Translate

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΩΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΩΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ
Του Παναγιώτη Π. Νούνη


ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ (ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ): Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Απάντηση στον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης), Ά Έκδοση, εκδόσεις: «Το Παλίμψηστον», Φεβρουάριος 2017, σσ. 143.

Μόλις προχθές έλαβα στο ταχυδρομείο μου, ως πολυτιμώτατη ευλογία, δύο άκρως ενδιαφέροντα θεολογικά εγχειρίδια, από τον ιερώς Αποτειχισθέντα και προσωπικό  Καθηγητή και Διδάσκαλο μου Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση. Θα θέλαμε με μεγάλη χαρά να τα βιβλιοπαρουσιάσουμε αμέσως ώστε να βρούμε λίγο χρόνο σύν Θεώ για να τα μελετήσουμε.
Θα αρχίσουμε με το πρώτο βιβλίο όπου καταγράφει περί της ιερατικής διακονίας του π. Θ. Ζήση στον Άγιο Αντώνιο της Θεσσαλονίκης όπου το εν λόγω τομίδιο είναι μία συγκροτημένη και ισχυρά ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΗ απάντησις, τα ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του πατρός Θεοδώρου κατά του Οικουμενιστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου και κατά του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.
Ο συγγραφέας του παρουσιαζόμενου βιβλίου π. Θεόδωρος Ζήσης, παγκοσμίου βεληνεκούς εκκλησιαστικός άνδρας, καθολικός αρχηγέτης του αντιΟικουμενιστικού Κινήματος, καθώς και έγκριτος ακαδημαϊκός Επιστήμων και Ομότιμος Καθηγητής στην ιερά επιστήμη της Πατρολογίας, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός για το πλούσιο συγγραφικό του έργο. Είναι μάλιστα και ο σημαντικός εκδότης του Εκκλησιαστικού Περιοδικού η «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ».
Για το βιογραφικό του π. Θ. Ζήση δύνασθε να λάβετε ενδιαφέρουσες πληροφορίες από εδώ: http://www.theodromia.gr/B5307FF6.el.aspx . Περί των πάμπολλων και ιδιαίτερων επιστημονικών συγγραφών και πατρολογικών μονογραφιών και βιβλίων του δύνασθε να λάβετε πληροφορίες από εδώ: http://www.theodromia.gr/04BD8E2B.el.aspx .
Αναφέρουμε ενδεικτικώς, μερικούς τίτλους των θεολογικών βιβλίων όπου μέχρι στιγμής μελετήσαμε, εμείς προσωπικά, και σας τα προτείνουμε ανεπιφύλακτα, ώστε να τα προμηθευθείτε άμεσα, διότι τα θεωρούμε ως άκρως ενδιαφέροντα, ευανάγνωστα, εύληπτα, επίκαιρα αλλά και πατερικά τεκμηρειωμένα: «(1) Ἑπόμενοι τοῖς θείοις πατράσι. Ἀρχές καί κριτήρια τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1997. (2) Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, Θεσσαλονίκη 1997.  (3) Φραγκέψαμε. Ἡ εὐρωπαϊκή μας αἰχμαλωσία, Θεσσαλονίκη 1994. (4) Πρέπει νὰ μεταφρασθοῦν τὰ λειτουργικὰ κείμενα; Νεοβαρλααμισμὸς ἡ «Λειτουργικὴ Ἀναγέννηση», Θεσσαλονίκη 2003. (5) Διαθρησκειακὲς συναντήσεις. Ἄρνηση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ προσβολὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Θεσσαλονίκη 2003. (6) Τὰ ὅρια τῆς ἐκκλησίας. Οἰκουμενισμὸς καὶ Παπισμός, Θεσσαλονίκη 2004. (7) Κολλυβαδικά. Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης Ἅγιος Ἀθανάσιος Πάριος, Θεσσαλονίκη 2004. (8) Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία. Χωρισμὸς ἤ συναλληλία;, Θεσσαλονίκη 2006. (9) Κακὴ Ὑπακοὴ καὶ Ἁγία Ἀνυπακοὴ (Ἡ πνευματικὴ καὶ διοικητικὴ κρίση στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος), Θεσσαλονίκη 2006.»
Όποιος επιθυμεί να διδαχθεί άριστα την επιστήμη των επιστημών και την τέχνη των τεχνών, την ΟΡΘΟΔΟΞΗ Πατερική Θεολογία, και το απλανώς και ορθοδόξως θεολογείν ας φροντίσει να μελετήσει μερικά ή όλα από τα εν λόγω πολυσήμαντα βιβλία του π. Θ. Ζήση.
Εξ αρχής να πούμε ότι η κεντρική έκδοση του εν λόγω υπό βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου είναι από τις εκδόσεις «Το Παλίμψηστον». Ο π. Θ. Ζήσης υπογράφει τον πρόλογο όπου εκεί μας αποσαφηνίζει και διευκρινίζει, με Αγιογραφική τεκμηρείωση, την ανάγκη συγγραφής του εν λόγου βιβλίου. Σημειώνει ενδεικτικά: «Ο λόγος της συγγραφής-συρραφής του είναι καθαρά απολογητικός, διότι σκοπεύει να απαντήσει σε ψευδείς και αναληθείς συκοφαντίες και κατηγορίες εναντίον μου…»
Οι 143 σελίδες του εν λόγω βιβλίου διαιρούνται σε τρία επι μέρους κεφάλαια:
  1. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. Οπου περιλαμβάνει τις επιστολές του πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου προς τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο και μία ακόμη επιστολή του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης προς τον π. Θ. Ζήση.
  2. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί την φοβερή ΑΠΟΛΟΓΙΑ του πατρός Θεοδώρου.
  3. Και το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την έξωθεν και έσωθεν ΚΑΛΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ υπό σημαντικών προσώπων και ενοριτών πνευματικών παιδιών του π. Θ. Ζήση.
Στην αρίστη ΑΠΟΛΟΓΙΑ του ο π. Θ. Ζήσης απαντάει σε πολύ σοβαρά προσωπικά, Κανονικά και Εκκλησιολογικά, ερωτήματα και τσακίζει τα κόκκαλα των αντιδίκων: π.χ. γιατί τον απέλυσε ως κληρικό του το Οικουμενικό Πατριαρχείο; Ποιος του παραχώρησε τον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου; Γιατί ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τόσα χρόνια τον εφίμωσε και τον επεριόρισε ως Κληρικό; Ποιος σέβεται την Κανονικότητα της Εκκλησίας; Ποιοι ταγοί προσβάλλωσι την αγιότητα και μοναδικότητα της Εκκλησίας; Η ιερά Αποτείχιση είναι Σχίσμα; Ποια η διάκριση Νομιμότητας και Κανονικότητας; Ποιοι κατ΄ουσίαν είναι οι Σχισματικοί και οι αντάρτες; Σε ποια Σύνοδο υπακούει ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης; Στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ή στη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου; Γιατί άραγε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση της ιεράς Συνόδου και δεν σεβάστηκε το αυτοδιοίκητο και αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας και προχώρησε να προσφέρει δουλικές υπηρεσίες στο Φανάρι εν αδίκω με σοβαρά πειθαρχικά μέτρα κατά του π. Θεοδώρου Ζήση;
Οι συγγραφείς του καλαίσθητου παρουσιαζόμενου αντιρρητικού βιβλίου είναι, πέραν από τον π. Θ. Ζήση, και αρκετές άλλες ακόμη σημαντικές προσωπικότητες των εν Χριστώ αδελφών Αγιαντωνιτών, των λίαν αγαπητών πρώην ενοριτών μου, καθώς και η εν συνΟδώ Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών Μοναχών και Λαϊκών.
Υπάρχει ένα εξαιρετικώτατο κείμενο του πατρός Αγγέλου Αγγελακοπούλου, ο οποίος είναι Πρωτοπρεσβύτερος της ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, με τίτλο: Λογοκρισία. Ρατσιστική Συμπεριφορά και άσκηση Εκκλησιαστικού Εκφοβισμού. Όπου σε αυτό καταγράφει ο καλός ποιμένας, γλαφυρά, τα περί των πολυποίκιλων ειδών και σατανικών διωγμών που διενεργώσι, οι αιρετίζοντες Αρχιοικουμενιστές, όπως π.χ. ισχυρά προπαγανδιστική προσπάθεια σπιλώσεως προσώπων και τιμών, πιέσεις για παντελή φίμωσις των παραδοσιακών Κληρικών και Λαϊκών θεολόγων, φημολογίες φρικτών συκοφαντιών και φοβερών, έμμεσων ή άμεσων, απειλών, εκβιασμών, για επικείμενες καθαιρέσεις και αφορισμούς κατά τινών ρωμαλέων ομολογητών Κληρικών Μοναχών και Λαϊκών και δή των ορθοδόξων αντιΟικουμενιστών, υπό του Οικουμενιστού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου μετά των συν αυτώ.
Και όλα αυτά οι εν δυνάμει καθαιρεμένοι και εκτός Εκκλησίας Οικουμενιστές, τα διενεργώσι, επί παντελή ελλείψη θεολογικών και επιστημονικών επιχειρημάτων για να μας πείσουν τέλος πάντων, ότι η «Πανορθόδοξη Σύνοδος» της Κρήτης είναι «Αγία», «Μεγάλη» και «Οικουμενική». Αν ήτο πράγματι μία Αγία και Οικουμενική Σύνοδος, ποιο το σημαίνον νόημα, ετεροχρονισμένα της συγκλήσεως και της λήξεως των εργασιών της, εκείνης της πρωτοφανούς νεοΦαναριώτικης πνευματικής τρομοκρατίας κατά πάντων και πασών των ορθοδόξων αντιΟικουμενιστών και ιδίως κατά των ιερώς Αποτειχισμένων;
Ο π. Άγγελος Αγγελακόπουλος, σφυροκοπάει ανελέητα, με ισχυρά και ακαταμάχητα επιχειρήματα, διότι καταγράφει τα πράγματα με ακρίβεια καθώς και με παραπομπή στα Οικουμενιστικά λεχθέντα, γραφθέντα και πραχθέντα των Αρχιοικουμενιστών: του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου και του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου. Εντύπωση κάμνει στο γράφοντα, πέρα των θεολογικών ζητημάτων και η ανθελληνική ή απαξιωτική δημόσια δήλωσις του πατριάρχου κατά των αγωνιστών ηρώων του 1821 ως δήθεν «κάποιων ξεβράκωτων»!...
Αυτός είναι ο «φύλακας του δόγματος» ο πατριάρχης του Γένους μας, όπερ (σκυλο)υβρίζει τους Ήρωες της Ελληνικής Επαναστάσεως ως … «κάτι ξεβράκωτους» ενώ τη ίδια ακριβώς στιγμή φωτογραφίζεται, προκλητικώς, με τα πορτρέτα του «Συνωστιστού» και «Συλέκτου» των κρανίων των Ρωμηών, του γνωστού σε όλους μας μεγίστου σφαγιαστού και γενοκτόνου Κεμάλ Ατατούρκ.
Το δεύτερο και αξιόλογο κείμενο είναι τινός απόστρατου Αξιωματικού του κ. Ανδρέου Μπουλάκη, με τίτλο: Στην πρώτη γραμμή αγωνίζεται ο π. Θεόδωρος , όπου μου έκανε τρομερή εντύπωση, διότι, διενεργεί μία αυστηρά, αντιρρητική κριτική, με το «λευκό γάντι» των αξιωματικών, κατά του αιρετίζωντος μητροπολίτου Ανθίμου. Ο κ. Α. Μπουλάκης τοποθετεί, αξιολογικά και κριτικά, στη σωστή σειρά τα ζητήματα της Πίστεως και έπειτα καθώς ορθά γράφει, έπονται, και τα ζητήματα της πατρίδος. Τα περί της πατρίδος και πολιτικής θέματα,  είναι πράγματι, ελλάσωνος σημασίας, εν σχέσει με τα Θεολογικά Ζητήματα. Φαίνεται όμως ότι οι κληρικολαϊκοί «λύκοι του Οικουμενισμού» αποπροσανατολίσθησαν προ καιρού και εμέθυσαν πολύ από το οργιαστικό φαγοπότι επάνω από το πτώμα της Φίλης Ορθοδοξίας. Τα εν λόγω ζητήματα τα έχωσι μπερδέψει, και μπερδεύωσι μαζί και το Λαό του Θεού, διότι τα έχουσι συγχίσει αλλοιώσει και αμβλύνει, ιδιαίτερα εκείνοι οι πολυπράγμωνες Προκαθήμενοι και οι Μητροπολίτες των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Τέλος, ο ίδιος ως καλός αξιωματικός, υπερασπίζετε με φοβερή ανδρεία τον καλό ποιμένα μας παπαΘόδωρο. Εύγε του!
Ακολουθούν και μερικά άλλα επιπρόσθετα κείμενα, όπως: των αυταδελφών κυρίων, της κ. Αναστασίας και κ. Ευστρατίας Κοσπαντσίδου όπου σημειώνουσι, δίχως περιστροφές, μερικά πράγματα για αυτό το «αδηφάγο τέρας του Οικουμενισμού» όπου το εκτρέφωσι οι εκκλησιαστικοί ταγοί μας. Αξίζει να μελετηθεί η καταγγελία τους διότι στριμώχνουσι άγρια τον «παναγιώτατο». Υπάρχει ένα άλλο κείμενο όπου υπογράφεται από σχεδόν είκοσι πρόσωπα και είναι μία ενδιαφέρουσα, ιδιωτική πρωτοβουλία-διαμαρτυρία για τις άδικες κατηγορίες κατά του πατρός Θεοδώρου Ζήση. Και αυτή η επιστολή στριμώχνει στη γωνιά τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης.
Ένα επόμενο κείμενο της Φιλολόγου κ. Αφράτης Τζωαννοπούλου με τίτλο: Στερέωσε την πίστη μας ο π. Θεόδωρος. Το αυτό κείμενο το προσυπογράφουσι επίσης καμμιά δεκαριά πρόσωπα. Τα θεολογικά επιχειρήματα της Φιλολόγου κ. Αφράτης Τ. είναι καταπληκτικά και αμάχητα. Τι ωραίος θα ήτο ο κόσμος μας αν οι Φιλόλογοι έριχναν ολίγο περισσότερο ενδιαφέρον στην Πατερική Θεολογία αλλά και οι Θεολόγοι μας να εσπούδαζαν σε βάθος την Φιλολογία.
Υπάρχει και ένα άλλο περίφημο κείμενο τινών καλών εκπαιδευτικών της κ. Αναστασίας Κακάλη και της κ. Παναγιώτας Μπάτσιου. Ένα ακόμη εξαιρετικώτατο κείμενο της κ. Κυριακής Ιωακειμίδου-Μακρυγιάννη. Και ένα τελευταίο κείμενο-συμπαράστασης της κυρίας Ελένης Λωρίτου όπου και το εφωτογράφησα για να το παραθέσω μετά το τέλος της βιβλιοπαρουσίασις.
Το εξώφυλλο του βιβλίου είναι η μία πετυχημένη φωτογραφία η πλαγιομετωπική πρόσωψις του ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου της Θεσσαλονίκης όπου στον ίδιο αυλόγηρο βρίσκεται και το φοιτητικό Οικοτροφείο.
Δεν γνωρίζω αν καθόλου έκανε το φιλότιμο κόπο για να τα διαβάσει ο κ. Άνθιμος. Το αμφιβάλλω προσωπικά. Αν τα διάβαζε, κανονικά θα προβληματιζόταν. Και αν θα προβληματιζόταν κάπως, θα προβληματιζόταν και σοβαρά για τα όσα γράφουν, οι Αγιαντωνίτες μαθητές του π. Θεοδώρου. Και αν θα προβληματιζόταν σοβαρά, θα εγίνετο και η άρσις των αντιΚανονικών επιτιμίων και των όσων αχρείαστων μητροπολιτικών τιμωριών επεβλήθησαν εν αδίκω  στον πατέρα Θεόδωρο.
Ο Θεσσαλονίκης δεν σκαμπάζει από τέτοια, διότι έχει παγιωθεί στην αμετανοησία, μάλλον, και ότι έβαλε στο νού του μαζί με τον «μεγάλο Βασιλέα» της Πόλεως θα το εκτελέσουν αργά ή γρήγορα, και πάση θυσία, φτάνει να βγεί από τη μέση ο παπαΘόδωρος.
Ο παπαΘόδωρος Ζήσης, ως νέος Ομολογητής και Σουδίτης, σαφώς μας εστερέωσε στη Πίστη του Χριστού, αμφότεροι οι αιρετίζοντες «παναγιώτατοι» προσπαθώσι να μας ξεθεμελιώσουν την αυτή ορθόδοξη Πίστη και να μας στερεώσουν στη Θρησκεία του Αντιχρίστου. Βέβαια αυτό το βιβλίο νομίζω ότι είναι απροσπέλαστος και απαρασάλευτος κυμματοθραύστης.
Και να διανοηθούν να προχωρήσουν σε άλλα ακόμη σκληρώτερα και άδικα μέτρα, κατά του πατρός Θεοδώρου Ζ., το βιβλίο αυτό θα γίνει ο φόβος και ο τρόμος, διότι θα είναι κάρφος στους οφθαλμούς των κατά πάντων και πασών των ορκισμένων Οικουμενιστών.
Διότι, ο π. Θεόδωρος, γνωρίζει, μέσα από κάθε πικρωτάτη δοκιμασία του να παράγει γλυκούς και δημιουργικούς καρπούς.
Να επιστρέφει τα πεπυρωμένα και πονηρά βέλη των αντιδίκων κακοδοξούντων και πονηρευομένων, πλήν πανούργων Κληρικών, ως ευωδέστατη και καρποφόρα αντιαιρετική ανθοδέσμη στο Θεολογικό οπλοστάσιο της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Συνεχίστε κύριοι οικουμενιστές το σατανόπνευστο έργο σας για να παραγάγει ο π. Θ. Ζήσης πολύτιμα ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ τομίδια εναντίων σας προς ωφέλεια του Χριστεπώνυμου πληρώματος.
Του Παναγιώτη Π. Νούνη
Ορθόδοξος Θεολογών
panagiotisnounis@gmail.com


ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ