Translate

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ «ΖΗΛΩΤΙΣΜΟ»


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ «ΖΗΛΩΤΙΣΜΟ»
Του Παναγιώτη Π. Νούνη

Μόλις έχουμε αλλιεύσει από το «Ζηλωτικό» Ιστολόγιον «ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»  ένα αντιρρητικό σχόλιο γραφθέν εναντίον μας και σας το παραθέτουμε με την ανάλογη ανταπάντησή μας. Το σχόλιο που εγράφθην εναντίον μας θα το βρείτε εδώ: https://opaidagogos.blogspot.com.cy/2017/06/blog-post_22.html#comment-form .
Η εν λόγω ανάρτηση είναι αναδημοσίευση από το πεπλανημένο και σχισματικοαιρετικό Ιστολόγιο πρώην «ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ» που μεταμορφώθηκε, παράδοξα, σε Ιστολόγιο «ΟΜΟΛΟΓΙΑ». Όσες ταμπέλες και να αλλάξει, υφίστατο πονηρότατη πλάνη ενώ γέμει φρικτώτατων κακοδοξιών σχεδόν σε κάθε ανάρτησή του. Πρίν, ως ιστολόγιο «Αποτείχιση» διεκήρυττε (και ακόμη στο ίδιο μοτίβο κινείται) κακόδοξα, την ανίερη «Αποτείχιση», όπου οδηγεί σε Σχίσμα. Τώρα, ως ιστολόγιο «Ομολογία», διακηρύττει, την κακόδοξη «Ομολογία». Το ίδιο ιστολόγιο προ καιρού εκατηγορούσε και εσυκοφαντούσε την ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Μάλιστα διακατέχεται και από μία εχθρική στάση κατά των Κυπρίων. Δηλαδή καλλιεργεί τον νοσυρό Ελλαδικό Εθνοφυλετισμό.
Συνεπώς διά ταύτα και παρα ταύτα, προτρέπω και παροτρύνω τους φιλότιμους αναγνώστες μας, όστις θέλει, καλόν είναι να αποφεύγωσι με κάθε τρόπο τα βεβυθυσμένα εν κακοδοξία «Ζηλωτικά» Ιστολόγια όπου καλλιεργώσι σχισματικές τάσεις και εθνοφυλετικές στάσεις. Είναι πλέον φανερό τοις πάσι ότι ορισμένα ιστολόγια, κυρίως άμοιρα και μακρά της ορθοδόξου Πατερικής θεολογικής παιδείας, και μακρύτερα  του απλανώς και ορθοδόξως θεολογείν, ή, έστω άνευ της καλόδοξης πνευματικής καθοδηγήσεως, προσπαθούν ανευθυνοϋπεύθυνα να παραπλανήσωσι, κυρίως α-θεολόγητα, τους αναγνώστες τους, με ανόητες, ενίοτε και κακόδοξες, «Ζηλωτικές» τάσεις και στάσεις.
Από τη μία έχουμε τους κακοδόξους Οικουμενιστάς και από την άλλη τους σχισματικοαιρετικούς «Ζηλωτάς» όπου αμφότερα, τα δύο άκρα, αδυνατούν παντελώς, να διακρίνουν, την ιερά και μέση Βασιλική Οδό του αντιαιρετικού αγώνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Βέβαια να γίνει κατανοητόν, ότι εμείς, ως Ιστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», δεν συνηγορούμε (με την εν λόγω αντιρρητική στάση μας έναντι των πεπλανημένων ιστολογίων) υπέρ του κακοδόξου δεσπότου του Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου. Διότι είμεθα σχεδόν απόλυτα σύμφωνοι, με την εκκλησιαστική επιλογή του πατρός Φωτίου μετα των συν αυτώ, και χωρίς βέβαια, να κατακρίνουμε τον ιερώς Αποτειχισθέντα για την καθόλα δικαία και ιεροκανονική απόφασή του.
Κρίνουμε ενέργειες, διότι συγκρίνουμε γραφθέντα και λεχθέντα, γι΄αυτό και δεν κατακρίνουμε πρόσωπα. Κρίνουμε λ.χ. μερικά κακόδοξα σπέρματα (θεωρίες για αχρείους και αγρείους νόες: π.χ. περί ακύρων Μυστηρίων και περί ακοινώνητους Οικουμενιστάς) όπου ενυπάρχωσι στη διακήρυξη της ιεράς Αποτειχίσεως του πατρός Φωτίου την οποία μάλιστα προσυπογγράφει και ο εν ενεργεία θεολόγος της ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Κρίνουμε, διότι συγκρίνουμε, και γι΄αυτό και δεν κατακρίνουμε πρόσωπα, μερικές κακόδοξες αλλά και μη Εκκλησιολογικές ενέργειες του ιεροκήρυκος της ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού κ. Βασίλη Μαυρίδη.
Το ιστολόγιον «ο Παιδαγωγός» γιατί ενεργεί ως ο δικηγόρος του Διαβόλου; Γιατί δεν απαντά στις θεολογικές αντιρρήσεις μας; Οι κακοδοξίες που εμφιλοχωρούν μέσα στην ιερά Αποτείχιση του παπα Φώτιου πώς θα συγκαλυφθώσι και κουκουλωθώσι; Με συκοφαντική δυσφήμιση και αλυσιτελή λασπολογία έναντι του ιστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»; Οι κακόδοξες ετεροδιδασκαλίες που διακηρύττει ο ιεροκήρυξ κ. Βασίλης Μαυρίδης, μέσα στην εκκλησιαστική επαρχία της ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, γιατί σώνει και καλά να συγκαλυφθώσι υπό της «Ζηλωτικής» μανίας του ιστολογίου «ο Παιδαγωγός»; Εν τέλει αγαπητοί συνιστολόγοι και αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, τίνα είδους παιδαγωγική μέθοδο διενεργείτε; Κακόδοξη ή ορθόδοξη, παιδαγωγική μέθοδο;
Τελευταίες ολόφρεσκες πληροφορίες μας λένε, ότι αρκετοί Αγιορείτες Πατέρες, μετά από γόνιμη εμφύλια σύγκρουση, δεν βλέπωσι με καλό μάτι τις κακόδοξες θέσεις και τάσεις μιας χούφτας Αγιορειτών Πατέρων, όπου διοικώσι το κίνημα των ιερώς Αποτειχισμένων Αγιορειτών, όπου μεμονωμένοι Αγιορείτες καλλιεργώσι, α-θεολόγητα, τις κατεγνωσμένες σχισματικοαιρετικές θεωρίες. Οι καλόδοξοι Αγιορείτες Πατέρες ασκώσι πιέσεις, κατά των κακοφρόνων Αγιορειτών, όπως συνταχθώσι και παραταχθώσι αμέσως  υπό των διαταγών του πατρός Θεοδώρου Ζήση.
Μάλιστα οι αψευδείς πληροφορίες μου ανέφεραν, ότι γίνεται σημαντικώτατη προσπάθεια με διάφορα μέσα περί της εξομαλύνσεως των σχέσεων μετά της ιεράς Τριανδρίας των ιερώς Πρωτοπρεσβυτέρων Ομολογητών, όπου ιεροκανονικά διενήργησαν την διακοπή του μνημοσύνου από αιρετίζοντες Μητροπολίτες και διακοπή κοινωνίας, διακοπή συγκοινωνίας και επικοινωνίας με τους αιρετίζοντες Αρχιοικουμενιστάς.
Εν τέλει οι Αγιορείτες Πατέρες θα πρέπει να εννοήσουν ή, μάλλον ήδη το εννόησαν, ελεύθερα και αβίαστα, ότι πρέπει να κάμνωσι αγία υπακοή στο παραδοσιακό Πατρολόγο και Γέροντα Ομολογητή, εξάπαντος τον στρατάρχη του αντιΟικουμενιστικού αγώνα μας π. Θεόδωρο Ζήση. Και ότι η απόλυτη εμπιστοσύνη και η τυφλή κακουργηματική υπακοή στο πλανήσιο λογισμό τους και στις σχισματικές θεωρίες τους είναι, εκ δεξιών παγίδα του Διαβόλου.
Ακολουθεί το σχόλιο του «Παιδαγωγού» όπου με ζήλον άνευ επιγνώσεως, μεταβάλλεται σε δικηγόρον του Διαβόλου, αναδημοσιεύοντας, αδιακρίτως, αναρτήσεις, της κακοδόξου «Ομολογίας».

Η ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ «ΖΗΛΩΤΙΚΩΝ» ΤΑΣΕΩΝ

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...
Προς κύριο Νούνη:
Δεν είναι λογικό να στηρίζεστε σε μια υπογραφή και να ακολουθούν 3-4 σελίδες με συνειρμούς, δημόσια, με ειλικρινά ανούσιες υποθέσεις.
Φυσικά και δεν ήταν ο θεολόγος (ο οποίος θεολόγος είναι πράγματι από την περιοχή), η αιτία της διακοπής της μνημόνευσης του π.Φωτίου.
Όλο το διαδίκτυο βοά για το τι έγινε στην Κρήτη. Και άτομα εκτός εκκλησίας, λίγο πολύ αντιλήφθηκαν ότι έγινε κάποια προδοσία.
Δεν περίμενε τον θεολόγο που εργάζεται στην Κύπρο για να τον διαφωτίσει.
Όλοι ξέρουμε αν το "Πιστεύω" ομολογεί "ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ .... ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ", ή πολλές "εκκλησίες" (που αποδέχθηκαν πατριάρχες και δεσποτάδες στην Κρήτη, ανάμεσα τους και ο Μακάριος Σιδηροκάστρου)
Απλά όταν ο θεολόγος πληροφορήθηκε την πρόθεση του π.Φωτίου, ζήτησε και ο ίδιος να την συνυπογράψει.
Ακριβώς το ίδιο έγινε και με τον επίτροπο και τον ψάλτη του.
Αν ο θεολόγος επιθυμεί να δημοσιοποιήσει σκέψεις ή αποφάσεις, ηλικίαν έχει, όποτε το κρίνει σκόπιμο, θα το κάνει. Μην αγχώνεστε και μην μπλέκετε ένα σωρό εκκλησιαστικά πρόσωπα χωρίς λόγο. Ούτε ο Λεμεσσού, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ούτε κανείς άλλος ανακατεύθηκε στην συγκεκριμένη διακοπή μνημόνευσης. Αν αναζητείτε εκκλησιαστικά κουτσομπολιά, σκοπιμότητες κλπ, μάταια τα ψάχνετε στον απλό, ευλαβή και ταπεινό π.Φώτιο. Αν τον γνωρίσετε, θα καταλάβετε.
23 Ιουνίου 2017
Του Ιστολογίου «ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»


 Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ «ΖΗΛΩΤΙΚΕΣ» ΤΑΣΕΙΣ

Προς Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"
Γιατί δεν είναι λογικό; Θα προσδιορίσετε εσείς το τι ακριβώς είναι λογικό και τι όχι; Υφίστατο η υπογραφή φαρδιά πλατιά του συναδέλφου θεολόγου κ. Βασίλη Μαυρίδη μέσα στο έγγραφο; Ναι ή ού; Συνεπώς από τη στιγμή που υφίστατο δεν αντιλαμβανόμαι το λόγo που προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα;
Να σας επισημάνω ότι, και δίκαιο να έχετε, και να μη βρίσκετε κάποια λογική, υφίστατο ζήτημα σε Εκκλησιολογικό επίπεδο.
Αυτή είναι η θεο-λογική του κειμένου μου. Βέβαια για να γίνει αντιληπτό αυτό... χρειάζεται παιδεία και εννοώ θεολογική παιδεία και όχι αναπαραγωγή σχισματικοαιρετικών θεωριών εν είδη παπαγαλίζειν.
Ή μήπως είναι θεο-λογικό, να ομολογείται γραπτώς, από τους συνυπογράψαντες το έγγραφο, ότι δεν υιοθετούν την σχισματικοαιρετική Θεωρία περί των ακύρων Μυστήριων ενώ στο ίδιο ακριβώς να την εισαγάγουν με έμμεσο ή άμεσο τρόπο;
Από τη στιγμή που εν ενεργεία θεολόγος της Εκκλησίας της Κύπρου υπογράφει την εν λόγω ιερά Αποτείχιση, εμπλέκεται, είτε δύνασθε να το αντιληφθείτε είτε όχι, και ο Μητροπολίτης Λεμεσού και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
Συνεπώς, αφού είναι ενεργός θεολόγος της Εκκλησίας της Κύπρου γιατί εξαπλουστεύετε το ζήτημα ως γενόμενο δήθεν «χωρίς λόγο»;
Και οι πλάνες που κηρύττει ο φίλτατος θεολόγος Βασίλης; Και αυτή η κατηγορία μας γέγονε άνευ λόγου και αιτίας;
Επίσης, μάθετε τέλος πάντων, όταν κρίνετε κάποιο κείμενο, να παραπέμπετε με κάθε δυνατή σαφήνεια και ακρίβεια. Και ας κρίνουν οι αναγνώστες σας τι είναι λογικό και τι όχι. Περι κουτσομπολιών κ.ο.κ. θού Κύριε φυλακήν το στόματί μου.
Και αφού ο θεολόγος μας, έχει ηλικίαν, γιάτί κρύβεται, ώστε να δώσει δημοσιογραφικές εξηγήσεις; Και γιατί αναλαμβάνετε εσείς τον άχαρο ρόλο του συνηγόρου του; Για να ωραιοποιείτε την πραγματικότητα; Ή διότι υποτιμάτε την νοημοσύνη των αναγνωστών σας;
26 Ιουνίου 2017
Του Παναγιώτη Π. Νούνη

 Υγ. Ο λόγος της συγγραφής των προειρημένων σχολιασμών μας, είναι, η κάτωθεν συγγραφή και (ανα)δημοσίευσις του εν λόγω δημοσιογραφικού και αντιρρητικού κειμένου μας, όπου εσχολιάσθει κριτικά, και δή αρνητικώς, από το ιστολόγιον «ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ» αποκρύβοντας μάλιστα, ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΙΚΑ, την πηγή όπου δημοσιεύθει το ζήτημα περί των κακοδοξιών του ιεροκήρυκος Βασίλη Μαυρίδη. Παραθέτουμε συνεπώς τα ιστολόγια όπου αναδημοσίευσαν ή δημοσίευσαν το εν λόγω ζήτημα μαζί και την πηγή δημοσιεύσεως:
  1. Ιστολόγιον «PANAYIOTIS TELEVANTOS», http://panayiotistelevantos.blogspot.com.cy/2017/06/blog-post_913.html .
  2. Ιστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ΠΟΙΟΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ; http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/06/blog-post_46.html.

ΠΗΓΗ: Ιστολόγιο «ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΟΝ», ΠΟΙΟΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ; https://theanthropologia.wordpress.com/2017/06/22/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%ba%cf%81%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%89-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b7-%ce%bc%ce%bd/ .