Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ

ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 20
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ


1. Μέ τά Κυριακάτικα κηρύγματα, πού σς κάνω, δελφοί χριστιανοί, πιθυμνά τρέφεται ψυχή σας μέ τόν λόγο τοΘεο. Ατό εναι τό κύριο ργο τοῦ Ἐπισκόπου καί λλοίμονό του ν δέν τό κάνει. Θά τόν τιμωρήσει πολύ αστηρά Κύριος ησος Χριστός, ν εναι διάφορος γιά τήν Κατήχηση τολαοπού ποιμαίνει. Προσωπικά πονάω πραγματικά, δελφοί μου, πού διαπιστώνω τι οχριστιανοί, παρά τόν τόσο πολιτισμό πού χουμε, μως εναι κατήχητοι στήν πίστη τους. ρχονται στίς γιορτές στήν κκλησία, κάνουν πανηγύρεις, λλά δέν παίρνουν τίποτε πατές, κριβς γιατί δέν ξέρουν τό θεολογικό τους νόημα. Γιατό καί γώ, λοιπόν, γιά νά μή μέ καταδικάσετε ς διάφορο πίσκοπο καί τι σς φησα παίδευτους στήν θεολογία, προσπαθμέ τά βδομαδιαα κηρύγματά μου, λλά καί μέ διάφορα βιβλία πού σς προσφέρω, νά κατηχήσω τίς ψυχές σας. φέτος μάλιστα σς παρέδωσα καί να βιβλίο, τό ποο μέ τύπο ρωταπαντήσεων ναφέρεται στά βασικά θέματα τς πίστης μας. ν τό διαβάσετε θά εστε σχεδόν κατηχημένοι στά κύρια δόγματα το«Πιστεύω» μας. γώ, χριστιανοί μου, κουράζομαι, σο μπορ, γιά νά μάθετε τά ραα καί θαυμάσια τς πίστης μας. ν σες διαφορετε, τότε εθύνη εναι δική σας. Τότε καί γώ θά πσάν τόν Πιλάτο: Φέρτε μου μία λεκάνη νά πλύνω τά χέρια μου. Εμαι θος γιά τήν γνοιά σας. Σς δίδαξα. ν δέν γνωρίζετε τήν πίστη μας, σες φτατε.
2. λλά παρατήρησα, τι παρά τό τι πολλές φορές σς χω γράψει κηρύγματα γιά τήν ρθόδοξη πίστη μας, μως – πέρα πό τό βιβλίο πού σς παρέδωσα, «Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας» – δέν σς χω δώσει μία σειρά μέ σύντομα πλκηρύγματα σχετικά μέ τό «Πιστεύω» μας. Ατό θέλω νά τό κάνω τώρα καί Χριστός καί Παναγία ς βοηθήσει τό νέο μου ατό ξεκίνημα. Πρέπει μως νά χετε π᾽ ὄψιν τι τά κηρύγματα ατά, πού θά σς προσφέρω πό τήν λλη Κυριακή, θά εναι σοβαρά κηρύγματα, γιατί πρόκειται γιά τά δόγματα τς πίστης μας. Σοβαρά, δηλαδή, μαθήματα. ταν λέμε γιά «δόγματα τς πίστης μας» εναι σάν μιλμε γιά γκωνάρια νός σπιτιο. Ατά κρατνε λη τήν οκοδομή. Γιατό καί σς παρακαλ, χριστιανοί μου, νά προσέχετε διαίτερα τά κηρύγματα ατά καί νά μή χάνετε τήν σειρά τους. Γιατί τά δογματικά μας ατά νέα κηρύγματα θά χουν μιά συνέχεια καί κάθε νέο μάθημα θά στηρίζεται στό προηγούμενό του. Πρόκειται γιά ψηλά κηρύγματα, φοθά χουν δογματικό περιεχόμενο, λλά θά προσπαθ, πολύ θά προσπαθ, σο γίνεται βέβαια, νά τά πλοποικαί νά σς τά παραδίδω «ζυμωμένα» πού λέμε, γιά νά σς γίνονται κατανοητά.
3. μως γιά τήν πνευματική σας πρόοδο, δελφοί, δέν ρκεμόνο τό κήρυγμα. Πρέπει καί νά διαβάζετε πνευματικά βιβλία. Σς τό επα καί λλοτε τι τά βασικά καί πιό παραίτητα γιά τήν πνευματική μας ζωή εναι ατά τά δύο: προσευχή καί τό διάβασμα πνευματικν βιβλίων.χριστιανός πού προσεύχεται καί διαβάζει εναι βεβαιωμένο τι θά προοδεύσει. ντίθετα, χριστιανός πού δέν προσεύχεται καί δέν διαβάζει εναι βεβαιωμένο πάλι τι δέν θά προοδεύσει. Καί οπολλοί χριστιανοί μας σήμερα δέν προσεύχονται. Καί ταν λέω προσευχή, δέν ννονά κάνουν να σταυρό νά πον δυό πρόχειρα λόγια, λλά ννοπροσευχή, στω καί λιγόλεπτη, λλά βγαλμένη πό τήν καρδιά, σάν νά εναι μπροστά μας Χριστός καί Παναγία καί οἱ ἅγιοι πού τούς μιλμε. Λίγοι προσεύχονται τέτοια πολαυστική προσευχή. Καί κόμη οχριστιανοί μας σήμερα δέν διαβάζουν χριστιανικά βιβλία. λλά εναι μερικοί πού διαβάζουν, λλά δέν διαβάζουν σοβαρά καί καλά βιβλία. Καί διαίτερα δέν διαβάζουν ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, τό νώτερα πό λα τά βιβλία. Τόν βασιλιτν βιβλίων, ΤΗΝ ΒΙΒΛΟ! ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ! Σατήν εναι λόγος τοΘεο. Τό βιβλίο ατό εναι πάνω στήν γία Τράπεζα μαζί μέ τό γιο Ποτήριο! Καί μως, παρά τό τι ἡ Ἁγία Γραφή εναι θεόπνευστο νάγνωσμα καί σατήν στηρίζονται τά δόγματα τς πίστης μας, πως θά τό δετε στά νέα μας κηρύγματα, οχριστιανοί μας σήμερα, δέν τήν διαβάζουν.  Πολύ σοβαρό ατό, γιά τό ποο μες οἱ ἱερες πρέπει νά κάνουμε μέ γωνία συνέδρια καί νά ποφασίσουμε ποιούς τρόπους νά φαρμόσουμε, γιά νά γίνει ἡ Ἁγία Γραφή τό γαπητό νάγνωσμα τολαομας. λλά, πιθυμομε, μέ τήν Χάρη τοΘεο, ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη νά φροντίσει γιά τόν λαό της γιά τήν μελέτη τς γίας Γραφς. Τό μερολόγιο τονέου τους 2018 θά εναι τό βιβλίο τοπροφήτου σαΐου μεταφρασμένο μάλιστα πό τό βραϊκό κείμενο. Καί θά κολουθήσει πειτα καί μετάφραση τν λλων βιβλίων τς Παλαις Διαθήκης. Παρακαλ, καλοί μου χριστιανοί, νά βρίσκετε χρόνο γιά τήν πνευματική σας πρόοδο, γιά τήν προσευχή καί τήν μελέτη τολόγου τοΘεο, γιατί ατή μορφαίνει καί νοστιμίζει τήν ταλαίπωρη ζωή μας.


Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας