Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, (Β΄ ΜΕΡΟΣ) Η «ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ» ΤΙΝΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΙ ΑΧΑΠΑΡΟΙ ΒΟΛΟΥΔΑΚΡΑΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η «ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ» ΤΙΝΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΙ ΑΧΑΠΑΡΟΙ ΒΟΛΟΥΔΑΚΡΑΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Έχει γίνει ευρέως γνωστόν, ότι μία χούφτα Αγιορείτες Πατέρες όπου αυτοπροσδιορίζονται σε γραπτά τους κείμενα ως «Αγιορείτες Πατέρες» χωρίς να αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των Αγιορειτών πατέρων έχωσι διενεργήσει μία εσφαλμένη και πεπλανημένη διαχείριση του ΙΕ΄ ιερού Κανόνος της Α΄Β΄ Σύνόδου.

Και αυτό το σημειώνω, διότι, αρκετοί αποτειχισμένοι Αγιορείτες, διαφωνούσι, με το στραβό (παρα)δρόμο της ηγεσίας των «Αγιορειτών Πατέρων», διότι ελκύονται, εμπιστεύονται και αναπαύονται, σε υψηλό βαθμό από την ορθόδοξη διαχείριση και καλόδοξη διενέργεια της ιεράς Αποτειχίσεως, της ιεράς Τριανδρίας, των γνωστών  Πρωτοπρεσβυτέρων Θεσσαλονικέων, όπως του π. Θεοδώρου Ζήση, του π. Νικολάου Μανώλη και του π. Φωτίου Βεζύνια.

Μάλιστα το θράσσος της σχισματικοαιρετικής πλάνης τους τους καθοδηγεί, αδιακρίτως, ώστε να προσπαθώσι απέλπιδα να σκυλεύσουνε σε «θεολογικές ημερίδες» και την μνήμη… του οσίου Γέροντος Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου. Κούνια που τους κούναγε όμως…!

Οι ίδιοι και μεμονωμένοι «Αγιορείτες Πατέρες», εκ της ηγεσίας εξ αυτών, βρίσκωσι, όλως παραδόξως, άσυλο και καταφύγιο και στις αγκάλες ή στήλες του «Βολουδάκειου Τύπου», δηλ. ο πρότερος «Ορθόδοξος Τύπος», και ο δια της ληστρικής βίας, μεταλαχθής, από «ραδιενεργά απόβλητα» ύστερος «Ορθόδοξος Ρύπος».

Αμφότερες οι τάσεις: Βολουδακρακιστών μετά των μη ιερώς Αποτειχιστών Αγιορειτών, διασύρωσι και αμαυρώνουσι, το ορθόδοξο και απλανές κύρος του μακαριστού Γέροντος με την «θεολογική πιθανολογία» και αθεολόγητη μπουρδολογία που τους μαστίζει.

Δηλαδή θεωρούν κατά βάση, ότι: το δυνητικό περί της διακοπής του Λειτουργικού Μνημοσύνου βάσει του συγκεκριμένου ΙΕ΄ ι. Κανόνα είναι κοιλιόπνευστο ή άλλο δήθεν εφεύρημα, μία πλάνη του μακαριστού Κανονολόγου και οσίου Γέροντος Επιφάνιου, που δεν ερείδεται εις την απλανή και ορθόδοξη ερμηνευτική των ιερών Κανόνων.

Έτσι αλλοιώνωσι και στενεύωσι επικίνδυνα την ισχύ και το κύρος του παιδαγωγικού ιερού Κανόνος.

Ξεχνούν άραγε, ότι τη συντεταγμένη και ΔΥΝΗΤΙΚΗ ιερά Αποτείχιση  -προ του 1970- την ενορχήστρωσε και την οργάνωσε με απόλυτη Εκκλησιολογική και Εκκλησιαστική ακρίβεια και επιτυχία ο όσιος Γέρων Επιφάνιος;

Εξ όσων γνωρίζω προσωπικά και βάσει αντικειμενικών στοιχείων, αρκετοί Κληρικοί και Λαϊκοί, δημόσια ή και ιδιωτικά, υπονομεύωσι το απλανές κύρος του μακαριστού πατρός Επιφάνιου, και αποσιωπούν σκόπιμα, ή, διότι αγνοώσι, το εν λόγω ιστορικό γεγονός ή, μερικοί κουτοπόνηροι μεγαλόσχημοι ή και μικρόσχημοι Κληρικοί μας τον παρουσιάζουν, ότι ο ίδιος Γέρων δεν ενεργοποίησε αφ΄εαυτού τον εν λόγω ιερό Κανόνα της διακοπής του μνημοσύνου…  Αφήνοντας έτσι, το πονηρό υπονοούμενο, ότι ο Γέρων δεν συνευδοκούσε αλλά, και ότι δήθεν διαφωνούσε, με την ιερά Αποτείχιση από τους αιρετίζοντες Ποιμενάρχες. Όπερ αυτή η κουτοπονηρωσύνη, συνιστά, καθόλα και απόλυτα αναληθές, άτοπον, άστοχον και ανακριβές φλυαρολόγημα.

Ο Γέρων Επιφάνιος, και δεν διέκοψε το Λειτουργικό Μνημόσυνο, αλλά και ήτο υπέρ της ιεράς Αποτειχίσεως. Και όχι μόνο ήτο υπέρ της,  αλλά ήτο και ο κατ΄εξοχήν, εκκλησιαστικός εγκέφαλος, της ιεροκανονικής παύσεως του Λειτουργικού Μνημοσύνου κατά του Οικουμενικού Πατριάρχου κατά την περίοδο προ και μετά του 1970.

Άλλα επιχειρήματα των «Αγιορειτών Πατέρων» περί δήθεν «ακοινώνητων» Οικουμενιστών είναι, σαθρά και έωλα, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Πατερική Εκκλησιολογία. Ποιος νορμάλ Ορθόδοξος, άλλωστε, δεν επιθυμεί οι τω όντι ορκισμένοι Οικουμενιστές, εξάπαντος να αποκοπώσι από το Σώμα της Εκκλησίας; Ναι αλλά, ποια ανώτατη Εκκλησιαστική Αρχή, ποιος θεσμικός φορέας και ποια απλανή και ορθόδοξη αυθεντία της Εκκλησίας, δύναται να τους αποκηρύξει, τελεσίδικα, δικάζοντας και καταδικάζοντας εκείνους; Μια χούφτα πλανημένοι «Ζηλωτές», ανίερως αποτειχισμένοι, και σχισματικοί Αγιορείτες Πατέρες;

Προφανώς και όχι, παρ΄εκτός και αν οι συγκεκριμένοι 5-6 Αγιορείτες πατέρες εξύψωσαν τους εαυτούς των σε μία φαντασιακή «Μείζωνα και Υπερτελή Σύνοδο Μοναχών» της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και δύνανται στο πι και φι να αποκηρύξουν, αφ΄εαυτού των, αυτόγνωμα και αυτόματα, την επισκοπική αυθεντία του Οικουμενικού Θρόνου καθώς και άλλων Προκαθημένων;

Οι αθεολόγητοι Αυτοκεφαλαρχιστές των Αθηνών, τρίβωσι τα χέρια τους, με τους αθεολόγητους Καλόγερους Αγιορείτες, όπου οι δεύτεροι εφαρμώζωσι τινά εσφαλμένη ιερά Αποτείχιση, ενώ οι πρώτοι, αλλοιώνουσι μανικά, την Πατερική Θεολογία της ιεράς Αποτειχίσεως. Αμφότερες οι τάσεις, εξ όσων παρατηρώ προσεκτικά, συγκλίνωσι, στο αθεολόγητο, δηλαδή στο πλανερώς και κακοδόξως θεολογείν.

Αυτό που πρέπει να γίνει σε όλους μας αντιληπτό και δή σε όσους φλερτάρωσι ανόητα με την σχισματικοαιρετική ιδεοληψία του «Ζηλωτισμού» είναι, ότι: ακόμη δεν έχουμε «ακοινώνητους» Επισκόπους, δηλαδή αφορισμένους, καθαιρεμένους και αποκομμένους, τελεσίδικα, εκ της Εκκλησιαστικής Αμπέλου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά των συν αυτώ Προκαθήμενων, είναι πράγματι Αρχιοικουμενιστές και αιρετίζοντες επίσκοποι, εξάπαντος Ιούδες Ισκαριώτες, τουτέστιν ψευδαπόστολοι και ψευδεπίσκοποι. Διότι, συνυπέγραψαν τα κακόδοξα και Επίσημα «συνοδικά» Κείμενα της Ληστρικής Συνόδου του Κολυμπαρίου, και προσπαθώσι έτι επιπλέον, να μας τα επιβάλλωσι μάλιστα ως «Ορθόδοξη Κατηχητική» διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας, αλλά όμως, δικαιούμαστε και δυνάμεθα έτσι, Εκκλησιολογικώς και Κανονικώς, να ενεργοποιήσουμε την αγιοπνευματική ισχύ του ΙΕ΄ ιερού Κανόνα της Πρωτοδευτέρας αγίας Συνόδου.

Όμως επαναλαμβάνω: τόσον ο Οικουμενικός Πατριάρχης όσον και οι απανταχού Προκαθήμενοι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, δεν είναι ακοινώνητοι, καθώς μερικοί ανίδεοι και αθεολόγητοι νομίζουν, δηλαδή δεν είναι επίσημα και εκκλησιαστικά αφορισμένοι ή και καθαιρεμένοι, συνεπώς ιερουργώσι -και αυτό άχρι καιρού- έγκυρα λειτουργικά και κανονικά ιερά Μυστήρια όπερ αγιάζουν τους καλοπροαίρετους πιστούς.

Οι Οικουμενιστές φερ΄ειπείν, αν και είναι εν δυνάμει καθαιρεμένοι και θέτουν αυτομάτως τους εαυτούς των εκτός Εκκλησίας, εξ αιτίας των αιρετικών δοξασιών τους, ιεροΚανονικά και τυπικά όμως είναι ακόμη εντός της Εκκλησίας, και κολάζονται οι ίδιοι, ώσπου επιμένουν και εμμένουν στις κατεγνωσμένες κακοδοξίες τους.

Όσοι Αγιορείτες και μη μας ομιλούν, περί ακοινώνητων Εκκλησιαστικών ταγών και περί άκυρων Μυστηρίων εβρίσκονται στη σατανική και εκ δεξιών πλάνη του «Ζηλωτισμού» και διενεργώσι μία εσφαλμένη κακόδοξη και ανίερη Αποτείχιση.

Μία μεγίστη απόδειξη της μεγίστης διαβολικής πλάνης των, βάσει τινάς απολυτοποιήσεως μιάς εσφαλμένης και μη ιεράς Αποτειχίσεως, είναι: όπου καταδικάζουν μέχρι και την επαινετή ή πρότυπον Εκκλησιολογική και Συνοδική στάση των Αυτοκέφαλων τοπικών Εκκλησιών της Βουλγαρίας και Γεωργίας.

Μάλιστα αρχηγέτης Γέρων Αγιορείτης, της παράταξης των Αποτειχισθέντων Αγιορειτών πατέρων, μου το εδήλωσε ευθαρσώς, σε προφορική μας επικοινωνία, ότι δηλαδή: σε μία υποθετική επίσκεψη του στην Βουλγαρία θα αποφύγει να έρθει σε Εκκλησιαστική Κοινωνία μετά του Πατριαρχείου της Βουλγαρίας…!

Το οποίον Πατριαρχείον της Βουλγαρίας, εκκλησιολογικώς, κατ΄ουσία διενήργησε εν ευρεία έννοια τινά ρωμαλέα ιερά Αποτείχιση από την Ληστρική Σύνοδο των Συγκρητιστών (Κρήτη, 2016) και απέρριψε αυτήν μετά των κακόδοξων οικουμενιστικών αποφάσεων της.

Πώς είναι δυνατόν, οι αντι-οικουμενιστές και αποτειχισθέντες Αγιορείτες να εφαρμόζωσι μία διευρυμένη διακοπή της Κοινωνίας (αντί την ιεροκανονική Αποτείχιση) με την καθόλου Εκκλησία, ακόμη και με εκείνες τις Τοπικές Εκκλησίες όπου φέρωσι εν Συνόδω ηχηρές αντιαιρετικές ενστάσεις στα κακόδοξα πραχθέντα, λεχθέντα και γραφθέντα των ετεροδόξων Οικουμενιστών;

Το αναντίρρητο γεγονός, ότι ο πατριάρχης της Βουλγαρίας μετά της ιεράς Συνόδου αυτού, ανέχεται άχρι καιρού τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον μνημονεύει, διό και τούτο δεν σημαίνει ποσώς, ότι και συμφωνεί ή, ότι ανέχεται τις κατεγνωσμένες και ληστρικότατες κακοδοξίες του. Ούτε σημαίνει, ότι ο πρώτος κοινωνεί με τινά ακοινώνητον ή και αφορισμένον Οικουμενικό Πατριάρχη αλλά μάλιστα, ούτε σημαίνει, ότι ο πρώτος μολύνεται δήθεν εις την πολυ-αίρεση αυτού δια της μνημονεύσεως του δευτέρου.

Επιπρόσθετα να πούμε: οι εν πλάνη Αγιορείτες και μη, Αποτειχισμένοι, υπερτονίζουν και απολυτοποιώσι κάπως αισθητά, την διακοπή του Λειτουργικού Μνημοσύνου, και την υποχρέωση της παύσεως του μνημοσύνου, όπερ και δεν είναι το αλάθητο κριτήριο του απλανώς και ορθοδόξως θεολογείν.

Εκκλησιολογικό κριτήριο τη σήμερον, είναι η κάθε ακριβής Ομολογία Πίστεως κατά του πολύ-αιρετικού Οικουμενισμού. Η οποία Ομολογία Πίστεως, δύναται, και να μη ενεργοποιήσει τη διακοπή του Λειτουργικού Μνημοσύνου. Δηλαδή δυνάμεθα να εφαρμώσουμε εν ευρεία εκτάσει, την ιερά Αποτείχιση, χωρίς κάν την διακοπή του Λειτουργικού Μνημοσύνου; Σύμφωνα με την Πατερική Διδασκαλία της Εκκλησίας, μάλιστα δυνάμεθα.

Μία άλλη πρότυπη, ηρωική, Εκκλησιολογική και Κανονική στάση, η ιερά μέση και Βασιλική Οδός, περί της ιεράς Αποτειχίσεως και της κανονικής διακοπής του Λειτουργικού Μνημοσύνου είναι εκείνη, των τριών Ομολογητών και ιερώς Αποτειχισθέντων, Πρωτοπρεσβύτερων: π. Θεοδώρου Ζήση, π. Νικολάου Μανώλη και π. Φωτίου Βεζύνια. Ανάμεσα και μεταξύ σ΄αυτούς τους τρείς Πρωτοπρεσβύτερους υφίστανται και άλλοι Πρεσβύτεροι, Ηγούμενοι, Γέροντες, Ιερομόναχοι και Μοναχοί Αγιορείτες και μή πατέρες και αδελφοί όπου βρίσκονται πλέον και εκτός του Αγίου Όρους. Ειδικά το τελευταίο σημείο είναι και το πλέον νομίζω σημαντικό, διότι, το κίνημα της ιεράς Αποτειχίσεως, διευρύνεται και εκτός του Αγίου Όρους και μεταβαίνει εις την Εκκλησία της Ελλάδος και αλλού. Τούτο, είναι και μία θετική οπτική, της εξορίας ή και αυτοεξορίας, τινών Αγιορειτών από το Θεοτοκοβάδιστο Όρος.

Βέβαια, πέραν του αναντίρρητου δυνητικού της διακοπής μνημοσύνου τινός ψευδεπισκόπου, υφίσταται και μία άλλη σημαντική ερμηνεία τινός έγκριτου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής, περί του ΙΕ΄ ιερού Κανόνος, όπου λέγεται σ΄αυτήν: ότι σε κάποια ιδιαίτερη και συγκεκριμένη περίπτωση αυτός ο ι. Κανών είναι και υποχρεωτικός, και σε κάποια άλλη μπορεί και να μη είναι υποχρεωτικός.

Λόγου χάριν: όσοι βρίσκονται σε απευθείας πνευματική και διοικητική Εκκλησιολογική και Κανονική σχέση και εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και μνημονεύωσι, τον αιρετίζοντα Οικουμενιστή Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, όπως π.χ. οι Αγιορείτες πατέρες αλλά και οι Μητροπολίτες των Νέων Χωρών κ.α., ο οποίος πατριάρχης μας επιβάλλει πλέον την πολυ-αίρεση και πανορθόδοξα διά «Μεγάλων» και «Αγίων Συνόδων», επιβάλλεται σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, σ΄αυτήν τη ειδική περίπτωση, η υποχρέωσις, τόσο των Αγιορειτών όσο και των ορθοδόξων Μητροπολιτών των εν Ελλάδι επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου, όπως διακόψωσι το Λειτουργικό Μνημόσυνο του αιρετίζοντα Οικουμενικού Πατριάρχου, διότι είναι η ανωτάτατη Εκκλησιαστική Αρχή τους.

Επειδή, αυτή η αμφιλεγόμενη κανονική ερμηνεία κυκλοφορεί ευρέως και δή προφορικά, θα παρακαλούσαμε θερμά τον ίδιο Καθηγητή, όπως μας αποσαφηνίσει, γραπτώς και λεπτομερώς, την εν λόγω ερμηνευτική αυτή προσέγγιση με τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία λ.χ. με ιστορικά πατρολογικά και κανονικά επιχειρήματα.

Ποια είναι εκείνα τα απλανή και ορθόδοξα ερμηνευτικά κριτήρια ή και οι προϋποθέσεις όπου υποχρεώνουν, αναντίρρητα, τους Αγιορείτες και νεοχωρίτες Μητροπολίτες, ώστε να είναι υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσουν την παύση του μνημοσύνου της ανώτατης Εκκλησιαστικής Αρχής των, δηλ. του Οικουμενικού Πατριάρχη;

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ, ΤΟ ΜΑΚΡΑΚΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ” ΤΟΥ π. Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ Ο κ. Δ. ΝΑΤΣΙΟΣ


ΤΟ ΜΑΚΡΑΚΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ” ΤΟΥ π. Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ Ο κ. Δ. ΝΑΤΣΙΟΣΤου κ. Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Το Μακρακιστικό κόμμα του π. Βασίλειου Βολουδάκη “Κοινωνία” εξέδωσε “σημαντική”, όπως τη χαρακτηρίζει ανακοίνωση, με την οποία προσπαθεί να αποτρέψει τον γνωστό θεολόγο κ. Δημήτριο Νατσιό να πολιτευτεί με κάποιο υπό εκκόλαψη πολιτικό σχηματισμό.

Αρχίζουμε από τα αυτονόητα. Είναι λυπηρόν επειδή ο κ. Νατσιός υπήρξε μέλος του Μακρακιστικού κόμματος ‘‘Κοινωνία”. Ως θεολόγος γνωρίζει ότι η εμπλοκή κληρικών στα πολιτικά πράγματα είναι ανεπίτρεπτη ενέργεια. Επτά κανόνες Οικουμενικών Συνόδων απαγορεύουν ρητά, αυστηρά και επί ποινή καθαιρέσεως στους κληρικούς να πολιτεύονται.

Δυστυχώς ο π. Βασίλειος Βολουδάκης ναυάγησε περί την πίστη και ενεργεί όπως ακριβώς οι αγιόταλλαχ του Ιράν. Καθοδηγεί από τα παρασκήνια το λιλλιπούτειο Μακρακιστικό κόμμα “Κοινωνία”. 

Ερχόμαστε στα θετικά τώρα του θέματος. Ο κ. Νατσιός αρνήθηκε να πολιτευτεί ως υποψήφιος της “Κοινωνίας” παρόλον ότι του πρότειναν να το κάνει με δελεαστική προσφορά. Αυτό τον τιμά και ως άνθρωπο και ως θεολόγο.

Πιο σημαντική είναι η πληροφορία που φέρει τον κ. Νατσιό έτοιμο να πολιτευθεί με άλλο κομματικό σχηματισμό. Το ευχόμαστε ολόψυχα και ελπίζουμε ότι θα χρησιμοποιήσει το κύρος και τις γνωριμίες του για να βοηθήσει κι άλλα μέλη και στελέχη της “Κοινωνίας” να απεμπλακούν από τον Μακρακισμό και να ξεφύγουν από τα πλοκάμια του λιλλιπούτειου κόμματος “Κοινωνία”.

Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές σε όλους είναι ότι το Μακρακιστικό αυτό κόμμα -ή για την ακρίβεια κομματίδιο, όπως το χαρακτήρισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ- δεν έχει την ευλογία του Θεού αφού κινείται σε Μακρακιστικά πλαίσια και είναι μαριονέττα στα χέρια ενός κληρικού -τουτέστιν του π. Βασίλειου Βολουδάκη- δεινού παραβάτη των Ιερών Κανόνων. Γι’ αυτό εξέλθετε και αφορίσθητε όλοι όσοι πλανηθήκατε και βρεθήκατε στις τάξεις της “Κοινωνίας”. 

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ), ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΙΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΙΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Του Νίκου Σταματάκη, ιατρός

Σας τιμάμε και σεβόμαστε σεβασμιώτατε  κι ευχαριστουμε για την ενημέρωση και τις ειλικρινείς προσπάθειες και προθέσεις σας !

Επιτρέψτε μου ομως ,καλόπιστα,καποιες απορίες:
Κατ αρχην δεν αιφνιδιαστήκατε ,γιατι το θέμα αυτο σέρνεται δυο χρονια τουλάχιστον κι υπήρχαν οιωνοί απο πριν, Αρα καποιοι στην ιεραρχία καθευθύνουν η ανέχονται η συμπράττουν στις μεθοδεύσεις!


Ειναι γνωστό το επιτελείο του ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής ,καθώς και των ημετερων τους θεολόγων και το τι προθέσεις είχαν και εχουν
!

Ειναι γνωστές οι δηλώσεις του πρώην υπουργού Φίλη ,οτι παρόλη την αντιπαράθεση της εκκλησίας,που κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση,η μεταρρύθμιση του δεν θίχτηκε !


Ειναι γνωστές επισης οι διαθέσεις αλλα κι η φιλοσοφία των δυο άλλων μελών της επιτροπής της ιεραρχίας ,σεβ. Υδρας και Μεσσηνίας , που απέχουν πολυ των υμέτερων και τείνουν προς τους συμβιβασμούς και συγκινούνται απο το 'εκσυγχρονιστικό " πνεύμα της πολιτείας
!


Ακομα εγράφη κι απο υπεύθυνο δημοσιογράφο η φοβική σταση του αρχιεπισκόπου και η απειλή προς τον άγιο καισαριανης να μην συγκαλέσουν ιεραρχία για το θέμα γιατι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει το όριο ηλικίας και προς τιμήν του απαντησε οτι δεν φοβηται και πρεπει να συνέλθει,ενω ο υπουργός επιθυμούσε την μη σύγκρουση του με την ιεραρχία .


Μεσα σ ενα τοσο ναρκοθετημένο προς αποτυχία πεδίο ομως εσεις που βρίσκεστε ? Δύσκολη η θέση σας απο τη στιγμη που αποδεχθήκατε αυτη τη θέση !

Οφείλατε νομίζουμε να διαφοροποιηθείτε έγκαιρα η και αργότερα οταν διαπιστώσατε το τοπίο, η και να επιμείνετε στη σύγκλιση της συνόδου πολυ πρωτύτερα, μη εμπιστευόμενος τις ιδιωτικές συναντήσεις για ουζάκια  του προέδρου της επιτροπής σας , καταγγέλλοντας τη μεθόδευση , γιατι περι αυτής πρόκειται!

Κι αν τη βλέπαμε εμεις χρονια τωρα,εσεις δεν μπορείτε να λετε ,ολοι οι ιεράρχες ,οτι δεν το περιμένατε ! Λετε πως συμβιβαζεστε επ ολίγον με το παρόν προγράμμα εως ότου καταρτισετε ,ως εκκλησια  δικά σας βιβλια !

Μα είπε ποτε η πολιτεια οτι θα αποδεχθεί κατι τετοιο? Γιατι υπηρχε ποτε τετοια δυνατότητα και δεν την αξιοποιήσαμε ?

Εδω εχει καταγγελθεί η ανισότιμη σταση της ως προς τις άλλες ομολογίες, ακριβως γιαυτο , γιατι εκείνοι προτείνουν την ύλη τους! Μα ειναι προφανές ότι επρεπε να το χαμέ ηδη απαιτήσει ,αλλα θεωρώ πως δεν εισακούεται κι αυτο θα ταν ένας λόγος καταγγελίας!

Ακομα φρονώ ότι οφείλατε να μην συνεργησετε έστω και μερικώς σ αυτην την αποδοχη ,γιατι ετσι νομιμοποιούνται ,αυτο αλλωστε ήθελαν,απλα την ανοχή σας και να τους αναγνωριστεί αυτο το μάθημα των θρησκευτικών, που ειναι ξεθεμελιωτικο της πιστης μας!

Δηλ απο το σχήμα : "προς το παρόν το παλιό βιβλίο" μεχρι να βρουμε το καλυτερο μαζι,τους αμνηστευσατε στην εμμονή τους να περάσουν το ανατρεπτικό και αντορθοδοξο ,αφήνοντας σε σας μια ελπίδα για το μέλλον! Δηλ εγινε "προς το παρόν το έκτρωμα "! Κατι σαν το μνημόνιο και το χρεος ! Πάρτε τωρα μνημόνιο και μετα βλέπουμε για το χρεος!

Λυπούμαστε βλέποντας ότι δεν επαγρυπνειτε αρκούντως ,γίνονται λάθη ,εσκεμμένα απο κύκλους έσω και εξω, συχνά ,και δεν ειναι μονο τα παλια ,που με περισση αυτοκριτική, δυσανάλογη της περιστάσεως κατήγγειλε στη σύνοδο ο Άγιος υδρας ,αλλα και τα τωρινά τα δικά του που επρεπε να απολογηθεί ! Γιατι?

Γιατι εντέλει αυτη η επιτροπή ηταν μια αποτυχία και μια ταφόπλακα της εκπαίδευσης της πιστης μας κι εσεις ξέρετε, καλιον παντός αλλου, ποσο σοβαρό ειναι αυτο ,για τα σύγχρονα νειατα! Καλυτερον καθολου ,παρα κάλπικος και νοθευμένος λόγος !

Αυτο φρονούμε εμεις!

Το θέμα δεν ειναι να βρεθούν τα πιο σύγχρονα σχήματα διδασκαλίας,αλλα να δοθεί με απλότητα και καθαρότητα το δόγμα ,η παραδοση και η φιλοκαλια
!


Οι νέοι εχουν κουραστεί απο την πληθώρα κεκαλυμμενων ψέμματων και τα κίβδηλα και πολύπλοκα , θέλουν ουσία κι αληθεια , οπως τη βίωσαν οι πατέρες μας ! Συγχωρήστε μου το ύφος , ετσι βγηκε απο την ψυχη μου κι ειμαι σίγουρος οτι θα το αξιοποιήσετε κατάλληλα! Εχουμε τις ελπίδες μας σε Σας!

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, (ΜΕΡΟΣ Γ΄) Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΕΑΣ ΙΟΥΣΤΙΑΝΗΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΕΑΣ ΙΟΥΣΤΙΑΝΗΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ


Του Παναγιώτη Π. Νούνη


Μέρος Γ΄Επίσης, μόλις ο μακαριώτατος αντιλήφθηκε, και το χώνεψε καλά, ότι ο Παποκαίσαρ του Βατικανού δεν δύναται-διότι δεν θέλει- να επιλύσει το Κυπριακό Εθνικό μας πρόβλημα. Διενήργησε, νέες αρχιεπισκοπικές και επίσημες δηλώσεις, ότι μάλλον πρέπει να ζητήσουμε πολιτική συνδρομή και βοήθεια, για την επίλυση του Κυπριακού, από την Αγία και Μεγάλη Ρωσία!...Έκανε πρώτιστα τις εν λόγω φιλοΡωσικές δηλώσεις του και έπειτα επήγε ως «νέος Εθνάρχης» και «παποκαίσαρ Τσάρος» εις την μοιχοΣύνοδο της αποστασίας στην Κρήτη… όπου εκεί μεταμορφώθηκε, ελέω Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε μέγα διώκτη και υβριστή
των Σλάβων!Εν τέλει ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί ο μακαριώτατος Κύπρου; Τα εθνοφυλετικά συμφέροντα της Εκκλησίας της Κύπρου ή, τα «υπερεθνοφυλετικά» συμφέροντα της Κωνσταντινουπόλεως;
Ή μήπως, τα ανίερα συμφέροντα των Μασονικών Στοών της Κύπρου; Περί του Ελληνικού ή Κυπριακού εθνοφυλετισμού πάντως, δεν ακούσαμε το παραμικρό. Ούτε και πρόκειται να ακούσουμε.Για όλα τα κακά των Ελλήνων και Κύπριων, ευθύνονται, κυρίως, τα Σλαβικά και Οθωμανικά φύλα. Τέτοιον εμπαθή εθνοφυλετισμό και εθνικισμό καλλιεργώσι αναντίρρητα και οι Μασονικές Στοές, ενώ υπογείως ή πλαγίως π.χ. οι κύπριοι
Μασόνοι διεξάγωσι από κοινού με τους Τούρκους κατακτητές, Μασόνους των Κατεχομένων, συνεστιάσεις, φιλοξενίες και τραπεζώματα… Αλλά ενεργούσι και βαθύτερες μασονικές συμπροσευχές και αλληλογνωριμίες… του κρεβατιού, μη επεκταθώ άλλο και τυχόν σκανδαλίσω τους αναγνώστες μου.Τέτοια τραγελαφική «Κυπριακή επιμειξία», γράψτε ψιλή διαστροφή και μεγάλη δυσωδία, υφίσταται κυρίως, μεταξύ κύπριων ή ελλαδιτών μασονιστών και σοδομιστών, όπου αμφότεροι τρέχωσι και (δια)περνώσι συστηματικά τα οδοφράγματα του Αττίλα, για να σπεύσουν να γνωρίσουν Τούρκους ή και Τουρκοκύπριους «αδελφούς» ή και «αδελφές» εις τα Κατεχόμενα μέρη μας. Το Κυπριακό πρόβλημα, είναι ανύπαρκτο αλλά και λελυμένο για τους εν λόγω σατανόσχημους κύκλους, διότι έχωσι κατορθώσει να προάγουν την Ελληνο(κυπριο)τουρκική φιλία και μεικτή διαστροφή σε σιωπηλό θεσμό! Οι εν λόγω φρικτές πληροφορίες μου προέρχονται από κάποιο γνωστό μου Τέκτονα.Ερώτηση όγδοη: Ποιος δύναται να ξεχάσει την θρασύτατη συμπεριφορά Σας έναντι του ομότιμου συλλειτουργού Σας και Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσίας, όταν εν τη Ληστρική Σύνοδο του Κολυμπάριου, επτάκις της ημέρας υβρίζατε, τους Μοσχοβίτες Ρώσους και άλλους Σλάβους και Άραβες
συμμάχους των, ως αιρετικούς Εθνοφυλετιστές;Τον εθνοφυλετικό ρόλο και λόγο σας στα Πολιτικά και Εθνικά πράγματα της νήσου μας τον ξεχάσατε, όλως διά μαγείας, και τα βάλατε τότε αναντίρρητα με την Ρωσία και τους Άραβες συμμάχους της. Πώς πάτε να βγάλετε, έτσι αυθαίρετα, το καρφί από το μάτι του Μοσχοβίτη πατριάρχη ενώ δεν αντιλαμβάνεστε, το δοκάρι, στο δικό σας;Λοιπόν, τζάμπα μαγκιές, μακαριώτατε. Έχει φανερωθεί προ καιρού ο ρόλος και λόγος Σας και ξεκαθαρίζει πλέον ευκρινώς η εικόνα, ότι είστε το «Μπουλτόγκ» του Οικουμενικού Πατριάρχη.Απάντηση ογδόη: Όπως έστρωσες και θα κοιμηθείς μακαριώτατε διότι ΟΥΔΕΙΣ δύναται να το ξεχάσει και δή ο Μοσχοβίτης Πατριάρχης μαζί και σύσσωμη η Πολιτική Ρωσική ηγεσία. Όπου πρόσβαλες συντεταγμένα, δηλ. με την νεοΦαναριώτικη φατρία σου, νυχθημερόν, τα Εθνικά Σλαβικά συναισθήματα και την φυλετική τους υπερηφάνεια. Μπείτε στη θέση τους μακαριώτατε.
Αναντίρρητα, έχωσι μεγάλο λάθος οι Ρώσοι να ονειρεύονται ιμπεριαλιστικές Θεωρίες, περί τινάς Τρίτης Ρώμης. Αλλά όμως, από πότε τα όνειρα, χειμερινής νυκτός, εμπίπτωσι και ποινικοποιούνται είτε από το ποινικό  είτε και από το

εκκλησιαστικό δίκαιο; Αφήστε και μερικούς να ονειρεύονται, μόνο εσείς έχετε δικαίωμα σε μοιχο-ληστρικά όνειρα, ονείρατα, οράματα και ληστρικές «ονειρώξεις»;Συνεπώς, άγιε Κύπρου: ΟΥΤΕ ο πάπας της Ρώμης θα μας επιλύσει το Κυπριακόν ζήτημα. ΟΥΤΕ  οι Μοσχοβίτες Τσάροι της Ρωσίας. ΟΥΤΕ οι Αγγλοσάξονες και Αμερικανοί. Πολλώ δε μάλλον ΟΥΤΕ κάν οι ημιεθναρχικές Σας ή, οι άστοχες αρχιεπισκοπικές και εκκλησιαστικές Σας ενέργειες ή, ακόμη και οι σωρηδόν πλούσιες επιχειρηματικές Σας ιδιότητες μαζί με τα γνωστά και ιδιαίτερα επιχειρηματικά  σας προνόμια σε διάφορους Τραπεζικούς Οργανισμούς και Ομίλους.(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ, ΤΟ ΝΕΟ ΟΛΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ


ΤΟ ΝΕΟ ΟΛΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΤου κ. Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Είχαμε προβλέψει έγκαιρα -από την πρώτη στιγμή που ο “Ορθόδοξος Τύπος” πέρασε στα χέρια του π. Βασίλειου Βολουδάκη- ότι αυτό ήταν θα ήταν καταστροφικό για τον αντιοικουμενιστικό αγώνα.

Δυστυχώς ο αγαπητός Πρωτοπρεσβύτερος, ο δεινώς ναυαγήσας περί την πίστη ως Μακρακιστής -και όχι μόνον-, προσπαθεί συνεχώς να αποπρασανατολίσει τον αντιοικουμενιστικό αγώνα και να τον μετατρέψει σε αγώνα εναντίον του θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Με άρθρα και ρεπορτάζ του που συντάσσει παρουσιάζει μισή την αλήθεια, αποσιωπά τις πραγματικές διαστάσεις των πραγμάτων, εξάγει αυθαίρετα συμπεράσματα για τα οποία στη συνέχεια αυτοθαυμάζεται ως τροπαιούχος και θριαμβευτής.

Σε σχετικά πρόσφατη έκδοση του “Ορθοδόξου Τύπου” λ.χ. προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ανεπιτυχώς την προειδοποίηση του κ. Τσελεγγίδη ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ενδεχόμενο να αυτονομήσει τις “Νέες Χώρες” για να διαμφισβητήσει την Πατριαρχική Συνοδική Πράξη του 1928 και για να αυτοπροβληθεί ως άνθρωπος που προβλέπει το μέλλον ενώ στην πραγματικότητα συγχύζει τα ασύγχυτα και πλανάται οικτρά. 

Συγκεκριμένα ο κ. Τσελεγγίδης δεν ζήτησε να καταργηθεί το καθεστώς των "Νέων Χωρών" αλλά να συνεχίσει να υφίσταται αναλλοίωτο. Αυτό σημαίνει ότι οι "Νέες Xώρες" θα συνεχίσουν διοικητικά να ανήκουν στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος.

Δεν ξέρω αν η στρεβλή ερμηνεία των πραγμάτων από το σεβαστό Πρωτοπρεσβύτερο των Εξαρχείων είναι καρπός αδυναμίας να συλλάβει τι είπε ο κ. Τσελεγγίδης ή αν πρόκειται για ηθελημένη διαστροφή της αλήθειας.

Σε κάθε περίπτωση πολύ μας θλίβει ο π. Βασίλειος Βολουδάκης με τη στάση του. 

Όσο για τη συνέχεια κανείς ας μην τρέφει αυταπάτες. Ενόσω ο “Ορθόδοξος Τύπος” θα έχει την δυστυχία να βρίσκεται στο έλεός του θα γίνεται συστηματική προσπάθεια εκτροπής του αντιοικουμενιστικού αγώνα σε προσπάθεια να χτυπηθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο σαν θεσμός.

Να αφήσουμε, δηλαδή, τον γάμο για να πάμε για πουρνάρια.

ΠΗΓΗ: Ιστολόγιον «PANAYIOTIS TELEVANTOS», http://panayiotistelevantos.blogspot.com.cy/2016/07/blog-post_611.html

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ), [ΒΙΝΤΕΟ] Η  ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ


Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι ΑΧΕΛΩΟΣ.TV , στην εκπομπή «Λόγος Ρωμαίικος»  και στον Κορίνθιο συμπατριώτη μας Αντρέα Μπλάνο , ο πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης , ομότιμος καθηγητής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Η εκκλησιαστική επικαιρότητα  με τις ραγδαίες εξελίξεις, κυρίως μετά την σύνοδο στην Κρήτη (που ούτε Αγία ήταν, ούτε Μεγάλη) και  η Ενότητα της Εκκλησίας στις σημερινές προκλήσεις αποτελούν το βασικό θέμα της συζήτησης.

Πώς διασώζεται η Ενότητα της Εκκλησίας, ποιοί κίνδυνοι υπάρχουν και πώς οι διασπαστικές τάσεις εντός Εκκλησίας προκαλούν εσωτερικούς κλυδωνισμούς;

«Η Εκκλησία αντιμετώπισε και εξωτερικούς εχθρούς με τους διωγμούς, οι οποίοι βέβαια δεν διέσπασαν την ενότητά της. Κυρίως η Εκκλησία κλυδωνίστηκε, ταλαιπωρήθηκε και διασπάστηκε από εσωτερικούς κλυδωνισμούς, από τις αιρέσεις και από τα εκκλησιαστικά σχίσματα».

Ο π. Θεόδωρος θέτει την σταθερή θεολογική βάση και έχει  ξεκάθαρη τοποθέτηση:
«Η ενότητα στην Εκκλησία εξασφαλίζεται όταν υπάρχει ενότητα στην Πίστη  με την υιοθέτηση του ορθού δόγματος, όταν υπάρχει ενότητα στη Λατρεία και όταν υπάρχει ενότητα στη Διοίκηση με το Συνοδικό σύστημα.

Η ενότητα στη Πίστη εξασφαλίζεται όταν όλοι πιστεύουν τις ίδιες Αλήθειες που κήρυξε ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας δια των Οικουμενικών Συνόδων.

Η ενότητα στη Λατρεία εξασφαλίζεται και από πλευράς λειτουργικής, τυπικού και από πλευράς συμμετοχής στη Θεία Κοινωνίας ,όταν όλοι μετέχουμε στο ίδιο κοινό Ποτήριον .

Τέλος, η ενότητα στη Διοίκηση έχει ως χαρακτηριστικό της γνώρισμα το Συνοδικό σύστημα, στο οποίο μπορεί να υπάρχουν προβλήματα που διασπούν την Ενότητα ,όπως διεκδικήσεις πρωτείων ανάμεσα σε Επισκόπους ή όταν ορισμένοι κάνουν δικές τους εκκλησίες, δικές τους Συνόδους δημιουργώντας στην Εκκλησία σχίσματα».

Παρακολουθήστε την συνέντευξη  στο πιο πάνω Video.ΠΗΓΗ: Ιστοσελίδα «Κorinthostv.gr», http://korinthostv.gr/orthodoksos-logos/item/15072-video

Αναδημοσίευση: Ιστολόγιον «ΚΑΤΑΝΥΞΗ», https://katanixis.blogspot.com.cy/2017/07/blog-post_106.html

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, (ΜΕΡΟΣ Β΄) ΤΟ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΤΟ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΜέρος Β΄Θα παραθέσω όμως, αναγκαστικώς, μερικές σύντομες συνοπτικές και αντικειμενικές υπενθυμίσεις, εν ήδη συνοπτικών ερωταποκρίσεων από παρελθοντικά σημαίνοντα Εκκλησιαστικά δρώμενα, εν τη νήσω Κύπρω, πραχθέντα του μακαριώτατου κ. Χρυσοστόμου, για όσους ειδικά διαθέτουν μνήμη χρυσόψαρου:Ερώτηση πρώτη: Ποιος δύναται να ξεχάσει εκείνη την ληστρική στάση του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου όταν το 2008, συγκάλεσε παράνομα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, και κόντρα της πατροπαράδοτης ιεράς Παραδόσεως μας αλλά και ΑΚΡΩΣ αντικανονικά, ένα Διαθρησκειακό Διάλογο, κατ΄ουσία ένα Συγκρητιστικό πανηγύρι και θρησκευτικό καρναβάλι όπου μάλιστα διενεργήθηκαν μέσα σ΄αυτό και μεικτές άνομες Συμπροσευχές μετά των Σχισματικών και Αιρετικών;Απάντηση πρώτη: ΟΥΔΕΙΣ δύναται να το ξεχάσει μακαριώτατε, διότι ακόμη να διενεργηθεί η εν έργοις λόγοις και πράξεσι, εξάπαντος η πραγματική μετάνοια σας για την αιρετίζουσα ή και α-νόητη (άνευ θεο-λογικού νοήματος) υπόσκαψη του πανίερου θεσμού του Αποστολικού και Αρχιεπισκοπικού Θρόνου της Κύπρου μας.


Πολλώ δε μάλλον από πότε μακαριώτατε επιτρέπονται οι συμπροσευχές με τους Σχισματικούς και Αιρετικούς; Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, υπερίπταται ή υπόκειται, των Ιερών και Θείων Κανόνων; Γιατί μακαριώτατε απαξιώνετε το ορθόδοξο Εκκλησιαστικό και Κανονικόν Δίκαιον; Γιατί προσπαθείτε να συμπαρασύρεται το Χριστεπώνυμο πλήρωμα των Ελληνοκυπρίων προς την νεοΕκκλησιολογία του Βατικανού; Άραγε, Εσείς μακαριώτατε, δεν καλλιεργείτε ως κακόβουλος Σπορέας, με τέτοιο ανοίκειο και πεπλανημένο απαράδεκτο τρόπο ένα φρικτότατο Δογματικό Σχίσμα δια της μεταφυτεύσεως της πολυ-αιρέσεως του Οικουμενισμού;Ερώτηση δευτέρα:
Ο ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ

Ποιος δύναται να ξεχάσει την ληστρική, βίαια και απειλητική στάση του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου έναντι των ρωμαλέων διαμαρτυρομένων Μοναχών (της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου) και Λαϊκών στη Χλώρακα της Πάφου (2009), εν όψει της Μικτής Διαχριστιανικής Επιτροπής των  Θεολογικών Διαλόγων, όπου προσπαθούσαν οι εν διαλόγω θεολογούντες Οικουμενιστές, να μας εισάγουν παράνομα, το αθεολόγητο και νεοΕκκλησιολογικό Παποκαισαρικό ή, και Βατικάνειο Πρωτείο
του πάπα της Ρώμης, εντός της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας;
[Δείτε εδώ: «Βίοι παράλληλοι» Ὡραῖοι ὡς Ἕλληνες! ΠΗΓΗ: Περιοδικό: «O ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», Έκδοσις Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, Κύπρου, Τεύχος 106-111, Δεκέμβριος 2010].
Απάντηση δευτέρα: ΟΥΔΕΙΣ δύναται να το ξεχάσει
μακαριώτατε, διότι ακόμη να διενεργηθεί η εν έργοις λόγοις και πράξεσι, εξάπαντος η πραγματική μετάνοια σας για την
αιρετίζουσα ή και α-νόητη (άνευ θεο-λογικού νοήματος)  υπόσκαψη του πανίερου θεσμού του Αποστολικού και Αρχιεπισκοπικού Θρόνου της Κύπρου μας.Πολλώ δε μάλλον  ΟΥΔΕΠΟΤΕ μέχρι τη σήμερον πήγατε να απολογηθείτε στους Σταυροβουνιώτες πατέρες και στον άγιο Γέροντα Καθηγούμενο κ. Αθανάσιο Σταυροβουνιώτη για τον άδικο διασυρμό και τις τιμωρίες που τους επιβάλετε.


Η Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, όμως, παραμένει ακλόνητη, ως νέος «Στύλος της Ορθοδοξίας», και δια της πολύπειρης Ησυχαστικής και Χαρισματικής αυθεντίας Της, αναχαιτίζει ρωμαλέως και ομολογιακώς, κάθε αιρετίζουσα οικουμενιστική Σας ενέργεια. Φαίνεται όμως ότι δεν προβληματίζεστε.Ερώτηση τρίτη: Ποιος δύναται να ξεχάσει την ληστρική στάση του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, να προσκαλέσει, και εν τέλει να φέρει (το 2010) τον αντίχριστο Παποκαίσαρα του Βατικανού, με την φαντασιακή, εξάπαντος την αρχιεπισκοπική και ψευδεθναρχική ψευδαίσθηση, ότι ο πάπας Βενέδικτος θα διενεργούσε και θα ασκούσε ανάλογους πολιτικούς μοχλούς πιέσεως σε πολιτικούς ταγούς της Ευρώπης για να επιλυθεί «ημίσσ» (=τάχα μου) το Κυπριακό Εθνικό μας Ζήτημα;Απάντηση τρίτη: ΟΥΔΕΙΣ δύναται να το ξεχάσει μακαριώτατε, διότι ακόμη να διενεργηθεί η εν έργοις λόγοις και πράξεσι, εξάπαντος η πραγματική μετάνοια σας για την αιρετίζουσα ή και ανόητη υπόσκαψη του πανίερου θεσμού του Αποστολικού και Αρχιεπισκοπικού Θρόνου της Κύπρου μας.Πολλώ δε μάλλον ακόμη να μας επιλύσει ο «άγιος Πατερούλης» ή και ο μέγας Ποντίφικας το Κυπριακό μας πρόβλημα. Εμείς τα Λογικά πρόβατα σας, ακόμη αναμένουμε διακαώς, ή μάλλον αφελώς, για να εκπληρωθούν οι αρχιεπισκοπικές προσδοκίες Σας.Συνεπώς: εκθέσατε απεριόριστα και ανεπανόρθωτα το κύρος της Εκκλησίας της Κύπρου διότι αλλοιώσατε την Ευαγγελική
Πατερική Θεολογία Της ελέω τινών ημιεθναρχικών ψευδαισθήσεων Σας. Ενσπείρεται έτσι, από ζήλο άνευ επιγνώσεως και εξ αδιακρισίας, το πνεύμα της διαβολικής διαιρέσεως και του σατανικού σχίσματος με τις φιλοΠαπικές σας ενέργειες.Ο πάπας της Ρώμης, μετά το γεωστρατηγικοπολιτικοθεολογικό Σχίσμα, ΟΥΔΕΠΟΤΕ υπήρξε φίλος των Ορθόδοξων. Η Εκκλησιαστική και Πολιτική Ιστορία μας το διδάσκει σε κάθε σελίδα της. Συνεπώς μακαριώτατε είστε και λίαν επιεικώς, άκρως ανιστόρητος, πέραν από αθεολόγητος, Κληρικός.Πολλώ δε μάλλον διενεργήσατε παράλληλα και αντιχριστιανικές ή συγκρητιστικές συμπροσευχές, μαζί με τον αντίχριστο του
Βατικανού, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ανεχθήκατε αντικανονικώς και αντιΕυαγγελικώς οι κατεγνωσμένοι παιδοβιαστές Καρδινάλιοι και λυκάνθρωποι να συλλειτουργηθώσι μαζί με τα Λογικά Σας πρόβατα.ΟΥΔΕΙΣ σοβαρός τσομπαναραίος θα διέπραττε τέτοιο Εκκλησιαστικό έγκλημα ολκής. Έγκλημα και προδοσία στα εκκλησιαστικά πράγματα. Τα οποία εκζητούν τινά εν θείω δικαίω τιμωρία!Ερώτηση τέταρτη: Ποιος δύναται να ξεχάσει την ληστρική στάση του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, να συμπαρασύρει, εκών άκοντες  και δια της βίας σχεδόν άπαντες τους Μητροπολίτες και Χωρεπίσκοπους της Εκκλησίας της Κύπρου στη ψευδοΣύνοδο του Κολυμπαρίου;Απάντηση τέταρτη: ΟΥΔΕΙΣ δύναται να το ξεχάσει.Ερώτηση πέμπτη: Ποιος δύναται να ξεχάσει τις πολυποίκιλες ληστρικές βίαιες και απειλητικές αψιμαχίες ή αν θέλετε συγκρουσιακές κ.ά. ενέργειες Σας, εντός και κατά την διάρκεια της μοιχοΣυνόδου της Κρήτης, και δη κατά τινών αξιόλογων Ιεραρχών όπου αντιδρούσαν ρωμαλέα και ομολογιακά κατά τινών κακόδοξων «Συνοδικών» Κειμένων;Τα ίδια και τρισχειρότερα, διενεργείτε, μακαριώτατε άγιε Κύπρου, και στην ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου. Ποιος νομίζετε ότι είστε;Απάντηση Πέμπτη: ΟΥΔΕΙΣ δύναται να ξεχάσει τέτοιες δεσποτικές και φασιστικές συμπεριφορές. Πρόκειται καθαρά για αντιχριστιανική συμπεριφορά.Ερώτηση έκτη: Ποιος δύναται να ξεχάσει την μεγίστη  αντιΕκκλησιολογική και ιστορική εκκλησιαστική πλαστογραφία όπου διενεργήσατε εις βάρος τινών άλλων μη ομογνώμων συλλειτουργούντων και φιλάδελφων συνΕπισκόπων σας;Απάντηση έκτη: ΟΥΔΕΙΣ δύναται να το ξεχάσει.Ερώτηση έβδομη: Ποιος δύναται να ξεχάσει την θρασύτατη συμπεριφορά Σας έναντι του ομότιμου συλλειτουργού Σας και Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου και κατά τινών ετέρων Ελλαδιτών Ιεραρχών;

Απάντηση έβδομη: ΟΥΔΕΙΣ δύναται να το ξεχάσει.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)