Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Η ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΟΝΤΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΩΝ;
Η ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΟΝΤΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΩΝ;
Του Παναγιώτη Π. Νούνη

Ἀντιγράφω τρεῖς παραγράφους ἀπὸ τὸ ἐκπληκτικότατο καὶ πολὺ ἐνδιαφέρον δημοσίευμα καὶ ἀνακοινωθὲν ἐκ τῆς «Ῥομφαίας»:

«Ανακριβή στοιχεία σχετικά με την περίοδο παραμονής του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού και της συνοδείας του στην Κύπρο αλλά και στοιχεία και θέσεις του γέροντος «που απάδουν της γνήσιας χριστιανικής διδασκαλίας» περιέχει το βιβλίο, το οποίο απαγόρευσε να κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία της η Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Romfea.gr, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία και πώληση του προσφάτως εκδοθέντος βιβλίου του Αρχιμ. Εφραίμ Βατοπαιδινού με τίτλο «ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ (1.7.1921 – 1.7.2009)» στο κεντρικό βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
Ο λόγος απαγόρευσης είναι, επισημαίνουν κληρικοί της Αρχιεπισκοπής, καθώς περιέχει πολλά ανακριβή στοιχεία σχετικά με την περίοδο παραμονής του Γέροντος με την συνοδεία του στην Κύπρο κατά την δεκαετία του 1970-1980 και αφετέρου, πολλά στοιχεία και θέσεις της διδασκαλίας του Γέροντος, όπως έχουν κυκλοφορήσει από επίσημα διαδικτυακά ιστολόγια, απάδουν της γνήσιας ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΟΣ

Ἀπὸ τὰ ποιὸ πάνω ἐλάχιστα -πλὺν πολύτιμα- ἀντιρρητικὰ στοιχεία κατὰ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἰωσήφ Βατοπαιδινού θὰ πρέπει ἡ Ἐκκλησία της Κύπρου διὰ τῶν Ἐπισκόπων
Κληρικῶν καὶ Θεολόγων Της νὰ προσκομμίσει πλέον στὴν δημοσιότητα σοβαρὰ καὶ ἐπίσημα ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ στοιχεία γιὰ νὰ παύσει καὶ κατασιγάσει τὸ θρησκευτικό παραλλήρημα τῶν ὁπαδῶν τοῦ πλανεμένου μ. Ἰωσήφ.

Ἀν μὴ τὶ ἄλλο νὰ ἀσχοληθεῖ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μὲ τὸ ἐν λόγῳ ζήτημα καὶ νὰ βγάλει ἕνα καλὸ καὶ ἐπίσημο ΣΥ-ΝΟ-ΔΙ-ΚΟ (sic) ἀνακοινωθέν, οἱ ἐπίσημες ἤ ἀνεπίσημες προσωπικὲς ἀπόψεις τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τοῦ σεβασμιωτάτου Πάφου εἶναι σεβαστὲς μὲν ἀλλὰ δὲν παύουν νὰ εἶναι δὲ ἔωλες καὶ ἀνεπαρκεῖς.

Ἄς διαρρεύσει, γιὰ τὸ δημόσιο ἐκκλησιαστικὸ συμφέρον, λοιπὸν ὁ «ῥόζ» Συνοδικός φάκελος περὶ τοῦ Μοναχοῦ Ἰωσήφ. ?Ὥστε νὰ ἀποδειχθεῖ ἐστω καθυστερημένα, ὅτι οἱ Άρχιεπισκοπικοὶ δέν εἶναι τῷ ὄντι συκοφάντες καθῶς ἔτσι τοὺς λοδωρῶσι οἱ νεο-Βα(λ)τοπεδινοί. Τὴν ἐν λόγῳ τέχνη τῆς ἔντεχνης διαρροῆς ἀπόρρητων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐγγράφων τὴν γνωρίζουσι ἄριστα οἱ Ἀρχιεπισκοπικοί. Ἄς τὴν ἐφαρμώσουν!

Τὸ Ἱστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» καὶ ὁ γράφων ἔχει συνεργαστεῖ γιὰ μεγάλο καὶ ἱκανὸ χρονικό διάστημα μὲ τὸν Θεολόγο/Οἰκονομολόγον καὶ ποιητὴν κ. Βασίλειον Χαραλάμπους ὅπου ὁ λίαν έκλεκτος καὶ ἀγαπητὸς μας συμφοιτητὴς Βασίλειος ἐνέσκυψε ἀκούραστα καὶ ἐντόπισε σωρηδόν πλάνες καὶ κακοδοξίες στὶς θεολογικές θέσεις τοῦ μακαριστοῦ Ἰωσήφ Βα(λ)τοπεδινού.

Βέβαια ὁ κ. Βασίλης δὲν εἶναι διορισμένος και μισθοφόρος θεολόγος οὔτε ὅμως εἶναι ὑπάλληλος τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Αὐτὸ επισημαίνεται γιὰ καλὸ, διότι πολλοὶ κακοπροαίρετοι
σπεύδουν νὰ τὸν λοιδωρήσουν, θεωρῶ ἀδίκως, ὅτι εἶναι δῆθεν μισθοφόρος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Δὲν ξέρω Βασίλη μου, ὅμως, ἄν ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος εἶναι καλός καὶ ἄξιος ἐμπιστοσύνης γιὰ ἀψευδείς (;!) πληροφορίες γύρω ἀπὸ τὴν ὑπόθεση «Βαλτοπέδιον» εν τῇ Πάφῳ.

Τὰ ἀντιρρητικά κείμενα τοῦ κ. Βασίλη Χ. ἔχουσι συστηματικῶς ἀναρτηθεῖ τόσον εἰς τὸ ἱστολόγιον μας ὅσο καὶ εἰς τὴν προσωπικὴν σελίδα μας στὸ FB πράγμα ποὺ προξένησε τὴν σοβαρὴν διάσταση τῶν προσωπικῶν σχέσεων μας μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολην Λεμεσοῦ.

Ὅσα σχεδὸν τὰ ἀντιρρητικὰ κείμενα ὅπου ἔγραψε ὁ συνάδελφος θεολόγος Βασίλης, κατὰ τοῦ μ. Ἰωσήφ, ὅλα σχεδὸν τὰ
συνυπογράφω. Τοῦτο δὲν σημαίνει ὅμως καθόλου ὅτι συμφωνῶ ἀπόλυτα, καί δή «κατά γράμμα», μὲ τὰ ἀντιρρητικὰ κείμενα κατὰ τοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ, τοῦ κ. Παναγιώτη Τελεβάντου, ὅπου ὑβρίζει ἀηθῶς καὶ ἀσύστολα τὸν μακαριστὸ Ἁγιορείτη Καλόγερο.

Πέραν τῶν προειρρημένων προκύπτωσι, βέβαια, βάσει τοῦ ἀνακοινωθέντος, καὶ μερικὰ εὔλογα, ἵσως, ἐρωτήματα:

1. Ποιὰ εἶναι ἐκείνα τὰ ἀνακριβῆ στοιχεία ὅπου καταγράφονται στὸ ἐν λόγω βιβλίο περί τοῦ μ. Ἰωσήφ;

2. Μποροῦν νὰ ἐπισημανθοῦν ἀπὸ τὸ βιβλίο, ἕνα πρὸς ἕνα, ἀπὸ τοὺς μισθοφόρους Κληρικοὺς καὶ Λαϊκοὺς Θεολόγους τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς;

3. Ὑπάρχουν, ἐπίσης, πράγματι κακόδοξα στοιχεία καὶ αἱρετικὲς θέσεις στὸ ἐν λόγῳ «ἀπαγορευμένο» βιβλίο; Καὶ ἄν ναί ποιὲς εἶναι καὶ πῶς ἀκριβῶς ἀνασκευάζονται;

4. Πόσο «ἀπαγορευμένο» εἶναι, ἄραγε, στὰ βιβλιοπωλεία τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο περὶ τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βα(λ)τοπεδινοῦ, ὅταν μετὰ ἀπὸ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία συνεργατῶν μας γιὰ νὰ δοκιμάσουν νὰ τὸ παραγγείλουν σὲ ποσότητα, ὑπάλληλοι τοῦ βιβλιοπωλείου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐρωτούσαν ἄν ὁ πελάτης ἐνδιαφέρεται «γιὰ δεμένο ἄδετο βιβλίο» καὶ ἤθελαν νὰ του «βάλουν παραγγελία»;

5. Ποιὸς ἐμπαίζει ἄραγε τὴν νοϋμοσύνη μας; Ἡ «ΡΟΜΦΑΙΑ» μὲ «φέϊκ νιούς» ἤ, μήπως, ἡ ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή, ὅπου σήμερα τις ἄνθρωπος παρ΄ὁλίγον νὰ κλείσει ποσοτικὴ καὶ ποιοτικὴ παραγγελία γιὰ μερικούς τόμους ἀπὸ τὰ ἐν λόγῳ «ἀπογορευμένα» βιβλία;

6. Ἄν τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο, ἀπαγορεύθη, ἐξ αἰτίας τῶν ἀντιρρητικῶν δοκιμίων καὶ ἀντιαιρετικῶν σχολιασμῶν συγκεκριμένων θεολόγων τῆς Κύπρου ὅπου ἀνερτήθησαν μέσω τῶν ἱστολογίων, καὶ ὄχι γιὰ τινὲς συγκεκριμένες κακόδοξες θέσεις ὅπου πιθανὸν νὰ ὑπάρχουν καὶ νὰ καταγράφονται στὸ ἐν λόγῳ βιβλίο, μήπως ἡ ἐν λόγῳ απροκάλυπτη καὶ ἀναπόδεικτη, δημόσια Ἀρχιεπισκοπικὴ πολεμική, εἶναι ἐσφαλμένη στρατηγικά;

7. Ἡ ἐν λόγῳ πολεμικὴ κατά τῶν νεο-Βα(λ)τοπεδινῶν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν ἀπόλυτο ἐξοστρακισμὸ τῶν Ἀθανασιακῶν γιὰ τὴν μελλοντικὴ διεκδίκηση τοῦ ἐν Κύπρῳ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου;

Γιὰ νὰ ἀνελιχθεῖ ποιὸς ἀκριβῶς;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη