Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΛΟΓΟΥ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ «ΕΛΕΝΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗ»ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΛΟΓΟΥ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ «ΕΛΕΝΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗ»
Του Παναγιώτη Π. Νούνη

Τα επόμενα Κανονικά και Νομικά στοιχεία όπου θα καταγραφούν (γύρω από την σατανική και προμελετημένη υπόθεση των ρασπουτίνειων ενεργειών της μ. Έλενας Φραντζής, της άλλης Έλενας και του κ. Θεοδόση Τσαγγαρίδη) και ιδιαίτερα περί της συντεταγμένης αμυντικής απόκρουσης αμφοτέρων πλέον των καταδικαστηρίων -τόσον των πολιτικών Δικαστηρίων όσον και του Συνοδικού Δικαστηρίου- τα έχουμε αλλιεύσει και αντλήσει μεσω τινάς αποκλειστικής συνεντεύξεως όπου έλαβε το Ιστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και προσωπικά ο υπογράφων, για το παρόν εκκλησιαστικό «ρεπορτάζ» από τον έγκριτο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Κανονολόγον/Νομικόν (παρ΄ Αρείω Πάγω) κ. Κυριάκον Κυριαζόπουλον.

Έχουμε ήδη προσφέρει στο αξιότιμο και φιλότιμο αναγνωστικό κοινό μας σημαντικές πληροφορίες, σε τελευταίο κείμενο μας, για τον εν λόγω Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. αλλά και περί του πολυκύμαντου έργου του, δείτε σας παρακαλώ, εδώ:

O ΑΔΙΚΩΣ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙΣ π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΙΕΡΟ-ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥhttp://apologitikaa.blogspot.com.cy/2018/05/o.html .

Η εν λόγω πρωτοφανής αλλά και σύγχρονη εν Κύπρω Εκκλησιαστική και Δικαστική υπόθεση της μακαριστής Έλενας Φραντζή και του πατρός Στυλιανού Σάββα έχει πάρει τελικά λόγω διαδικτύου και άλλως πως διεθνές διαστάσεις.

Συνεπώς το ζήτημα πλέον, ξεφεύγει, από τα στενά γεωγραφικά πλαίσια της κλειστής νησιώτικης Κυπριακής κοινωνίας όπου ζούμεν, και λαμβάνει επίσημα πλέον διεθνές διαστάσεις.

Μόλις ο γράφων πληροφορήθηκε, μάλιστα, ότι την εν λόγω υπόθεση θα την αναλάβει ένας σημαντικός και επιφανής Καθηγητής της Νομικής Σχολής, Νομικός και Κανονολόγος, έσπευσα αμέσως να επικοινωνήσω μαζί του για να του πάρω μια πρώτη αποκλειστική συνέντευξη και ο εν λόγω καθηγητής με μεγάλη του χαρά μου την πρόσφερε. Μάλιστα, είχαμε δυό φορές πολύωρες συζητήσεις, για το εν λόγω ζήτημα μέσω βιντεοκλήσεων.

Ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής κ. Κυριάκος Κυριαζόπουλος είναι συνάμα και Νομικός ή δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω και διατηρεί Γραφείο για Νομικές Συμβουλές.

Ακολουθούν εκείνα τα σοβαρότερα ερωτήματα για την εν λόγω υπόθεση όπου του τα έθεσα και παραδίδω στο αξιότιμο αναγνωστικό κοινό μας, παράλληλα, και τις απαντήσεις του, όπως ακριβώς μου τις πληροφόρησε ο εν λόγω Καθηγητής.

Α΄ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα ακαδημαϊκά μαθήματα όπου διδάσκει ο Κανονολόγος Καθηγητής της Νομικής Σχολής;
Α΄ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα μαθήματα όπου διδάσκει ο αξιότιμος Καθηγητής κ. Κ. Κυριαζόπουλος είναι σε τρείς με τέσσερις διακριτούς τομείς:
1. Θρησκευτικά Ανθρώπινα Δικαιώματα.
2. Σχέσεις Θρησκειών και Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας με το Κράτος.
3. Εσωτερικόν Δίκαιον των γνωστών Θρησκευμάτων.
4. Κανονικόν και Εκκλησιαστικόν Δίκαιον.


Β΄ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι εκείνες οι στρατηγικές Κανονικές και Νομικές ενέργειες όπου έννομα και ιεροκανονικά, θα διενεργήσει, προς προάσπιση και υπεράσπιση της σεβαστής ιερατικής οικογενείας του αδίκως και αυθαιρέτως καθαιρεθέντα πατρός Στυλιανού Σάββα;
Β΄ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο κ. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, ως έγκριτος Κανονολόγος, θα διενεργήσει για λογαριασμό με εξουσιοδότητηση της ιερατικής οικογένειας: έφεση προς το Εφετείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι αίρεται προσωρινά η άδικως καθαίρεσις και η υπόθεση του πατρός Στυλιανού θα εξετασθεί ξανά, συνοδικώς και εκκλησιαστικώς, αλλά με άλλα μέλη της Συνόδου.


Δηλαδή θα πρέπει εξάπαντος να εξαιρεθούν εκείνα τα Συνοδικά μέλη του Πενταμελούς Δικαστηρίου όπου εκαταδίκασαν ερήμην του τον παπαΣτυλιανό.

Σημείωση δική μου: Στην εν λόγω περίπτωση, πιθανολογώ και μάλιστα καθόλου αυθαίρετα, ότι ο έγκριτος Κανονολόγος θα πρέπει να ζητήσει να εξαιρεθούν από το Συνοδικό Εφετείο: ο Μακαριώτατος Κύπρου κ. Χρυσόστομος αλλά και οι τρείς Κυκκώτες (Ταμασού Κυρηνείας και Κύκκου). Ο Κυρηνείας διότι ήτο στην Πενταμελή Συνοδική καταδίκη του Κληρικού. Ο Ταμασού ο Κύκκου και ο Μακαριώτατος Κύπρου πρέπει κανονικά να εξαιρεθούν στο να δικάσουν την Έφεση, διότι εβγήκαν ως μη ώφειλαν, δημόσια, και εξέφρασαν a priori προειλλημένη καταδικαστική απόφαση («ότι πρέπει να καθαιρεθεί») εις βάρος του Κληρικού, μέσω των Μ.Μ.Ε., χωρίς κάν να διεξαχθεί Συνοδικό Δικαστήριο, ετεροχρονισμένα, της πολιτικής καταδίκης του.

Γ΄ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι εκείνα τα στρατηγικά Νομικά εργαλεία όπου θα χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση του πατρός Στυλιανού Σάββα;
Γ΄ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατ΄ αρχήν ο Καθηγητής, με την ιδιότητα του Καθηγητού της Νομικής Σχολής και με την ιδιότητα εν γένει του Νομικού παρ΄ Αρείω Πάγω θα προσφύγει προς το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. την λεγομένη και ως «Επιτροπή του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα» για σωρηδόν σκόπιμες παραλείψεις και παραβάσεις της Κυπριακής Δικαιοσύνης εις βάρος του εν λόγω Κληρικού. Θα απαιτηθεί το αναφαίρετο Ανθρώπινο Δικαίωμα στην δικαία δίκην. Και ιδιαίτερα για ένα υπο κατηγορίαν έγκλημα σεξουαλικής υφής όπου χρήζει απαραιτήτως και μία ενισχυτική μαρτυρία (πλήν της μάρτυρος) ίνα καταδικασθεί τελεσίδικα τις κατηγορούμενος.


Δ΄ ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι προνοεί ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου για την εν λόγω υπόθεση;
Δ΄ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Καταστατικός Χάρτης της ΕτΚ, δυστυχώς, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου των Ανθρωπίνων Ατομικών Δικαιωμάτων δεν επιτρέπει Νομικό ή Δικηγόρο για τους κατηγορούμενους Κληρικούς για τέτοιες δύσκολες εκκλησιαστικές υποθέσεις. Προκειται για ένα κλειστό εκκλησιαστικό διοικητικό σύστημα όπου θεσμοοθετήθη υπό του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄. Πρόκειται καθαρά για ένα μεσσαιωνικό εκκλησιαστικό νόμο όπου κάποτε πρέπει να συμβιβαστεί με τις διεθνείς συνθήκες ώστε να προφυλάσσονται αμειγώς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Κληρικών και Μοναχών.


Ε΄ ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιοι είναι εκείνοι οι σημαντικοί λόγοι της Εκκλησιαστικής Εφέσεως κατά της ληστρικής αδίκου και αυθαιρέτου καθαιρέσεως του πατρός Στυλιανού Σάββα;
Ε΄ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι σημαντικότατοι εκείνοι λόγοι της Εκκλησιαστικής έφεσης είναι οι αμέσως επόμενοι:
1. Ο πατήρ Στυλιανός καθαιρέθη ερήμην του.
2. Δεν απεστάλη κάν Συνοδική Δικαστική κλήτευση ώστε να δικασθεί.
3. Δεν απεστάλλη εκ της Ανακριτικής και Πενταμελούς Συνοδικής Επιτροπής ο φάκελος της υπόθεσης του πατρός Στυλιανού Σάββα ούτως ώστε να έχει την δικαία και κανονική ευκαιρία να τον μελετήσει προσεκτικά με τους Νομικούς Συμβούλους και συνεργάτες του για να δύναται να απολογηθεί ενώποιον του Συνοδικού Δικαστήριου.

4. Μεταφέρθηκαν, αντικανονικώς και αντικαταστατικώς, εκείνες οι διατάξεις του Ελλαδικού Κρατικού Νόμου περί των Εκκλησιαστικών Συνοδικών Δικαστηρίων στην Αυτοκέφαλη και ανεξάρτητη (από το Κυπριακό Κράτος) Εκκλησία της Κύπρου με απώτερο στόχο και σκοπό να παραπεμφθεί το αθωωτικό πόρισμα της Ανακριτικής Συνοδικής Επιτροπής για την εν λ΄γοω υπόθεση.
5. Διενεργήθη, ειδικά για την υπόθεση, την ίδιαν ημέρα της καθαιρέσεως του πατρός Στυλιανού Σάββα, σκόπιμη τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, για να επιτραπεί στον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ταμασού κ. Ησαΐαν, να παραπέμψει, την υπόθεση του π. Σ.Σ. στο Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο. Ώστε να υποσκελιστεί και απαξιωθεί έτσι εν μια νυκτί το αθωωτικόν πόρισμα της Ανακριτικής Συνοδικής Επιτροπής.
6. Ο Μητροπολίτης Ταμασού κ. Ησαΐας, σύμφωνα με τον Κατασταστικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου και το Εκκλησιαστικό Δίκαιο που υπέρκειται αυτού, δεν είχε κανένα κανονικό εκκλησιαστικό δικαίωμα να παραπέμψει (ως νέος Πόντιος Πιλάτος) για καθαίρεσην τον Κληρικό π. Στυλιανό Σάββα.
7. Το Κανονικό δικαίωμα για την καθαίρεση του π. Σ.Σ. το είχε αναντίρρητα μόνον η Ανακριτική Συνοδική Επιτροπή, η οποία σημειωτέον στο επίσημο πόρισμά της της 27ης Ιουνίου το 2012, διεκήρυξε προς τον Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας της Κύπρου, τα αμέσως επόμενα: «απεφάνθη ΟΜΟΦΩΝΩΣ ότι ΔΕΝ υφίστανται αποχρώσεις ενδείξεις διά την άσκησιν διώξεως και παραπομπής του εν λόγω ιερέως ενώποιον του Συνοδικού Δικαστήριου δια την υπόθεσιν αυτού μετά της κ. Έλενας Φραντζή».


8. Από τα Πρακτικά της Συνοδικής Συνεδρίας της 25ης Ιουνίου το 2015, παρ΄ όλον που στο μεταξύ εξεδόθη και η καταδικαστική απόφαση του Ανωτάτου πολιτικού Δικαστηρίου, ο πρόεδρος της Ανακριτικής Συνοδικής Επιτροπής για το ίδιο ζήτημα κ Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος, έκρινε, ότι δεν μπορεί να επανεξετασθεί η εν λόγω υπόθεση.


9. Η προειρρημένη σημαντική λεπτομέρεια της τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Κύπρου, την ημέρα της καταδίκης του Κληρικού π. Στυλιανού Σάββα, εξυπηρετεί μόνον τα ιδιοτελή συμφέροντα του Αρχιεπισκόπου και τινών Μητροπολιτών όπου θα προωταγωνιστούν στις επερχόμενες Αρχιεπισκοπικές Εκλογές.


Υστερόγραφον: Σημειώσις δική μου. Σημαίνουσα επερώτησης προς τον Μακαριώτατο Κύπρου και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Έχει εισαχθεί επίσημα στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου ο νέο-εισαγώμενος (Ελλαδικός) καταστατικός νόμος της αδιάκριτης υπαγωγής και τυφλής υπακοής της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου εις την Κυπριακήν Πολιτεία; Αν ναι, ο ιεροκανονικός θεσμός της Αυτοκεφαλίας που υπάγει; Άραγε έχει καταργηθεί το Αυτοκέφαλον της Εκκλησίας της Κύπρου; Αν όχι, γιατί και πως μπορεί, παράνομα, η Πενταμελής Συνοδική Δικαστική Επιτροπή να καθαιρέσει έναν Κληρικό με το μοναδικό δικαιολογητικό ότι η Εκκλησία της Κύπρου συμβιβάζεται και υποτάσσεται αδιακρίτως σε Δικαστικές και Πολιτικές αποφάσεις;
Θα επιτρέψει ο αξιότιμος ΠτΔ κ. Νίκος Αναστασιάδης με την συντεταγμένη Πολιτεία να διασυρθεί η Κυπριακή Δημοκρατία μας στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. για μίαν πρωτοφανή υπόθεση εκπορευόμενην κυρίως από το «βασίλειoν των κερκοπιθήκων»;

Του Παναγιώτη Π. Νούνη