Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 19
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

γαπητοί μου χριστιανοί
τς ερς μας Μητροπόλεως,
1. Eχομαι νά εστε καλά καί νά ζτε ετυχισμένα. Εχομαι Παναγία Δέσποινα νά Σς σκεπάζει καί νά φυλάγει τήν οκογένειά σας πό κάθε κακό. Νά εστε Παναγιοσκέπαστοι, καλοί μου!
ς ρχιερεύς τοτόπου ατο, πεύθυνος γιά τήν πνευματική σας προκοπή, πιθυμκατά πρτον νά θερμαίνεται καλή σας καρδιά μέ τήν γάπη τοῦ ἸησοΧριστο. Γιατί, σάν νά μοφαίνεται, τι μς καταπλάκωσαν τά διάφορα προβλήματα, οκονομικά καί λλα, πορροφηθήκαμε πό ατά καί ξεχάσαμε τι πρτο π᾽ ὅλα εναι τό νά γαπμε τόν Θεό καί νά ζομε κατά τόν γιο Νόμο Του. σκοπός γιά τόν ποο ρθαμε στόν κόσμο εναι νά βρομε τόν Θεό καί νά νωθομε μαζί Του. «Θέωση» λέμε τήν νωση ατή.
2. Γιατό σς παρακαλκαί σς θερμοπαρακαλ, δέλφια μου, νά κάνουμε λοι μας στροφή καί νά πιστρέψουμε λόκαρδα στόν Χριστό μας καί στήν ρθόδοξη πίστη μας. Στήν προσευχή μας νά λέμε: «Χριστέ μου, κάνε με νά Σ᾽ ἀγαππάνω π᾽ ὅλα! Παναγία μου, στερέωσέ μου τήν πίστη μου καί τήν γάπη μου σέ Σένα»!
Στά σπίτια σας, χριστιανοί μου, νά χετε τό γιο Εαγγέλιο καί νά διαβάζετε πατό λίγο κάθε μέρα. Τί χριστιανοί εμαστε, ν δέν χουμε διαβάσει, στω καί μιά φορά, τό Εαγγέλιο; Τίς Κυριακές καί τίς μεγάλες ορτές νά κκλησιάζεστε μέ λη σας τήν οκογένεια. ταν ξυπντε τό πρωί, πέστε τό «Πάτερ μν...» καί παρακαλέστε τόν Χριστό νά πάει καλά καινούργια μέρα. Καί προτονά πλαγιάσετε τό βράδυ κάνετε πάλι τήν προσευχή σας καί εχαριστστε τόν Χριστό γιά τήν μέρα πού πέρασε. Τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές νά τίς νηστεύετε, πως τσι τό θέσπισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες τς κκλησίας μας. Τό καντήλι καί τό λιβάνι νά μήν πουσιάζει πό τά σπίτια σας, γιατί ατά εναι δείγματα τς γνήσιας ρθόδοξης πνευματικότητας. Καί νά προσπαθετε, χριστιανοί μου, νά τά χετε καλά μέ λους καί νά μήν κάνετε σέ κανένα κακό, οτε νά κατηγορετε κανένα. Γιατί λοι εμαστε νοχοι πέναντι τοΘεομας. τσι νά ζτε, δέλφια μου, καί θά δετε τι θά λθει ελογία τοΘεοστίς οκογένειές σας καί στήν πατρίδα μας, πού μς τήν βούλιαξαν οἱ ἄρχοντές μας. Οἱ ἄρχοντές μας ατοί, πού λένε διάντροπα τι δέν πιστεύουν στόν Θεό καί μερικοί μάλιστα πατούς θεσπίζουν καί νάντια πρός τόν Νόμο τοΘεο. Τά επαν καί τά καναν καί λλοι ατά τά βλάσφημα, λλά γιναν στάχτη καί σκορποχώρι!...
3. Καί κάτι λλο, δελφοί μου: Εστε ρθόδοξοι χριστιανοί, βαπτισμένοι στήν για Κολυμβήθρα πό ρθόδοξο παπ. Κρατστε, λοιπόν, στερεά τήν ρθόδοξη πίστη, πως μς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. πως τήν ζησαν οελογημένοι παπποδες καί γιαγιάδες μας δστήν παρχία μας. Γιατί πάρχει να πουλο σατανικό κίνημα, πού θέλει νά ναμείξει τήν ρθή πίστη μας μέ λλα ψεύτικα «πιστεύω» καί νά μς τήν παραλλάξει καί νά μς τήν ψευτίσει. «Οκουμενισμός» λέγεται τό κίνημα ατό, πού δέν εναι πλμία αρεση, λλά γκαλιάζει λες τίς αρέσεις. Εναι «παναίρεση». Καί τόν Οκουμενισμό τόν ποκινεκαί τόν ποστηρίζει Πάπας. Νά κραττε λοιπόν σταθερά τήν ρθόδοξη πίστη, χριστιανοί μου, καί νά τήν περασπίζετε ταν τήν προσβάλουν οαρετικοί, πού ρχονται καί στά μέρη μας. λλά, γιά νά γίνει ατό, πρέπει νά γνωρίζετε τήν πίστη μας, νά ξέρετε τά δόγματά της καί τίς μεγάλες της λήθειες. Γιατό καί γώ ρχισα σέ σειρά δογματικν κηρυγμάτων νά σς μιλάω γιά τήν ρθόδοξη πίστη μας, λλά μολέγατε τι εναι δύσκολα τά κηρύγματα ατά καί τά σταμάτησα. λλά μως θεωρτά κηρύγματα ατά πολύ ναγκαα καί πολύ παραίτητα, γιατό θέλω πάλι νά τά ξαναρχίσω μέ πλούστερο τρόπο ατή τήν φορά, σο μπορβέβαια. Καί παρακαλκαί σς, γαπητοί μου, νά δείχνετε νδιαφέρον στό νά τά κοτε καί νά τά μελεττε, γιατί θά τά λαμβάνετε καί γραπτς σέ διαίτερο φυλλάδιο. πιθυμνά εστε καλοί μαθητές καί τηρητές τν ρθοδόξων δογμάτων. Καί γώ, βλέποντας τήν δική σας πρόοδο, θά γίνoμαι, μέ τήν Χάρη τοΘεο, καλύτερος, πως μέ θέλετε.
4. Ναί, τό νώτερο π᾽ ὅλα εναι πίστη μας, δελφοί μου χριστιανοί. λα ς τά χάσουμε, καί χρήματα καί κτήματα καί δόξες καί τιμές, μόνο τήν πίστη μας νά μήν χάσουμε. κόμη, καί ν μς ποβάλουν σέ μαρτύρια γιά νά ρνηθομε τήν πίστη μας, ς μς δώσει Χριστός τήν Χάρη Του κείνη τήν ρα νά πομείνουμε τά μαρτύρια καί νά  μήν κάνουμε τό κακό νά προδώσουμε τήν πίστη μας· γιατί, τί νά τήν κάνουμε τήν ζωή μας, ν ρνηθομε τόν Χριστό; λλά, γιά νά ντέξουμε τό μαρτύριο τοαματος καί νά μήν γίνουμε προδότες, θά πρέπει νά μήν εμαστε προδότες στό καθημερινό μαρτύριο, πού μς φέρει πειρασμός μέ τά δονικά του, γιά νά μς παρασύρει σέ μαρτία, σέ ποιαδήποτε μαρτία, στω καί σέ να πλό θυμό. λλά, καί τό λλο τό σοβαρό κόμη, γιά νά μή ξεχάσω: Προσοχή πό τούς Γεροντάδες σας! Νά προτιμτε γιά καθοδηγούς σας χι τούς δυναμικούς καί τούς θαρραλέους καί πού κάνουν τόν ζηλωτή, λλά τούς γίους. Γιατί μερικοί καί πολλοί στό χρο μας, κληρικοί καί λαϊκοί, τό τραβνε στά κρα. Καί θά τό δετε ργότερα πό τά πράγματα τι θά κάνουν ζημιά καί μάλιστα θά κάνουν μεγάλη ζημιά. Γιά νά καταλάβετε τί σς λέγω, στίς νέργειες τν τοιούτων τάχα γωνιστν, σες νά λέτε πό μέσα σας: Θά φερόταν τσι ὁ ἅγιος Νεκτάριος; Θά μιλοσε τσι ὁ ἅγιος Παΐσιος καί ὁ ἅγιος Πορφύριος; ς προσέχουμε, χριστιανοί μου, πό τίς μεθοδεες τοῦ ἐχθρομας Διαβόλου, πού θέλει νά μς μπερδέψει καί ν νόματι τάχα τς ρθόδοξης πίστης, θέλει νά μς βγάλει πό τήν κκλησία. δη τό κατάφερε τρισκατάρατος νά διχάσει τούς λλοτε δελφούς καί μοφρονοντες. Τό πάθημα τν δελφν μας Παλαιοημερολογιτν χει πολλά νά μς διδάξει.
5. Εχομαι, τέλος, χριστιανοί μου, νά εστε «στόν κόρφο τς Παναγις», πως λεγε ὁ ἅγιος Κοσμς Ατωλός. πιθυμπολύ νά μέ νοχλετε γιά θέματα σχετικά μέ τήν πνευματική σας πρόοδο καί προκοπή καί διαίτερα νά μέ ζηττε γιά ξομολόγηση. Γιατί ἡ ἐξομολόγηση, κατά πρτο λόγο, εναι τοῦ Ἐπισκόπου ργο. πιθυμνά καθαρεύει ψυχή σας, γιά νά δετε τόν Θεό, γιατί Χριστός μας επε: «Οκαθαροί στήν καρδιά θά δον τόν Θεό» (Ματθ. 5,8). Τό διο εχηθετε καί Σες γιά μένα. Εθε νά συναντηθομε λοι στόν γλυκό Παράδεισο, στήν Βασιλεία τν Ορανν, ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας