Translate

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΠΛΑΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΠΛΑΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ
Του Παναγιώτη Π. Νούνη
Μοναδική παραμυθία και όαση, ακραιφνούς ορθοδοξίας και γνησίας ορθοπραξίας, μία κρυστάλινη και Χριστοφόρα χρυσοπηγή του ακτίστου Φωτός, στην Εκκλησία της Κύπρου προέρχεται, μόνον, εκ της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, όπερ, αρνήθηκε ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ να υπακούσει, διά της αγίας Εκκλησιαστικής ανυπακοής και εν τέλει ΔΕΝ ανέγνωσε ΚΑΘΟΛΟΥ το ληστρικώτατο κείμενο «προς τον Λαό» του Θεού για την Σύνοδο της Κρήτης.
Μ΄ αυτήν την περίφημον καλόδοξη και ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ενέργεια των Σταυροβουνιωτών πατέρων δύναται κανείς να αντιληφθεί, καθαρά, τον ατόφιο πατροπαράδοτο και ορθόδοξο Ησυχασμό.
Από το νεοΗσυχαστικό κέντρο, η Ιερά Μονή Τροοδιτίσσης, δυστυχώς, με φοβερές αθεολόγητες επιδράσεις και επιρροές από τον Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο «έκλινε γόνυ το Βαάλ», υπέρ του νεοΕκκλησιολογισμού, όπου εκπορεύονται από τις κακόδοξες αποφάσεις εκ της μοιχοΣυνόδου της Κρήτης. Μάλιστα ο εν λόγω χωρεπίσκοπος συνέγγραψε πέρυσι και ένα πλανημένο αρθρίδιο περί της νέας και ετερόδοξης Εκκλησιολογίας όπου θεωρεί ότι υφίσταντο «στοιχεία εκκλησιαστικότητος» (=πρόκειται για την Καλβινίζουσα Εκκλησιολογία) στις ετερόδοξες Ομολογίες. 
Πέρυσι, να σας αναφέρω, ότι συνάντησα σε ένα ιερό Μοναστήρι μοναζουσών στενώτατο συνεργάτη του χωρεπισκόπου, αγαπητό και φιλικό πρόσωπο προς εμένα, όπου ενώ δεν είναι θεολόγος, δηλαδή δεν έχει γνώσεις περί της θεολογίας, εξέφρασε την ταπεινή άποψη, ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο διατυπώνω θεολογικές αντιρρήσεις κατά του Καρπασίας. 
Ο εν λόγω στενός συνεργάτης του Καρπασίας, είναι και καλός Ιεροψάλτης στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, μου επιβεβαίωσε συν τοις άλλοις, ότι ανέγνωσε ως ιεροψάλτης, την περσινή αιρετίζουσα Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιο (το Μήνυμα «Προς τον Λαό») που εγκωμιάζει, μέχρι εβδόμου μάλλον ουρανού την Ληστρική Σύνοδο της Κρήτης.
Και βέβαια αυτήν την κακόδοξη ενέργεια ο φίλτατος ιεροψάλτης την διενήργησε, προφανώς, από εκκλησιαστική υπακοή (!) και από ανιδιοτελή αγάπη (;!) για την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία.
Δηλαδή, τι ακριβώς διενήργησε; Άνοιξε (όχι μόνο εκείνος, αλλά άπαντες όσοι εδιανοήθησαν να ενεργήσουν τέτοια φοβερή κακοδοξία) «το κουτί της Πανδώρας» από το οποίο ξεχύθηκε, εξάπαντος το τοξικώτατο Κολυμβαροκυάνειο δηλητήριο, των κακοδόξων αποφάσεων, της Συνόδου της Κρήτης, στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας της Κύπρου. Αυτό διενήργησαν πέρυσι έτσι καιρό, ομοθυμαδόν, όλες οι ιερές μητροπόλεις και τα ιερά Κοινόβια της νήσου Κύπρου. Πλήν ΕΝΟΣ!
Το πλέον σύγχρονο εκκλησιαστικό δυστύχημα, είναι: ότι η Ιερά Μονή της Τροοδιτίσσης, σε αντίθεση με την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, αναγνωρίζει η πρώτη ι. μονή ως «Μεγάλη» και «Αγία» την εν λόγω κακοΣύνοδο των οικουμενιστών Προκαθημένων. Και όταν λέμε αναγνωρίζει, εννοούμε σαφώς, ότι οι εν λόγω πατέρες της Τροοδιτίσσης, διενεργώσι, ανόητη και κακόδοξη προπαγάνδα, υπέρ της Ληστρικής Συνόδου, πρός τους ταπεινούς και ανυποψίαστους προσκηνυτές τους. 
Μάλιστα ένα ακόμη Κοινόβιο της Κύπρου, τούτη τη φορά γυναικείο, η Ιερά Μονή της Θεοτόκου, όπερ συσχετίζεται στενώτατα με τον Θεοφιλέστατο Καρπασίας και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, αποδέχεται αβασάνιστα την μοιχοΣύνοδο και τις ληστρικώτατες αποφάσεις και τούτο πιστοποιείται από διάφορες καλόπιστες πληροφορίες που λαμβάνω, όπου διενεργείται εκ των μοναζουσών μία συστηματική προπαγάνδα υπέρ της αποδοχής της εν λόγω Συγκρητιστικής κακοΣυνόδου της Κρήτης και υπόσκαψις του αντιΟικουμενιστικού αγώνος.
Στο ίδιο μήκος κύματος, εκείνο του πνευματικού βραχυκυκλώματος, βρίσκονται και τα ιερά Κοινόβια όπου έχωσι πνευματική και εκκλησιαστική εξάρτηση από τον πεπλανημένο μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο, όπου διενεργεί, κακόδοξες και αλλοπρόσαλες δηλώσεις, είτε υπέρ της Ληστρικής Συνόδου, είτε υπέρ των Αρχιοικουμενιστών, είτε εναντίον των αντιΟικουμενιστών και δεν συμμαζεύεται ο  περιώνυμος «ακτιστοφωτιστής».
ΕΡΩΤΗΣΗ: Άραγε, έχει ή δεν έχει δημιουργηθεί, μία εις διπλούν τάσις ή, και δύο Ησυχαστικά ρεύματα, περί της κακοΣυνόδου της Κρήτης; Η τάσις των μοναχών/ουσών της Τροοδιτίσσης καθώς και των μοναχών/ουσών του μητροπολίτη Λεμεσού ποια ακριβώς είναι; Είναι η Ορθόδοξη ή,  μήπως η κακόδοξη τάσις;
Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο έλλειμα ακραιφνούς και ακριβούς Ομολογίας Πίστεως από τα εν λόγω ιερά Κοινόβια, και μόνο οι ορθόδοξοι Μοναχοί πατέρες του Νέου Στουδίου της Ιεράς Μονής Σταυροβονίου, στέκωσι ωσάν, απαρασάλευτοι κυμματοθραύστες, στα παγερά και άγρια κύμματα της πολύ-αιρέσεως του Οικουμενισμού; Γιατί τόση δειλία και φοβία, τη σήμερον, από τον Μοναχισμό;
Και γιατί εν τη Κύπρω, η ιερά Μονή Σταυροβουνίου, στέκει  ΜΟΝΗ της, ως Σταυροφόρα ηγέτιδα και Χριστοφόρα υπερδύναμη, κατά της παναιρέσεως του Συγκρητισμού;
Του Παναγιώτη Π. Νούνη
Ορθόδοξος Θεολογών
panagiotisnounis@gmail.com