Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 28
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ


ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Δύσκολα τά σημερινά μας χρόνια, δελφοί χριστιανοί! Εναι χρόνια ποκαλύψεως. Σέ κάθε βέβαια ποχή ζον οἱ ἄνθρωποι τά σα γράφει ἡ Ἀποκάλυψη, λλά στήν σημερινή μας ποχή ζομε τά γεγονότα της κόμη περισσότερο. Πολύ μαρτία καί πολύ σέβεια στόν κόσμο. Τό χειρότερο μως στήν ποχή μας εναι τι ἡ ἁμαρτία γινε νόμος καί κυβερν. Γιατό επα τι ζομε περισσότερο τό βιβλίο τς ποκάλυψης, γιατί βλέπουμε στά πράγματα ατά πού γράφει τό ερό βιβλίο: Τό πτακέφαλο θηρίο μέ τά δέκα κέρατά του λαβε ξουσία καί κυβερν!...
2. Γιά νά φήσω τά λλα ρχομαι στά Σχολεα μας. Παλαιότερα λεγε γιαγιά στό γγονάκι της: «ντε, παιδί μου, στό Σχολειό νά μάθεις γράμματα, γιά νά μοῦ ᾽ξηγς τό Εαγγέλιο»! Τώρα μως, στά σημερινά μας χρόνια, δέν διδάσκουν τό Εαγγέλιο στά Σχολεα μας, γιατί λλο εναι τό θρησκευτικό μάθημα. Εναι μάθημα πολυ-θρησκευτικό. Τί σημαίνει ατό; κοστε: Μία εναι, χριστιανοί μου, ἡ ἀληθινή πίστη, πίστη τν ρθοδόξων. Ὁ ἅγιος Κοσμς Ατωλός λεγε: «λες οπίστεις εναι ψεύτικες· μόνη πίστη τν ρθοδόξων χριστιανν εναι καλή καί γία, τό νά πιστεύωμεν καί νά βαπτιζώμεθα ες τό νομα τοΠατρός, τοΥοκαί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Νά εφραίνεσθε που εσθε ρθόδοξοι χριστιανοί, καί νά κλαίετε διά τούς σεβες καί αρετικούς, που περιπατον ες τό σκότος»! Τά παιδιά μας, λοιπόν, μέχρι τώρα πήγαιναν στό Σχολεο καί μάθαιναν μέ τό θρησκευτικό τους μάθημα τήν ρθόδοξη πίστη, γιατί ατή εναι μόνη ληθινή καί ατή πιστεύουμε μες δστήν λλάδα μας, πού εναι ρθόδοξο θνος.  Τώρα μως τό θρησκευτικό μάθημα, μέ τήν πόφαση τν κυβερνώντων, τό καναν πολυ-θρησκευτικό. Μέ τό μάθημα ατό τό παιδί τώρα θά μαθαίνει λα τά θρησκεύματα, καί τά ψεύτικα, καί ς κλέξει μόνο του τί θά πιστεύσει γιά ληθινό. Μπράβο τους! «Τό μυαλό τους καί μιά λίρα», τσι λένε στήν πατρίδα μου! Καί πολύ τούς πάει μία λίρα, γιατί εναι κριβή! ν εναι δυνατόν, τό κατήχητο κόμη παιδάκι τοΔημοτικο, ἤ ὁ ἔφηβος τοΓυμνασίου καί Λυκείου, νά κάνει μόνος του πιλογή τς πίστης του. ν χει τήν δύναμη μικρός μαθητής νά κρίνει μεταξύ τν διαφόρων θρησκευμάτων, τά ποα μάλιστα στά νέα θρησκευτικά βιβλία προσφέρονται καί παρουσιάζονται ς σότιμα καί σόκυρα, χωρίς νά τονίζεται ἡ ἀνωτερότητα τς ρθόδοξης πίστης. Τό μόνο πού θά καταλάβει σημερινός μαθητής πό τό θρησκευτικό του βοήθημα εναι τι λα τά θρησκεύματα εναι καλά καί πρέπει νά τά σεβόμαστε καί νά μήν τά κατηγορομε. λους νά τούς δεχόμαστε, γιατί λοι τους πιστεύουν σέ κάποιο θεό. Ατό κριβς, χριστιανοί μου, ατό εναι Οκουμενισμός. Εναι να κατασκεύασμα, σατανικό κατασκεύασμα, πού δέχεται λα τά θρησκεύματα, λες τίς πίστεις μέ θρησκευτικό νακάτωμα, καί μέ τέχνη μάλιστα κατασκευασμένο, γιά νά εναι εγευστο στούς νθρώπους.
Εδατε, χριστιανοί μου, τρισκατάρατος, πς τά κατάφερε νά κάνει τήν ρχή τοΟκουμενισμοῦ ἀπό τά Δημοτικά Σχολεα; Εδατε; Τόν καταραμένο καί τρισκαραμένο!...
3. μες, ὦ ἀδελφοί χριστιανοί, θά εμαστε μαθητές καί μαθήτριες τοῦ Ἁγίου ΚοσμτοΑτωλοπού μς λέγει, πως σς επα: «λες απίστεις εναι ψεύτικες· μόνη πίστη τν ρθοδόξων χριστιανν εναι καλή καί γία»! Καί τό λλο πάλι πού μς επε ὁ ἅγιος: «Νά εφραινόμαστε που εμαστε ρθόδοξοι χριστιανοί καί νά κλαίουμε διά τούς σεβες καί αρετικούς, που περιπατον ες τό σκότος»! Καί αρετικοί βέβαια εναι καί οπαπικοί μέ τίς τόσες καί τόσες αρέσεις τους...
Τί θά κάνουμε μέ τά νέα θρησκευτικά βιβλία; μες δ, σάν Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, κλρος καί λαός, ταχθήκαμε θεωρητικά πό τήν ρχή νάντια πρός τά βιβλία ατά. Καί ρκεστήκαμε στήν πολεμική τους μέ μιλίες, μέ φυλλάδια καί μέ κατ᾽ ἰδίαν συζητήσεις. Εδα μως πό τά διαδίκτυα τι σέ λλες Μητροπόλεις οχριστιανοί, μέ τήν ελογία μάλιστα καί μνευση τν ρχιερέων Ποιμένων τους, ντέδρασαν δυναμικά μέ συγκεντρώσεις, μέ διαδηλώσεις στούς δρόμους καί πορεες πρός τό πουργεο Παιδείας κόμη. Πόσο χάρηκα καί πόσο ζήλεψα τίς κδηλώσεις ατές τν λλων δελφν μας χριστιανν, μέ τούς ερες τους μαζί. Λυπήθηκα δέ, γιατί δέν γνώριζα κ τν προτέρων τίς διαδηλώσεις τους, γιά νά μουν καί γώ –πωσδήποτε θά μουν –ς πλός ερωμένος στήν κατά φάραγγα Αλών ερή τους πορεία πρός τό πουργεο!
ς πίσκοπος τοελογημένου ατοτόπου, συμβουλεύω τούς γονείς, κατά μίμηση καί λλων καλν Ποιμένων, τήν πιστροφή πρός τό πουργεο Παιδείας (διά τν Σχολείων) τν βιβλίων τοθρησκευτικομαθήματος στούς συντάξαντας ατό ς παράδεκτα!
4. λλά γιατί λέμε λο γιά τό Σχολεο; Περισσότερο πό τό Σχολεο γώ πιστεύω στήν Οκογένεια. Σες, λοιπόν, οχριστιανοί γονες καί γιες γιαγιές, σες θά ναλάβετε νά διδάξετε τήν πίστη μας στά παιδιά σας καί τά γγόνια σας. Καί σες, μέ τήν πίστη πού χετε καί τήν γάπη πρός τά παιδιά σας, θά τά πετε πολύ καλύτερα πο κάθε πουργό καί κάθε δάσκαλο. Γιατί σες θά μιλήσετε στά παιδιά σας καί γιά καντήλι καί γιά νηστεία καί θά τά πάρετε πό τό χέρι γιά νά πτε τήν Κυριακή στήν κκλησία.
Καί πάνω πό τήν κάθε οκογένεια, χριστιανοί μου, εναι μεγάλη οκογένεια τν παιδιν τοΘεο, πού λέγεται κκλησία. Ἡ Ἐκκλησία κατά πρτο λόγο εναι πεύθυνη γιά τήν Κατήχηση τν παιδιν της, χι μόνο τν μικρν μαθητν, λλά καί τν μεγάλων. τοπική μας κκλησία χει τά Κατηχητικά λων τν λικιν γιά τά παιδιά καί τά κηρύγματα γιά σς τούς μεγάλους. Παρακαλνά προτρέπετε τά παιδιά γιά τήν φοίτησή τους στά Κατηχητικά καί σες ομεγάλοι νά ρχεσθε στήν πισκοπή στίς μιλίες πού θά μς κάνουν καί ξένοι προσκεκλημένοι μιλητές μας.
5. Πρίν πό λίγες μέρες, δελφοί, κοιμήθη Μητροπολίτης Μάνης μακαριστός πλέον Χρυσόστομος.πέθανε τόν καλύτερο θάνατο, πού τόν ζηλεύουμε λοι. Πέθανε λειτουργώντας, τήν ρα μάλιστα τοΚαθαγιασμοτν Τιμίων Δώρων! Πραγματικά ζηλεύω τόν θάνατο ατό. Πρίν λοιπόν πό τήν ρα ατή, τήν στιγμή πού θά λεγόταν στήν Θεία Λειτουργία τό «Πιστεύω», βγκε μακαριστός εράρχης ξω τοΒήματος καί επε λίγα λόγια (μπορετε νά τά κούσετε πό τό διαδίκτυο). Τά λόγια Του ατά εναι διαθήκη Του, τήν ποία φησε στό Ποίμνιό Του, λλά καί σέ μς τούς ρχιερες καί λους τούς κληρικούς καί χριστιανούς. Επε γενικά τά ξς: Στά χρόνια μας θέλουν νά λλοιώσουν τήν πίστη μας καί νά κάνουν να μεικτό κατασκεύασμα πό λα τά θρησκεύματα καί τσι νά χαθεῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας. Γιατό μες τώρα – επε ὁ ἅγιος εράρχης – θά πομε λοι μαζί τό «Πιστεύω» μας, ς μία μολογία τι κρατομε τήν πίστη μας πως μς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, χωρίς νά τήν λλοιώσουμε. Καί ρχισε, λοιπόν, λο τό κκλησίασμα νά λέει μαζί μέ τόν Δεσπότη του τό «Πιστεύω». κενο δέ πού μοῦ ἔκανε μεγάλη ντύπωση εναι τι πήγγειλαν τό «Πιστεύω» πέξω καί δυνατά καί τά μικρά παιδιά καί ομεγάλοι καί οἱ ἐπίσημοι, γιατί ταν πανήγυρη ἡ ἡμέρα. Τό φαινόμενο ατό, ξαναλέγω, μέ νθουσίασε, μέ συνεκίνησε, λλά καί μέ πόνεσε. Γιατί σέ μς δδέν νομίζω τι τά παιδιά μας, λλά καί ομεγάλοι καί οἱ ἄρχοντές μας, ξέρουν νά λέγουν τό «Πιστεύω». Γιατό καί θά διανείμω στά Σχολεα να πλό φυλλάδιο προτρέποντας τά παιδιά καί τούς μεγάλους νά λέγουν τό «Πιστεύω» κάθε μέρα καί διαίτερα τό βράδυ πρίν πό τόν πνο. προσευχή πρίν πό τόν πνο λέγεται «πόδειπνο», που λέγουμε τό «Πιστεύω». Ξέρετε γιατί; Γιατί ὁ ὕπνος εναι εκόνα τοθανάτου. ν πεθάνω στόν πνο μου, φτάνει πού επα τό «Πιστεύω» καί θά πάρει τήν ψυχή μου ὁ ἄγγελός μου, φοῦ ὁμολόγησα τήν πίστη μου!
λλά μή φοβστε, χριστιανοί μου. Δέν θά πεθάνετε τσι αφνίδια. Θά ζήσετε πολλά-πολλά χρόνια γιά νά παντρέψετε τά παιδιά σας καί τά γγόνια σας καί μετά θά εμαστε λοι μαζί αώνια χρόνια στήν Βασιλεία τοΧριστοτήν πουράνια. λλά τό «πιστεύω» νά τό μάθετε λοι πέξω, μικροί καί μεγάλοι, πως στήν Μάνη, καί νά τό λέτε κάθε βράδυ πρίν πό τόν πνο σας.
Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας