Translate

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ


ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 12
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

1. Τήν 7η ουλίου, δελφοί χριστιανοί, ἡ ἁγία μας κκλησία γιορτάζει τήν μεγαλομάρτυρα γία Κυριακή. Ἡ ἁγία ατή γεννήθηκε πό εσεβες γονες, τόν Δωρόθεο καί τήν Εσεβία. ταν τεκνοι ογονες ατοί, λλά παρακαλοσαν τόν Θεό νά τούς δώσει τέκνο, γιατί, πως λέει ἡ Ἁγία Γραφή, Θεός δίδει κύηση (Ρούθ 4,13). Καί Θεός κουσε τήν προσευχή τους καί τούς χάρισε μία θυγατέρα, ἡ ὁποία γεννήθηκε μέρα Κυριακή, γιατό καί τήν νόμασαν Κυριακή. Οεσεβες γονες της τήν νέθρεψαν μέ χριστιανική παιδεία καί θελαν νά τήν φιερώσουν στόν Θεό. τσι ἡ Ἁγία, μέ τήν παιδεία πού λαβε πό τούς γονες της, διέφερε πό μικρή πό τά λλα παιδιά τς λικίας της. Δέν παιζε τακτα, πως τά λλα κορίτσια, οτε σχολετο μέ πρεπα παιχνίδια καί ργολογίες, λλά πό μικρή προσευχόταν στόν Χριστό καί κουγε πολύ πρόθυμα τίς καλές νουθεσίες τν γονέων της. Καί σο μεγάλωνε ἡ Ἁγία, τόσο περισσότερο προόδευε στήν ρετή. Σάν κύριο ργο της εχε πς νά ρέσει στόν Θεό, γιατό προσευχόταν συνεχς καί μελετοσε τόν λόγο τοΘεο. Εχε δέ μεγάλη πιθυμία νά παρθενεύσει στήν ζωή της κατά μίμηση τς περαγίας Θεοτόκου. ταν μορφη στό σμα, πως ταν ραία καί στήν ψυχή. Πολλοί μνηστρες τήν ζήτησαν σέ γάμο, λλά πέρριψε λες τίς προτάσεις, λέγοντας τι εναι ρραβωνιασμένη μέ τόν ησοΧριστό καί τι δέν πιθυμοσε τίποτε περισσότερο πό τό νά πεθάνει ν παρθενί.
2. νας πλούσιος εδωλολάτρης, πού βρέθηκε στήν πόλη πού ταν ἡ ἁγία Κυριακή, κουγε παίνους γιά τήν μορφιά καί τό θος τς νεαρς παρθένου, τς Κυριακς, καί γιατό τήν πλησίασε καί τς πρότεινε νά τς δώσει γιά σύζυγό της τόν γιό του. Ἡ Ἁγία μως τοῦ ἀπάντησε τι θέλει νά εναι νύμφη τοῦ ἸησοΧριστοκαί νά ζήσει παρθενικά. εδωλολάτρης πλούσιος, ταν κουσε τά λόγια ατά, γινε ξαλλος καί κατήγγειλε ατήν καί τούς γονες της στόν εδωλολάτρη ατοκράτορα Διοκλητιανό. ταν δέ Διοκλητιανός σκληρός καί μός ατοκράτορας, πού μέ τήν βία καί μέ σκληρά βασανιστήρια πέβαλλε τήν εδωλολατρία. κάλεσε λοιπόν ὁ ἡγεμόνας ατός τούς γονες τς γίας καί τούς νέκρινε σχετικά μέ τήν πίστη τους. Δωρόθεος, πατέρας τς γίας, πάντησε μέ θάρρος τι εχε μάθει πό τούς γονες του νά μήν λατρεύει λλο Θεό, παρά μόνον να, τόν ληθινό Θεό, τόν Κύριο ησοΧριστό, τόν σωτήρα καί λυτρωτή τοκόσμου. Τό διο επε καί σύζυγός του Εσεβία. Γιά τήν θαρραλέα τους ατή μολογία καί διότι χλεύαζαν τά εδωλα καί τήν εδωλολατρία ποβλήθηκαν καί οδυό σέ σκληρά βασανιστήρια καί τελικά ποκεφαλίστηκαν. γιναν μάρτυρες λοιπόν γιά τήν πίστη ογονες τς γίας Κυριακς.
3. Διοκλητιανός πειτα, γιά νά μή ξευτελιστεπερισσότερο, τι δέν πετυχαίνει ατό πού θέλει, στειλε τήν γία Κυριακή στόν γαμπρό του Καίσαρα Μαξιμιανό, πού μενε στήν Νικομήδεια. Ατός θαύμασε τήν γία πό τήν μφάνισή της καί τς ποσχέθηκε νά τήν παντρέψει μέ κάποιον συγγεντοατοκράτορα, ν δεχόταν νά προσκυνήσει τά εδωλα. νεαρά παρθένος μως Κυριακή τοῦ ἀπήντησε μέ θάρρος τι τίποτε δέν πρόκειται νά τήν χωρίσει πό τόν Νυμφίο της ησοΧριστό. Τότε ὁ ἄρχοντας τήν ριξε κατά γς καί πρόσταξε νά τήν μαστιγώσουν πολλές ρες. Σέ λο της ατό τό μαρτύριο ἡ Ἁγία παρέμεινε σταθερή στήν πίστη της καί χλεύαζε καί ατή, πως ογονες της, τήν εδωλολατρία. Μήν πορήσετε, χριστιανοί μου, γιά τήν ντοχή ατή μις νεαρς κοπέλλας. κοπέλλα ατή ταν θεοφόρα, γιατί ζησε γνή καί καθαρή ζωή, ζωή μέ σκηση καί μέ προσευχή. Καί ταν τέτοια εναι ζωή τοχριστιανο, ρχεται πλούσια θεία Χάρη στήν ψυχή του καί τόν δυναμώνει νά περβαίνει τά νθρώπινα καί τά φυσικά, γιατί κατοικεμέσα του ὁ ὑπέρ φύσιν Θεός. Τό βλέπουμε ατό σέ λους τούς μάρτυρες καί τούς σκητές τς κκλησίας μας.
4. Δέν λύγισε λοιπόν ἡ Ἁγία μας πό τό μαρτύριο τοραβδισμο, γιατό καί Μαξιμιανός, ντροπιασμένος, τήν πέστειλε σέ λλο σκληρό εδωλολάτρη, τόν λαριανό, τόν διοικητή τς Βιθυνίας. Ὁ Ἱλαριανός, φοῦ ἀνέκρινε τήν γία καί τήν εδε νά εναι σταθερή στήν πίστη της καί νά βρίζει τά εδωλα, τήν πγε στόν ναό τν εδώλων. Μόλις μπκε ἡ Ἁγία στόν ναό ατό, τόν γεμάτο μέ εδωλα, προσευχήθηκε καί μέσως γινε σεισμός καί τά εδωλα γκρεμίστηκαν καί κομματιάστηκαν, μιά στραπή δέ πού λθε πότομα κατέκαυσε στό πρόσωπο τόν σεβῆ ἡγεμόνα λαριανό. Ὁ ἄλλος τώρα ρχοντας, διάδοχος τοῦ Ἱλαριανο, κατεδίκασε τήν γία νά κατακαε. ναψαν λοιπόν φωτιά οεδωλολάτρες, μεγάλη φωτιά, καί σπρωξαν τήν γία μέσα σατήν. Ἡ Ἁγία κανε τήν προσευχή της – , προσευχή τν γίων! – καί νῶ ἡ ἐποχή ταν θερινή, φάνηκε να σύννεφο πό τόν ορανό – πιστέψατέ το, χριστιανοί! – καί γινε βροχή, μεγάλη βροχή καί σβησε φωτιά. Πολλοί εδωλολάτρες πού εδαν τό παράδοξο ατό θαμα πίστεψαν στόν Χριστό καί Τόν μολόγησαν ς ληθινό Θεό. Κατε-ξευτελίστηκε καί καταντροπιάστηκε ὁ ἄρχοντας, γιατί πεδείχθη ς ψεύτικη εδωλολατρία καί ς ληθινή πίστη τς γίας Κυριακς, πίστη στόν ησοΧριστό. Γιατό καί γρήγορα-γρήγορα βγαλε τήν πόφαση νά ποκεφαλίσουν τήν γία. Πραν οδήμιοι τήν γία Κυριακή καί βγκαν ξω πό τήν πόλη γιά νά τήν ποκεφαλίσουν, κολούθησαν δέ καί μερικοί χριστιανοί. Ἡ ἁγία ζήτησε τότε μικρή διορία γιά νά προσευχηθε. Προσευχήθηκε καί μετά πλάγιασε στήν γκαί παρέδωσε τήν ψυχή της στά χέρια τοΘεο. Πλησίασαν οστρατιτες γιά νά τήν ποκεφαλίσουν, λλά τήν εδαν νεκρή καί ξεπλάγησαν. Τότε λθε φωνή θεϊκή πό τόν ορανό πού λεγε: «Πηγαίνετε, δελφοί, καί διηγηθετε σέ λους τά μεγαλεα τοΘεο». Οστρατιτες πίστεψαν καί ατοί στόν ληθινό Θεό, τόν ησοΧριστό.
5. Ἡ ἁγία Κυριακή, γαπητοί μου, μιά νεαρή κοπέλλα ατή, χλεύαζε τήν εδωλολατρία καί τά ψεύτικα κατασκευάσματά της, τά εδωλα, καί μολογοσε τόν ησοΧριστό ς μόνο ληθινό Θεό. Καί βέβαια, τσι εναι: Ψέμα εναι εδωλολατρία, ψέμα εναι οδώδεκα θεοί τοῦ Ὀλύμπου, ψέμα Δίας καί ἡ Ἀφροδίτη. νας μόνο εναι ὁ ἀληθινός Θεός: Ἡ Ἁγία Τριάς, Πατέρας, Υός καί τό γιο Πνεμα. Καί μία εναι ἡ ἀλήθεια, ατή πού κηρύττει ἡ Ὀρθόδοξη κκλησία μας. Καί μες, πού τιμμε τήν γία Κυριακή καί λους τούς γίους τς κκλησίας μας, μαζί μέ ατούς χλευάζουμε τήν εδωλολατρία καί λυπούμαστε γιά τούς νεοειδωλολάτρες δωδεκαθεϊστές, οἱ ὁποοι, νῶ ἔλαμψε τό φς καί ἡ ἀλήθεια τοῦ ἸησοΧριστο, ατοί, σάν τυφλοπόντικες, χώνονται στά σκοτάδια τς νύχτας, δηλαδή τς πλάνης.

πολυτίκιον. χος δ´. Ταχύ προκατάλαβε
ς βρύσις πολύκρουνος, παρθενομάρτυς Χριστο,
κατήρδευσας πάνσοφε, τήν κκλησίαν ατο,
καί θλησας ριστα· σωσας τούς ν σκότει τς εδωλομανίας,
αγλτν σν θαυμάτων, Κυριακή θληφόρε·
διό ν παῤῥησίΧριστ, πρέσβευε σωθναι μς.