Translate

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ‘’ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΨΥΧΟΝ’’, ‘’ΤΟ ΣΩΜΑ (Ο ΘΕΟΣ) ΤΟ ΕΚΑΜΕ ΠΡΩΤΥΤΕΡΑ’’  - π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ
‘’ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΨΥΧΟΝ’’, ‘’ΤΟ ΣΩΜΑ (Ο ΘΕΟΣ) ΤΟ ΕΚΑΜΕ ΠΡΩΤΥΤΕΡΑ’’  - π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ
 Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Στην ιστοσελίδα που επιγράφεται (Ι. Μ. ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ) Vatopedi.gr και στην Πεμπτουσία, σε βίντεο που τιτλοφορείται «Η υπακοή γίνεται για την αγάπη του Χριστού»,  με ομιλία του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, που έγινε στο Συνοδικό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, στο οποίο  μεταξύ άλλων αναφέρει  για το σώμα ότι  «το έκαμε πρωτύτερα απ’ το χώμα». 

Ποια η σκοπιμότητα προβολής μιας άτοπης ‘’διδαχής’’ που αντίκειται στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας;  Ας ξαναδιαβάσουν την Κλίμακα του Αγίου Ιωάννη του Σιναΐτη όσοι αμμφισβητούν. «Την ψυχήν ούτε γαρ προυφίσταται του σώματος, ούτε μεθυφίσταται.  Αλλ’ άμα τη τούτου γενέσει κτίζεται και αυτή»  αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο  Σιναΐτης (Κλίμαξ, Λόγος Κστ΄).  Γιατί διαδίδουν τέτοια ανοησία, που λέγει ότι το σώμα «το έκαμε πρωτύτερα απ’ το χώμα»;  Παρόμοια ‘’διδαχή’’ αλλά βρεφοκτόνο τόλμησε και αλλού, ειρωνευόμενος τους πατέρες της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, που τηρούσαν στάση Ορθόδοξης ακρίβειας στο θέμα των εκτρώσεων.

Στην ‘’διδαχή’’ του εκείνη ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, διέκρινε το έμβρυο σε «εξεικονισμένον και μη», με αποτέλεσμα να μη θεωρεί φόνο την έκτρωση εμβρύου του «μη εξεικονισμένου».  Θεώρησε δηλαδή, ότι το έμβρυο εμψυχούται μετά τον τρίτο μήνα.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός επίσης, στα  «Κεφάλαια φιλοσοφικά» αναφέρει ότι, «Ομουπόστατα εισίν, ότε δύο φύσεις εν μια υποστάσει ενωθώσι και μίαν  σχώσιν υπόστασιν σύνθετον και εν πρόσωπον, ως ψυχή και σώμα». 

Το ηχητικό ντοκουμέντο, απομαγνητοφωνημένο έχει ως ακολούθως :
Ερ. Οι εκτρώσεις, τα παιδιά τα οποία έγιναν από εκτρώσεις τότε θα είναι…τότε θα είναι στην ηλικία…
π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός – Κοίταξε, εάν είναι έμψυχα, εδώ υπάρχει μια διαφορά, άλλο είναι το ζων και άλλο είναι το έμψυχο.  Εδώ η Εκκλησία δεν έχει μιλήσει, αλλά κρατάει την παράδοσιν της Παλαιάς Διαθήκης.  Εάν είναι εξεικονισμένο, δηλαδή περίπου στον τρίτο μήνα, που παίρνει πλέον την…και τη μορφή, εφόσον ζωντανά είναι είπα και από  πρίν ακόμα, πριν να ενωθεί εκ της γυναικός και του ανδρός το σπέρμα, είναι ζωντανά από τότε είναι.  Άλλο είναι το ζων και άλλο είναι το έμψυχον.   Έμψυχον γίνεται κατά την Παλαιάν Διαθήκην, κατά την Γραφήν γίνεται μετά την εξεικόνισίν του, όταν πάρει την μορφήν, κατάλαβες; …γίνεται στον τρίτο μήνα.  Τότε λειτουργεί και η καρδιά του, κτυπάει, και λειτουργεί το…δηλαδή ο εγκέφαλος έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα της προσωπικότητος.  Εάν είναι από κει και ύστερα, αυτή είναι ζωντανό.  Δηλαδή από κεί και πέρα όμως είναι άδηλο δεν έχει όραμα.  Αυτό μας δείχνει η Γραφή, δεν ξέρω…
Τώρα οι παπάδες λένε, ου, ου, ου, αν ακούσεις τους παπάδες τι λένε.   Έχει και κάποιους εκεί στο Σταυροβούνι (κακόδοξος γέλως), με τι δογματισμούς ομιλούν (κακόδοξος γέλως).  Ρε, τελείωσε, είναι φόνος, από το Θεό θα…(κακόδοξος γέλως).

Κατά τον π. Ιωσήφ Βατοπαιδινό, η διάκριση γίνεται ανάμεσα σε ζων έμβρυο και έμψυχο.  Θεώρησε ότι το έμβρυον αποκτά ψυχή μετά τον τρίτο μήνα, καθώς επίσης και το  ότι δεν είναι φόνος η έκτρωση που γίνεται πριν τον τρίτο μήνα,  πλάνη την οποίαν είχε και  ο Θωμάς Ακινάτης , ο οποίος δεν δέχοταν ότι είναι φόνος η πρώιμη άμβλωση.  Ο Άγιος Βασίλειος αναφέρει ότι «εκμεμορφωμένου και ανεξεικονίστου παρ’ημίν ουκ έστιν» (Β΄ Κανών του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου  ‘’Περί της φθειράσης κατ’ επιτήδευσιν το έμβρυον’’. 

Ποια η σκοπιμότητα της μη ανασκευής και απολογίας, για  τα άτοπα και κακόδοξα του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, πέραν της ‘’απαραβιάστου’’ υπερβολικής αίγλης, που καθημερινά φροντίζουν να επαυξάνουν, συνεπικουρούμενοι από πλήθος ιστολογίων;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ (10) ΕΝΤΟΛΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

1) Ἄν ἔχετε τήν εὐγενή καλοσύνην, φίλοι καί ἐχθροί μας, σᾶς παρακαλοῦμεν μαζί μέ τό σχόλιό σας, νά βάζετε τουλάχιστον τό βαφτιστικόν ὄνομα σας, ἤ ἔστω ἕνα σταθερόν ψευδώνυμο.

2) Ἐπίσης, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί/ές, πατέρες καί μητέρες, σᾶς ἐκλιπαρῶ βαθέως, νά μή χρησιμοποιεῖτε τήν βαρβαρικήν γλῶσσα τῶν Νεογραικύλων (=Greakllish) στά σχόλια σας, διότι πρόκειται περί στυγνῆς προδοσίας, ἀνοησίας καί βλασφημείας, κατά τῆς Μητρικῆς μας Ἑλληνικῆς Γλῶσσας καί ὡς ἐκ τοῦτου θά τά διαγράφω.

3) Ἐάν κάπου, δέν συμφωνεῖτε στά ὅσα (περι)γράφουμεν, κρίνουμεν, ἐπικρίνουμεν καί στοχάζόμεθα, πού ἐξάπαντος ὑπογράφομεν μέ τά προσωπικά ἀρχικά μας Π.Π.Ν. (ἤ ὁλογράφως Παναγιώτης Π. Νούνης) πολύ ἁπλά, μέ λογικά, ἄλογα ἤ κ.ἄ. σωρηδόν ὀρθά ἤ ἐσφαλμένα ἐπιχειρήματα, θά ἀναμένομεν μέ ἀγωνία τήν ἀντίθετη καί προσωπική γνώμη καί ἄποψίν σας.

4) Σέ περίπτωση μάλιστα, πού κάποιοι ἔχουσιν, παράπονα, ἐνστάσεις, συμπλέγματα, κόμπλεξ, κ.λπ. γιά μερικές διάφορες ἀναρτήσεις καί δημοσιεύσεις τίς ὁποίες μάλιστα, ὑπογράφωσιν, καί μᾶς ἀποστέλνωσιν ἄλλοι εκλεκτοί καί αγαπητοί συνεργάτες ἀδελφοί/ές καί πατέρες ἤ μητέρες μας, πρός βαθύτερο προβληματισμό μας, παρακαλοῦνται θερμά, τά ὅποια τυχόν παράπονα σχόλια καί κριτικές σας νά τά ἀπευθύνετε παρακαλῶ, στούς ὑπογράφωντες τά ἄρθρα (καί ὄχι προσωπικά στόν διαχειριστήν-ἀρθρογράφον τοῦ ἐν λόγῳ προσωπικοῦ ἱστολογίου), διότι, ΔΕΝ ἔχομεν ἀλλά καί ΟΥΤΕ θέλομεν νά ἔχομεν τινά εὐθύνην ὡς ἡμερολογιακή-ἰδιωτική ἱστοσελίδα τοῦ κυβερνοχῶρου, διά τούς προσωπικούς στοχασμούς, τά γραφόμενα, τίς θέσεις, τίς γνώμες καί τίς σκέψεις, ἀλλονῶν, δεύτερων καί τρίτων Προσωπικοτήτων. Κατανοητόν; Ἄν ὄχι, τότε αὐτό εἶναι ἀπόλυτα ἰδικόν σας πρόβλημά.

6) Πρός μίαν τώρα εἰδικήν μερίδαν, ὑψολόβαθμων καί μή εἰδικῶν-ἀνειδίκευτων εἴτε Κληρικῶν εἴτε καί συναδέλφων Καθηγητῶν θεολογοῦντων πού ἐνοχλοῦνται σφόδρα μέ τά ὄποια προσωπικά κ.ἄ. κριτικά δοκίμια καί δημοσιεύματά μας, συνιστοῦμε ἀδελφικῶς, καρδιακῶς καί ἐντελῶς φιλικῶς ὅπως ἐξ ἀρχῆς, προσεύχονται ὑπέρ ἡμῶν ἵνα σωθοῦμεν, διότι μέ νομικίστικες ἤ καί πνευματικίστικες, ἄμεσες ἤ καί ἔμμεσες ἀπειλές, ἐκβιασμούς, πνευματικά φίμωτρακ.ἄ. νοσηρά κληρικαλιστικά ἤ καί ἐπισκοπομονιστικά διαβολοτεχνουργήματα, δέν περνοῦν, στήν «ὀνειρεμένη Φρουτοπία» μας καί παρακαλεῖστε ὅπως... γυρίσετε ἱστοσελίδα ἵνα μή σᾶς παραλάβει ὁ «Ἀρχισυντάκτης μας ὁ Πίκος-Ἀπίκος».

7) Ὁ προσωπικός μας ἱστοχῶρος ἠ ἱστοσελίδα εἶναι νομικά, τό προσωπικό μας ἡμερολόγιο, βάση δεδικασμένης παρελθοντικῆς ὑποθέσεως καί ὄχι Μ.Μ.Ε. καί ἄρα συνεπῶς, δέν δύναται νά ἐμπίπτει, στίς νομοθετικές πρόνοιες περί τοῦ γραπτοῦ ἤ κ.ἄ. Τύπου. Ἆρα λογικῶς, νά λέτε ἕνα ευχαριστώ, ἤ ἔστω ἕνα Κύριε ἐλέησον τόν ἀχρεῖο διαχειριστή, πού σᾶς ἐπιτρέπει καί μόνον νά διαβάζετε τοῦτο τό προσωπικό του διαδικτυακόν ἡμερολόγιον.

8) Σέ ὅποιον δέν ἀρέσουμε, ἄς φτιάξει τήν ἰδικήν τού ἱστοσελίδα καί το ἰδικόν του ἡμερολόγιο. Τά ἀνούσια καλοπιάσματα καί τίς μεγαλόστομες ἤ δόλιες κολακίες δέν τίς θέλουμεν. Ἐπιθυμοῦμεν ὅμως αὐστηράν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΝ κριτικήν περί τῶν γραπτῶν μας γιά νά γίνουμεν καλύτεροι.

9) Κακοπροαίρετα καί κουτοπόνηρα σχόλια, σαφῶς καί ΔΕΝ θά ἀναρτώνται καί θά διαγράφονται ἄμεσα. Οἱ ὑβρισίες κατά τοῦ Διαχειριστοῦ τῆς ἱστοσελῖδος, επιτρέπονται, καί γι΄ αὐτό θά δημοσιεύονται.

10) Ὅποιος/α ἐπιθυμεί, νά του ἀναρτήσουμε, κάποιο προσωπικό κείμενό του, ἕνα δοκίμιον, κάποιο παράπονό, ἤ ἕνα παραμύθι, μερικές σκέψεις κ.ο.κ. παρακαλεῖται ὅπως μᾶς τό ἀποστείλει στό πιό κάτω ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖον πρός ἀξιολόγησίν του. Ὅποιος ἐπίσης, ἐπιθυμεί, νά τοῦ ἀποστέλνουμεν σέ Word ἤ PDF τά κείμενά μας, παρακαλῶ καί πάλιν, νά μᾶς τό δηλώσετε γραπτός στό ἠλεκτρ. ταχυδρ. μας.

Τίς πολύτιμες (προς)εὐχές σας νά ἔχουμεν, γιά νά διακονήσουμε το Σῶμα του ὅπως ἀκριβῶς μᾶς θέλει ὁ Κύριος τῆς Δόξης, καί ὄχι ὅπως θά θέλαμε ἐμεῖς.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: panagiotisnounis@gmail.com

ἤ με Βιντεοκλήση Σκάϊπ (SKYPE): nimfwn2 [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΥΝΗ]