Translate

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΙ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΣΤΕΣ, ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΥΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΛΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΙ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΣΤΕΣ, ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ
Του Παναγιώτη Νούνη

Σήμερα η Καβάλα και η Θάσος λένε τα δημοσιογραφικά δημοσιεύματα «τίμησε το ετήσιο μνημόσυνο και την μνήμη του μακαριστού Ποιμενάρχη της» αρχι-οικουμενιστού κυρού Προκοπίου. Μάλιστα έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης προτομής του εν λόγω μακαριστού λυκοποιμένος. Λίγο έλειψε να τον κάνουνε και εικόνισμα, ακολουθία, απολυτίκια και ακάθιστο ύμνο για να τον προσκηνούμε και να επιζητούμε τις πρεσβείες του.

Απο πότε άραγε τιμάτε, η μνήμη ή και το μνημόσυνο, των αιρετιζόντων Οικουμενιστών μητροπολιτών και επισκόπων-κατασκόπων; Τα εκκλησιαστικά μνημόσυνα δεν ιερουργούνται προς σωτηρίαν της ψυχής των κεκοιμημένων; Τα τιμητικά μνημόσυνα, όμως, δεν ιερουργούνται για τω όντι κεκοιμημένους Αγίους και Αγίες της Εκκλησίας;

Ο μακαριστός Κολυμβαριστής (όπου όλως παραδόξως: πέθανε αιφνίδια καθώς κολυμβούσε) πρώην μητροπολίτης Καβάλας κυρός Προκόπιος δεν υπέγραψε -ως μή ώφειλεν- τα κακόδοξα και αιρετικά αποφασισθέντα στην «Πανορθόδοξη Σύνοδο» της Κρήτης; Τα υπέγραψε αναντίρρητα μαζί με τους υπόλοιπους 23 Κολυμπαριστές ψευδο-επισκόπους. Τραγικό και αιφνίδιο θάνατο βρήκε και έτερος Κολυμβαριστής ο μακαριστός μητροπολίτης Λαρίσσης.

Συναφώς, οι μητροπολίτες (πρώην και νύν) Νεαπόλεως Φιλίππων και Θάσου δεν είναι Άγιοι με την αγιολογική και οντολογική έννοια του όρου, διότι είναι ορκισμένοι Κολυμβαριστές, και ως εκ τούτου παραμένουν αμετανόητοι και κακόδοξοι Οικουμενιστές.

Ο μητροπολίτης Θεσσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ο μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης και ο πρώην πρωτοσύγκελος του πρώτου ο π. Στέφανος Τόλιος (νύν μητροπολίτης Καβάλας και Θάσου) δεν επικύρωσαν παντί σθένει, εν διαβολικοίς έργοις και πράξεσιν, τα εν λόγω ληστρικά αποφασισθέντα του Κολυμπαρίου;

Η εν λόγω προειρρημένη, ανίερη και σατανική τριανδρία μάλιστα, δεν είναι αυτοί, όπου πολεμούν και διώκουν με κάθε διαβολικό και θεοστυγή τρόπο τους ιερώς Αποτειχισθέντες πρωτοπρεσβυτέρους: π. Θεόδωρον Ζήση, π. Φώτιον Βεζύνια, π. Νικόλαον Μανώλη;

Ένας πραγματικός Άγιος μητροπολίτης δεν θα έκανε ποτέ του ένα τέτοιο εκκλησιαστικό έγκλημα. Οι Άγιοι κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί δεν συμφωνούν με την ασέβεια και την κακοδοξία. Οι ίδιοι μάλιστα, όσοι είναι ως «ντέ φάκτο» ανεγνωρισμένοι και κατεταγμένοι στο ορθόδοξοι Αγιολόγιον ως Άγιοι, θυμώνουν απο τέλεια και ιερά αγανάκτηση για την πονηρή αλλοίωση-παραχάραξη του ιερού Ευαγγελίου και της Πατερικής Θεολογίας. Μα γι΄αυτό και στην συνείδηση της καθολικής Εκκλησίας μας δεν θεωρούνται άλλωστε ως άγιοι, ο πρώην ή και ο νύν Καβάλας. Πολλώ δε μάλλον δεν είναι καθόλου άγιοι οι υπόλοιποι ορκισμένοι Οικουμενιστές επισκόποι-κατασκόποι που αναφέραμε σκόπιμα.

Αν οι προειρρημένοι και άλλοι αρχι-οικουμενιστές μητροπολίτες και λυκοποιμένες είναι άγιοι, τότε ο Γέρων Παΐσίος και ο Γέρων Πορφύριος, όπου
πολέμησαν αντιρρητικά και απολογητικά την οικουμενιστική λαίλαπα και σατανόσχημη πανθρησκεία του Συγκρητισμού, τότε αυτοί οι τελευταίοι τί είναι;

Άρα, οι μητροπολίτες (πρώην και νύν) Νεαπόλεως Φιλίππων και Θάσου δεν είναι Άγιοι με την αγιολογική και οντολογική έννοια του όρου, διότι είναι ορκισμένοι Κολυμβαριστές, και ως εκ τούτου παραμένουν αμετανόητοι και κακόδοξοι Οικουμενιστές.

Τα εκκλησιαστικά μνημόσυνα των κεκοιμημένων μας και δή των κακοδόξων επισκόπων δεν είναι τιμητικά (εξ αγιολογικής απόψεως). Έχουν οι άγιοι και οι ορθόδοξοι επίσκοποι που ευαρέστησαν Θεόν και ανθρώποις ανάγκη απο μνημόσυνα; Προφανώς όχι! Υφίσταται, εν τω τάφω και μετά θάνατον, μετάνοια; Προφανώς όχι!! Αφού οι άγιοι (και όχι οι κακόδοξοι λυκοποιμένες) ειδικά θεωρούνται και είναι πλέον Φίλοι του Θεού, και άρα σεσωσμένοι!!!

Τα μνημόσυνα ιερουργούνται, μυστηριακώς, για την μετά θάνατον σωτηρία του αμετανόητου ή και εν μετανοία κεκοιμημένου. Δεν πρέπει να είναι τιμητικά (απο αγιολογική άποψη) και ειδικά προς μια μεθοδική και σκόπιμη αγιοποίηση του κεκοιμημένου, διότι δεν πρόκειται για τω όντι ανεγνωρισμένους αγίους υπό της συνειδήσεως της Εκκλησίας. Τα μνημόσυνα κληρικών μοναχών και λαϊκών, όπου δεν ήταν ούτε και είναι κατά την κοινή σύμφωνη γνώμη και ιερά συνείδηση της Εκκλησίας, ως άγιοι και φίλοι του Θεού, τελούνται ειδικά απο την εκκλησιαστική κοινότητα προς σωτηρία και για συγχώρηση των όποιων ποικίλων αστοχιών, αμαρτιών και ανομημάτων τους.

Μη ξεχνάτε ότι τόσον ο μακαριστός μητροπολίτης μας κυρός Προκόπιος όσον και ο νύν άγιος Καβάλας είχαν και έχουν στο ενεργητικό και αμαυρωμένο εκκλησιαστικό του μητρώον σωρηδόν παραβάσεις των ιερών Κανόνων (που απειλούν με καθαίρεση και αφορισμό) αλλά και άλλων τόσων πλανερών κακοδοξιών.

Ο νυν άγιος Καβάλας και Θάσου, ο τυρρανικός διώκτης των ιερώς Αποτειχισθέντων αντι-
οικουμενιστών κληρικών, συμπροσεύχεται -αυτός ο αθεόφοβος και Χριστέμπορας- σε ανίερες εβραϊκές Συναγωγές και σε μη ιερούς ναούς των «Ετερόδοξων Εκκλησιών», δηλ. σε ναούς των αλληθρήσκων Εβραίων και αλλοδόξων Φραγκολατίνων (Παπικών και «Καθολικών»).

Ποιοί θεοφόροι Άγιοι, Προφήτες και Φίλοι του Θεού, διενεργούσαν τέτοια πληθώρα ασεβειών και κακόδοξων ενεργειών;

Βρείτε μου έναν!...

Σημείο ευδιάκριτο της εν λόγω σατανικής πλάνης και της οικουμενιστικής προπαγάνδας των αχρείων και
παναθλίων Οικουμενιστών «αγίων» εκκλησιαστικών ανδρών, είναι: η ακατασίγαστη φλυαρία τους περί της αγάπης. Και εννοούν προφανώς τον δολερό και πονηρό αγαπισμό και αναντίρρητα όχι την αληθεύσα και εν Χριστώ αγάπη του ιερού Ευαγγελίου.

Συνεπώς, οι μητροπολίτες (πρώην και νύν) Νεαπόλεως Φιλίππων και Θάσου, δεν είναι Άγιοι, με την αγιολογική και οντολογική έννοια του όρου, διότι είναι ορκισμένοι Κολυμβαριστές. Επίσης, διότι διενεργούσαν μεικτές συμπροσευχές με αιρετικούς και διέδιδαν (ιδεολογικώς και κατηχητικώς) γυμνή τη κεφαλή τα αιρετίζοντα αποφασισθέντα της Ληστρικής Συνόδου του Κολυμβαρίου. Και ως εκ τούτου παραμένουν αμετανόητοι και κακόδοξοι Οικουμενιστές.

Είθε ο καλός και ελεήμων Τριαδικός Θεός να λυπηθεί και συγχωρέσει τις ψυχές υμών των ζώντων και κεκοιμημένων νεωτεριστών και οικουμενιστών εκκλησιαστικών ταγών, και ημών των παραδοσιακών πιστών (το Βασίλειον ιεράτευμα), ίνα εν τέλει ομοθυμαδόν, εν μετανοία και κεκαθερμένοι των παθών και αστοχιών μας να κληρονομήσουμε την περιπόθητη, ερασμία, αιώνια και ουράνια Βασιλεία Του.

Αμήν!

Του Παναγιώτη Π. Νούνη