Translate

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 14
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τόν Θεό, δελφοί μου, πού λαχταράει ψυχή μας, τόν βρίσκουμε καί τόν πολαμβάνουμε στήν θεία Λειτουργία, πού τελομε στούς ερούς μας Ναούς. Στήν θεία Λειτουργία μες οβαπτισμένοι χριστιανοί νοιώθουμε τό Μυστήριο πού λέγεται «Έκκλησία», γι᾿ ατό καί τόν Ναό, που τελομε τήν Λειτουργία, τόν λέμε καί ατόν «κκλησία». Μήν παραλείπετε, χριστιανοί μου, νά πηγαίνετε κάθε Κυριακή στήν κκλησία. Καί ν τό χωριό σας δέν χει τήν Κυριακή θεία Λειτουργία, γιατί πολλά πό τά χωριά μας δέν χουν ερέα, νά πηγαίνετε γιά νά λειτουργηθετε στό διπλανό χωριό. Μήν μένετε λειτούργητοι.
2. ταν μπαίνετε στήν κκλησία νά κάνετε τόν Σταυρό σας κανονικά. Δυστυχς, χουμε τόση γνοια στά θεα πράγματα, στε οτε τό Σταυρό μας δέν ξέρουμε νά κάνουμε. Παλαιότερα, στήν Α΄ Δημοτικοτά παιδάκια μάθαιναν να ποίημα γιά νά κάνουν κανονικά τόν Σταυρό τους: «Στό κεφάλι, στήν κοιλιά, δεξιά κι ριστερά»! τσι πρέπει νά κάνουμε τόν Σταυρό μας. νωμένα τά τρία δάκτυλα τοδεξιοχεριομας (γιά νά κφράσουμε τήν πίστη μας στήν γία Τριάδα) τά βάζουμε στό κεφάλι μας καί δηλώνουμε μ᾿ ατό τι κεψηλά στόν ορανό εναι Χριστός μας· καί πό κεψηλά κατέβηκε καί σαρκώθηκε στήν Κοιλιά τς Παναγίας μας· καί γιά νά τό δηλώσουμε ατό κατεβάζουμε τό χέρι μας πό τό κεφάλι καί τό βάζουμε στήν κοιλιά. Καί θά ξανάρθει πάλι Χριστός μέ τήν Δεύτερη Παρουσία Του! Θά ρθει καί θά βρεμιά μπερδεμένη νθρωπότητα. Καί θά κάνει ατό πού κάνει βοσκός: Ξεχωρίζει τά πρόβατα πό τά ρίφια. Στήν μιά μεριά, δεξιά, βάζει τά πρόβατα· καί στήν λλη μεριά τά ρίφια. Βάζοντας κι μες πειτα, ταν κάνουμε τόν Σταυρό μας, τό χέρι μας δεξιά καί ριστερά δηλώνουμε ατή τήν Δεύτερη Παρουσία τοΧριστοκαί τόν πόθο μας νά μς πάρει μαζί Του, στά δεξιά Του, στήν Βασιλεία Του τήν πουράνιο!
3. φο, μπαίνοντας στήν κκλησία κάνουμε τόν Σταυρό μας, πως επαμε, νάβουμε κερί καί σπαζόμαστε μέ ελάβεια τά ερά εκονίσματα. Καί ς σκεπτόμαστε τι πρίν πό μς πέρασαν τόσοι λλοι χριστιανοί καί σπάστηκαν καί ατοί τά δια ατά εκονίσματα· ὁ ἀσπασμός δέ στό διο εκόνισμα θεωρεται καί σάν μεταξύ μας σπασμός. φο, λοιπόν, σπαστομε τά για εκονίσματα στεκόμαστε κάπου σέ μιά θέση, στήν θέση τν νδρν οἱ ἄνδρες καί στήν θέση τν γυναικν ογυνακες, καί προσέχουμεπό κετήν θεία Λειτουργία. Προσέχουμε ατά πού βλέπουμε καί κομε σ᾿ ατήν. Καί εναι τόσο ραα καί τόσο γλυκά λα σα λέγονται καί σα γίνονται στήν θεία Λειτουργία! Βέβαια στήν θεία Λειτουργία προσευχόμαστε ,τι θέλουμε, λέμε στόν Θεό ,τι χει καρδιά μας. λλά κυρίως στήν θεία Λατρεία πρέπει νά προσέχουμε ατά πού λέγονται καί ψάλλονται καί ς φαίνεται τι δέν τά καταλαβαίνουμε. Σιγά-σιγά θά τά καταλάβουμε. Τά λόγια τοπαππκαί τοψάλτη χουν λη τήν πίστη μας. πίστη μας, δελφοί μου, γινε ψαλμωδία καί τραγούδι, γινε εκόνες καί ερά σύμβολα.
4. Τό πιό οσιαστικό στήν θεία Λειτουργία, γαπητοί μου χριστιανοί, εναι θεία Κοινωνία. λα στήν θεία Λειτουργία  γίνονται γιά νά κούσουμε στό τέλος «Μετά φόβου Θεοπίστεως καί γάπης προσέλθετε». Καί προσέρχονται οχριστιανοί γιά νά κοινωνήσουν τό Σμα καί τό Αμα τοΧριστομας. λλά πρέπει νά κοινωνομε πως μς τό λέει ὁ Ἱερέας: «Μετά φόβου Θεο, πίστεως καί γάπης». Μέ φόβο Θεο, πού τόν γεννάει πίστη τι ατό πού θά κοινωνήσουμε εναι πραγματικά τό Σμα καί τό Αμα τοΧριστο, ατό τό Σμα καί τό Αμα πού πρε Υός τοΘεοῦ ἀπό τήν Παναγία Θεοτόκο Μαρία, ταν σαρκώθηκε στήν γιασμένη Κοιλία Της. Γιατό Παναγία μας λέγεται «στιάτωρ τς Θείας Σαρκός»! Ναί, στήν πραγματικότητα μς κοινωνάει Παναγία! Πρέπει λοιπόν νά κοινωνμε μέ φόβο Θεο. λλά καί μέ γάπη. γάπη σέ λους καί στόν χθρό μας κόμη πού μς κανε κακό. Δέν τό θελε. Καί νά τό θελε παλιο-πειρασμός τόν βαλε, ατός πού βάζει καί μς καί κάνουμε τόσα καί τόσα. Καί πως μες ζητμε πό τόν Θεό νά μς συγχωρέσει ατά τά τόσα πολλά πού πράττουμε νάντια στό γιο θέλημά Του, τσι καί μες πρέπει νά συγχωρομε τά σα μς κάνουν οἱ ἄλλοι ναντίον μας. Ατό σημαίνει τό «καί γάπης», πού λέγει ὁ ἱερέας σατούς πού ρχονται νά κοινωνήσουν. Πρέπει, χριστιανοί μου, νά ζητμε συγγνώμη καί νά δίνουμε συγγνώμη σέ λους προτονά κοινωνήσουμε.
5. ταν πλησιάζετε γιά τήν θεία Κοινωνία νά κάνετε τόν σταυρό σας καί πειτα νά παίρνετε τό γιο μανδήλιο καί νά τό βάζετε κάτω πό τό σαγόνι σας νοίγοντας καλά τό στόμα σας. ταν δέ κοινωνήσετε καί βγάλει ὁ ἱερεύς τήνγία λαβίδα πό τό στόμα σας, τότε νά σπουγγίζετε μέ τό γιο μανδήλιο τό στόμα σας καί χι νωρίτερα, ταν δέν βγκε κόμη πό τό στόμα ἡ ἁγία λαβίδα. Μετά τήν θεία Κοινωνία κάνετε πάλι τόν σταυρό σας καί παραδίδετε τήν σειρά στούς λλους δελφούς σας γιά νά κοινωνήσουν καί ατοί.
Μέ τέτοια καλή προετοιμασία γιά τήν θεία Κοινωνία, δελφοί μου χριστιανοί, ρχεται πραγματικά Χριστός στήν καρδιά μας καί γινόμαστε «χριστοφόροι», πως μς λέει ὁ ἅγιος γνάτιος Θεοφόρος. Μέ τήν Χάρη δέ τοΧριστομέσα μας θά εναι μορφη ζωή μας, γιατί δέν θά ζομε μέ τίς κακίες, πού σχημίζουν τήν ζωή μας καί μς τήν κάνουν κόλαση. θεία Λειτουργία μως εναι παράδεισος. Γιατί σέ κάθε θεία Λειτουργία λέγουμε: « Εδομεν τό Φς τό ληθινόν, λάβομεν πνεμα πουράνιον»!

Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας