Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 21
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

1. Μιλώντας γιά τήν γνώση τοΘεο, δελφοί χριστιανοί, πρέπει νά πομε πρτα τόν ραο λόγο τοῦ ἁγίου ωάννου τοΔαμασκηνο, τι τόν Θεό δέν μπορομε νά Τόν γνωρίσουμε, οτε καί νά Τόν καταλάβουμε. Μελετώντας τόν Θεό, ατό μόνο καταλαβαίνουμε: τι δέν μπορομε νά Τόν καταλάβουμε! «πειρον τόν θεον – λέει ὁ ἱερός πατέρας – καί κατάληπτον καί τοτο μόνον ατοκαταληπτόν, ἡ ἀπειρία καί καταληψία»! Γιατό καί ἡ Ἁγία Γραφή παρουσιάζει τόν Θεό τι κατοικεσέ «φς πρόσιτον» (Α´ Τιμ. 6,16), σέ φς, δηλαδή, πού δέν μπορεκανείς νά τό πλησιάσει (βλ. καί Α´ ωάν. 4,12). ν Θεός ταν καταληπτός πό μς τούς νθρώπους, τότε ατός δέν θά ταν Θεός. Θεός, γαπητοί μου, εναι πολύ πάνω πό μς καί πέρα πό μς. Εναι Θεός καί δέν μπορομε, λοιπόν, νά Τόν γνωρίσουμε. Δέν εναι να ντικείμενο, πού τό ξετάζουμε καί τό σπουδάζουμε μέ τό μυαλό, λλά εναι Θεός. Εναι Πνεμα. «Πνεμα Θεός», επε Χριστός στήν Σαμαρείτιδα (ωάν. 4,24).
2. λλά, ν δέν μπορομε νά γνωρίσουμε τόν Θεό, μως μες οἱ ἄνθρωποι δέν εμαστε σέ παντελῆ ἄγνοια τοΘεο. Κατά πρτον, λοι οἱ ἄνθρωποι λων τν λαν χουν μφυτη τήν ννοια καί τήν ροπή πρός τόν Θεό, γιατό καί πό παλαιά-παλαιά λοι ολαοί λατρεύουν κάποιο θεό. Κι ν χαναν τόν πραγματικό Θεό, μως ταν τόσο δυνατή ἡ ἀνάγκη τους γιά Θεό, στε παιρναν μία πέτρα καί να φίδι κόμη ἤ ἕνα κροκόδειλο καί τόν καναν θεό! –λλά καί γύρω κόσμος, πού μς περιβάλλει, ποδεικνύει καθαρά καί τήν παρξη καί τό μεγαλεο τοΘεο. Κάθε σπίτι κατασκευάζεται πό κάποιον· καί ατός πού κανε τό μεγάλο ατό σπίτι, τήν γύρω μας φύση, πού εναι κόσμημα – γιατό καί τήν λέμε «κόσμο – εναι Θεός (βλ. βρ. 3,4). Καί σπουδάζοντας τήν γύρω μας φύση, φαίνονται οἱ ἄπειρες τελειότητες τοΘεο, πανσοφία Του καί παντοδυναμία Του καί αωνιότητά Του. Ὁ ἀπόστολος Παλος λέγει: «Τά γάρ όρατα ατοῦ ἀπό κτίσεως κόσμου τος ποιήμασι νοούμενα καθορται, τε ΐδιος ατοδύναμις καί θειότης» (Ρωμ. 1,20). –λλά τήν τέλεια γνώση περί τοΘεοτήν λάβαμε πό τόν Κύριο μν ησοΧριστό, τόν Υό τοΘεο, πού νανθρώπησε στήν Κοιλία τς Παναγίας μας καί γινε νθρωπος. Καί μς δωσε τήν τέλεια ποκάλυψη περί τοΘεο. Ατό σημαίνει λόγος Του πρός τόν Θεό Πατέρα, τι το«φανέρωσε τό νομα». «φανέρωσά σου τό νομα τος νθρώποις», επε (ωάν. 17,6). τέλεια ατή ποκάλυψη τοῦ ἸησοΧριστοεναι γραμμένη στό γιο καί ερό Εαγγέλιο, πού πρέπει καθημερινά νά διαβάζουμε, γιά νά μαθαίνουμε χι πλτί εναι Θεός, λλά καί πς πρέπει νά ζομε τόν Θεό.
Κατά τήν τέλεια, λοιπόν, ποκάλυψη πού μς δίνει ἡ Ἁγία Γραφή, Θεός, δελφοί μου χριστιανοί, εναι ΠΡΟΣΩΠΟ καί ΑΓΑΠΗ (βλ. ωάν. 1,1. Α´ ωάν. 4,7 ξ.14). ταν λέγω τι Θεός εναι «Πρόσωπο», ννοῶ ὅτι δέν εναι μιά φηρημένη δύναμη, πως εναι ὁ ἀέρας – μιά «νώτερη δύναμη», πως τό λέγουν πολλοί –, λλά τι Θεός εναι Ζωντανή παρξη. Εναι «Ο ΩΝ», πως τό επε Θεός παλαιά στόν Μωυσ. Μωυσς ζήτησε πό τόν Θεό νά τοπετό νομά Του. λλά Θεός δέν χει νομα, πως χουν τά διάφορα λικά ντικείμενα, γιατό καί οἱ ἅγιοι Πατέρες νομάζουν τόν Θεό «νώνυμο» καί «περώνυμο». Καί πρέπει κανείς νά πεπολλά-πολλά νόματα γιά νά κφράσει τόν Θεό καί πάλι δέν τό πετυχαίνει. Γιατό καί πάλι οἱ ἅγιοι Πατέρες νομάζουν τόν Θεό «πολυώνυμο»! λλά Θεός, στόν Μωυσ, πού τοζήτησε τό νομά Του, τοῦ ἔδωσε τό νομα, «Ο ΩΝ», δηλαδή, Ο ΥΠΑΡΧΩΝ, «Γιαχβέ», πως τό λέει Παλαιά Διαθήκη στά βραϊκά! Τό νομα ατό τοΘεοΤόν παρουσιάζει καί ς μία Ζωντανή Υπαρξη καί ς αώνιο. Εναι Ο ΩΝ, πάντοτε πάρχων, νῶ ἐμες πρίν πό κατό χρόνια δέν πήρχαμε. Καί μετά πό κατό χρόνια πάλι δέν θά πάρχουμε. Θεός μως εναι ΓΙΑΧΒΕ, ΩΝ, πάντοτε πάρχων!
κοστε τώρα, χριστιανοί! Θεός επαμε, πως τό ποκαλύπτει ἡ Ἁγία Γραφή, εναι ΠΡΟΣΩΠΟ καί ΑΓΑΠΗ. Καί κανε Θεός τόν νθρωπο «κατεκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσίν Του», πως ξέρουμε (βλ. Γεν. 1,26). ρα καί ὁ ἄνθρωπος εναι πρόσωπο καί γάπη. Καί σχέση μας, λοιπόν, μέ τόν Θεό καί μεταξύ μας πρέπει νά εναι μία προσωπική κοινωνία γάπης. τσι μς θέλει Θεός νά ζομε: Μονιασμένοι καί γαπημένοι!
Στό σημερινό μου κήρυγμα σς επα, γαπητοί μου, τι Θεός εναι πολύ πάνω πό μς καί πέρα πό μς. Στό πόμενο μως κήρυγμα θά σς πῶ ὅτι Θεός εναι πολύ κοντά μας, εναι μέσα μας. Τό πς δέ συμβαίνει ατή «διπλόη» τοΘεο, πως τήν λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, τό νά εναι, δηλαδή, καί πολύ πάνω πό μς, λλά καί πολύ κοντά μας, θά σς τό ξηγήσω.  

Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας