Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΟΥ

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΠΕΡΙ ΔΑΙΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ
ΟΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
.


ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 60
1 ουλίου 2018
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ


Ε´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ρμηνεία τς Εαγγελικς περικοπς


1. 1η ουλίου σήμερα, δελφοί χριστιανοί. Σς εχομαι καλό μήνα. «Καλό μήνα» ταν λέγω, ννοκαί καλά καί εχάριστα νά τά περάσουμε, μέ γεία καί γάπη μεταξύ μας, λλά εχομαι καί τό καλύτερο κόμη, τό μήνα ατό νά δώσει Θεός νά μς συμβεκάποια πνευματική εκαιρία, στε νά γαπήσουμε περισσότερο τόν Κύριο μν ησοΧριστό καί νά νεβομε πνευματικά.
σημερινή Κυριακή, δελφοί, λέγεται Ε´ Κυριακή τοΜατθαίου καί ναφέρεται στήν θεραπεία δύο δαιμονισμένων στήν χώρα τν Γαδαρηνν. Τήν χώρα μως ατή τό σημερινό Εαγγέλιο τήν λεγε «Γεργεσηνν». Πραγματικά, πόλη, στήν ποία γινε τό θαμα, λεγόταν «Γέργεσα» καί σατήν δειχναν τόν γκρεμό, π᾽ ὅπου οχοροι κατέπεσαν στήν θάλασσα. Πιθανόν περιοχή νά λεγόταν «χώρα τν Γαδαρηνν» καί Γέργεσα νά ταν μία παραθαλάσσια πόλη τς χώρας ατς. Σατήν τήν πόλη λοιπόν πού πγε Χριστός τόν συνάντησαν δυό δαιμονισμένοι νθρωποι πού βγαιναν πό τά κεμνήματα. εαγγελιστής σημειώνει τι οδαιμονισμένοι ατοί ταν «χαλεποί λίαν». ταν δηλαδή πιθετικοί καί πικίνδυνοι.
2. Κατά πρτον, χριστιανοί μου, νά πομε τι πάρχει διάβολος καί ς ργο του χει νά πολεμτό ργο τοΧριστοκαί τς κκλησίας. Τό τελευταο μάλιστα βιβλίο στήν σειρά τν βιβλίων τς γίας Γραφς, ἡ Ἀποκάλυψη, μιλάει γενικά γιά τόν γώνα μεταξύ τοΧριστοκαί τοδιαβόλου. Καί λέγει τι στόν γώνα ατόν θά νικήσει τελικά Χριστός, ὁ Ὁποος θά συντρίψει τόν διάβολο μέ τήν δεύτερή Του Παρουσία. πάρχει λοιπόν διάβολος καί πιτίθεται ναντίον τν νθρώπων καί τσι χουμε τό φαινόμενο τν δαιμονισμένων, γιά τό ποο μς μιλάει σημερινή εαγγελική περικοπή. Καί ἡ Ἐκκλησία μας χει εχές καί ξορκισμούς γιά περιπτώσεις τν δαιμονισμένων. χι μως τό κάθε τί πού μς συμβαίνει, να πονοκέφαλο, γιά παράδειγμα, πού χει φυσική ατία, νά τό ρμηνεύουμε τι εναι περίπτωση δαιμονοπληξίας. – Καί κάτι λλο θά πῶ ἐδγιά τήν περίπτωση τν δαιμονισμένων. εαγγελιστής Ματθαος, πως κούσαμε σήμερα, μιλεγιά δύο δαιμονισμένους, λλά οεαγγελιστές Μρκος καί Λουκς μιλον γιά να δαιμονισμένο. Γιατί ατή διαφορά; Πιθανόν οδύο Εαγγελιστές νά μιλον μόνο γιά τον φοβερώτερο, τόν πιό πικίνδυνο δαιμονισμένο, νῶ ὁ Ματθαος μιλεκαί γιά τούς δύο.
λλά, γιατί λέει περικοπή τι οδαιμονισμένοι κατοικοσαν στά μνήματα; «κ τν μνημείων ξορμώμενοι», λέει τό κείμενο. Γιατί, πως ρμηνεύει ὁ ἅγιος ωάννης Χρυσόστομος, οδαίμονες θελαν νά κάνουν τούς νθρώπους νά πιστεύσουν τό νόητο, λλά λέθριο δόγμα, τι οψυχές τν πεθαμένων γίνονται δαίμονες καί μένουν στά μνήματα, πού εναι θαμμένα τά σώματά τους, καί πό κεῖ ἐπιτίθενται καί νώνονται μέ μερικούς καί ατοί δαιμονίζονται.
3. Οδύο δαιμονισμένοι, ταν ντίκρυσαν τόν ησοΧριστό, «κραξαν»πό φόβο καί δήλωσαν τι δέν χουν καμιά σχέση μέ Ατόν, τόν νακήρυξαν μως ς «Υόν τοΘεο» («τί μοί καί σοί, ησο, Υέ τοΘεο», τοεπαν) καί τι κόμη λθε πρίν πό τήν Δεύτερή Του Παρουσία, γιά νά τούς βασανίσει (στίχ. 20).
λλά πό ποκατάλαβαν οδαίμονες τι ὁ Ἰησος εναι Υός τοΘεοκαί τόν προσφώνησαν τσι; Τό κατάλαβαν πό τό τι τούς πείραξε θεϊκή Του κτίνα. Γιατί θεϊκή δόξα βασανίζει τόν διάβολο καί σους εναι τοδιαβόλου. Γιατό καί οδαιμονισμένοι τοΕαγγελίου σήμερα επαν τι βασανίζονται. Ατό θά συμβαίνει καί στήν κόλαση. Οκολασμένοι μαρτωλοί δέν θά μπορον νά ντέξουν τήν θεϊκή δόξα, γιατί ατή θά τούς βασανίζει, πως γιά παράδειγμα, νας πού χει σθενικά μάτια δέν μπορενά ντέξει τό λαμπρό φς τοῦ ἡλίου.
πό τά κηρύγματα τν προφητν οδαίμονες κουαν τι Μεσσίας κατά τήν συντέλεια τοκόσμου θά λθει στήν γγιά νά κρίνει τούς νθρώπους καί τότε θά βασανίσει τούς δαίμονες. λλά βλέπουν οδαίμονες τι ατός βασανισμός τους χει ρχίσει πό τώρα, νωρίτερα. Γιατό καί επαν στόν Χριστό τι λθε «πρό καιρο», πρίν δηλαδή πό τόν καιρό τς παγκόσμιας κρίσης.
4. Βλέποντες οδαίμονες τι θά χάσουν τήν κατοχή τους στούς δύο νθρώπους, παρακαλον τόν Χριστό, ν τούς κβάλει πατούς, νά τούς πιτρέψει νά πνε στό κοπάδι τν χοίρων, πού βοσκαν οΓεργεσηνοί. ς μάθουμε πατό, χριστιανοί μου, τι οδαίμονες δέν χουν ξουσία οτε στούς χοίρους, οτε στά γουρούνια!... Πολύ δέ περισσότερο δέν χουν ξουσία σέ μς, τά παιδιά τοΘεο, τά βαπτισμένα καί μυρωμένα, πού κοινωνμε τό Σμα καί τό Αμα τοῦ ἸησοΧριστοκαί γινόμαστε γιατό χριστοφόροι καί θεοφόροι!
Ὁ Ἰησος Χριστός πέτρεψε νά εσέλθουν οδαίμονες στούς χοίρους καί ατοί δαιμονίστηκαν. Γιατί καί τά ζα δαιμονίζονται!... Καί λο τό κοπάδι, λοιπόν, τν χοίρων ρμησε μέ μανία καί ρμή πό τό πάνω μέρος τοκρημνοπρός τήν θάλασσα καί πνίγηκαν σατήν.
Καί τώρα τό τελευταο: Πς νταποκρίθηκαν οκάτοικοι τν Γεργεσηνν σ᾽ ὅλο ατό τό περιστατικό; Οκάτοικοι τν Γεργεσηνν θά πρεπε νά τρέξουν στόν Χριστό καί νά τοπον χίλια εχαριστγιά τό μεγάλο καλό, γιά τήν μεγάλη εεργεσία πού κανε στήν πόλη τους, μέ τό νά θεραπεύσει τούς δύο δαιμονισμένους, οἱ ὁποοι εχαν γκαταλείψει τήν οκογένειά τους καί ζοσαν θλια ζωή στά μνήματα. Καί μως, καναν τό κριβς ντίθετο: λοι οκάτοικοι τς πόλης πγαν καί συνάντησαν τόν Χριστό καί τόν παρακάλεσαν νά φύγει χι μόνο πό τήν πόλη τους, λλά καί πό τά σύνορά τους!... γνωμοσύνη, χριστιανοί μου, ατό, γνωμοσύνη καί χαριστία μεγάλη!...
λλά μήν τούς κατηγορομε. Καί μες σάν θνος κάνουμε τό διο. ντί νά χιλιοευχαριστομε τόν ησοΧριστό, γιατί μς στειλε ποστόλους καί μς φεραν στήν θεογνωσία, καί μες, πού λατρεύαμε τούς Δίες καί τούς κρασοπότηδες θεούς Διόνυσους καί τίς ασχρές φροδίτες, τώρα χουμε τήν καθαρή καί ληθινή πίστη, μες, λέγω, κάνουμε τό διο πού καναν οΓεργεσηνοί: Διώχνουμε τήν ρθόδοξη διδασκαλία πό τά σχολεα μας, ξεκρεμμε πό τίς αθουσες διδασκαλίας τά ερά εκονίσματα, καταργομε τήν Κυριακή μέρα ς μέρα θείας λατρείας καί θεσπίζουμε διατάγματα πού μεταβάλουν τήν πατρίδα μας, τήν ρθόδοξη λλάδα μας, σέ χώρα Γαδαρηνν, καί χειρότερα κόμη: Σέ χώρα Σοδόμων καί Γομόρρων. ντροπή μας!.. ς μς λεήσει Κύριος γιά τήν γνωμοσύνη μας καί τήν σέβειά μας ατή καί ς μή μς πάρει τήν Χάρη Του και βουλιάξουμε καί φανιστομε ντελς...


Μέ πολλές εχές
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας