Translate

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 13
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

1. Στίς 17 ουλίου ἡ ἁγία μας κκλησία, δελφοί χριστιανοί, ορτάζει τήν γία Μαρίνα. Ἡ ἁγία ατή ζησε στά τέλη το3ου α. σέ κάποιο χωριό τς Πισιδίας τς Μικρς σίας. πό μικρή λικία μεινε ρφανούλα πό μητέρα καί πατέρας της, πού ταν εδωλολάτρης ερέας, τήν παρέδωσε σέ μιά γυναίκα γιά νά τήν ναθρέψει. Γειτόνισσες γυνακες, πού ταν χριστιανές, λλά καί λλοι χριστιανοί, μίλησαν στήν μικρή Μαρίνα γιά τήν πίστη στόν Χριστό, τόν ληθινό Θεό. Καί Μαρίνα, σάν καλό χωράφι πού ταν ψυχή της, λλά προπαντός μέ τόν φωτισμό τοΘεο, δεχόταν τά καλά λόγια, πού κουγε πό στόματα χριστιανν, καί πίστεψε πό μικρή στόν ληθινό Θεό, τόν Κύριο μν ησοΧριστό. Καί χι μόνον πίστεψε, λλά καί γάπησε θερμά τόν Χριστό, τόσο πολύ, στε σέ λικία δεκαπέντε τν φλεγόταν καρδιά της νά Τόν μολογήσει καί νά πεθάνει μέ μαρτυρικό θάνατο γιΑτόν. ς εναι ναπαυμένες καί γιες οψυχές τν χριστιανν κείνων, πού μίλησαν στό μικρό κοριτσάκι τήν Μαρίνα γιά τήν πίστη καί τήν γάπη τοΧριστο, καί τήν καναν, πό νεαρή κοπέλλα, νά θέλει νά μαρτυρήσει γιΑτόν. Βλέπετε, χριστιανοί μου, τι πρέπει νά μιλμε στούς λλους γιά τήν πίστη μας καί σατά κόμη τά μικρά παιδάκια; λλά πρέπει νά μιλμε σωστά, πως κενοι οἱ ἄγνωστοι χριστιανοί μίλησαν σωστά στήν μικρή Μαρίνα γιά τήν πίστη τοΧριστο. Γιατί, γιά νά θέλει τώρα δεκαπεντάχρονη κοπέλλα Μαρίνα νά μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό, φαίνεται τι οχριστιανοί πού τήν κατήχησαν τς επαν καί γιά μαρτύριο. Τς επαν τι γιά τήν γάπη τοΧριστοοχριστιανοί πρέπει νά δίνουν καί τήν ζωή τους κόμη.
2. Μαρίνα, τώρα πού γινε κοπέλλα, μολογοσε σέ λους τήν πίστη της στόν Χριστό καί βριζε τά ψεύτικα εδωλα. Τό κουσε ατό καί πατέρας της, πού ταν, πως επαμε, ερέας τν εδώλων, καί προσπάθησε νά τήν μεταπείσει καί νά λατρέψει καί ατή τά εδωλα. λλά ες μάτην! Μαρίνα μέ περισσότερη δύναμη μολογοσε τήν πίστη στόν Χριστό καί χλεύαζε τά εδωλα λυπούμενη γιά τήν εδωλολατρία τοπατέρα της. πατέρας της τήν μίσησε γιατό καί τήν ποκλήρωσε.
3. Τόν καιρό κενο τυχε νά περνᾶ ἀπό τόν τόπο πού κατοικοσε ἡ Ἁγία εδωλολάτρης παρχος λύμβριος, νας γριος στόν χαρακτήρα του νθρωπος. Ατός, ταν εδε τήν Μαρίνα, τήν γάπησε γιά τήν μορφιά της καί θελε νά τήν πάρει γιά γυναίκα του. Γιατό διέταξε νά τήν φέρουν στό παλάτι του. Ὁ ἄρχοντας τήν ρώτησε νά τοπετό νομά της καί τό Θεό πού λατρεύει. Ατή τότε τοῦ ἀποκρίθηκε φοβα: «Μέ λένε Μαρίνα καί θέλω νά εμαι δούλη τοΘεοκαί Σωτήρα μου ησοΧριστο, ὁ Ὁποος κανε λο τόν κόσμο»! Γιατήν τήν πάντηση τς γίας ὁ ἔπαρχος τήν φυλάκισε μέχρι τήν λλη μέρα, κατά τήν ποία εχαν μιά μεγάλη εδωλολατρική ορτή, λπίζοντας τι θά τήν πείσει νά λθει καί ατή στήν γιορτή γιά νά θυσιάσει. Τήν λλη μέρα φεραν πράγματι καί τήν Μαρίνα πό τήν φυλακή στήν γιορτή. Ὁ Ὀλύμβριος καί μέ κολακεες καί μέ πειλές προσπάθησε νά μεταπείσει τήν Μαρίνα νά ρνηθετά σα επε στήν πρώτη συνάντηση μαζί του καί νά προσφέρει καί ατή θυσία στά εδωλα. λλά ἡ ἁγία Μαρίνα τώρα μέ μεγαλύτερη παρρησία τοεπε: «Δερε με, πνίξε με, σφάξε με, βασάνισέ με μέ μύρια βάσανα. Δέν πρόκειται νά ρνηθτόν Χριστό μου, πού εναι ἡ Ἀλήθεια, καί νά προσκυνήσω τά εδωλα, πού εναι ψέματα». Τότε, χριστιανοί μου, μάνιωσε εδωλολάτρης ρχοντας καί διέταξε νά ρίξουν καταγς τήν γία καί νά τήν ραβδίσουν σκληρά μέ ραβδιά πού εχαν γκάθια. Ατό καί καναν οἱ ὑπήκοοί του. πό τούς ραβδισμούς κυλοσε φθονο στήν γτό παρθενικό αμα τς μάρτυρας γίας Μαρίνας. λλά ατή, παρά τήν σκληρότητα τοβασανιστηρίου, πέφερε μέ νδρεία τούς πόνους τοραβδισμο. Ατό σημαίνει τι ατή νεαρή νεάνιδα Μαρίνα ταν θεοφόρα, τι εχε μέσα της πλούσια τήν Χάρη τοΘεο, πού τήν δυνάμωνε νά ποφέρει γόγγυστα τό μαρτύριο. σοι λύγιζαν στό μαρτύριο, ατό ταν ποδεικτικό στοιχεο τι δέν εχαν μέσα τους τήν Χάρη τοΘεο, καί ς παρίσταναν τόν αυτό τους ποκριτικά ς καλόν.
4. Τέλος πάντων, μέ τήν σταθερότητα τς γίας κατεξευτελίστηκε ὁ ἄρχοντας καί διέταξε πάλι νά τήν βάλουν στήν φυλακή. κε, χριστιανοί μου, πολέμησε τήν γία Μαρίνα προσωπικά ὁ ἴδιος διάβολος, γιατί τς παρουσιάστηκε σάν νας φοβερός δράκοντας, πού πό τό στόμα του βγαινε φωτιά καί καπνός. Ἡ Ἁγία προσευχόταν καί, φοῦ ἐπικαλέστηκε τό νομα τοῦ ἸησοΧριστο, κανε μέ τό δεξί της χέρι τό σημεο τοΣταυροστά σπλάγχνα τοδράκοντα καί – , δύναμη τοΣταυρο! –σχίστηκε κοιλιά του καί γινε φαντος. λλά σέ λίγο διάβολος τς μφανίστηκε πάλι μέ μορφή μαύρου σκυλιο. Ἡ Ἁγία, δυναμωμένη τώρα πό τήν προηγούμενη νίκη της, ρπαξε τό σκυλί πό τίς τρίχες του καί τό χτύπησε στό κεφάλι μέ να σφυρί πού βρκε καταγς καί ταπείνωσε τσι ντελς τόν διάβολο. Τότε, χριστιανοί μου, μετά πό ατά, κεστήν φυλακή πού ταν ἡ Ἁγία, φάνηκε μία θεία πτασία. πό να Σταυρό, ὁ ὁποος φθανε πό τήν γμέχρι τόν ορανό, βγαινε να μεγάλο Φς· πάνω δέ στόν Σταυρό πετοσε μία λευκή καί καθαρή Περιστερά. Ατή ἡ ὀπτασία δήλωνε τό μυστήριο τς γίας Τριάδος, τοΘεομας.  Τό Φς σήμαινε τήν δόξα τοΠατρός· Σταυρός δήλωνε τόν σταυρωμένο Κύριο καί λευκή Περιστερά τό γιο Πνεμα. Περιστερά πειτα λθε κοντά στήν γία καί τς επε: «Χαρε καί εφραίνου, Μαρίνα, γιατί φθασε ἡ ὥρα νά λάβεις τό στεφάνι τς νίκης καί νά εσέλθεις στήν Βασιλεία τοΧριστοτήν πουράνιο». λη ατή θεοφάνεια νθάρρυνε πολύ τήν γία Μαρίνα καί τς θεράπευσε τίς πληγές, πού εχε πό τό μαρτύριό της. Μετά τήν θεία ατή πτασία, τήν λλη μέρα, μολόγησε μέ μεγαλύτερο θάρρος στόν ρχοντα τήν πίστη της στόν ησοΧριστό, χλευάζοντας τά εδωλα καί λέγοντας τι σοι τά λατρεύουν εναι στό ψέμα καί τήν πλάνη.
5. Μάνιωσε περισσότερο τύραννος λύμβριος καί πέβαλε σέ νέα βασανιστήρια τήν νεαρή κοπέλλα. Τήν κρέμασαν γυμνή σέ να ξύλο καί καιγαν τίς πλευρές της καί τό στθος της μέ λαμπάδες. πειτα φεραν να μεγάλο-μεγάλο λέβητα καί τόν γέμισαν μέ νερό. Ξεκρέμασαν τήν γία πό τό ξύλο καί τήν βούτηξαν στόν λέβητα κατακέφαλα γιά νά πνιγε. λλά κείνη τήν ρα, χριστιανοί μου, γινε μεγάλος σεισμός καί φάνηκε πάλι θεία Περιστερά, πού επαμε παραπάνω, κρατώντας ατή τήν φορά στό στόμα της να στεφάνι καί τό δωσε στήν μάρτυρα λέγοντάς της τι ατό εναι πό τήν Δεξιά τοῦ Ὑψίστου. Τό θέαμα ατό τό εδαν καί τό κουσαν πολλοί εδωλολάτρες καί τούς κανε νά πιστεύσουν καί ατοί στόν ησοΧριστό καί νά Τόν μολογήσουν γιά ληθινό Θεό. Γιά τήν μολογία τους δέ ατή σκληρός λύμβριος διέταξε νά θανατωθον καί τσι βαπτίστηκαν λοι ατοί στό αμα τους. μέσως πειτα, βλέποντας τήν ττα του εδωλολάτρης ρχοντας, επε γιά τήν γία Μαρίνα νά ποκεφαλιστε. Πραν λοιπόν οδήμιοι τήν γία Μαρίνα καί τήν δήγησαν στόν τόπο τς καταδίκης. Ατή δέ, πρίν πό τόν ποκεφαλισμό της, ζήτησε νά προσευχηθε. Στήν προσευχή της ἡ Ἁγία ζήτησε νά ρχεται ελογία καί Χάρη πό τόν Θεό σέ ποιον πικαλεται τήν βοήθειά της. πειτα τήν ποκεφάλισαν.
6. νθυμούμενοι καί μες τήν προσευχή ατή τς παρθενομάρτυρας γίας Μαρίνας, τήν παρακαλομε νά πρεσβεύει στόν ησοΧριστό γιά μς νά μς δίνει τήν Χάρη Του, νά Τόν γαπμε, νά τηρομε τό γιο θέλημά Του καί νά δίνουμε καί μες θαρραλέα μαρτυρία γιά τήν πίστη μας, που οπεριστάσεις τό καλον θά τό καλέσουν. –Διεχν τς παρθενομάρτυρος γίας Mαρίνας, Χριστέ Θεός, λέησον καί σσον μς, ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας


Γιά πνευματική ἐπικοινωνία μαζί σας στείλετε, ἄν θέλετε, μήνυμα στό τηλ. 6976013647 καί θά ἀπαντήσω.

Τό παρόν περιοδικό ἐκδίδει τό Ἱερό Προσκύνημα Ἁγ. Θεοδώρας Βάστας Μεγαλοπόλεως πρός πνευματική ὠφέλεια τῶν προσκυνητῶν της.