Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 10 κτωβρίου 2017

ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ


γαπητοί μου χριστιανοί τς ερς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
Ντρέπομαι ς λληνας καί γανακτῶ ὡς εράρχης τοεσεβος μάλιστα καί ρωικολαοτς ρκαδίας καί πονῶ ὡς τέκνον ρωος λβανικν ρέων, γιατί στήν νδοξη καί γιασμένη πατρίδα μας τήν λλάδα ψηφίστηκε πιά νας νόμος περί λλαγς φύλου, νόμος ασχους καί ντροπς. γωνιστήκαμε σο μπορούσαμε, φωνάξαμε, βραχνιάσαμε φωνάζοντας, λλά τίποτα δέν γινε. μως λαός μας, παρά τά μαρτήματά του, εναι γνός καί φιλότιμος καί ποστρέφεται τήν ασχρότητα καί τήν νηθικότητα. Πς λοιπόν οἱ ἄρχοντές μας ρχονται καί πιβάλλουν ναν βρώμικο νόμο, φοῦ ὁ λαός μας δήλωσε τήν ποστροφή του σατόν; Δέν εναι ατό δικτατορία; Γιά να τέτοιο νόμο, νόμο πού προσβάλλει τήν ψηλή προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου καί τήν δια τήν φύση του, θά πρεπε νά γίνει δημοψήφισμα. Καί πό το δημοψήφισμα ατό θά φαινόταν χρηστότητα τν λλήνων πολιτν, στούς ποίους τώρα τσιθελικά μερικοί φεντάδες πέβαλαν πρόστυχο νόμο.
Τό κακό, χριστιανοί μου, γινε, νόμος ψηφίστηκε καί μέ τοιούτους νόμους φαίνεται τι καί τό λληνικό κράτος συμπορεύεται καί ατό στήν διαφθορά τν λλων θνν. τσι φαίνεται, λλά δέν θά εναι τσι. Γιατί μες δοἱ Ἀρκάδες, λλά καί λοι σχεδόν οἱ Ἕλληνες πατριτες μας, θά πορευόμαστε, σάν χριστιανοί, τήν δό πού χάραξε Χριστός μέ τό γιο Εαγγέλιό του. Καί θά πορευόμαστε κόμη μέ τά θη, μέ τά ποα μεγαλούργησε καί δοξάστηκε φυλή μας. Γιατό, χι μόνο δέν θά φαρμοστεῖ ὁ νόμος ατός στήν γιασμένη γωνιά τς ρκαδίας μας καί στήν πατρίδα μας λη, λλά μες οἱ ἰερες σας καί λοι σες μαζί θά συνεχίσουμε νά φωνάζουμε καί νά διαμαρτυρόμαστε καί νά γανακτομε γιά τόν πάρχοντα πιά ατόν νόμο. Καί γώ ὁ ἐπίσκοπός σας, χριστιανοί μου, θά μείνω πιστός στήν πόσχεση πού σς δωσα τι δέν θά προσφέρω τιμή πολιτικοῦ ἄρχοντος σέ σους ψήφισαν τόν νόμο καί πισκεφτον τόν τόπο μας.
Εμαστε, δέλφια μου, σέ χρόνια πού ἡ ἁμαρτία εναι στό προχωρημένο στάδιό της καί νέβηκε στόν θρόνο καί κυβερν. Μή μς παραξενεύει λοιπόν τό σατανικό φαινόμενο τό τι ψηφίστηκε πό τούς κρατοντες νόμος περί λλαγς φύλου. Συμβαίνει ατό πού μολέγουν οπαποδες καί ογιαγιάδες τοτόπου μας, τι εμαστε σέ χρόνια ντιχρίστου. Ναί, ζομε, ν χι κριβς στά χρόνια ντιχρίστου, ζομε τά προδρομικά χρόνια τοθηρίου τοβιβλίου τς ποκαλύψεως μέ τά δέκα κέρατα καί τά πτά κεφάλια. λλά, μή φοβστε χριστιανοί! Ἡ ἴδια ἡ Ἀποκάλυψη μς λέγει τι τήν νίκη τς μάχης δέν θά τήν χει τό πτακέφαλο θηρίο, λλά τό ρνίον, Κύριος μν ησος Χριστός καί ἡ ἁγία Του κκλησία.
μες λοιπόν νά εμαστε σταθεροί στήν πίστη μας καί τήν γάπη μας στόν ησοΧριστό, στίς «Παρακλήσεις» μας καί στούς «Χαιρετισμούς» στήν Παναγία Δέσποινά μας καί τήν τιμή μας σέ λους τούς γίους. σε, χριστιανέ, τόν κόσμο μέ τούς βρώμικους νόμους του καί τά νομα θεσπίσματά του. σο γιατούς πού ψήφισαν τόν νόμο ατόν περί λλαγς φύλου,γιά τόν ποον μιλμε, γώ ς πίσκοπος τοτόπου ατοτούς λέγω «ντροπή τους» καί «ασχος τους»!..Πολλές φορές ασχος τους!...  λλά,  φοτέλος πάντων «φαγώθηκαν» νά τόν ψηφίσουν, ς τόν φαρμόσουν οἱ ἴδιοι πρτοι στήν οκογένειά τους καί στά δικά τους παιδιά! μες οχριστιανοί λληνες, στήν δική μας οκογένεια πού λέγεται λλάδα, δέν θά τόν φαρμόσουμε.

Μέ τιμή καί γάπη σέ λους
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας