Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (1)

ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 31
10 Δεκεμβρίου 2017
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (1)
1. Πηγαίνουμε, δελφοί χριστιανοί, γιά τήν μεγάλη ορτή τν Χριστουγέννων. Θά ορτάσουμε τήν Γέννηση τοσαρκωθέντος, μέ τόν Εαγγελισμό τς Παναγίας μας, ΥοτοΘεο. Εναι παράδοξο κουσμα ατό, τό νά σαρκωθεῖ ὁ Υός τοΘεο. Καί κριβς γιατό, γιά νά μήν «ξαφνιαστε» ἡ ἀνθρωπότητα μέ τό κουσμα τι σαρκώθηκε Θεός, γιατό προλαμβάνει Παλαιά Διαθήκη καί προφητεύει τό μέγα ατό γεγονός, γιά νά γίνει πιστευτό ταν θά συμβε. Καί χουμε πολλές προφητεες στήν Παλαιά Διαθήκη γιά τόν ρχομό τοΧριστο, , γιά νά τό πκαλύτερα, λη Παλαιά Διαθήκη λέει γιά τόν ρχομό τοΜεσσία καί προετοιμάζει τήν νθρωπότητα γιά τήν ποδοχή του. Καί Καινή Διαθήκη, βεβαιώνοντας τήν λήθεια τς Παλαις Διαθήκης, λέει τι λθε Μεσσίας, ὁ Ἰησος Χριστός. Τό δέ τελευταο βιβλίο τς Καινς Διαθήκης, ἡ Ἀποκάλυψη, μς λέει τι θά ξαναέλθει Χριστός μέ τήν Δεύτερή Του Παρουσία. Ατά τά τρία, «θά λθει», «λθε» καί θά «ξαναέλθει», εναι τό περιεχόμενο λόκληρης τς γίας Γραφς.
2. Ὁ ἅγιος ωάννης Χρυσόστομος, ς πρώτη προφητεία γιά τόν ρχομό τοΥοτοΘεοστήν γ, θεωρετήν προφητεία τοῦ Ἰερεμίου, πού τήν διέσωσε μαθητής του Βαρούχ. Στήν προφητεία ατή προφήτης λέει καθαρά τι Θεός μας «πί τς γς φθη καί τος νθρώποις συνανεστράφη» (Βαρ. 3,38). Ατή προφητεία τοῦ Ἰερεμίου εναι πραγματικά πολύ σαφής καί γιατό, γιά τήν σαφήνειά της, Χρυσόστομος τήν λέει ς πρώτη γιά τόν ρχομό τοΜεσσία, καί καταχωρήθηκε μάλιστα προφητεία ατή καί στήν θεία λατρεία μας, στό σπερινό Δοξαστικό τοπλ. δ´ χου. λλά χουμε καί πρίν πό τήν προφητεία ατή καί τήν γνωστή προφητεία τοῦ Ἠσαΐου, «δού παρθένος ν γαστρί ξει καί τέξεται υόν καί καλέσεις τό νομα ατοῦ Ἐμμανουήλ» (σ. 7,14). προφητεία ατή μς λέει γιά τήν παρθενική Γέννηση τοΧριστο, γιατί Μητέρα Του καλεται «Παρθένος»! τσι πρεπε νά εναι Μητέρα τοΜεσσία. Γιατί ὀ ἐρχομός τοΥοτοΘεοστόν κόσμο ς νθρώπου πρεπε νά εναι πό λλη δό, πρεπε νά εναι καθαρώτερη καί ψηλότερη πό τήν δική μας! λλά μέ τήν παρθενική Γέννηση τοΧριστοξεπληρώθηκε καί τό χρέος τς γυναίκας στόν νδρα. Γιατί, πως ὁ ἄνδρας δάμ κανε τήν γυναίκα Εα χωρίς γυναίκα, τσι καί μέ τήν Γέννηση τοΧριστο, Παρθένος Μαρία γενντόν Χριστό νευ νδρός, παρθενικά· καί μέ ατό φαίνεται καί «μοτιμία», πως τήν λέγει Χρυσόστομος, τν δύο φύλων, τοῦ ἄνδρα καί τς γυναίκας. λλά, πειδή παλαιά μιά παρθένος, Εα, ατή γινε ατία νά κβληθομε πό τόν παράδεισο, τήν Παρθένο Παναγία χρησιμοποιεκαί τώρα Θεός, γιά νά εσέλθουμε στήν αώνια ζωή. «Δι᾽ ὧν κατεκρίθημεν, διά τούτων στεφανώθημεν», λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος.
3. λλά, φοῦ ἡ Παναγία εχε ς σκοπό τήν παρθενία καί χι τόν γάμο, πως τό δηλώνει καί λόγος Της κατά τόν Εαγγελισμό, «νδρα ογινώσκω» (Λουκ. 1,34), πού ρμηνεύεται «δέν χω σκοπό νά γνωρίσω νδρα», τότε γιατί μνηστεύθηκε; μνηστεία τς Παναγίας, γαπητοί μου, πως τό ρμηνεύουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, εναι να μυστήριο. γινε κατά τό οκονομικό σχέδιο τοΘεο. κοστε: προφήτης σαΐας, πως επαμε, προφήτευσε τι Μεσσίας θά γεννηθεῖ ἀπό παρθένο. Διάβολος μως δέν εχε συμφέρον νά γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας, γιατί θά τοκατέλυε τά ργα του (βρ. 2,14. Α´ ωάν. 3,8), γιατί θά τοῦ ἔσπαγε τό κεφάλι του (Γεν. 3,15). Γιατό καί τό βαλε πεσμα Σατανς νά μολύνει τίς γυνακες νά πανδρευθον λες, στε νά μήν πάρξει παρθένος, γιά νά γίνει Μητέρα τοΜεσσία. Κάθε κοριτσάκι, δηλαδή, πού γενντο στόν κόσμο, ταν σατό τό σχέδιο τοΔιαβόλου. λλά γεννήθηκε καί να ελογημένο καί τρισευλογημένο Θυγάτριο στήν Ναζαρέτ, Μαρία. πειδή Ατή θά γινόταν Μητέρα τοΧριστο, γιατό, ρμηνεύουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, φρόντισε Θεός νά μνηστευθε, γιά νά ξεφύγει τήν προσοχή τοΔιαβόλου. «λαθον τόν ρχοντα τοαἰῶνος τούτου παρθενία Μαρίας καί τοκετός ατς», λέγει ὁ ἅγιος γνάτιος, πού θά ορτάσουμε σέ λίγες μέρες.
3. Στό σημερινό μου κήρυγμα, δελφοί χριστιανοί, σχετικά μέ τήν μεγάλη ορτή τν Χριστουγέννων πού περιμένουμε, θέλω νά σς πῶ ἀκόμη καί γιά τήν χρονολογία τς Γεννήσεως τοΧριστο. Γιά τό θέμα ατό σχολεται προφήτης Δανιήλ στό 9ο κεφ. τοβιβλίου του στήν περίφημο «περί βδομήκοντα βδομάδων» προφητεία του. Εναι καταπληκτική προφητεία ατή, λλά δέν χουμε τόν χρόνο δνά τήν παρουσιάσουμε. Τοτο μόνο λέγουμε δ, σχετικά μέ τήν προφητεία, τι τά 490 τη τοΔανιήλ, οἱ ἑβδομήντα δηλαδή βδομάδες (70 x 7 = 490), πρέπει νά ριθμηθον πό τό 445 π.Χ., πό τότε δηλαδή πού κδόθηκε τό διάταγμα γιά τήν νοικοδόμηση τς ερουσαλήμ. Καί ριθμοντες πό τήν χρονολογία ατή φθάνουμε κριβς στόν χρόνο τς Γεννήσεως τοῦ ἸησοΧριστο. Ὁ Ἰησος Χριστός, Μεσσίας, γεννήθηκε ταν τελείωσαν οἱ ἑβδομήντα βδομάδες τς προφητείας τοΔανιήλ, κατά τήν παραπάνω μως ρίθμηση.
4. λλά κάτι λλο θελα νά σς πῶ ἐδ, γαπητοί μου. θελα νά σς πγιά τήν ποχή τς Γεννήσεως τοΧριστο. Γιατί μερικοί ξένοι ρμηνευτές τς γίας Γραφς, πειδή τό Εαγγέλιο κατά τήν νύχτα τς Γεννήσεως τοΧριστοῦ ὁμιλεγιά ποιμένες, οἱ ὁποοι ταν στούς γρούς («γραυλοντες»), ποθέτουν τι Γέννηση τοΧριστοῦ ἔγινε κατά τήν νοιξη καί χι τόν χειμώνα. Γιατί τήν νοιξη, λέγουν, οβοσκοί εναι στούς γρούς. λλά, κτός τοῦ ὅτι, πως λέγουν πάλι καί ξένοι ρμηνευτές, στήν μεσημβρινή Παλαιστίνη, που βρίσκεται Βηθλεέμ, πρχαν καί τίς χειμερινές νύχτες ποίμνια στήν παιθρο, χουμε καί μιά ραία βιβλική ρευνα τοῦ ἁγίου ωάννου τοΧρυσοστόμου, μέ τήν ποία ὁ ἱερός πατέρας ποδεικνύει τι Γέννηση τοΧριστοῦ ἔγινε χειμώνα καί μάλιστα τόν μήνα Δεκέμβριο. κοστε τόν συλλογισμό τοῦ ἁγίου Πατέρα: Εαγγελισμός τς Παναγίας μας γινε ξι μνες μετά τήν γκυμοσύνη τς λισάβετ (Λουκ. 1,26). Ἡ ἐγκυμοσύνη δέ τς λισάβετ γινε κατά τόν καιρό τς ορτς τς Σκηνοπηγίας, γιατί μόνο τότε πιτρεπόταν ὁ ἀρχιερεύς νά εσέλθει στά για τν γίων (βλ. Λευιτ. κ. 16), κεπού βρισκόταν τό θυσιαστήριο τοθυμιάματος, που πγε Ζαχαρίας, πατέρας τοΠροδρόμου,  γιά νά θυμιάσει (βλ. Λουκ. 1,8 ξ.). ορταζόταν δέ ἡ ἑορτή τς Σκηνοπηγίας κατά «τά σχατα τοΓορπιαίου μηνός» (βλ. Λευιτ. 16,19-34), μήνας πού ντιστοιχεμέ τόν δικό μας Σεπτέβριο-κτώβριο. Τότε Ζαχαρίας λαβε τήν εδηση πό τόν γγελο τι θά γεννήσει υό. Τότε, λοιπόν, ρχές κτωβρίου συνέλαβε ἡ Ἐλισάβετ. Καί ξι μνες ργότερα (βλ. Λουκ. 1,26), δηλαδή, τόν μήνα Μάρτιο, γινε Εαγγελισμός τς Παναγίας καί σάρκωση τοΥοτοΘεο. Καί ννέα μνες μετά τόν Εαγγελισμό, δηλαδή, τόν μήνα Δεκέμβριο, χουμε τήν Γέννηση τοῦ ἸησοΧριστο.
Πολύ σωστά, λοιπόν, δελφοί χριστιανοί, μς καθόρισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας νά ορτάζουμε τά Χριστούγεννα τόν μήνα Δεκέμβριο, γιατί τότε γινε Γέννηση τοΧριστομας, πως τό πέδειξε ὁ ἅγιος Χρυσόστομος.
Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας


Υ.Γ. Τά δογματικά κηρύγματα θά συνεχίζονται καί αὐτά κατά καιρούς, θά ἀναρτῶνται στό διαδίκτυο, ἀλλά δέν θά ἀποστέλονται στούς ἱερεῖς γιά ἀνάγνωση στό ἐκκλησίασμα, ἐπειδή χαρακτηρίστηκαν ὡς δύσκολα. Τά κηρύγματά μας στό ἑξῆς θά εἶναι βιβλικά καί πατερικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου