Translate

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΥ
«ΤΟΝ ΔΕ ΤΡΟΠΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ), ΣΙΩΠΗ ΤΙΜΑΝ ΜΕΜΑΘΗΚΑ» - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
(Απάντηση σε σχολιασμό για την χωρίς Πατερική βάση αναφορά του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού για τη Γέννηση του Χριστού)
Του Β. Χαραλάμπους,  θεολόγου
_______________
O λόγος που αναγκαζόμαστε να γράψομε ένα ακόμη κείμενο για την αυθαίρετη περιγραφή του τρόπου της Γεννήσεως του Χριστού, που έδωσε ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, η οποία δεν στηρίζεται σε καμιά Πατερική βάση, είναι η προτροπή σχολιαστού να διαβάσομε ‘’το βιβλίο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού για τον Βίο της και θα καταλάβομε από που το πήρε ο γέροντας και τι εννοεί’’. 

Κατ’ αρχή το βιβλίο αυτό δεν αναφέρεται σε καμιά περιγραφική του τρόπου της Γεννήσεως του Χριστού και είναι ασέβεια προς τον Άγιο να θεωρείται συνήγορος σε τέτοια περιγραφική. Το βιβλίο που πιθανότατα αναφέρεται ο σχολιαστής, το οποίο αποδίδεται στον Άγιο Μάξιμο, τιτλοφορείται ‘’Εις τον βίον της Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου’’ και αποτελεί έκδοση του Ιερού Κελλίου Αγίου Νικολάου ‘’Μπουραζέρη’’.

Να προσθέσομε ότι το έργο αυτό δεν διασώθηκε στην ελληνική γλώσσα, αλλά στη γεωργιανή γλώσσα από τον μαθητή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, τον Άγιο Ιωάννη τον Ιβηρίτη, και μεταφράστηκε στα γαλλικά το έτος 1986.  Το βιβλίο που αποτελεί έκδοση του Ιερού Κελλίου Αγίου Νικολάου ‘’Μπουραζέρη’’, είναι μετάφραση από τα τα γαλλικά.  Ο σχολιαστής πιθανότατα αναφέρεται στο Ε΄ Κεφάλαιο που επιγράφεται ‘’Η Φανέρωσις (Θεοφάνεια)’’.  Σε καμιά περιγραφική του τρόπου της Γεννήσεως του Χριστού, δεν αναφέρεται ο Άγιος Μάξιμος. 

Ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός με τη διδασκαλία του περιγράφει τον τρόπο της Γεννήσεως του Χριστού, ως δήθεν επεξήγηση του Αείπαρθενου της Υπεραγίας Θεοτόκου.  ‘’Αυτομάτως όπως εκαθόταν βλέπει …στην αγκαλιά της το βρέφος χωρίς να αισθανθεί τους τρόπους του τοκετού, διότι το αειπάρθενον δεν θα ήταν ύστερα’’, αναφέρει ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός.   ‘’ Όπως εκάθητο εκεί μέσα, αυτομάτως βρίσκεται στην αγκαλιά της το βρέφος’’, συμπληρώνει παρακάτω. Ποιος Άγιος είχε προβεί σε τέτοια περιγραφική του τρόπου της Γεννήσεως του Χριστού;

Χωρίς πολλά λόγια, πιστεύω πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις τον Λόγο του ’’Εις το γενέθλιον του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού’’, δίδει την απάντηση σε αυτό που αναφέρει για τη Γέννηση του Χριστού : «‘’τον δε τρόπον της Γεννήσεως (του Χριστού), σιωπή τιμάν μεμάθηκα».

Κανένας Άγιος της Εκκλησίας μας δεν προέβηκε σε αυθαίρετη περιγραφική του μυστηρίου της Γεννήσεως του Χριστού.  Η αυθαίρετη περιγραφική του τρόπου της Γεννήσεως του Χριστού, που έδωσε ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, δεν στηρίζεται σε καμιά Πατερική βάση. Δεν μπορούμε να ‘’επεξηγούμε’’ κατά το δοκούν το μυστήριο της Γεννήσεως του Χριστού.  

Ξεκάθαρα ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός παραθέτει τον τρόπο  της Γεννήσεως του Χριστού και αυτό χωρίς καμμιά αμφιβολία αντιβαίνει στον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, «‘’τον δε τρόπον της Γεννήσεως (του Χριστού), σιωπή τιμάν μεμάθηκα».  Δεν συντρέχει κανείς λόγος για την εκ των προτέρων στήριξη των οποιονδήποτε λόγων είπε  ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός.  Αυτό δεν είναι σωστό.   «‘’Τον δε τρόπον της Γεννήσεως (του Χριστού), σιωπή τιμάν μεμάθηκα» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος).


’Ο ΓΑΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΣ’’ – π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Το ‘’Ρωμαίϊκο οδοιπορικό’’ πρόβαλε βίντεο με τίτλο «Όσιος Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός : ‘’Τηρήστε τον νουν, πολεμήστε τα πάθη’’».  Ο  αυθαίρετος επιθετικός προσδιορισμός ‘’όσιος’’ δημιούργησε λύπη, γιατί η ‘’αγιοποιητική’’ αυτή μονομερής βιασύνη, αγνοεί ότι το έργο της αγιοκατάταξης αφορά την Εκκλησία και όχι τα ιστολόγια που μονομερώς τον στηρίζουν.  Επίσης η ‘’αγιοποιητική’’ αυτή μονομερής βιασύνη, αγνοεί τις κακοδοξίες που δίδαξε και που δυστυχώς προβάλλονται αδιακρίτως χωρίς ανασκευή. 

Στο βίντεο ‘’Τηρήστε τον νουν, πολεμήστε τα πάθη’’ που προβάλλεται, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός : ‘’Εάν λοιπόν γάμος ήταν ευλογία και όχι οικονομία θα έπρεπε ο Χριστός να κοινωνήσει με τον γάμο. Άλλωστε ο  γάμος είναι αθεράπευτος’’.  Αναπαύονται με αυτό οι προβάλλοντες την ομιλία του αυτή;  Συμφωνούν ότι ‘’ο γάμος είναι αθεράπευτος’’;

Θα πρέπει με σοβαρότητα να αναφέρω ότι στη νεότητα μας δοκιμάσαμε αυτή την έκφραση υποτίμησης του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, για τον γάμο. Δεν είναι όμως εύκολο να αναφέρω αυτά που μου είπε ως έκφραση υποτίμησης του γάμου, γιατί θα εκφύγω των ορίων κοσμιότητας. 

Η  Ακολουθία επί μνήστροις ήτοι αρραβώνος άρχεται με το ‘’Ευλογητός ο Θεός ημών’’.  ‘’Αυτός ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους, οδηγών αυτούς εν παντί έργω αγαθώ’’, εύχεται ο ιερεύς και ακολούθως ευλογώντας το δακτυλοθέσιον εύχεται : «Αυτός και νυν Δέσποτα, ευλόγησον το δακτυλοθέσιον τούτο ευλογίαν ουράνιον· και Άγγελος Κυρίου προπορευέσθω έμπροσθεν αυτών πάσας τας ημέρας της ζωής αυτών».

Στην Ακολουθία του Στεφανώματος  εύχεται ο ιερεύς, «Αυτός και νυν, Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον επί τους δούλους σου τούτους…Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Αβραάμ και την Σάρραν.  Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ισαάκ και την Ρεβέκκαν» κλπ.

Πως λοιπόν ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, ισχυρίζεται ότι ‘’ο  γάμος είναι αθεράπευτος’’;  Είναι διδασκαλία αυτή να προβάλλεται από μια Αγιορείτικη Μονή, γιατί από αυτή πρωτίστως προβλήθηκε;  Είναι διδασκαλία αυτή να προβάλλεται από χριστιανικά ιστολόγια και μάλιστα με το αυθαίρετο πρόθεμα ‘’όσιος’’;

ΤΟ ‘’ΡΩΜΑΙΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ’’ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ
(Από τη μια προβάλλει την προσωπική ερμηνευτική προσέγγιση του Μητροπολίτη Μόρφου και από την άλλη τα λεχθέντα του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού)
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
H τελευταία πρακτική ιστολογίων που μονομερώς στηρίζουν τον π. Ιωσήφ Βατοπαιδινό, να δημοσιεύουν κείμενα του Μητροπολίτη Μόρφου, και στο θέμα των προφητειών, δημιούργησε σύγχυση ανάμεσα στους πιστούς. Ο λόγος που αναφερόμαστε αποκλειστικά στο θέμα των προφητειών, είναι το γεγονός ότι ο Μητροπολίτης Μόρφου αναφέρεται κυρίως  στα λεχθέντα του Οσίου Παϊσίου, με τη γνωστή παραμυθία του Οσίου για το πρόβλημα της Κύπρου, ενώ ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός τρομοκρατούσε τον κόσμο περί λυσσαλέας πληγής στην Κύπρο. 

Δημιουργούν τα ιστολόγια αυτά μεγάλη σύγχυση στο απλό λαό, η οποία επιδεινώνεται με τη συνεχιζόμενη σιωπή όσων επιμένουν να μην τοποθετούνται στο θέμα των λεχθέντων του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, ενώ γνωρίζουν την αλήθεια.  Τούτο το πρόβλημα της ‘’σιωπής’’ παρατηρήθηκε ακόμα πιο έντονο, μετά την έκδοση των λεγομένων ‘’προφητειών’’ του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, ενός  βιβλίου εκατοντάδων σελίδων.

Η προσωπική αυτή ερμηνευτική προσέγγιση του Μητροπολίτη Μόρφου αναφορικά με τα λεχθέντα του Οσίου Παϊσίου, έχει δημοσιευθεί και στην Ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου.  Το πρόβλημα όμως δεν δημιουργείται με τη δημοσίευση στην Ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου.  Παρατίθεται όπως είναι φυσικό η προσωπική ερμηνευτική προσέγγιση του Μητροπολίτη Μόρφου, και τούτο αποτελεί  δημοκρατικό δικαίωμα παρουσίασης. Αυτό φυσικά δεν συνεπάγεται και πλήρη αποδοχή της προσωπικής ερμηνευτικής του Μητροπολίτη Μόρφου, από τα υπόλοιπα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. 

Το οξύτατο πρόβλημα σύγχυσης δημιουργήθηκε με την ‘’ανάμειξη΄’’ της προβολής της προσωπικής ερμηνευτικής του Μητροπολίτη Μόρφου για τα λεχθέντα του Οσίου Παϊσίου, με τις λεγόμενες ‘’προφητείες’’ του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, από τα ιστολόγια που μονομερώς στηρίζουν τον π. Ιωσήφ Βατοπαιδινό.  Παλαιότερα προβλήθηκαν οι λεγόμενες ‘’προφητείες’’ του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, από το ‘’Ρωμαίϊκο οδοιπορικό’’. 

Οι «ακοές πολέμων» (1981, 1993, 1995, 1998, 1999) του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν, ακόμα προκαλούν λύπη.  Ας θυμίσουμε μερικά από αυτά :
Το έτος 1995, κυκλοφόρησε φυλλάδιο με επίτιτλο Ι. Μ. Βατοπαιδίου με τη καλούμενη ‘’προφητεία’’ του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, όπoυ αναφέρει ότι  «η Κύπρος θα δεχθεί προσωρινό ράπισμα από τους Τούρκους».

Bίντεο αναρτημένο στο διαδύκτιο, που τιτλοφορείται «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ - ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ» (από εκπομπή του Τηλεοπτικού Σταθμού ο Λόγος, κατά το έτος 1998, στο Πρόγραμμα  – Ορθοδοξία και Ορθοπραξία, με τον θεολόγο κ. Νικολαΐδη),  που δικαιολογημένα προστέθηκε από τον αναρτήσαντα, τίτλος προβολής, που αναγγέλλει ότι «ο πόλεμος θα ξεκινήσει από την Κύπρο».

Στο βίντεο αυτό λοιπόν, «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ  ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ»  αναφέρεται μεταξύ άλλων  «…τώρα όμως θα πω και τούτο, να έχει θάρρος ο λαός μας, διότι θα δεχθούμε πληγή από τους Τούρκους λυσσαλέα.  Μην τρομάξουμε, είναι μέσα στα Θεία σχέδια, θα γίνει κι αυτό
Ερώτηση – Θα είναι όμως σύντομα αυτό;
Γέροντας  Ιωσήφ Βατοπαιδινός  -  Σύντομα, σύντομα πολύ σύντομα… »

Όταν ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός ήταν Ηγούμενος του Τιμίου Σταυρού της Μίνθης, στην Μητροπολιτική περιφέρεια Πάφου, τρομοκρατούσε τον κόσμο με τις καλούμενες «προφητείες» του, περί Παγκοσμίου πολέμου με ημερολογιακή τοποθέτηση (με βάση μαρτυρίες) στις 7 Ιουλίου 1999.  Ακολούθως επειδή ο πόλεμος δεν πραγματοποιήθηκε, η ημερομηνία μετετέθη στις 14 Αυγούστου 1999 και όταν και πάλι δεν πραγματοποιήθηκε η ημερομηνία «κύλησε» στις 8 Σεπτεμβρίου 1999, για να διαψευστεί και πάλι.  Μάλιστα  κληρικός της Μητροπόλεως Πάφου τότε, έδωσε συνέντευξή σε ραδιοσταθμό της Πάφου, αναφορικά με το σάλο που δημιουργήθηκε, κυρίως στο μαθητόκοσμο από τις περί πολέμων ακοές. 

‘’Φυσικά’’ θα ισχυριστεί κανείς  ότι και ο  Όσιος Παΐσιος μίλησε για καταστροφή στην Κύπρο και αυτό είναι αληθές, όμως με τη μεγίστη διαφορά ότι ο Όσιος Παΐσιος μίλησε γι’ αυτή 12 ημέρες πριν την Τουρκική εισβολή του Ιουλίου του 1974.  Στο βιβλίο «Γέρων Παΐσιος  1924-1994, Προφητείες του γ. Παϊσίου για Εθνικά Θέματα -Αλεξανδρούπολη 2014 (Επιλογή κειμένων: Ανέστης Μαυροκέφαλος)», αναφέρεται το εξής από τον κ. Τσέτο Χρήστο, ε.α.  Θεσσαλονίκη «Κατάγομαι από το Χιλιομόδι Κορινθίας.  Είμαι απόστρατος αξιωματικός, επισμηναγός στο βαθμό.  Την 8η Ιουλίου 1974 επισκέφτηκα τον Γέροντα Παΐσιο στο κελί του.  Καθίσαμε μαζί αρκετές ώρες, σχεδόν όλο το απόγευμα.  Μιλήσαμε για αρκετά θέματα.  Στο τέλος άρχισε να μου μιλάει για την επικείμενη απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο.  Ήταν τόσο σαφής.   Στο τέλος άρχισε να μου μιλάει για την επικείμενη απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο.  Ήταν τόσο σαφής.  Έβλεπε τα πράγματα σαν να γινόταν εκείνη τη στιγμή.  Δηλαδή, έβλεπε τα πλοία να πλησιάζουν το λιμάνι της Κερύνειας και την αποβίβαση των τεθωρακισμένων στην παραλία.  Έβλεπε τον Τούρκικο στρατό και τα αυτοκίνητα να προελαύνουν, έβλεπε τα χωριά που κατελάμβαναν οι Τούρκοι, να αδειάζουν.  Έβλεπε τους Τούρκους να σκοτώνουν τους Κυπρίους και να κάνουν διάφορα κακά. Τα διηγόταν με τέτοιο τρόπο, σαν να ήταν παρών.  Μου έκανε τρομερή εντύπωση.  Όταν είδε ότι γινόταν πάλη σώμα με σώμα με τους Κυπρίους, όταν χύθηκε το πρώτο αίμα, ο Γέροντας σήκωσε τα χέρια στον ουρανό και με δάκρυα στα μάτια είπε ‘’Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον’’».

Ο Όσιος Παΐσιος τότε που στη φοιτητική μας ζωή ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός τρομοκρατούσε τον κόσμο περί ‘’λυσσαλέας πληγής στην Κύπρο’’, μας ανέπαυσε με  λόγους παρηγοριάς.  Η χαρακτηριστική του φράση «οι Τούρκοι τα κόλυβα τα έχουν τυλιγμένα στο ζωνάρι τους, λίγο να κουνηθούν θα πέσουνε», ηχεί ακόμη παρηγορητικά.  Θα προσθέσω και τη συμβουλή του Γέροντα Γεωργίου Καψάνη, ‘’Μη μας παιδί μου, αυτός όλο λέει πως θα γίνουν και τίποτα δεν γίνεται’’. Από τη μια προβάλλει το ‘’Ρωμαίϊκο οδοιπορικό’’, αλλά και άλλα ιστολόγια που μονομερώς στηρίζουν τον π. Ιωσήφ Βατοπαιδινό, την προσωπική ερμηνευτική προσέγγιση του Μητροπολίτη Μόρφου και από την άλλη τα λεχθέντα του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού και έτσι δημιουργείται συνεπακόλουθα σύγχυση στον πιστό λαό.