Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 59
24 ουνίου 2018
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ


ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

1. περίοδος ατή, τήν ποία τώρα διερχόμαστε, δελφοί χριστιανοί, κκλησιαστικά λέγεται περίοδος τοΜατθαίου, γιατί επαμε τι τά Εαγγελικά ναγνώσματα εναι πό τό κατά Ματθαον γιο Εαγγέλιο. λλά σήμερα κούσαμε εαγγελική περικοπή πό τό κατά Λουκν Εαγγέλιο. Γιατί λλαξε σειρά; Γιατί σήμερα, χριστιανοί μου, χουμε ορτή, χουμε μεγάλη ορτή. Σήμερα ορτάζουμε τό γενέθλιο τοΠροδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Καί χάριν ατς τς μεγάλης ορτς λλαξε γιά σήμερα σειρά τοεαγγελικοῦ ἀναγνώσματος. λλά μή νομίζετε τι σέ κάθε ορτή θά μπορομε νά λλάζουμε τό Εαγγελικό νάγνωσμα. Μόνο Παναγία, μόνο Πρόδρομος καί οἱ ἑορτές τν εραρχν χουν τήν δύναμη νά λλάζουν τό Εαγγέλιο. τσι, λοιπόν, τό Εαγγελικό νάγνωσμα σήμερα εναι πό τό κατά Λουκν Εαγγέλιον, πού μιλάει γιά τήν γέννηση τοΠροδρόμου.
2. λλά κάποιο λλο σχετικό θέμα θελα νά θίξω τώρα, δελφοί. Γνωρίζουμε τι τούς γίους ορτάζουμε τήν μέρα τοθανάτου τους, τήν μέρα τς τελευτς τους. Γιατί, λοιπόν, σήμερα ορτάζουμε τό γενέθλιο τοΠροδρόμου; κοστε, χριστιανοί! Τά γενέθλια, πραγματικά, δέν εναι χριστιανική ορτή. Κανενός γίου ἡ Ἐκκλησία μας δέν ορτάζει γενέθλια, πλήν μόνο τς Παναγίας μας καί τοΠροδρόμου. Γιατί γέννηση τς Παναγίας καί τοΠροδρόμου προμηνύουν τόν ρχομό τοΧριστο, πού φερε τήν σωτηρία τοκόσμου. παναλαμβάνω τι τά γενέθλια, πού ορτάζουν καί σήμερα οχριστιανοί καί μάλιστα τά νέα παιδιά, δέν εναι χριστιανική ορτή. Καί πρέπει νά καταργηθον. Γιατί νά ορτάσω στά γενέθλιά μου; Γιατί γεννήθηκα γώ; πως πέδειξε ζωή μου, λο μαρτίες κάνω... Δέν θά προσπεράσουμε βέβαια διάφορα τήν μέρα τς γέννησής μας, λλά θά σταθομε σοβαρά τήν μέρα ατή καί θά σκεφθομε τά μαρτήματά μας καί τά λάθη μας καί θά πάρουμε πόφαση γιά μιά νέα καλύτερη πορεία στά πόλοιπα χρόνια τς ζως μας. Τό νά θεωρομε μως τήν μέρα τν γενεθλίων μας ς μέρα κοσμικν διαχύσεων καί νά τήν περνμε χωρίς καμιά σωστή σκέψη γιά τήν διόρθωσή μας, δέν εναι καθόλου χριστιανικό. Ἡ ἡμέρα τν γενεθλίων μας καταντᾶ ἁμαρτωλή μέρα. Μή λησμονομε δέ τι ορτή τν γενεθλίων του κανε καί βασιλις ρώδης· λλά στήν μαρτωλή ατή ορτή κόπηκε τιμία Κεφαλή τοΠροδρόμου, πού ορτάζουμε σήμερα.
3. Εναι μεγάλη, ξαναλέγω, δελφοί χριστιανοί, ἡ ἑορτή πού γιορτάζουμε σήμερα. Καί εναι μεγάλη, γιατί εναι μέγας Τίμιος Πρόδρομος, πού γιορτάζουμε τό γενέθλιό του. Τό πόσο μέγας εναι Πρόδρομος φαίνεται πό τήν σημερινή εαγγελική περικοπή.
(α) περικοπή ατή εναι ἡ ἀρχή τοκατά Λουκν Εαγγελίου. Σατήν Εαγγελιστής μς λέει τι θέλει νά συντάξει να βιβλίο, τό ποο νά περιέχει τά γεγονότα τά σχετικά μέ τόν ησοΧριστό, μέ βάση τίς μαρτυρίες τν ατοπτν καί ατηκόων μαρτύρων του. Καί ατοί εναι οἱ ἅγιοι πόστολοι. Θέλει, δηλαδή, Λουκς νά συντάξει Εαγγέλιο, πού νά περιέχει τήν ζωή καί τήν διδασκαλία τοΧριστο. Καί μέσως ρχίζει τόν λόγο του μέ τήν γέννηση τοΠροδρόμου ωάννου. Δηλαδή, Πρόδρομος εναι ἡ ἀρχή τοΕαγγελίου! Τό λέγει ατό καθαρώτερα τό κατά Μρκον Εαγγέλιο, πού σύγχρονη θεολογική σπουδή τό θέλει ς πρτο χρονολογικά Εαγγέλιο. Λέγει, λοιπόν, Εαγγελιστής Μρκος: «ρχή τοΕαγγελίου ησοΧριστο, ΥοτοΘεο». Καί μέσως-μέσως στήν συνέχεια μιλεκαί ατός γιά τόν Πρόδρομο ωάννη. Εναι μέγας, λοιπόν, δελφοί μου χριστιανοί, Πρόδρομος, γιατί εναι ἡ ἀρχή τοΕαγγελίου, προάγγελος τοῦ ἐρχομοτοῦ ἸησοΧριστο. γέννηση τοΠροδρόμου συνδέεται μεσα μέ τήν γέννηση τοΜεσσία, τοῦ ἸησοΧριστο. ΟΠροφτες στήν Παλαιά Διαθήκη εχαν προαναγγείλει τι ἡ ἔλευση τς Βασιλείας τοΘεο, πού φερε Μεσσίας, συνδέεται μέ κρίση. λλοι θά τήν δεχθον καί λλοι θά τήν πορρίψουν. πό τήν κρίση δέ ατή θά κφύγουν σοι μετανοήσουν. Γιατό πρίν πό τήν λευση τοΧριστοῦ ἦλθε Πρόδρομος μέ τό κήρυγμά του, «μετανοετε, γγικε γάρ Βασιλεία τν ορανν». κενο τό «γάρ», λέγουν οἱ ἑρμηνευτές, ατιολογεατό κριβς πού επαμε. Τό νά μετανοήσουν, δηλαδή, οἱ ἄνθρωποι, γιά νά ποφύγουν τήν κρίση πού θά φέρει Μεσσίας. Καί ς «κρίση» θά νοήσουμε, πως επαμε, τό νά δεχθον νά πορρίψουν οἱ ἄνθρωποι τό κήρυγμα τοΧριστο, τήν Βασιλεία Του. ν πακούσουν στό κήρυγμα τοΠροδρόμου περί μετανοίας, θά δεχθον πειτα προετοιμασμένοι καί τό κήρυγμα τοΧριστοκαί θά σωθον· ν μως δέν δεχον τό προπαρασκευαστικό κήρυγμα τοΠροδρόμου περί μετανοίας, θά πιστήσουν καί στόν Μεσσία ησοΧριστό καί θά καταδικασθον.
(β) Εναι μέγας Πρόδρομος ωάννης, γαπητοί μου, πως φαίνεται πό τό σημερινό Εαγγέλιο, γιατί γεννήθηκε, «οδέ κ θελήματος σαρκός, οδέ κ θελήματος νδρός», πως λέγει κάπου Εαγγελιστής ωάννης, λλά διά τοθελήματος τοΘεο(ωάν. 1,13). πατέρας του Ζαχαρίας ταν μεγάλος στήν λικία καί γυναίκα του λισάβετ τό διο, λλά ατή ταν καί στερα. Οστερες γυνακες πού ναφέρει Παλαιά Διαθήκη τι γέννησαν  (Σάρρα, Ρεβέκκα, ἡ Ἄννα κ..) προμηνύουν τήν παρθενική γέννηση τς Παρθένου Μαρίας. Λέγει κάπου Χρυσόστομος στόν χριστιανό: «ν σέ ρωτάει ὁ Ἰουδαος, πς τεκεν Παρθένος, νά τολέγεις καί σύ: Πς τεκεν στερα;». Καί μάλιστα δστίς στερες εναι δύο μπόδια: Καί στειρότητα καί τό μεγάλο τς λικίας. Στήν γέννηση, λοιπόν, τοΤιμίου Προδρόμου φαίνεται καθαρά εδοκία τοΘεοκαί ἡ ἐπέμβασή Του σατήν.
λλά τήν νέα σωτήρια κατάσταση, πού θά λθει μέ τήν γέννηση τοΠροδρόμου ωάννου, τήν επε σήμερα πολύ ραα καί δυνατά πατέρας του Ζαχαρίας στόν λόγο του μετά τήν λύση τς λαλίας του (βλ. 1,67-79). Θεός – επε –τοιμάζει τήν λύτρωση γιά τόν λαό Του, πως εχε ποσχεθεῖ ἀπό παλαιά, καί υός του ὁ Ἰωάννης θά δώσει γνώση σωτηρίας στόν λαό, σωτηρίας πού πιτυγχάνεται μέ τήν φεση τν μαρτιν τους (στίχ. 77).
– Χριστιανοί μου, τελείωσα καί συγγνώμη πού σς ργησα. Σάν τέλος τοταπεινομου κηρύγματος σς λέγω μή ξεχνμε νά προσευχόμαστε στόν Πρόδρομο ωάννη, γιατί τοδόθηκε εδική Χάρη πό τόν Θεό νά πρεσβεύει γιά μς. Μαζί μέ τό «Θεοτόκε Παρθένε» στήν Παναγία μας μάθετε νά λέτε καί ατό τό τροπάριο στόν Τίμιο Πρόδρομο ωάννη: «Βαπτιστά τοΧριστοπάντων μν μνήσθητι, να ρυσθμεν τν νομιν μν. Σοί γάρ δόθη Χάρις πρεσβεύειν πέρ μν».

Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας