Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ


ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ
=====

Δεῖτε τὸ κ. Παν. Τελεβάντο μου καὶ ἀπὸ μιὰ ἄλλην ὁπτικήν: εἰκάζω, ὅτι, ἐξ αρχῆς θὰ ἤθελαν νὰ τοιχογραφήσουν μὲ ψηφιδωτὸν ΜΟΝΟΝ τὸν πανσλαβιστὴν Πατριάρχην τῆς Ρωσσίας κ. Κύριλλον ἤ, ἄντε καὶ τοὺ ὑπολοίπους Σλάβους Πατριάρχες, ἀλλὰ μετὰ ἐσκέφθησαν, ὅτι πρέπει νὰ τοιχογραφήσουν καὶ τὸν Πατριάρχην Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννην.

Καὶ κάπου ἐκεῖ, γεννήθηκε, μᾶλλον, τὸ δίλλημα τὶ θὰ κάνουν μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ ἀπεφάσισαν νὰ τὸν τοιχογραφήσουν παρά τῷ πλευρῷ (κάπως ὑποτιμητική θέσις) τοῦ ἱεροῦ ναοῦ λὲς καὶ δὲν εἶναι ἡ προσωποτοιχογραφία (τὸ πρόβλημα εἶναι, ὅτι ὄντως τοὺς ἁγιογράφησαν, ἄνευ μὲν φωτοστεφάνου, ἀλλὰ δὲ μὲ χρυσόλαμπρη δόξα σημαινομένη ἐκ τοῦ χρυσοῦ ψηφιδωτοῦ ποὺ περιβάλλει τὴν εἰκόνα τους) τινὸς ἱστορικοῦ προσώπου ἀλλὰ κανενὸς καλλωπιστικοῦ σκίτσου, γλάστρας ἤ κ.ἄ. πράγματος.

Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ὁ ἐθνοφυλετισμὸς τῶν Ρώσσων εἶναι καλπάζον καρκίνωμα ὤστε νὰ μὴ ἀποδίδουν τὰ ἴσα πρεσβεία τιμῆς καὶ τὴν τυπικὴ πρωτοκαθεδρία στὸ Οἰκουμενικὸν μας Πατριαρχεῖον.

Τὶ θὰ τοὺς ἐχαλοῦσε, λόγου χάρη, νὰ κάνουν ὡς ψηφιδωτὸν ἐξωτερικοῦ χώρου (καὶ ἄνευ τῆς χρυσοποίκιλτης δόξης τοῦ ἀκτίστου φωτὸς ποὺ ὑποδηλώνει τήν «ντὲ φάκτο» ἁγιότητα τοῦ προσώπου) τὶς εἰκόνες τῶν δεκαπέντε Προκαθημένων;

Βέβαια ἄν κανεῖς ἀναλογιστεῖ καὶ τὸ ἄλλο σημείον, πέραν τοῦ κενοφανοὺς σλαβικοῦ νεωτερισμοῦ ἐπὶ τῆς ἁγιογραφίας, ὅτι οἱ ἐν λόγῳ Προκαθήμενοι τοιχογραφήθησαν ΕΚΤΟΣ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦτο εἶναι δηλωτικὸν, καὶ ὡς γνωστὸν συμβολικὸν, διότι τὰ πάντα εἰς τὴν Ἐκκλησία σχεδόν εἶναι Σύμβολα, γιὰ τὴν γκάφα ποὺ περιέπεσαν οἱ νόες ποὺ τὸ ἐσκαρφίστησαν.

Τὶ δηλαδή;

Ὅτι στὴν μεταΚολυμπάριον χρονικὴν στιγμὴ που διαβιοῦμεν, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι κάποτε ὁ Μέγας Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀποκαλοῦσε τοὺς ἀναξίους και πανούργους συλλειτουργούς του, ὡς κερκοπιθήκους (δηλ. ἀνθρωπόμορφα πιθηκάρια ὅπου πιθηκίζουν αδιαλλείπτως τὴν κάθε πανουργία τοῦ Διαβόλου), ἐπανέρχομαι στὸ σήμερα, ὅπου οἱ δέκα ἀρχιΟικουμενιστὲς Προκαθήμενοι ὅπου συνυπογράψαν τα κακόδοξα Κείμενα, ἐξάπαντος ἄριστοι τῶν ἀρίστων μιμητὲς τῶν Βατικάνειων συνόδων, τοὺς ἀξίζει μία ἱστορικὴ ἱστόρησις σὲ καλλωπιστικὲς τοιχογραφίες, ἀλλὰ ἐπισημαίνω ἐκτὸς τοῦ ναοῦ ἤ στὸ δάπεδο τοῦ προθάλαμου, εἴτε στὸν προαύλιον χῶρο.

Διότι, πρόκειται γιὰ ἐκκλησιαστικοὺς ἀνθρώπους ὅπου προσυπόγραψαν τὴν παραχάραξη, τὴν ἀλλοίωση τὴν σχετικοποίηση καὶ τὴν διαστροφὴ τῆς Πίστης μας.

Συνεπὼς ὁ χῶρος ποὺ τοὺς ἀρμόζει εἶναι ἐκτὸς τῶν ἱερῶν Ναὼν, δηλαδή ἐκτὸς Ἐκκλησίας, εἴτε στὸ δάπεδον, γιὰ νὰ γίνει ἡ ἀρνητικὴ ἱστόρησις καὶ ὑπενθύμισις τῶν προσώπων τους, ὅπως γίνεται στὰ περῖ τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτη, τοῦ Ἀρείου κ.ἄ. κληρικῶν ποὺ ἔβλαψαν τὴν Ὀρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία.

Παναγιώτης Τελεβάντος
Δεν θα πρόσεξες, ίσως, αγαπητέ κ. Νούνη, ότι ναι μεν δεν έβαλαν φωτοστέφανο στους Πατριάρχες, αλλά δεν έβαλαν φωτοστέφανο ούτε και στη Θεοτόκο και στον Αρχάγγελο Γαβριήλ.

Όλοι αναπαρίστανται χωρίς φωτοστέφανο με χρυσό φόντο λες και όλοι απολαμβάνουν το στέφανο της αγιότητας!!!

Λωρίτου Ελένη
Mή χειρότερα! Δέν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο!

Παναγιώτης Τελεβάντος
Τώρα δεν άφησαν τίποτε όρθιο; Ξεχάσαμε, μήπως, ότι για πενταετία ολόκληρη εφάρμοσαν διακοινωνία με τους Παπικούς, μια ενέργεια που ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς χαρακτήρισε πράξη του Ιούδα;

Δύο ενδιαφέροντα έχουν οι Ρώσσοι εθνοφυλετιστές εκκλησιαστικοί ηγέτες: 
1.) Να προωθήσουν τον Ρωσσικό εθνοφυλετικό πανσλαβικό ηγεμονισμό μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και να υφαρπάσουν το πρωτείο της Ορθοδοξίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και,
2.) Να προβαίνουν σε κάθε είδους οικουμενιστικές ενέργειες για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του imperium της Ρωσσικής ομοσπονδίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου