Translate

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ κ. Ν. ΒΟΥΤΣΗ

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

ANAKOINΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ναστατωμένοι εναι οἱ ἄνθρωποι τς στορικς παρχίας Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, πού πηρετ, καί κλρος καί λαός της, γιά τά ποτιμητικά πρός τά δανικά τς φυλς μας, τήν πίστη, τήν πατρίδα καί τήν οκογένεια, λόγια τοΠροέδρου τς Βουλς κ. Ν. Βούτση. Τοιατα λόγια, λεγόμενα πό ρχοντα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, συνιστον βλασφημία καί γνωμοσύνη κατά τς ρθοδόξου πίστεως καί τς κκλησίας. δη χουν ξεγερθεπολλοί εράρχες γιά τήν σέβεια ατή, κάθε δέ εράρχης ς μή θεωρηθεῖ ὡς να μεμονωμένο πρόσωπο, διότι καί τίτλος του, ὁ ὁποος τόν καθορίζει, δείχνει τι σαρκώνει ν αυτκαί λο τό ποίμνιό του. κφράζουμε λοιπόν καί μες, ς ποίμνιο τοΧριστοελογημένο καί πιστό στίς παραδόσεις τς ρθόδοξης πίστης μας καί τς λληνικς πατρίδος μας, κφράζουμε, λέγω, χι πλς τήν διαφωνία μας στά λόγια τοΠροέδρου τς Βουλς, λλά καί τήν ποστροφή μας σατά.
κύριος Βούτσης παρουσιάζεται ς νά γνοετήν μεγάλη λήθεια, ἡ ὁποία διήκει λες τίς σελίδες τς νδοξης λληνικς στορίας μας, τι πίστη στόν Θεό εναι στενά δεμένη μέ τήν ψυχή τοῦ ἑλληνικολαοκαί τά νδραγαθήματα τν λλήνων χουν καί κίνητρο καί τέλος τήν ρθόδοξη πίστη μας. Οἱ ἄρχοντες τομαρτυρικοατοτόπου δέν πρέπει νά τό λησμονον ατό, πολύ δέ περισσότερο δέν πρέπει προκλητικά νά τό παραθεωρον, πως πραξε νν Πρόεδρος τς Βουλς τν λλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης. Δέν ξελέγησαν ρχοντες τολαογιά νά ποτιμον καί νά παραθεωρον τήν ρθόδοξη πίστη του, λλά πρέπει μαζί μέ ατόν νά τήν σέβονται καί νά τήν τιμον. Ατό πού περιμένουμε τώρα πό τόν κ. Πρόεδρο τς Βουλς κ. Ν. Βούτση εναι νά ζητήσει συγγνώμη πό τόν πιστό λληνικό λαό καί πράξη του ατή χι μόνο θά εφράνει τόν λαό πού πηρετε, λλά καί θά δώσει στόν διο περιποιοσα τιμή καί ξία.
ς κκλησία ποβλέπουμε στήν σωτηρία τν νθρώπων καί ατοβεβαίως τοκ. Βούτση τήν σωτηρία. Διότι πό τό κείμενό του πέδειξε τι ἡ Ὀρθόδοξη πίστη δέν τοῦ ἔχει μιλήσει δυνατά μέσα του καί εχόμεθα, στω καί πό τό παρόν γεγονός, νά λάβει φορμή νά γκύψει μέ τόν σχυρό του νο, λλά καί μέ γαθή τήν καρδία του, ες βάθος στήν πίστη τν πατέρων μας καί τότε θά γνωρίσει να γλυκό Θεό, πού κανοποιεκαί τόν νοκαί τήν καρδιά, τόν Θεό τν πατέρων μν! Πάντως κεπού πουλα τό πηγαίνουν πολλοί τό θέμα, μέ τά διάφορα διατάγματά τους καί τίς περίεργες νέργειές τους, τό νά κάνουν τήν πατρίδα μας ντελς θρησκη, δέν θά τό πιτρέψει ὁ ᾽Ορθόδοξος λαός, πολύ δέ περισσότερο δέν θά τό πιτρέψουμε μες οἱ Ἱεράρχες καί λοι οκληρικοί, γιατί δέν μς φήνει ἡ ἱστορία μας. ξι χιλιάδες (6.000) κληρικοί, λέγει ὁ ἱστορικός Πουκεβίλ, πεσαν στούς γνες γιά τήν λευθερία, γιά νά πάρχει λεύθερη λληνική πατρίδα. Τοιοτοι λόγοι, πού θέλουν νά δημιουργήσουν μία ξένη πρός τήν ρθόδοξη πίστη μας λληνική πατρίδα, μέ ασχρά μάλιστα θη, πως εναι τό θέμα τογάμου τν μοφυλοφίλων, καναν, νομίζω, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κοζάνης νά πετήν τολμηρή πράγματι κφραση τι «νας βόθρος εναι βουλή τν λλήνων». λλά πρίν πό ατόν ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή λέγει, «βόθρος βαθύς στόμα παρανόμου» (Παροιμίαι 22,14), μέ τήν ννοια τς δυσοσμίας καί τς θολώσεως τς καθαρς τμόσφαιρας τν δανικν, τήν ποίαν προκαλον οβλάσφημοι πρό τήν πίστη λόγοι. Τό διο δέ νόημα θέλει νά κφράσει καί ὁ ἄλλος ψαλμωδός πού λέγει «τάφος νεγμένος λάρυγξ ατν» (Ψαλμ. 5,10), τι δηλαδή ποπνέουν δυσοσμία τά βλάσφημα λόγια τν σεβν, πού ντιστρατεύονται στίς μεγάλες ρετές, πως ατές πού προσβάλλουν ολόγοι τοκ. Βούτση, τήν πίστη, τήν πατρίδα καί τήν οκογένεια.

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας