Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΧΡΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣτό μικρό μου ατό φυλλάδιο, δελφοί χριστιανοί, θέλω νά σς γράψω γενικά γιά τόν νδρα καί τήν γυναίκα. τσι κανε Θεός τόν νθρωπο, δέλφια μου: Ἤ ἄνδρα γυναίκα. Ατά εναι τά δύο φύλα τοῦ ἀνθρώπου, τό ρρεν καί τό θλυ, τά ποα νώνονται μέ τόν γάμο τους καί κάνουν πογόνους καί δημιουργεται τσι κοινωνία. Ἡ Ἐκκλησία μας ελογεατή τήν νωση μέ τό ερό μυστήριο τογάμου.
λλη εναι σωματική καί ψυχική κατασκευή τοῦ ἄνδρα καί λλη τς γυναίκας. Καί τά δύο φύλα εναι θαυμαστά καί ραα καί πρέπει νά χαίρεται τό γόρι γιατί εναι γόρι καί νά χαίρεται καί κοπέλλα, γιατί γεννήθηκε κοπέλλα.
Ατά πού σς γράφω, δελφοί μου, τά ξέρετε καί δέν εναι λοιπόν νάγκη νά σς τά π. Σς τά λέγω μως, γιατί στήν ποχή μας, πού χουμε πολλή μαρτία καί σωτία, θέλουν νά μς θεσπίσουν να βρώμικο νόμο. Μέ τό νόμο ατό καθένας καί καθεμιά, τσι γιατί τό θέλει, τσι γιά «γοστο», πού λέμε, θά μπορον νά παρουσιάζονται πίσημα καί νά παιτον νά λλάξουν τό φύλο τους. Καί τό παλικάρι τς γειτονις θά λέει πειτα τι εναι κοπέλλα· καί μιά μαθήτρια κοπέλλα, θά λέει τι εναι γόρι. Μπορετε, χριστιανοί μου, νά φανταστετε τώρα να τέτοιο φαινόμενο, νά ρχεται, δηλαδή, πό τήν θήνα κάποιος νδρας χωριανός σας καί νά σς παρουσιάζεται γιά γυναίκα; μιά κοπέλλα τοχωριοσας, πού κατέβηκε γιά δουλειά στήν θήνα, νά πιστρέφει πειτα στό χωριό της, λέγοντας τι εναι νδρας; κριβς ατό θέλει νά πιτύχει νόμος, πού θέλουν νά μς φέρουν οἱ ἄρχοντές μας.
Τί χετε νά πετε τώρα, σατά πού σς γράφω, χριστιανοί μου; γώ χω νά σς πῶ ὅτι μέ να τέτοιο νόμο, πάει πιά, βρωμίσαμε. Γίναμε Σόδομα καί Γόμορρα. Γίναμε ασχος! Τό περιμένατε σες ποτέ, δέλφια μου, τι στήν ελογημένη καί δοξασμένη μας πατρίδα τήν λλάδα θά ρθουν ρχοντες, πού θά σκέπτονται νά θεσπίσουν τέτοια βρώμικα πράγματα γιά τόν τόπο μας; Γιά τόν τόπο μας, τήν λλάδα μας, πού καί πρό Χριστοῦ ἀκόμη τιμοσε τά γνά θη καί τήν παρθενία καί κανε τόν Παρθενώνα; χι δέν περιμέναμε τέτοιο κατάντημα στήν λλάδα μας. Δέν κανε κόσκινο πό τά βόλια τό κορμί του Κολοκοτρώνης καί δέν χυσαν τό αμα τους οἱ ἥρωες γωνιστές γιά μιά τέτοια σημερινή λλάδα.
γώ πού σς τά γράφω ατά, δελφοί μου, εμαι ὁ Ἐπίσκοπος τς παρχίας σας καί λέγομαι ερεμίας. «πίσκοπος» σημαίνει νά φυλάγω σκοπιά, γιά νά δποιοί χθροί ρχονται στόν τόπο μας, γιά νά μς λλάξουν τά γνά μας θη, καί μετά, σάν σκοπός –πίσκοπος –γώ, νά σαλπίσω σάλπισμα δυνατό καί νά π: «χριστιανοί, πατριτες λληνες, Γορτύνιοι καί Μεγαλοπολίτες! Κακό μεγάλο θά συμβεστήν χώρα μας. Θέλουν νά ψηφίσουν να νόμο, πού καταργετήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου, πως τόν γέννησε μάνα του, πού γκρεμίζει τόν ερό θεσμό τς οκογένειας καί πού προσβάλλει τήν νθρωπιά μας. μπρός, σέ γώνα, χριστιανοί»!
Ναί! Δέν πρέπει νά φήσουμε νά περάσει διαμαρτύρητα νόμος ατός, χριστιανοί μου. καθένας, καί πιό πλός τσοπάνος καί πτωχή τσοπάνισσα, πρέπει νά πονέσει καί νά διαμαρτυρηθεγιά τό κακό πού θέλουν νά μς κάνουν. Ναί, νά διαμαρτυρηθετε στούς Βουλευτές σας, γιατί ατοί εναι πού θά ψηφίσουν τόν νόμο. Νά τούς πειλήσετε τι θά τούς «μαυρίσετε», τι δέν θά χουν πιά ψφο πό σς, άν ψηφίσουν τόν νόμο μέ τόν ποο θά μπορεῖ ὁ καθένας νά πετυχαίνει νά λλάζει τήν προσωπικότητά του, μέ τό νά λλάζει τό φύλο του. Προσωπικά δηλώνω τι θά κόψω τήν πικοινωνία μέ Βουλευτή τς παρχίας μας πού θά ψηφίσει τέτοιο νόμο καί δέν θά τοπροσφέρω τήν τιμή τοπολιτικοῦ ἄρχοντα. –ν μέ ρωττε γιά περισσότερα σχετικά μέ ατόν τόν νόμο, σς λέγω τι νόμος ατός γεννήθηκε πό τήν ασχρή μοφυλοφιλία καί τρέφει τήν μοφυλοφιλία. Γιατί νας νδρας πού χει μοφυλοφιλικές σχέσεις μέ λλον νδρα, θά παρουσιάζεται τώρα μέ τόν νόμο ς γυναίκα, γιά νά φαίνονται οδυό ς νόμιμο νδρόγυνο καί κόμη θά μφανίζονται καί στόν παπᾶ ἀπαιτώντας νά τούς παντρέψει!...
Χριστιανοί μου, μες νά εμαστε πιστοί στήν πίστη καί τήν γάπη στόν Κύριό μας ησοΧριστό καί στά γνά θη τς πατρίδος μας, τς λληνορθόδοξης παράδοσης.
Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας