Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Η «ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ» ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ» ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
Η «ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ» ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ» ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
Του Παναγιώτη Π. Νούνη

Το επόμενο κείμενο «RASPUTIN: AN ORTHODOX VIEW» γραμμένο υπό της αδελφότητας της ιεράς μονής του Μέσα Ποταμού (Κοινόβιο της ιεράς
Μητρόπολης Λεμεσού) μας φαίνεται, ότι, μάλλον δαιμονοποιεί και πάλι (ετούτη την φορά έντεχνα) εις το όνομα της «Πατερικής Θεολογίας» τον αδίκως δολοφονηθέντα Ρώσσον «Νεομάρτυρα» (για ορισμένους Ρωσσικούς Εκκλησιαστικούς κύκλους) Γρηγόριον Ρασπούτιν στενότατο φίλο της αγίας Οικογένειας των Νεομαρτύρων και Τελευταίων Τσάρων.

Ο κοσμοκαλόγερος Γρηγόριος Ρασπούτιν ως
Σύμβουλος, φίλος και στενός συνεργάτης των αγίων Νεομαρτύρων Τσάρων, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα ήτο και είναι τέλειο εργαλείο και πιόνι του Διαβόλου, ενώ οι Τσάροι ήτο «άσπιλοι»,
«αμόλυντοι», «πανάγιοι», «πάναγνοι» και Νεομάρτυρες, όπου επλανήθησαν απο έναν αγράμματο χωριάτη εκ της Σιβηρίας.

Απαξιώνει και παραβλέπει το εν λόγω κείμενο, το φρικτό και μαρτυρικό τέλος του Γρηγόριου Ρασπούτιν. Όπως απαξιώνει και πάμπολλα κομβικά σημαίνοντα σημεία εκ της ζωής του.

Ένα κομβικό ιστορικό-αγιολογικό σημείο και

στοιχείο όπου αποκρύβεται κατά παράδοξο λόγο είναι ότι η Τσαρική Οικογένεια μετά της Εκκλησιαστικής Κοινότητας της εποχής 1916-1918 ανεγνώρισε πρώτη τον μαρτυρικό και βίαιο θάνατο του «Φίλου της» και τον τιμούσαν ως άγιο νεομάρτυρα απο την ημέρα που τον έθαψαν.

Προφανώς, με την εν λόγω ιστορική-αγιολογική πράξη πληροφορία και πασίγνωση ενέργεια, μάλλον και οι άγιοι Τσάροι ήτο όργανα και πιόνια του
Διαβόλου. Ή μήπως δεν ήταν, διότι, ήτο άγιοι, αφελείς και δίκαιοι άνθρωποι εξαπατηθέντες απο τον «διάβολο» Ρασπούτιν;

Εξάπαντος, είναι θλιβερό και συνάμα τραγικό, ιστορικοί, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, θεολόγοι, αγιολόγοι, κ.ά. να επιρρίπτουν για όλα τα κακά και ανάποδα της Τσαρικής πολιτικής εξουσίας του Τσάρου Νικολάου του Β΄ και της Τσαρίνας Αλεξάνδρας Θεοδώροβνας στον στενό συναργάτη και φίλο τους Γρηγόριον Ρασπούτιν.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΣ: Η «θεολογική» ετούτη τη φορά δαιμονοποίηση μιας ιστορικής αμφιλεγόμενης προσωπικότητας και ειδικά του Ρασπούτιν που ακριβώς αποσκοπεί;

Στην επιπρόσθετη, μάλλον ενισχυτική, και
«θεολογική» αγιοποίηση των νεομαρτύρων Τσάρων;

Εξάπαντος η αγιοποίηση των τελευταίων Τσάρων ή, και η προσπάθεια αγιοποίησις του Ρασπούτιν, δεν απασκοπεί και δεν αποβλέπει στον Ρωσσικό Εθνοφυλετισμό;

Και ενώ οι Τσάροι αγιοποιήθησαν εύκολα εξ αιτίας της αδίκου και μαρτυρικής δολοφονίας τους, ο «Φίλος τους» γιατί άραγε σώνει και καλά να είναι η προσωποποίηση η ενσάρκωση το «τέλειο εργαλείο» και το πιόνι του Διαβόλου;

Βολεύει στις χοντρικές ή τις λιανικές πωλήσεις σύγχρονων βιβλίων περί των «Αγίων Βασιλομαρτύρων», τα οποία βιβλία συγγράφει, παράγει, εκδίδει και προωθεί η νεοΒα(λ)τοπεδινή φατρία;

Του Παναγιώτη Π. ΝούνηΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΥ)

RASPUTIN: AN ORTHODOX VIEW

St John of Shanghai: "The more pure the heart, the more credulous it is".
In this article Rasputin is not being judged from a historical point of view. Neither does the article argue about the degree of Rasputin’s impact on Russian history. Yes, it is perfectly agreeable that he has been propagandised in a most unfitting manner. However, Rasputin is herein examined through the prism of the Orthodox Church’s teaching, through the experience of the Orthodox Fathers with regard to the spiritual, invisible warfare.
It is true, very true indeed, that the extent of Rasputin’s immoral behaviour was exaggerated by those of authority who disapproved of him and his closeness to the Empress. Stolypin brought his first “investigation report” to Nicholas about Rasputin, and when Nicholas fact checked the claims, he realized that the most serious ones had been fabricated. Once this had happened, Nicholas simply refused to believe more made-up stories about Rasputin.
Spiridovitch, who was Chief of Secret Security Police for the Imperial Family, had access to the Okhranka (Tsarist Secret Police) files and first-hand knowledge of the individuals. Rasputin was very much a concern for him and Spiridovitch undertook his own investigations. Here is an excerpt from what Spiridovitch wrote after conducting his research (“The Last Years of the Court at Tsarskoe Selo”, Ontario: Royal Russia, 2010, pp. 37-38):
“At that time, Rasputin was no longer the modest and awkward muzhik he had once been. The ladies of Petersburg had taught him many things. The schemes of Petersburg society had opened the eyes of the "staretz". The "holy man", who had never before refused drink, high living, and women, had been brought very much up to date as to modern life in Petersburg. The pious works of the "staretz" did not at all preclude him from availing himself of profane pleasures. After having distributed blessings to his "sisters in Christ", after being covered in "fraternal" kisses, as a sign of communion in Christ, he would stop the first prostitute he saw in the street and take her into a bath house. The "staretz", who had never been a saint, stayed as he had always been; a man of hot blood and carnal passions. He even ended up by being the same way with certain ones of his female admirers in Petersburg. It was the devil that took him and led him astray. He would designate, among the brave ladies who saw nothing other than him, a certain few of them as his elected ones, and to be chosen filled them with joy. This of course created jealousies among them. … Their Majesties' situation was most delicate. In their attitudes toward Rasputin they were guided only by their religious beliefs. During those rare and brief instances when they actually saw Rasputin, they saw before them a timid man, simple, with a naïve faith, profoundly religious, ignorant of malice, who sought nothing for himself. It was a man who know how to pray, for himself and for others … And Rasputin, whenever he found himself before Their Majesties knew how to appear as a regular "everyday" man. A cunning muzhik, he had the intuition about the admirable moral purity and profound religious piety of the Sovereigns, and he behaved himself accordingly.”
All serious historians agree with the above statements. Again, the degree of Rasputin’s unethical behaviour and acts is not of immense importance here. According to the Orthodox faith, the Spirit of God does not rest in the souls of people of this kind. The power of evil, the same as the power of good, can never be of static nature. It is always dynamic. As St Nikodemus of Mount Athos wrote, our every action either brings us closer to God or it drives us away from Him. And Rasputin was certainly not in the orbit of approaching God through purity of life.
Alexandra and the children were convinced that Rasputin was a staretz, that is, someone who has the Spirit of God abiding richly in him. Rasputin was clever enough to see and understand that his relationship with the Imperial Family could only harm them. If he was a true man of God, or at least simply a decent man, he would withdraw and thus avoid feeding the fire that was threatening to destroy the family. But he did not do that. It was not his intention to harm the family, but there was no way around it. The privileges and the honour he enjoyed from his position were obviously too important to him to abandon, even though he knew that the wellbeing of those who really loved and respected him was at stake. He is guilty of that.
One who is familiar with, cognizant of, and initiated into the Orthodox faith, teaching, and doctrine, understands that only through the Orthodox perspective can one understand the deeper dimension of the Rasputin chapter. People usually do not have significant understanding of the evil ways the devil works, so when Orthodox teaching refers to this issue it usually sounds awkward. In this case, the greatest accomplishment of the evil one regarding Rasputin was that through the anti-Rasputin propaganda he managed to make Rasputin seem to us today that he was/is the unfortunate victim of those who wanted to harm the Imperial Family by demonising Rasputin. The outcome of it all is really a "masterpiece": Rasputin the poor slandered victim!
It was all a very complicated, dark, evil game of the devil. If one does not set the Romanovs’ tragedy in the broader context of what followed in Russia, that is, the persecution of the Orthodox Church -equal to that of the Roman Era- and the millions of martyrs who were martyred for their faith, one will never be able to see that the period in discussion was the devil’s time to act. And Rasputin, along with many others, was found to be a perfect instrument for this plan.
Like in the time of Job the Sufferer, the evil one received permission to bring about disaster. And like many saints of the Orthodox Church at certain times in their lives have fallen into the snares of the evil one, so did the Royal Martyrs in this case. But that does not discredit them at all. St John of Shanghai says something very nice about the Royal Martyrs in this respect: “the great father of the Church, Saint Gregory the Great, says that the more pure the heart, the more credulous it is.”
So, yes, Rasputin was certainly propagandized. Most of the stories about him were pure nonsense. But that does not change the fact that he was who he was. Those who spread those crazy and exaggerated stories about him did it for their own reasons, political etc. But they became co-operators of the hidden "master" behind it all, without realizing it. That was also part of the devil’s game: to make people of our days say: “Oh! poor Rasputin, he was just a victim of propaganda. He was just an unfortunate peasant who was exploited by those who could make use of him!”
That exactly is the final act of the game! And it is the worst of all. The devil is really clever. He works now, so as to bring about his desired results many, many years later. Even more, he sees things in their eternal dimensions. He is trying to damage people in the eternal perspective. And by achieving to convince people that Rasputin was really just an ordinary muzhik, not evil at all, who was just unlucky enough to be at the wrong place at the wrong time, he actually achieves to make us accept evil as good without realizing it. And we thus perpetuate what those who slandered Rasputin have started -unsuspectingly- in favour of the evil one. Only now, we do this -unsuspectingly- from the exact opposite dimension: back then, Rasputin was slandered and propagandized in an exaggerated manner, now he is being exonerated in an evenly exaggerated manner. Both serve the same evil master. And the same evil plan.