Translate

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΟΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 15
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΟΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ

1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, δελφοί χριστιανοί, θά σς μιλήσω γιά τό βάπτισμα. Τό βάπτισμα εναι τό πρτο καί τό κύριο μυστήριο, γιατί χωρίς ατό δέν εμαστε χριστιανοί. πόρτα πό τήν ποία περνμε γιά νά μπομε στήν ερή Οκογένειά μας, πού λέγεται «κκλησία», εναι τό βάπτισμα. βαπτισμένος εναι παιδί τοΘεοκαί μόνο μέ τό βάπτισμα χει τό δικαίωμα νά λέγει τόν Θεό «Πατέρα». Γιατό τό βάπτισμα τό λέγουμε «υοθεσία» μας μέ τόν Θεό.
2. Μιλώντας γιά τό βάπτισμα, θά θελα νά σς πκατά πρτον γιά τόν νονό τήν νονά. Προσοχή στόν νονό πού διαλέγετε γιά τό παιδάκι σας, χριστιανοί μου, γιατί εναι πολύ ερή θέση του. κοστε: Πρτα οχριστιανοί βαπτίζονταν σέ μεγάλη λικία: Διδάσκονταν πρτα καί κατηχονταν καί πειτα βαπτίζονταν. τσι, οβαπτισμένοι χριστιανοί παλαιά, γνώριζαν τήν πίστη τους, ξεραν νά τήν μολογήσουν καί νά τήν περασπίσουν, γιατί τήν εχαν διδαχθεπρτα. Ἡ Ἐκκλησία μως πειτα θέσπισε τόν νηπιοβαπτισμό, γιατί ν πέθαινε κανείς σέ νεαρή λικία καί δέν εχε βαπτιστεδέν σωζόταν. Τό δύσκολο μως εναι τώρα τι τό βαπτισμένο παιδάκι μεγαλώνει, γίνεται νδρας καί δέν γνωρίζει τήν πίστη του. λλά ἡ Ἐκκλησία λαβε μέριμνα γιατό. Προτονά γίνει τό βάπτισμα τομικρο, νας χριστιανός μία χριστιανή πρεπε νά παρουσιαστεστήν κκλησία καί νά ποσχεθεῖ ὅτι «ναδέχεται», τι ναλαμβάνει δηλαδή τήν ποχρέωση, ταν θά μεγαλώσει τό παιδάκι πού θά βαπτιστε, νά τοδιδάξει ατός ατή, νά φροντίσει νά τοδιδαχθον τά βασικά μαθήματα γιά τήν πίστη, πού πρέπει πρτα νά μαθαίνει ὁ ἄνθρωπος καί πειτα νά βαπτίζεται. Ατό τό πρόσωπο εναι νονός. Λέγεται καί «νάδοχος» πό τήν ποχρέωση πού «ναδέχεται». πό ατό πού σς λέγω, χριστιανοί μου, καταλαβαίνετε τι νονός πρέπει νά εναι δασκαλεμένος στήν πίστη καί σωστός χριστιανός. νθρωποι λοιπόν πού δέν κκλησιάζονται καί εναι διάφοροι ς πρός τήν πίστη μας, δέν πρέπει νά γίνονται νονοί καί νονές.
3. Τό πιό ερό σημεο στό βάπτισμα εναι κριβς στιγμή πού βαπτίζεται τό παιδάκι. Τότε πού τό ψώνει ὁ ἱερεύς καί το βυθίζει στήν γία Κολυμβήθρα τρες φορές, λέγοντας τά νόματα τς γίας Τριάδος, τοΠατρός, τοΥοκαί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέ τό βάπτισμα τυπώσαμε πάνω μας τό πάθος καί τήν νάσταση τοΧριστο. Καί τό τριπλό, λοιπόν, βύθισμα τοβαπτιζόμενου στήν Κολυμβήθρα καί νάδυσή του πατήν κφράζει τήν συμμετοχή του στήν ταφή καί τήν νάσταση τοῦ ἸησοΧριστο. – Μετά τό βάπτισμα ὁ ἱερέας χρίει τό παιδάκι πού βαπτίστηκε στά κύρια σημεα τοσώματός του (κεφάλι, στόμα, χέρια, πόδια, πλάτη). Ατό πάλι εναι μία λλη πολύ σπουδαία πράξη, γιατί μέ ατήν ρχεται στόν βαπτισθέντα Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εναι δέ τόσο σημαντική πράξη ατή, στε πρτα ατή ποτελοσε ξέχωρο μυστήριο, τό μυστήριο τοΧρίσματος. Μέ τό πρτο μυστήριο, τό βάπτισμα στήν γία Κολυμβήθρα, σβήνονται τά μαρτήματα τοβαπτιζομένου· γιατί πρτα, επαμε, βαπτίζονταν σέ μεγάλη λικία καί πομένως βαπτιζόμενος βαρυνόταν πό μαρτήματα. λλά και τό μωρό παιδάκι πού βαπτίζεται τό βαρύνει καί ατό τό μάρτημα τν πρωτοπλάστων, τό λεγόμενο προπατορικό μάρτημα, πού κληρονομικά ρχεται σέ κάθε νθρωπο πού γεννιέται στόν κόσμο. φοῦ ἀρρώστησε ρίζα (οπρωτόπλαστοι), προσβλήθηκαν καί οκαρποί της (λοι οἱ ἄνθρωποι). λλά μέ τό βάπτισμα καθαρίζεται ψυχή πό τά μαρτήματα καί στήν καθαρή ατή ψυχή ρχεται, μέ τό λλο μυστήριο, τό Χρίσμα, τό Αγιο Πνεμα καί σκηνώνει σατήν.
4. Μέ τό βάπτισμα, γαπητοί μου, ξαναλέμε, γινόμαστε παιδιά τοΘεο. Δηλαδή, εναι μιά γέννα τό βάπτισμα. Εναι μία δεύτερη γέννηση, μιά «παλιγγενεσία». Μς γέννησε μάνα μας γιά νά πεθάνουμε. Καί μς πρε Μάνα κκλησία καί μς βαλε στήν δική της «κοιλιά», τήν για Κολυμβήθρα (σάν κοιλιά δέν μοιάζει Κολυμβήθρα;) γιά νά μήν πεθάνουμε! Ατά εναι τά πραγματικά μας γενέθλια. Καί ατά τά γενέθλια, τήν μέρα, δηλαδή, τοβαπτίσματός μας, πρέπει νά γιορτάζουμε σάν χριστιανοί, χοντας βέβαια νάμεσά μας, καί τήν εκόνα τοῦ ἁγίου καί τς γίας, πού πήραμε τό νομά τους. Μέ τήν εκαιρία νά σς πῶ ὅτι λοι μας, λλά τό παιδί διαίτερα, πρέπει νά βλέπει στό σπίτι του τήν εκόνα τοῦ ἁγίου πού φέρει τό νομά του καί νά προσεύχεται σατόν.  
5. Πολλά λοιπόν χαρίσματα παίρνουμε πό τόν Θεό μέ τό βάπτισμα, γαπητοί μου χριστιανοί. Γινόμαστε παιδιά τοΘεο! Τί μεγαλύτερο πό ατό; λλά τό βάπτισμα δημιουργεκαί σέ μς τήν ποχρέωση νά ζομε βίο καθαρό, σάν παιδιά τοΘεο πού γίναμε. διαίτερα, μήν ξεχνμε τήν λήθεια τι στό βάπτισμα γιάζεται καί τό σμα μας, μέ τήν τριπλκατάδυσή του στήν για Κολυμβήθρα καί μέ τήν χρίση του πειτα μέ τό γιο Μύρο.Τά σώματά μας, χριστιανοί, νέοι καί νέες, τά σώματά μας εναι βαπτισμένα καί μυρωμένα. Δέν πρέπει νά τά μολύνουμε μέ τά σαρκικά μαρτήματα. «Πς γεγεννημένος κ τοΘεοῦ ἁμαρτίαν οποιε» (Α´ ωάν. 3,9). λλά καί γιά τά μαρτήματα πού κάνουμε μετά τό βάπτισμα ἡ Ἐκκλησία χει καί λλο βάπτισμα, τό βάπτισμα μετανοίας, τήν ερή ξομολόγηση. Στό βάπτισμα ατό πλένονται καί σβήνονται λα τά μαρτήματα πού ξομολογεται μέ μετάνοια χριστιανός.
Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας


Γιά πνευματική ἐπικοινωνία μαζί σας στείλετε, ἄν θέλετε, μήνυμα στό τηλ. 6976013647 καί θά ἀπαντήσω.

Τό παρόν περιοδικόν ἐκδίδει τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγ. Θεοδώρας Βάστας Μεγαλοπόλεως πρός πνευματικήν ὠφέλειαν τῶν προσκυνητῶν της.