Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ ΠΡΩΤΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΚΥΡΙΟΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 50
22 πριλίου 2018
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ ΠΡΩΤΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΚΥΡΙΟ*


1. ορτάζουμε, δελφοί χριστιανοί, τό λαμπρό γεγονός τς πίστης μας, τήν νάσταση τοΚυρίου μας ησοΧριστο. Ἡ ἀνάσταση τοΧριστομας εναι και δική μας νάπλαση καί παναφορά στήν θάνατη ζωή τοπρώτου δάμ, πού εχε στόν παράδεισο, προτονά μαρτήσει. Κανείς δέν εδε τόν δάμ τότε ταν τόν δημιουργοσε Θεός, λλά ταν λαβε τήν πνοή τς ζως μέ τό θεο φύσημα, πρώτη π᾽ ὅλους τόν εδε μία γυναίκα. Εα! τσι θά πομε σήμερα, τήν Κυριακή τν Μυροφόρων, τι πρώτη πού εδε τόν ναστάντα Κύριο, τόν δεύτερο δάμ, ταν μία γυνακα, Μητέρα Του Παναγία, Θεοτόκος. Ατό βέβαια δέν φαίνεται καθαρά στά Εαγγέλια, λέγεται μως «συνεσκιασμένως», πως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμς· καί μέ τήν ρμηνεία πού κάνει τό πράγμα γίνεται φανερό. πως λέγει ὁ ἅγιος, «πρώτη π᾽ ὅλους τούς νθρώπους, πως ταν σωστό καί δίκαιο, τό μήνυμα τς ναστάσεως τοΚυρίου τό δέχθηκε πό τόν διο τόν Κύριο Θεοτόκος καί ατή εδε πρίν π᾽ ὅλους τόν ναστάντα καί πήλαυσε τήν θεία Του μιλία. Καί χι μόνο τόν εδε μέ τούς φθαλμούς Της καί Τόν κουσε, λλά καί πρώτη καί μόνη γγιξε τά χραντα πόδια Του, στω καί ν οΕαγγελιστές δέν τά λέγουν φανερά λα ατά, μή θέλοντας νά φέρουν ς μάρτυρα τήν Μητέρα, γιά νά μή δώσουν φορμή στούς πίστους».
2. Κυριακή τν Μυροφόρων σήμερα, δελφοί χριστιανοί! «Μυροφόρες» εναι ογυνακες κενες πού κολουθοσαν τόν Κύριο μαζί μέ τήν Μητέρα Του, μειναν μαζί Της κατά τήν ρα τοσωτηρίου Πάθους, καί φρόντισαν νά λείψουν μέ μύρα τό Σμα τοΚυρίου. Τήν ρα πού ὁ Ἰωσήφ καί Νικόδημος κατέβασαν πό τόν Σταυρό τό Σμα τοΧριστο, πως μς επε σήμερα τό Εαγγέλιο, καί τυλιγμένο μέ καθαρή σινδόνα καί κλεκτά ρώματα τό τοποθέτησαν σέ λαξευτό μνημεο, παρευρίσκονταν κεκαί παρατηροσαν Μαρία Μαγδαληνή καί ἡ ἄλλη Μαρία, πού καθόταν πέναντι τοτάφου. Ατή, «ἡ ἄλλη Μαρία», λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμς, ποδεικνύοντάς το μάλιστα, εναι Θεομήτωρ, Παναγία. Δέν παρευρίσκονταν δέ μόνο ατές παρατηρώντας ταν νταφιαζόταν Κύριος, λλά καί λλες γυνακες, μως μς τό λέει Ευγγελιστής Λουκς (βλ. 23,35) καί μάλιστα καί κάποιες γυνακες πό τήν Γαλιλαία. ταν πολλές, λοιπόν, oΜυροφόρες, καί ρθαν στόν τάφο χι μιά φορά, λλά καί δυό καί τρες φορές. ρχονταν σέ συντροφιές, λλά χι οἱ ἴδιες· στόν ρθρο ρθαν λες, λλά χι τόν διο χρόνο κριβς. Μαρία Μαγδαληνή ρθε πάλι μόνη της καί μεινε περισσότερο. Κάθε Εαγγελιστής λέγει γιά τόν ρχομό μερικν μόνο Μυροφόρων και παραλείπει τίς λλες. Γιατό φαίνεται κάποια σάφεια στούς Εαγγελιστές. Λέγει μως ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμς τι, πως τό πολογίζει καί συνάγει πό λους τούς Εαγγελιστές, πρώτη π᾽ ὅλες ρθε στόν τάφο τοΥοτοΘεοῦ ἡ Θεοτόκος, χοντας μαζί Της τήν Μαγδαληνή Μαρία. Καί τό συμπεραίνει πάλι πό τήν κφραση τοΕαγγελιστοΜατθαίου (βλ. 28,1-10), «λθε Μαγδαληνή Μαρία καί ἡ ἄλλη Μαρία», γιά νά δον τόν τάφο. Καί λέγει πάλι τι, «πωσδήποτε» («πάντως») Ατή “ἡ ἄλλη Μαρία” ταν Θεομήτωρ. Θεοτόκος. πως γνωρίζουμε γινε μέγας σεισμός καί γγελος Κυρίου κατέβηκε πό τόν ορανό και κύλισε τόν μέγα λίθο πό τήν θύρα τομνημείου καί καθόταν πάνω σατόν μέ μορφή στραφτερή. λες οἱ ἄλλες Μυροφόρες γυνακες ρθαν μετά τον σεισμό καί βρκαν τόν τάφο νοιγμένο καί τήν πέτρα ποκυλισμένη. Θεοτόκος μως Παναγία φθασε στόν τάφο τήν στιγμή πού γινόταν σεισμός καί νοιγόταν τάφος. πό τόν σεισμό τρόμαξαν οφύλακες τοτάφου καί φυγαν, νῶ ἡ Παναγία καθόταν κεκαί ντρυφοσε στήν θέα («δέ Θεομήτωρ δεέστερον νετρύφα τθέ»)! «γώ πάντως νομίζω – λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμς – τι γιά τήν Θεοτόκο νοίχθηκε ζωηφόρος κενος τάφος. Καί τι γιατήν στραπτε τσι ὁ ἄγγελος, στε, ν καί ἡ ὥρα ταν κόμη σκοτεινή, Ατή, μέ τό πλούσιο φς τοῦ ἀγγέλου, εδε χι μόνο τόν τάφο κενό, λλά καί τά ντάφια νά εναι τακτοποιημένα καί νά μαρτυρον τήν γερση τοῦ ἐνταφιασθέντος».
3. Ατός ὁ ἄγγελος, λέγει μέ βεβαιότητα ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ταν ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ. Γιατί πειδή ατός κατά τόν Εαγγελισμό εχε πεστήν Παρθένο Μαριάμ, «μή φοβσαι, Μαρία, γιατί βρκες Χάρη πό τόν Θεό» (Λουκ. 1,30), πρεπε καί πάλι τώρα ατός νά λθει καί νά Τς ναγγείλει τήν πό τούς νεκρούς νάσταση τοσαρκωθέντος φράστως πΑτήν ΥοτοΘεο.
ταν φυγαν πό τό μνημεο οΜυροφόρες φυγαν «μετά φόβου καί χαρς μεγάλης», σημειώνει Εαγγελιστής (Ματθ. 28,8). Κατά τήν ρμηνεία πάλι τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοΠαλαμ, μέν φόβος ρμόζει γιά τήν Μαγδαληνή Μαρία καί γενικά γιά τίς λλες Μυροφόρες, πού εχαν ρθει ως τότε μαζί, νῶ ἡ Παναγία εχε τήν μεγάλη χαρά, γιατί κατενόησε τά λόγια τοῦ ἀγγέλου καί παραδόθηκε λόκληρη στό Φς, ς τελείως καθαρή καί θείως χαριτωμένη, πού ταν. Μετά τόν εαγγελισμό ατό γιά τήν νάσταση τοΚυρίου, μέν Μαρία Μαγδαληνή σάν νά μήν κουσε κν τόν γγελο, φοῦ ἄλλωστε οτε κενος μίλησε γιατήν. Διαπίστωσε μόνο τον κενό τάφο καί τρεξε πρός τόν Σίμωνα Πέτρο καί τόν λλο μαθητή, πως λέγει Εαγγελιστής ωάννης. Θεομήτωρ μως Παναγία, μαζί καί μέ λλες Μυροφόρες, φευγε πό τόν τάφο. Καί δού, πως λέγει Εαγγελιστής Ματθαος, «τίς συνάντησε ὁ Ἰησος λέγοντας, “χαίρετε”»!
Βλέπουμε, λοιπόν, τι πρίν πό τήν Μαρία τήν Μαγδαληνή Θεοτόκος Παναγία μας εδε τόν Υό Της τόν ησοκαί ταν σταυρώθηκε καί ταν τάφη καί μάλιστα θά δομε τώρα τι Τόν εδε πρώτη καί ταν ναστήθηκε. Ναί! Παναγία ταν πού συνάντησε πρώτη πό τίς λλες τόν ναστάντα Κύριο καί τόν ναγνώρισε καί τοῦ ἔπιασε τά πόδια Του καί γινε πόστολός Του πρός τούς ποστόλους καί χι Μαγδαληνή Μαρία. Ατή δέν ταν μαζί μέ τήν Μητέρα τοΘεοκαί τίς λλες Μυροφόρες ταν τίς συνάντησε ὁ Ἰησος πιστρέφοντας πό τόν τάφο καί Τόν προσκύνησαν. Μαγδαληνή Μαρία, πως μς τό λέει Εαγγελιστής ωάννης, τρεξε πρός τόν Σίμωνα Πέτρο καί πρός τόν λλο μαθητή, τόν ποο γαποσε ὁ Ἰησος, καί επε σατούς, «σήκωσαν τόν Κύριο πό τό μνμα καί δέν γνωρίζουμε ποτόν βαλαν». Δέν γνωρίζει, δηλαδή, τίποτε κόμη γιά τήν νάσταση, νῶ ἡ Μητέρα τοΧριστο, Θεοτόκος, καί οἱ ἄλλες Μυροφόρες, πού ταν μαζί Της, εχαν δεκαί εχαν προσκυνήσει τόν ναστάντα Κύριο. Μαγδαληνή Μαρία ργότερα, φοπγε στόν Πέτρο καί τόν ωάννη, πειτα ρθε πάλι μόνη στόν τάφο καί τότε ξιώθηκε νά δετόν ναστάντα Κύριο καί στάλη καί ατή ς πόστολος πρός τούς ποστόλους, καί λέγει σατούς, «τι εδε τόν Κύριο, πού επε σατήν ατά» (ωάν. 20,18).
Σύμφωνα μέ τήν παραπάνω πατερική ρμηνεία εναι συντεθημένος καί ὁ ὕμνος, πού ψάλλουμε τήν περίοδο ατή: «Ὁ ἄγγελος βόα τΚεχαριτωμέν, γνή Παρθένε, Χαρε καί πάλιν ρΧαρε, Σός Υός νέστη τριήμερος κ τάφου».


Mέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας


*Βλ. ΕΠΕ, Γρηγορίου Παλαμᾶ, τόμ. 9ος, Ὁμιλία ΙΗ´.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου