Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ, ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΛΩΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΛΟΥΔΑΚΙΚΟ ΚΡΥΠΤΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΛΩΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΛΟΥΔΑΚΙΚΟ ΚΡΥΠΤΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ


Του κ. Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Λέγει η κυρία Λωρίτου:
Μήπως πρέπει αντί για "Βαρθολομισμό" ως αίρεση να μιλάμε για "Βολουδακισμό" ως κρυπτοοικουμενισμό; Πολλά τά αποκυήματα ενός νού σκοτισμένου από την οίηση! Δε μας ενδιαφέρουν, σεβαστέ πάτερ, οι περιαυτολογίες περί της θητείας σας κοντά σε αγίους γεροντάδες. Ε! και λοιπόν; Αυτό δεν σας έκανε πιό ταπεινό και πιό σοφό. 

Το δικό μας σχόλιο.
1.) Ο νους του σεβαστού π. Βασιλείου, κυρία Λωρίτου, δεν είναι μόνον από την οίηση σκοτισμένος. Είναι προπαντός σκοτισμένος από το πάθος του φθόνου που είναι ο χειρότερος σύντροφος στη ζωή του ανθρώπου.
2.) Mας ενδιαφέρουν και μας παραενδιαφέρουν οι περιαυτολογίες του σεβαστού π. Βασιλείου, κυρία Λωρίτου, επειδή ο π. Βολουδάκης διαστρέφει συνειδητά τη διδασκαλία των Αγίων που επικαλείται και τους παρουσιάζει ως ομοφρονές του, ενώ έργω, λόγω και συγγραφαίς οι πιο πάνω Άγιοι Γέροντες αποστασιοποιούνται από τις επιλογές του σεβαστού π. Βασιλείου. Γι’ αυτό η αναφορά του στους Αγίους Γέροντες που επικαλείται δεν του προσδίδει καμία τιμή. Απλά του προσθέτει σοβαρό όνειδος και κρίμα στην ψυχή του επειδή διαστρέφει τη διδασκαλία Αγίων ανδρών και εισάγει ετεροδιδασκαλίες στην Εκκλησία.

Λέγει η κυρία Λωρίτου:
Θεωρεί ο π. Βολουδάκης ότι τοποθετεί τα πράγματα "στην ιστορική και θεολογική τους βάση" προβάλλοντάς τα σε στιγμές του εκκλησιαστικού βίου που ουδόλως μπορούν λόγω της εξαιρέτου ιδιαιτερότητός των να αποτελέσουν σημεία αναφοράς και να χρησιμεύσουν ως ιστορικό πλαίσιο για να κατανοήσουμε την εποχή μας. Αναφέρεται, ο σεβαστός πατήρ, κατά πρώτον στη διαμάχη του Μεγάλου Φωτίου με τον επίσης άγιο της Εκκλησίας πατριάρχη Ιγνάτιο, μία σύγκρουση που η συνείδηση της Εκκλησίας έχει συγχωρήσει -γιατί έτσι αυτή θέλει- μία περίπτωση που η συνείδηση της Εκκλησίας έχει καταχωρήσει στο ντουλαπάκι της με την ετικέτα: "οι άγιοι αγίασαν παρά ταύτα καί όχι διά ταύτα”. "Δηλαδή αυτές οι στιγμές δεν αντιπροσωπεύουν ούτε τα ίδια τα υποκείμενα ως πρόσωπα πόσο μάλλον την Εκκλησία! Η Εκκλησία θέλησε να χαριστεί στους πρωταγωνιστές. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει τύπο για την ζωή της. Τα έκτακτα γεγονότα που οδήγησαν στην σύγκληση της ΑΒ΄ Συνόδου δεν παρασύρουν τις αποφάσεις της σε καμμία σχετικότητα και δεν μειώνουν την αξία του 15ου Κανόνος, ο οποίος διέπεται από την γενική αρχή, ότι δηλαδή οι Ιεροί Κανόνες εκφράζουν το εκκλησιαστικό βίωμα. Η ομολογία της πίστεως ενάντια στις αιρέσεις και ο έπαινος προς αυτήν προυπήρχαν της Α/Β Συνόδου και δεν έπαυσαν να υπάρχουν και μετά από αυτήν. 

Το δικό μας σχόλιο:
Ασχέτως των ιστορικών λόγων που οδήγησαν μια Σύνοδο να νομολογήσει κάποιους Κανόνες η ουσία του πράγματος είναι ότι όλοι οι Κανόνες της Εκκλησίας έχουν διαχρονική ισχύ και οικουμενικό κύρος. Άρα το να έρχεται ο π. Βασίλειος και να προσπαθεί να ακυρώσει τους Κανόνες για τη διακοπή του μνημοσύνου του αιρετίζοντος ιεράρχη, επειδή το ιστορικό πλαίσιο της θεσμοθέτησής τους δεν είναι το ίδιο με τη σημερινή εποχή, δεν συνιστά απλά κακοδοξία αλλά μεγάλη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος επειδή σύφωνα με τον Κανόνα της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου “εκ του ενός και του αυτού Πνεύματος αυγασθέντες οι Άγιοι Πατέρες όρισαν τα συμφέροντα”.Και ότι ενομολόγησαν έχει αιώνια ισχύ και καθολικό κύρος. Αν δεν πιστεύει εμάς, ο σεβαστός π. Βασίλειος, ας ακούσει τι διδάσκει η Εκκλησία εν Συνόδω!

Λέγει η κυρία Λωρίτου:
Δεύτερο ανάρμοστο παράδειγμα είναι η αναφορά του σεβαστού π. Βολουδάκη στο διάλογο του π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου με πρόσωπα που είχαν προσχωρήσει στο σχίσμα του παλαιού ημερολογίου και έκαναν κατάχρηση του ΙΕ΄ Κανόνος της ΑΒ΄ Συνόδου πέραν των επιτρεπτών ορίων. Τί σχέση έχει αυτό το παράδειγμα και ως προς τι μπορεί να αποτελέσει ιστορικό πλαίσιο για την εποχή μας;

Δηλαδή, σεβαστέ πάτερ, δεν βρήκατε άλλες στιγμές από την εκκλησιαστική ιστορία για να τις θέσετε σε αναλογία με την εποχή μας και ανασύρατε την περίπτωση του Μεγάλου Φωτίου; Και αφού θελήσατε να αναφερθείτε σε αυτόν, γιατί δεν αναφερθήκατε στους αγώνες του εναντίον της αιρέσεως; Και αφού θελήσατε να αναφερθείτε στον π. Επιφάνιο γιατί αναφερθήκατε στον διάλογό του με έναν του παλαιού ημερολογίου; Σε τι αυτά τα παραδείγματα μπορούν να χρησιμεύσουν ως "ιστορικό καί θεολογικό πλαίσιο" για την εποχή μας; 
Αυτά τα παραδείγματα αποτελούν πλαίσιο μόνο για την ένδειά σας, σεβαστέ πάτερ, και πολύ λυπούμεθα γι’ αυτό.

Το δικό μας σχόλιο:
Όχι κυρία Λωρίτου. Δεν είναι πλαίσιο που μαρτυρεί την ένδεια του σεβαστού π. Βασιλείου. Είναι πλαίσιο που μαρτυρεί τη διαστροφική ερμηνευτική του σεβαστού π. Βολουδάκη, ο οποίος δεν διστάζει να διαστρέψει τη διδασκαλία Αγίων της Εκκλησίας και των Αγίων Γερόντων για να δικαιολογήσει τις ετεροδιδασκαλίες του για τον Οικουμενισμό, τον Παποκαισαρισμό και την αποτείχιση. Είτε αρέσει, στο σεβαστό π. Βασίλειο, είτε δεν του αρέσει, ο π. Επιφάνιος υπήρξε σφροδός αντιοικουμενιστής και η στήριξή του για την αποτείχιση είναι αδιαμφισβήτητη και πολλαπλά μαρτυρημένη έργω τε και λόγω και συγγραφαίς. Ας αφήσει, λοιπόν, ήσυχο τον π. Επιφάνιο και ας αναλάβει έντιμα τις ευθύνες του για τις ετεροδιδασκαλίες του χωρίς να προσπαθεί να τις αποδίδει σε Αγίους και κατά πάντα ορθόδοξους Γέροντες.Λέγει η κυρία Λωρίτου:
Δυστυχώς η πλάνη σας δεν μπορεί να ακουμπήσει πουθενά σε κανένα "ιστορικό και θεολογικό πλαίσιο" και δεν θα βρείτε κανένα έρεισμα στην εκκλησιαστική ιστορία και στη θεολογία γι’ αυτό καταφεύγετε στην υποβολή υποσυνείδητων συνειρμών, που δεν αντέχουν στο φως της αλήθειας.

Το δικό μας σχόλιο:
Ούτε ιστορικό, ούτε θεολογικό πλαίσιο αλλά διαστροφικό της αλήθειας πλαίσιο συνιστά η ερμηνευτική του σεβαστού π. Βασιλείου. Το πλαίσιο αυτό δεν τον βοηθά σε τίποτα. Εισάγει ετεροδιδασκαλίες, βαραίνει την ψυχή του, θολώνει τα κριτήρια της Εκκλησίας και προκαλεί σύγχυση στους πιστούς με τις κακοδοξίες του, κυρία Λωρίτου. 

Πραγματικά διερωτώμαι! Τι ψυχή θα παραδώσει ο σεβαστός π. Βασίλειος; Πολλή προσευχή, πατέρες και αδελφοί μου, μην τον φάει -Θεός φυλάξοι- η κόλαση.

ΠΗΓΗΙστολόγιον «PANAYIOTIS TELEVANTOS», https://panayiotistelevantos.blogspot.com.cy/2017/10/blog-post_407.html