον πατερικό λόγο . Επεκράτησαν τά περί έρωτος καί άντε πάλι περί έρωτος και δεν τολμά κανείς νά πεί λέξη , γιατί ακούγεται παράταιρο , γιατί η ψυχολογία μας δεν το σηκώνει . Και όμως ο πατερικός λόγος αναπαύει !

ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ (ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ), ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ;