Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΚΡΑΥΓΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ


ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 23
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΡΑΥΓΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

1. δελφοί μου χριστιανοί τς ερς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, τά κηρύγματα τά ποα σς πευθύνω κάθε Κυριακή ναφέρονται στήν ρθόδοξη πίστη μας. Παρακαλ νά τά παρακολουθετε μέ διαίτερο νδιαφέρον, γιατί πρέπει νά μάθουμε τό τί πιστεύουμε. Θά μοῦ ἐπιτρέψετε μως, δελφοί, τό σημερινό μου κήρυγμα νά ναφέρεται σέ να λλο σοβαρό θέμα, γιά τό ποο δέν πρέπει νά σιωπήσουμε, γιατί σιωπή μας θά εναι διαφορία, πού γιά μς τούς ερες συνιστμεγάλη μαρτία. Ναί! Πρέπει νά διαμαρτυρόμαστε γιά τά νομα καί παράνομα πού διαπράττονται στήν χώρα μας.
Τά χρόνια πού ζομε, δελφοί, εναι χρόνια δύσκολα καί πονηρά· ζομε σέ «πονηρές μέρες», πως μς τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παλος (φεσ. 5,16). Ἡ ἁμαρτία χει πληθυνθε. Ατό βέβαια γιά μς, πού μελετμε τήν γία Γραφή, δέν πρέπει νά μς ξενίζει. Γιατί πως στήν πρό Χριστοῦ ἐποχή πρχαν δύο ρεύματα, τοκαλοκαί τοκακο, τσι καί στήν σημερινή μας ποχή, συμβαίνει τό διο. Καί σο περνον τά χρόνια τό κακό γίνεται περισσότερο κακό, λλά καί ἡ ἀρετή αξάνεται καί ατή (βλ. ποκ. 22,11). Καί πως βλέπουμε σήμερα πολλούς νά μαρτάνουν μέ χυδαιότητα, τσι πάλι βλέπουμε καί λλους, καί μάλιστα νέα παιδιά, νά πιστεύουν δυνατά καί νά γαπον θερμά τόν Κύριον μν ησον Χριστόν καί νά γωνίζονται νά τηρήσουν τίς γιες ντολές Του. Δέν ταρασσόμαστε λοιπόν γιά τά περίεργα τς ποχς μας, λλά, ξαναλέγω, δέν πρέπει νά εμαστε διάφοροι γιά τά παρατηρούμενα κακά, γιατί γίνεται μεγαλύτερη ζημιά μέ τήν διαφορία μας καί χάνονται ψυχές.
2. πατρίδα μας, δελφοί, ἡ ἀγαπημένη μας λλάδα, εναι χώρα ρθόδοξη. τσι τό λέει ἡ ἀρχή τοΣυντάγματός μας. τσι τό λέει ἡ ἱστορία της. Εναι χώρα γίων καί μαρτύρων. λλά τί εναι ατοί ολόγοι πού λέγονται πό πίσημα γετικά πρόσωπα, τι δέν εμαστε πλέον ρθόδοξο κράτος, λλά οδετερόθρησκο; Καί μάλιστα ατό τόν λόγο οκυβερνντες μας τόν καναν δη πραγματικότητα, γιατί μέ τά νομοθετήματά τους ναντιώνονται πρός τά δανικά τς φυλς μας, τήν πίστη, τήν πατρίδα καί τήν οκογένεια. Καί ξηγομαι καλύτερα: Τό ψηλότερο καί εγενέστερο σέ μία χώρα εναι παιδεία. λοι μας, χριστιανοί, πρέπει νά προσέξουμε τήν παιδεία τοῦ ἔθνους μας. νας γιος πατέρας μς επε πό παλαιά: «Παιδεύσατε τά τέκνα, να μή παιδεύσουν ατά μς»! Δηλαδή: ν δέν παιδαγωγήσουμε σωστά τά παιδιά μας, ατά ργότερα θά «παιδεύσουν» μς καί λη τήν κοινωνία. Κάποτε ρώτησαν τόν Κοραή τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά πάει μπροστά πατρίδα. Καί ατός πήντησε μέ να λόγο τοδευτέρου Ψαλμο: «Δράξασθε παιδείας»! Πιάστε, δηλαδή, στά χέρια σας τήν παιδεία, γιά νά σταθεκαί νά δοξασθετό θνος. λλά δη πό προηγούμενα χρόνια μς τήν «σκότωσαν» οκυβερνντες τήν παιδεία. Ποεναι θαυμαστή μας λληνική γλώσσα μέ τό καλπάζον φος της καί τήν μορφιά της; μορφιά πού τήν θαυμάζουν καί οξένοι! Χάσαμε τήν γλώσσα μας. λλά καί τό λλο, τό σοβαρότερο κόμη: ς τό πλέον ναγκαο μάθημα πού διαμορφώνει καλούς νθρώπους καί δίνει νόημα στήν ζωή, γιατί μς λέγει γιά τόν ψηλό προορισμό μας, εναι διδασκαλία τς ρθόδοξης πίστης μας. Τήν πίστη ατή τήν διδάσκονταν τά λληνόπουλα καί στά κρυφά Σχολειά κόμη. Καί πάντοτε, σέ λες τίς τάξεις τν Σχολείων μας, πό τό Δημοτικό μέχρι τήν τελευταία τάξη τς Μέσης κπαιδεύσεως, ομαθητές τς πατρίδος μας διδάσκονταν τήν ρθόδοξη πίστη μέ τό μάθημα τν Θρησκευτικν. λλά, χριστιανοί μου, τί βιβλία Θρησκευτικν μαθημάτων εναι ατές οπαλιοφυλλάδες τν Δημοτικν Σχολείων, πού κυκλοφορον στά παιδιά μας πό φέτος; Δηλαδή, μέ τά νέα θρησκευτικά βιβλία, τά μικρά μας παιδιά, πό τήν πρώτη τους παιδική παλή λικία, στό Σχολεο τους δέν θά διδάσκονται πιά σάν χριστιανόπουλα γιά τήν ρθόδοξη πίστη, λλά μαζί μέ ατή, θά μαθαίνουν καί γιά λλα θρησκεύματα, γιά τόν Βουδδισμό, γιά τόν Μωαμεθανισμό, γιά τόν ουδαϊσμό καί γιά λλα καί γιά λλα... Τό μάθημα δηλαδή τν Θρησκευτικν γίνεται σήμερα μία «σούπα» πανθρησκειακή καί ντε τώρα τό παιδί νά ξεχωρίσει τό δικό του «πιστεύω»... ς βαθύτερο δέ κίνητρο γιά τό πανθρησκειακό ατό μάθημα βλέπουμε τόν φι τοΟκουμενισμο, πού θέλει νά νοποιήσει τά θρησκεύματα καί νά λλοιώσει τήν ρθόδοξη πίστη μας. Ατό βέβαια, δελφοί χριστιανοί, δέν θά γίνει ποτέ, γιατί πίστη μας, ἡ ᾽Ορθόδοξη πίστη μας, δέν εναι νθρώπινο κατασκεύασμα, λλά χει πό τόν Θεό τήν προέλευσή της. Γιατό καί θά διατηρεται πάντοτε, πως τήν παρέδωσε Κύριος μν ησος Χριστός καί οἱ Ἅγιοι πόστολοί Του καί πως τήν διετύπωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες σέ Οκουμενικές Συνόδους καί στά ερά τους συγγράμματα. Πάντοτε θά πάρχουν μολογητές καί μάρτυρες τς μώμητης πίστης μας. Δέν θά χαθελοιπόν πίστη μας, λλά μέ τέτοια σατανικά κινήματα καί μεθοδεύσεις, πό κυβερνντες μάλιστα, πού φαιρον τήν ρθόδοξη παιδεία πό τά Σχολεα μας, γίνονται ζημιές στά χρυσμας παιδιά.
3. λλά εναι καί τό λλο ασχρό καί χυδαο πού σκέπτονται καί σκοπεύουν νά κάνουν. κοστε: Θεός ξέρουμε τι πό τήν ρχή κανε τόν νθρωπο νδρα γυναίκα καί ελόγησε τήν νωσή τους μέ τόν γάμο, ες διαδοχήν καί αξησιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Στήν Γένεση διαβάζουμε «ρσεν καί θήλυ ποίησεν Θεός» τόν νθρωπο καί γιά τήν νωσή τους πάλι λέγει τι «προσκολληθήσεται ὁ ἀνήρ πρός τήν γυνακα ατοκαί σονται οδύο ες σάρκα μίαν» (1,27. 2,24). Κάθε νθρωπος γεννιέται μέ τό ρισμένο εδος του, μέ τό διαίτερο φύλο του, ἤ ἄνδρας γυναίκα. Ατό δέν λλάζει γιά λη τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Καί μως κομε τι σκοπεύουν νά θεσπίσουν νόμο μέ τόν ποον καθένας νά μπορενά λλάξει στά γρήγορα τό φύλο του, τσι πλγιατί τό θέλει, γιατί ατό εναι τό «γοστο» του. Πμε γιά τόν σοδομιτισμό!!!... λλά πορ: Θά ψηφίσουν οχριστιανοί βουλευτές μας τέτοιο λεεινό νόμο;
μες, χριστιανοί μου, πού χουμε ταχθεῖ ἀπό τόν Θεό νά κρατομε σς τόν κλεκτό Του λαό στερεούς στήν ρθόδοξη πίστη, γώ ὁ Ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἅγιοι ερες σας, πού σς ποιμαίνουμε, γανακτομε γιατά τά νομα πού κούγονται καί διαμαρτυρόμαστε. λλά πρέπει καί σες, καθένας πό τήν θέση του, νά κφράζει τήν διαμαρτυρία του. Νά πετε στούς Βουλευτές σας, πού σς πλευρίζουν γιά τήν ψφο τους, τι θά τούς «μαυρίσετε», ν ψηφίζουν ασχρούς καί πρόστυχους νόμους πού εναι γιά τήν πόλη τν Σοδόμων καί τήν πόλη τν Γομόρρων. δεναι ρκαδία, δεναι λλάδα, πού χει νακηρύξει τήν περαγία Θεοτόκο ς πέρμαχο Στρατηγό της, λλά καί πρό Χριστοῦ ἀκόμη κτισε Παρθενώνα, τιμώντας τσι τήν παρθενία καί τήν γνότητα τν θν. Πρό παντός μως σς παρακαλ, χριστιανοί μου, μαζί μέ τά λλα σας προσωπικά ατήματα, νά προσεύχεστε καί γιά τήν πατρίδα μας τήν λλάδα καί τόν κλεκτό της λαό νά μένει σταθερός στήν πίστη καί τά δανικά τς φυλς μας. «Σσον, Κύριε, τόν λαόν Σου καί ελόγησον τήν κληρονομίαν Σου», τόν καλό ρθόδοξο λληνικό λαό, ΑΜΗΝ!

Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας