Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΟΙ 3+1 ΚΑΡΕΩΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ
Ετοίμασα το πιο κάτω κείμενο για ανάρτηση όταν πληροφορήθηκα τα νέα για την περιοδεία του π. Σάββα Λαυρεώτη στη Σερβία.

Περιττόν να αναφέρω ότι αγανάκτησα πραγματικά με όσα διάβασα που επιβεβαιώνουν στο ακέραιο όλα όσα γράφω για τους 3+1 Καρεώτες στο παρόν άρθρο.

Θα επανέλθω -συν Θεώ- σύντομα για να καταδείξω τι είδους ασχημίες έγιναν στη Σερβία και θα αναλύσω για ποιο λόγο δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με τίποτα με τους προβληματικούς αυτούς Καρεώτες, που εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον αντιοικουμενιστικό αγώνα. 

Γι' αυτό επιβάλλεται ανυπερθέτως ή άμεση αποκήρυξή τους εκ μέρους των αντιοικουμενιστών.


ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΟΙ 3+1 ΚΑΡΕΩΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ

Του κ. Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Αναφέρει, στο ιστολόγιο του “Πατερική παράδοση”, ο κ. Παναγιώτης Σημάτης:

“Οι Αγιορείτες Πατέρες πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους.

Η διαπίστωσή μας ὅτι οἱ τρεῖς Ἁγιορεῖτες (π. Σάββας, π. Χαρίτων καὶ π. Ἐπιφάνιος) ἔχουν ἐμμονὴ μὲ τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, δὲν εἶναι δική μας μόνο διαπίστωση, δὲν τεκμαίρεται μόνο ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Χαρίτωνος (ποὺ προλογίζει ὁ π. Σάββας, ἐδῶ), ἀλλὰ εἶναι διαπίστωση καὶ ἄλλων ἀποτειχισμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν.

Κι ὄχι μόνο αὐτό. Πληροφορηθήκαμε ὅτι οἱ τρεῖς παραπάνω Πατέρες  ἀμφισβητοῦν καὶ τὴν ἁγιότητα τῶν Γερόντων  Παϊσίου καὶ Πορφυρίου, ὅπως ἀκριβῶς κάνουν καὶ οἱ Παλαιοημερολογῖτες, οἱ οποῖοι καταφέρονται μὲ βλάσφημους λόγους κατὰ τῶν Ἁγίων μας, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἁγιοποίησαν τὸν ἕνα ἐκ τῶν τριῶν Ἐπισκόπων ποὺ ἀποσχίστηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τὸν Χρυσόστομο Καβουρίδη. Ἄρα θεωροῦν Ἅγιο τὸν Χρυσόστομο Καβουρίδη οἱ τρεῖς Ἁγιορεῖτες;

Ἀναρτοῦμε τὸ βίντεο μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, στὴν ὁποία ὁμιλεῖ περὶ καινοτομίας τῶν Παλαιοημερολογιτῶν (σύμφωνα μὲ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο), ἀλλὰ καὶ τὶς πληροφορίες τοῦ ἱστολογίου «Τελεβάντος» περὶ τῶν φρονημάτων τῶν τριῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, χωρὶς βέβαια νὰ υἱοθετοῦμε ὅλες τὶς τοποθετήσεις τοῦ κ. Τελεβάντου.”

Εκφράζουμε την οδύνη μας για τις πληροφορίες που παραθέτει ο κ. Σημάτης. Αν έφτασαν στο σημείο να αρνούνται την αγιότητα του Αγίου Παισίου και του Αγίου Πορφυρίου οι 3 +1 Καρεώτες αποτειχισμένοι -γράφε σχισματικοί-, γίνεται φανερόν, όχι μόνον το σχισματικό, αλλά και το βλάσφημο φρόνημα που τους χαρακτηρίζει.

Ως να μην έφτανε το γεγονός ότι συγκεκαλυμμένα οι τρεις και απροκάλυπτα ο π. Μακάριος Κουτλουμουσιανός διαμφισβητούν την εγκυρότητα των μυστηρίων της Εκκλησίας, τώρα προσετέθη και η αγιομαχία στο παθητικό τους.!!!

Ο πόλεμος που διεξάγουμε είναι πόλεμος εναντίον των δύο δαιμονικών άκρων: Του Οικουμενισμού (Συγκρητισμού) και του σχίσματος. 

Είτε αποτειχιστούμε, είτε δεν αποτειχιστούμε, συνεχίζουμε -με αμείωτη σφοδρότητα- να σφυροκοπούμε τον Οικουμενισμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βλασφημούμε το Πνεύμα το Άγιο με το να θεωρούμε άκυρα τα μυστήρια της Εκκλησίας. 

Διερωτώμαι: Συνειδητοποιούν, άραγε, αυτοί οι σχισματικοί τι ακριβώς λένε όταν ισχυρίζονται ότι η εγκυρότητα των μυστηρίων της Εκκλησίας θα εξαρτηθεί από απόφαση μέλλουσας Πανορθόδοξης Συνόδου; 

Σημαίνει ότι πιστεύουν λ.χ. ότι η Θεία Κοινωνία που τελούν όσοι κληρικοί δεν αποτειχίστηκαν δεν είναι Σώμα και Αίμα Χριστού, αλλά ψωμάκι και κρασάκι, και κατ’ οικονομίαν θα θεωρηθεί έγκυρο μυστήριο μόνον εφόσον οι εν λόγω κληρικοί αποκηρύξουν, σε μέλλουσα να συνέλθει Πανορθόδοξη Σύνοδο, τη Σύνοδο της Κρήτης και τον Οικουμενισμό.!!!

Πού, εκ του αιώνος, ηκούσθησαν ποτέ τέτοιες βλασφημίες;

Αυτοί οι βλάσφημοι είναι σκέτο παθητικό στον αντιοικουμενιστικό αγώνα.

Αν μάλιστα είναι ακριβής η είδηση ότι τα έβαλαν και με τους Αγίους δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να προφητεύσει το τέλος της πορείας ολέθρου που ακολουθούν.

ΠΗΓΗ: Ιστολόγιον «PANAYIOTIS TELEVANTOS», http://panayiotistelevantos.blogspot.com.cy/2017/11/31.html