Translate

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Η ΚΑΚΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Η ΚΑΚΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Του Παναγιώτη Π. Νούνη

Γ΄ ΜΕΡΟΣ


Η Εκκλησία της Ρωσίας ως γνωστόν δεν πήγε στη Κρήτη. Ναι αλλά το θέμα είναι, ότι δεν πήγαν, όχι για τα ζητήματα Πίστεως, αλλά κυρίως για Σωβινιστικούς και Εθνοφυλετικούς λόγους. Μέχρι στιγμής, επίσης, μετά από ένα χρόνο, η
Εκκλησία της Ρωσίας δεν έβγαλε ακόμη τινά Εκκλησιολογικά και Συνοδικά συμπεράσματα περί της «Πανορθόδοξης Συνόδου» της Κρήτης. Ενώ τα δύο προειρημένα Αυτοκέφαλα Πατριαρχεία της Γεωργίας και της Βουλγαρίας έχωσι ξεκαθαρίσει την Εκκλησιολογική και Εκκλησιαστική στάση τους, ότι δηλ. αρνήθηκαν να προσέλθουν στη Κρήτη καθαρά για λόγους Πίστεως, και όχι για λόγους εθνοφυλετικούς, όπως οι Ρώσσοι, καθώς εν αδίκω ελοιδωρούντο από τινές Έλληνες Προκαθημένους.

Επίσης, έλαβαν χώρα μερικές επιστημονικές ημερίδες και εκκλησιαστικά συμπόσια, όπου διεξήχθεισαν στη Ρωσική Μολδαβία, υπό την αιγίδα του (METROPOLITAN OF CHISINAU AND ALL MOLDOVA) Μητροπολίτου Μολδαβίας κ. Βλαδιμήρου, (δείτε εδώ την επίσημη ιστοσελίδα της Μητροπόλεως της Ρωσικής Μολδαβίας, και δείτε εδώ μία αντιΟικουμενιστική ημερίδα) όπου τα θεολογικά συμπεράσματα τους αποστέλλονταν αμέσως προς την Εκκλησία της Ρωσίας, έτσι η Μόσχα εγνώριζε, μέσω του μητροπολίτου Μολδαβίας, και γνωρίζει τις θέσεις των ορθοδόξων αντιΟικουμενιστών και τις μεγάλες αβαρίες της Πίστεως όπου διενεργούνται κυρίως από τους Έλληνες Προκαθημένους.

Ο εν λόγω μητροπολίτης Μολδαβίας κ. Βλαδίμηρος
ανεγνώρισε, δυστυχώς, τις Προσυνοδικές αποφάσεις του Σαμπεζύ.

Η Εκκλησία της Ρωσίας, ωστόσο, εγνώριζε, ότι: τα Προσυνοδικά Κείμενα του Σαμπεζύ είναι άκρως προβληματικά και κακόδοξα. Και όταν γράφουμε προβληματικά εννοούμε, ότι, ήτο κείμενα κακόδοξα, δηλ. αντιΕκκλησιολογικά και αντιΔογματολογικά εξ απόψεως κυρίως ορθόδοξου Εκκλησιολογίας και ορθοδόξου Δογματικής.

Παρ΄ όλα αυτά και δι΄αυτά, ο Πατριάρχης της Ρωσίας κ. Κύριλλος μετά πάντων των Συσνοδικών Ιεραρχών του, της ιεράς Συνόδου του πατριαρχείου της Ρωσίας, αποφάνθησαν, ότι αποδέχονται (!) και αναγνωρίζουσι (!!) τα Προσυνοδικά Κείμενα της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του Σαμπεζύ, ως καθόλα ορθοδοξώτατα (!!!) και απλανή Κείμενα. Είναι αυτό γυμνή τη κεφαλή αίρεση αίρεση ή δεν είναι; Ας το αφήσουμε στη κρίση των σχολαστικών.

Αυτό σημαίνει, κοντολογίς, ότι στην περίπτωση που η Εκκλησία της Ρωσίας θα επήγαινε στη Κρήτη, θα συνυπέγραφε, τελικώς, τα εν λόγω κακόδοξα Κείμενα εφ΄όσον προΣυνοδικώς και a priori τα ανεγνώρισε και τα αποδέχθηκε εν Συνόδω της Μόσχας.

Εν πάσι περιπτώση όμως, το αναντίρρητο γεγονός, ότι η Εκκλησία της Ρωσίας, πιό συγκεκριμένα, ΜΟΝΟ η Ιεραρχεία των επισκόπων της Ρωσίας, αναγνωρίζει, τα Προσυνοδικά Κείμενα του Σαμπεζύ, ως καθόλα ορθόδοξα, και αυτό αναμφήρριστα συνιστά γυμνή τη κεφαλή αίρεση. Και κατά εκκλησιο-λογική συνέπεια, συνιστά ανίερη και
σχισματικοαιρετική αποτείχιση από την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία ή, και απόσχιση από την ιερά Παράδοση και πατροπαράδοτη Πίστη των θεοφόρων Πατέρων μας.

Όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμη και η συνυπογραφή τινός κακοδόξου Διαχριστιανικού και Κοινού Κειμένου με τον Πάπα της Ρώμης, στην Αβάνα της Κούβας, έφερε την αναταραχή, τις διαιρέσεις, τα σχίσματα και την σύγχυση στις Σλαβικές κ.α. Εκκλησίες. (Δείτε το κοινό ανακοινωθέν, εδώ: https://mospat.ru/gr/2016/02/13/news128178/ ).

Αυτό όμως που είναι παντελώς άγνωστο σε εμάς, είναι ότι σχεδόν το 50% των Κληρικών του Πατριαρχείου της Μόσχας έχει ήδη διενεργήσει τινά ρωμαλέα διακοπή μνημοσύνου και ιερά Αποτείχιση κατά του Πατριάρχου κ. Κυρίλλου μετά των συν αυτώ. Τούτο σημαίνει, ότι και χιλιάδες λαού ακολουθώσι, όπου διενεργώσι μετά των ποιμένων τους την ηρωϊκή και πρότυπον διακοπή του μνημοσύνου κατά του ρώσου πατριάρχη τους. ΑΞΙΟΙ!!!

Το αντιΟικουμενιστικό Κίνημα της ιεράς Αποτειχίσεως εντός της Εκκλησίας της Ρωσίας, οι ίδιες αψευδείς και πολύτιμες
πηγές μας μας πληροφορούσι, ότι μεταφυτεύθηκε και εξαπλώθηκε κυρίως από την Εκκλησία της Ρωσικής Μολδαβίας (όπου θα σας παραθέσουμε σε επόμενο ειδικό κεφάλαιο και εκτενώς αναλυτικό κείμενο τους σημαντικώτερους λόγους της μεγάλης αποδοχής της) αλλά και από την Εκκλησία της Ουκρανίας (διά μέσω του λαϊκού ήρωος και Ομολογητού Επισκόπου Λογγίνου).

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)