Translate

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΛΟΣ ΘΕΟΣΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 36
28 ανουαρίου 2018
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΛΟΣ ΘΕΟΣ

1. Μέ τήν ρχή τοΤριωδίου, δελφοί μου χριστιανοί, συνεχίζουμε τά διακοπέντα δογματικά κηρύγματά μας. Τό πν, χριστιανοί μου, εναι πίστη μας, στήν ποία πρέπει νά μαθητευθομε καλά καί νά τήν κδηλώνουμε μέ ργα καλά στήν ζωή μας.
Στήν σειρά τν μαθημάτων μας βρισκόμαστε στό δόγμα τς γίας Τριάδος. Λέγαμε τι κατά τήν ρθόδοξη πίστη μας Θεός εναι νας κατά τήν οσία, λλά εναι τρία πρόσωπα. Εναι τριαδικός στίς ποστάσεις, γιατί τό πρόσωπο λέγεται καί πόσταση. Καί επαμε στό προηγούμενο μάθημά μας τι πίστη μας ατή γιά τόν Τριαδικό Θεό λέγεται σέ πολλά χωρία καί στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη.
2. Προχωροντες στό σημερινό μας κήρυγμα λέγουμε τι τό καθένα πό τά τρία πρόσωπα τς θεότητας εναι ὁ ὅλος Θεός. Θεός Πατέρας, Θεός Υός, Θεός καί τό γιο Πνεμα. χι δηλαδή τι τό κάθε πρόσωπο χει να μέρος τς θεότητας καί τά τρία μαζί πειτα ποτελον τόν να Θεό, λλά τό κάθε πρόσωπο εναι λος Θεός. Γιά τήν θεότητα τοΠατέρα λέγουν μύρια τόσα χωρία τς γίας Γραφς, καί τς Παλαις καί τς Καινς Διαθήκης. Τήν θεότητα τοΥοκαί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ Ἁγία Γραφή τήν κφράζει μέ τό νά ποδίδει στά πρόσωπα ατά διότητες, πού ρμόζουν μόνο στόν Θεό, πως: Τήν αωνιότητα, τήν γιότητα, τήν παντοδυναμία, τήν παγγνωσία καί τήν πανταχοπαρουσία.1  Καί τήν θεότητα πάλι τοΥοκαί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν κφράζει ἡ Ἁγία Γραφή μέ τό νά ποδίδει στά πρόσωπα ατά θεα ργα καί τιμή, πως τήν δημιουργία τοκόσμου καί τήν σωτηρία τν νθρώπων καί τήν λατρευτική προσκύνηση πό λους.2λλά χουμε καί χωρία στήν γία Γραφή στά ποα ναφέρεται ρητς ἡ ὀνομασία «Θεός» καί γιά τόν Υό καί γιά τό γιο Πνεμα. Γιά τόν Υό, τόν ησοΧριστό, ναφέρω μόνο τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου, «Θεός φανερώθη ν σαρκί».3λόγος ατός λέγεται γιά τόν Υό τοΘεο, γιατί ατός σαρκώθη. Καί γιά τό γιο Πνεμα ναφέρω τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Πέτρου πρός τόν νανία, που τολέγει τι, μέ τό νά πεψέμα πρός τό γιο Πνεμα, επε ψέμα στόν Θεό. «Οκ ψεύσω νθρώποις, λλά τΘε» (Πράξ. 5,4). δτό γιο Πνεμα νομάζεται Θεός. λλά χουμε καί πολλά χωρία στήν Καινή Διαθήκη, στά ποα τό γιο Πνεμα ναφέρεται ς διαίτερο πρόσωπο μαζί μέ τά λλα θεα πρόσωπα, τόν Πατέρα καί τόν Υό. Λόγου χάριν, ναφέρω τόν πασίγνωστο λόγο τοΚυρίου μας ησοΧριστοπρός τούς μαθητές Του, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά θνη, βαπτίζοντες ατούς ες τό νομα τοΠατρός καί τοΥοκαί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28,19).4
3. θεότητα τοΥο, τοῦ ἸησοΧριστο, προέρχεται πό τόν Πατέρα μέ τήν γέννηση,5  ἡ δέ θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προέρχεται πό τόν Πατέρα πάλι, μέ τήν κπόρευση.6  Ὁ Θεός Πατέρας εναι ἡ ἀρχή καί πηγή τς θεότητας. χουμε πεῖ ὅτι καί τά τρία πρόσωπα τς γίας Τριάδος χουν τήν δια καί τήν ατήν θεία Οσία. Καί ἡ ἑνότητα ατή τς θείας οσίας στά πρόσωπα τς γίας Τριάδος χει δύο χαρακτηριστικά: (α) ποκλείει τό να πρόσωπο νά ποτάσσεται στό λλο7 καί (β) καί τά τρία πρόσωπα δρον μαζί πρό τά ξω καί χι μεμονωμένα. Τήνπόταξη τοῦ ἑνός προσώπου στό λλο τήν ποκλείουν τά χωρία κενα τς Καινς Διαθήκης πού μιλον γιά τήν σότητα τν Τριν προσώπων, πως, λόγου χάριν, λόγος τοΧριστοπρός τόν Πατέρα Του, «τά μά πάντα σά στί καί τά σά μά» (ωάν. 17,10).8 Τήν κοινή δέ ξωτερική νέργεια τν τριν προσώπων τς θεότητας, τήν δηλώνουν κενα τά χωρία στά ποα λέγεται, «ἅ ἄν κενος (Πατήρ) ποι, τατα καί Υός μοίως ποιε» (ωάν. 5,19. Βλ. καί 5,26). μως, παρά τό τι ἡ ἐξωτερική νέργεια τς θεότητας εναι κοινή καί στά τρία πρόσωπα, σάν προϊόν τς μις θελήσεως τοΘεο, κάθε πρόσωπο χει κάποια διαίτερη νέργεια. Τό διαίτερο τοΠατέρα εναι τό τι εναι «ὁ ἐξ οτά πάντα». Δηλαδή, εναι δημιουργός τοκόσμου καί ατιος τς πολυτρώσεως, καθόσον τό σχέδιο τς δημιουργίας καί τς πολυτρώσεως τό σχεδίασε προαιωνίως Πατέρας, λλά τό τέλεσε κατά τό πλήρωμα τοχρόνου διά τοΥο.9Υός εναι «διοτά πάντα γένετο» καί μάλιστα ἡ ἀπολύτρωση τν νθρώπων.10 Καί τό γιο Πνεμα εναι «ν τά πάντα γένετο». Εναι ζωογόνος ρχή τοῦ ἁγιασμο. Τελειοπσα νέργεια τοΠατρός καί τοΥοκαί διαίτερα τοιμάζει τήν πολύτρωση τν νθρώπων, φοτό γιο Πνεμα λάλησε διά τν Προφητν καί διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γινε γέννηση καί χρίση τοΚυρίου ησοΧριστο. Τό γιο Πνεμα πάλι τελειοτό ργο τς σωτηρίας μέ τό νά οκειοποιεστούς νθρώπους τά γαθά τς σταυρικς θυσία τοΧριστοκαί νά γιάζει ατούς συνδέοντάς τους μέ τόν Πατέρα καί τόν Υό.11  Θά πρέπει μως νά πομε καί μάλιστα νά τονίσουμε τι ατή ἡ ἰδιαίτερη, πως τήν επαμε, νέργεια κάθε προσώπου τς γίας Τριάδος δέν πρέπει νά θεωρηθεδιρημένη, σάν, δηλαδή, κάθε πρόσωπο νά νεργεμεμονωμένα, γιατί, πως επαμε, οἱ ἐξωτερικές ατές θεες νέργειες προέρχονται πό τήν μία βούληση τς θεότητας. Τήν κοινή πρός τά ξω νέργεια τν προσώπων τς γίας Τριάδος, τήν «οκονομική» Τριάδα, πως τήν λέγουν οθεολόγοι, τήν κφράζει ατός ὁ ὡραος λόγος τοῦ ἁγίου θανασίου: «Πατήρ, διΥο, ν Πνεύματι γίποιετά πάντα»12
λλά θά συνεχίσουμε στό πόμενο κήρυγμά μας.

Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίαςΧριστιανοί μου! Εἴμαστε ἐνάντιοι στήν ἀναιδῆ ἀπαίτηση τῶν Σκοπίων νά μᾶς πάρουν γιά τό κρατίδιό τους τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας. Τό σχέδιό τους εἶναι πολύ πονηρό καί δόλιο. Σχέδιο ἐνάντιο καί πρός τήν Ἐκκλησία μας καί ὄχι μόνο πρός τήν πατρίδα μας. Γι᾽ αὐτό ὅλοι στό συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν στό Σύνταγμα στίς 4 Φεβρουαρίου, ὥρα 14:00. Ὅλοι, κλῆρος καί λαός.ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό βλ. Ἰωάν. 1,1-2. Α´ Πέτρ. 3,22. Ἑβρ. 1,8. 7,26. Ἰωάν. 2,25. 21,17. Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος βλ. Α´ Κορ. 12,11. Α´ Κορ. 2,10-11. Ἰωάν. 15,26.
2. Κολ. 1,16-27. Β´ Κορ. 5,20. Φιλ. 2,9-11. Β´ Κορ. 13,13 κ.ἄ.
3. Α´ Τιμ. 3,16.
4. Βλ. καί Β´ Κορ. 13,13. Α´ Κορ. 12,5-13 κ.ἄ.
5. Ἑβρ. 1,5. 5,5. Ἰωάν. 17,5. 8,42. 6,42. Ψαλμ. 2,2.
6. Ἰωάν. 15,26, «Ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται».
7. Subordinatio, λέγεται αὐτό.
8. Βλ. καί Ἰωάν. 5,23. Κολ. 1,13. Ἰωάν. 3,34 κ.ἄ.
9. Α´ Κορ. 8,6. Ἐφ. 1,4. Β´ Τιμ. 1,9 ἑξ.
10. Ἰωάν. 1,3. Α´ Κορ. 1,30.
11. Ἰωάν. 14,26. Α´ Κορ. 12,11-30. Ἰωάν. 14,16. Γαλ. 4,6.

12. Ἐπιστολή πρός Σεραπίωνα Ι,28.