Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, «ZHTΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 58
17 ουνίου 2018
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

«ZHTΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
(Ο ΚΥΡΙΟΣ)

1. σημερινή Εαγγελική περικοπή, δελφοί χριστιανοί, λέγεται «Γ´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ». Επαμε τι τήν περίοδο ατή τά εαγγελικά ναγνώσματα εναι πό τό πρτο Εαγγέλιο τς σειρς τοΚανόνος, πό τό κατά Ματθαον Εαγγέλιο. Ατό σημαίνει μυστικά τι, μετά τήν Πεντηκοστή, πού εναι τό ψος, ρχίζουμε πό τήν ρχή πάλι τήν πνευματική μας ζωή. Περικοπές μόνο πό τό κατά Ματθαον διαβάζει ἡ Ἐκκλησία μας κάθε Κυριακή, λλά μες στά σπίτια μας, γλυκαινόμενοι πό τήν κυριακάτικη περικοπή, πρέπει τήν περίοδο ατή νά διαβάσουμε λο τό κατά Ματθαον Εαγγέλιο, πού εναι ραο, πολύ ραο στά νοήματά του. Καί σφαλς εναι ραο, γιατί εναι λόγος τοΘεο. νακοινώνω δέ μέ χαρά τι ατή τήν βδομάδα μς παραδίδεται πό τό τυπογραφεο μία ρμηνεία μας στό κατά Ματθαο Εαγγέλιο, ς ρχή ρμηνείας σέ λη τήν Καινή Διαθήκη.
2. Λίγα λόγια θά σς π, δελφοί, λίγα καί πλᾶ ἀπό τό σημερινό γιο Εαγγέλιο καί παρακαλνά τά προσέξετε. Στήν ρχή-ρχή σημερινή εαγγελική περικοπή μς επε τήν λέξη «σμα». «λύχνος τοσώματος», επε Κύριος. Παρακάτω μς επε Κύριος «μή μεριμντε τψυχῇ ὑμν». Ατά τά δύο, χριστιανοί μου, ψυχή καί σμα, σμα καί ψυχή, ατά εναι πού ποτελον τόν νθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος εναι ψυχή καί σμα. Οτε ψυχή μόνο, λλά οτε σμα μόνο. Ψυχή καί σμα μαζί. Ατά τά δύο ποτελον μία «συζυγία», να νδρόγυνο. Καί τό νδρόγυνο βέβαια δέν πρέπει νά χωρίζει ποτέ. Καί μως ἡ ἁμαρτία χωρίζει τά νδρόγυνα. τσι καί δ, γιά τό θέμα πού μιλμε, γιά τήν ψυχή καί τό σμα, πού Θεός τά νωσε, γιά νά ποτελον διάλυτη συζυγία, γιά τήν συμβάσα κείνη παλαιά μαρτία, χώρισε ατή «ρμονία» τν δυό, πως τό λέει να ραο τροπάριο, ατή «συζυγία» τους καί ατός «δεσμός» τους. Λέει τό τροπάριο ατό τς κκλησίας μας μέ πορία μεγάλη: «Πς ψυχή κ τοσώματος βιαίως χωρίζεται κ τς ρμονίας καί τς συζυγίας φυσικότατος δεσμός θείκελεύσματι ποτέμνεται»!
Στενά, λοιπόν, δελφοί, εναι στόν νθρωπο συνδεδεμένη ψυχή μέ τό σμα καί ατά τά δύο, ψυχή καί σμα, ποτελον τόν λο νθρωπο καί σατά τά δύο ναφέρεται τό «κατεκόνα Θεο», πως εμαστε πλασμένοι. Ατό τώρα πού επα μπορενά φανεπερίεργο, σως μάλιστα καί λανθασμένο. Τί, λοιπόν; Τό «κατεκόνα Θεο» λέγεται καί γιά τό σμα καί χι μόνο γιά τήν ψυχή; Ναί, χριστιανοί μου! Τό «κατεκόνα Θεο» στόν νθρωπο λέγεται χι μόνο γιά τήν ψυχή, λλά καί γιά τό σμα! χι βέβαια τό σμα στήν σημερινή του τήν πεπτωκυα κατάσταση, λλά στήν πρώτη του –ρχική κατάσταση, πως τό πλασε Θεός πό τήν ρχή, ἤ ὅπως θά εναι στήν μελλοντική του κατάσταση, δεδοξασμένο καί θεωμένο, μέ τόν σκητικό γώνα τοχριστιανο. ς μαρτυρία δέ γιατό πού λέγω τι τό «κατεκόνα Θεο»ναφέρεται καί στό σμα, παραθέτω τόν σαφκαί ραο λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοΠαλαμ: «σχυρισαίμην γάρ κ τς γραφικς νθρώπου φυσιολογίας ρμώμενον, μή ν ψυχήν μόνην, μήτε σμα μόνον λέγεσθαι νθρωπον, λλά τό συναμφότερον, ν δή καί κατεκόνα πεποιηκέναι Θεός λέγεται»! Πρέπει μως νά πομε τι κυρία εναι ψυχή καί πηρέτρια εναι τό σμα. Τό σμα πρέπει νά πηρετετά καλά καί θεοφιλθελήματα τς ψυχς, γιά νά πολαύσει καί ατό τήν μοιβή καί τήν δόξα στόν μέλλοντα αἰῶνα. Χάρη τοΘεοῦ ἀπό τήν ψυχή χύνεται στό σμα καί θεώνεται καί ατό καί νικάει τήν φθορά, πως τό βλέπουμε στά για Λείψανα!
2. Ατός, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος, δελφοί, ὁ ἀπό σμα καί ψυχή πλασμένος, γινε γιά τόν Θεό, φομάλιστα, μόνο ατός, εναι «κατεκόνα Θεο». Ὁ ἄνθρωπος, πως μς τό επε στό τέλος τό σημερινό Εαγγέλιο, γινε γιά τήν «Βασιλεία τοΘεο». Καί τήν προηγούμενη Κυριακή τό Εαγγέλιο λεγε πάλι γιά τήν Βασιλεία τοΘεο. ρα πρόκειται γιά σοβαρό θέμα. ταν δέ λέμε «Βασιλεία τοΘεο», στήν οσία καί τό πραγματικό της νόημα, ννοομε τήν δόξα τοΘεο, τήν νωση μαζί Του, ννοομε τήν θέωση, τήν γιότητα. Καί φο, λοιπόν, σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εναι Βασιλεία τοΘεο, ρα ατήν κατά πρτο καί κύριο λόγο πρέπει νά ζητεῖ ὁ ἄνθρωπος. Γιατό καί Κύριός μας ησος Χριστός μς επε σήμερα καθαρά καί ξάστερα: «Ζητετε πρτον τήν Βασιλεία τοΘεοκαί τατα πάντα (δηλαδή, τά ναγκαα γιά τήν ζωή μας) προστεθήσεται μν». Τό πρτο, λοιπόν, γιά τό ποο πρέπει νά γωνιζόμαστε καί νά φροντίζουμε νά χουμε, καί νά λυπούμαστε ν δέν τό χουμε, εναι τό νά νοιώθουμε μέσα μας τόν Θεό καί τόν δικό Του γλυκασμό. Γιατί, γιατό, ξαναλέω, πλαστήκαμε, δελφοί μου χριστιανοί. Πλαστήκαμε γιά τόν Θεό.
λλά πς θά πετύχουμε νά γευόμαστε τήν Βασιλεία τοΘεο; Σατό βέβαια, κατά πρτο λόγο, θά παντήσουμε τι θά τό πετύχουμε μέ τήν Χάρη τοΘεο. Χωρίς τήν Χάρη τοΘεο, χριστιανοί μου, οτε να βμα δέν μπορομε νά κάνουμε στήν πνευματική ζωή. Γιά λα, λοιπόν, λλά καί γιά τήν Βασιλεία τοΘεοῦ ἰδιαίτερα, πρέπει νά ζητμε νά μς βοηθάει καί νά μς νισχύει Θεός μέ τήν Χάρη Του. λλά, πιό συγκεκριμένα, μες, πό τήν πλευρά μας, τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά γευθομε τήν Βασιλεία τοΘεο; Κύριός μας, δελφοί, μς επε σήμερα στό Εαγγέλιό Του καί να λλο δεύτερο λόγο. Μς επε: Γιά νά περπατάει σωστά ὁ ἄνθρωπος, πρέπει νά χει καλό μάτι. ν τό μάτι του εναι βλαμμένο, τότε σκόνταψε καί πεσε καί κτύπησε. Τό διο καί στά πνευματικά. Γιά νά βαδίζει καλά ὁ ἄνθρωπος στοΘεοτήν στράτα, πού λεγε παλαιά γιαγιά, τήν στράτα πού πάει γιά τήν Βασιλεία τοΘεο, πρέπει νος του – ατό εναι τό μάτι τς ψυχς – νά εναι καθαρός. λλά –ς παρατηρήσουμε – τό κείμενο δέν λέει «καθαρός», λλά λέει «πλος». Δηλαδή, νος τοῦ ἀνθρώπου νά μήν εναι «μπερδεμένος» μέ λλες σκουτορες καί ννοιες, λλά νά εναι κολλημένος στόν Θεό. Νά τό πάρει μέ πολύ ζλο καί νά πεῖ ὅτι θέλω νά βρτόν Θεό καί νά κάνω ,τι ρέσει σΑτόν. Θέλω νά εμαι αώνια μΑτόν. ν τώρα νος του, δηλαδή, ψυχή του, δέν εναι «πλ», λλά εναι πολυσύνθετη στίς πιθυμίες της καί πιδιώξεις της γιά γήινα πράγματα, τότε εναι σάν νά δουλεύει σέ δύο φεντικά καί δέν θά πετύχει νά εαρεστήσει κανένα πό τούς δύο. Κύριος μς επε πάλι σήμερα τι δέν μπορετε νά δουλεύετε σέ δύο κυρίους (στίχ. 24)!
3. λλά γιά νά προλάβω μία παρεξήγηση πολλν, μή νομίσετε τι Χριστός μς λέει νά σχολούμαστε μονόπλευρα μέ τά πνευματικά καί νά παραμελομε ντελς τά σωματικά. χι! Επαμε τι καί ψυχή καί τό σμα εναι πό τόν Θεό. λλά τήν προτεραιότητα θά τήν χουν τά πνευματικά. Καί τότε, μέ τήν ελογία τοΘεο, θά μς πνε λα καλά. ν κύρια γνοια καί κύριο ργο μας χουμε τό νά ρέσουμε στόν Θεό, τότε καί οκογένειά μας θά χει τά ναγκαα καί τίποτε τό ναγκαο δέ θά λείπει πό τό σπίτι καί γεία θά χουμε καί τήν καλή πρόοδο τν παιδιν μας θά χαιρόμαστε. Γιατί Κύριος μς επε σήμερα: «Ζητετε πρτον τήν Βασιλεία τοΘεοκαί τατα πάντα (δηλαδή, λα τά ναγκαα γιά τήν ζωή μας) προστεθήσεται μν».

Μέ πολλές εχές,
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας