Translate

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΕΤΑΞΑΚΗ


Ο «ΜΕΓΑΣ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ» ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΚΑΘΙΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΝΕΚΡΩΣΙΜΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΕΣ...!
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ Ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΛΕΗΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΗΣΤΡΙΚΩΤΑΤΟΝ ΣΧΙΣΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
ΤΟΝ ΤΑΡΙΧΕΥΣΑΝ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΦΑΡΑΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΑΨΑΝ ΚΑΘΙΣΤΟΝ!!!
ΠΗΓΗ: (Original text: εφημερίδα Ακρόπολις, 29 Ιουλίου 1935) From the newspaper Acropolis, 29 July 1935.


ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗΤά ἐπόμενα πού θα καταγραφῶσι στήν πορεία εἶναι προϊών προαπελθούσας ἀντιρρητικῆς σχολιογραφίας μου.


Ἀφιερωμένα πρός ὅσους/ες τοῦτες τίς μεταΚολυμπαρίστικες καί Νεομεσαιωνικές θεοσκότεινες ἡμέρες μᾶς ἐγκωμιάζουσι (σχεδόν ἁγιοποιῶσιν καί λατρεύωσι μέχρι ἀηδίας) τόν καί μᾶλλον νεοφανήν 13ον (!) Ἀπόστολον (!;) τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Κατά τόν Παπικόν Μεσαίωνα ὁ 13ος Ἀπόστολος τοῦ Δυτικοῦ φραγκοπαπιστικοῦ ψευδοΧριστιανισμοῦ ἦτο ὁ περίφημος ἀρχαιοέλλην Σταγειρίτης καί μέγας Φιλόσοφος Ἀριστοτέλης.

Σήμερα ὁ καί «13ος Ἀπόστολος» τῶν νεορθοδόξων Συγκρητιστῶν «Ῥωμηῶν» εἶναι ὁ δόλιος πατέρας τοῦ Ἡμερολογιακοῦ Σχίσματος, ὁ κύριος εἰσαγωγέας, ὁ εἰσηγητής καί μέγας κατηχητής, τῶν παντοειδῶν ἐωσφορικῶν δογμάτων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στήν Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία.

Ἐξαιρετικά ἀφιερώμενες οἱ κριτικές σκέψεις μας, πρός τούς:  τον Δευτερεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Θεόδωρον Μεϊμάρη, τόν Μητροπολίτη Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, τόν Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον, τόν Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομον, τόν Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέα, τούς μητροπολίτες Κυκκῶτες, τόν Ἀρχιμανδρίτη Σωφρόνιον Μιχαηλίδη, τόν κ. Παναγιώτη Ἀνδρειόπουλον, τόν κ. Σταύρο Ὀλύμπιον, τίς Μασσωνικές Στοές, καί σέ ὅσους ἄλλους ἐγκωμιάζωσι ἀνόνητα καί σέ ὑπέρμετρον βαθμόν τήν ἀμφιλεγόμενη προσωπικότητα τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ πατριάρχου Μελέτιου Μεταξάκη.

Ἀκολουθεῖ κάπως ἐλαφρῶς διορθωμένον, ἕνα ἀπόσπασμα ἐκ τινός παρελθοντικοῦ σχολιασμοῦ, οἱ ἀντιρρήσεις μου κατά τοῦ Κανονολόγου Καθηγητοῦ κ. Θεοδώρου Γιάγκου.


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

ΕΝ ΤΕΛΕΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΤΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ; ΜΑΣΣΩΝΟΣ Ἤ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ;

Ἕνας ἐκ τῶν μεγίστων φθοροποιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἦτο καί εἶναι, ὁ Μασσῶνος οἰκουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ ὁποίος, τῷ ὄντι ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον ὁ κ. Θεόδωρος Γιάγκου: ὅτι εἶναι ἀτεκμηρείωτος ὁ ἰσχυρισμός, ὅπου δῆθεν κατά το «Πανορθόδοξον Συνέδριο» (1923) πρῶτος ὁ Μεταξάκης ἐχρησιμοποίησε σέ Συνοδικό Κείμενο τόν ὅρο «Ἐκκλησία». Δέν ἦτο σαφῶς καί ἀντικειμενικά ὁ πρῶτος, ἀλλ΄ ὅμως πρώτευσε καί ἀρίστευσε (sic) σέ ἄλλα ἄπειρα δυσσεβήματα καί χειρώτερα διαβολοειδῆ καμώματα…! Ὁ Λουθηροκαλβίνος πατριάρχης Μεταξάκης, κ. Γιάγκου, διέφθειρεν ἤ ὄχι, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας ἐπιβάλλοντάς Της πραξικοπηματικά καί ὁλοκληρωτικά, τό Νέο Ἡμερολόγιον ὡς [ἄλλος ἕνας] φασίζων πατριάρχης, [τουτέστιν] το Νεοεποχήτικον Σχίσμα, μέ το ὁποῖον καί ἐδιαίρεσεν ἄχρι τῆς σήμερον τούς ἀπανταχοῦ Χριστιανούς σέ Νεοημερολογῖτες καί Παλαιοημερολογῖτες;

Ποιᾶ ἡ ἐπιστημονική ἄποψίς σας [τοῦ κ. Γιάγκου] διά την τελευταία στιγμή (πρό Κολυμπαρίου) τῆς μόλις πρόσφατης ἀπόσυρσις ἐκ τῆς θεματολογίας τοῦ μείζωνος ζητήματος τοῦ σύγχρονου μεταξάκειου Ἡμερολογιακοῦ Σχίσματος;

Ὁ [ὄντως] νεωτεριστής πατριάρχης Μ. Μεταξάκης κύριε Γιάγκου, δέν ἦτο [ἐκεῖνος] ὁ κρητάναξ καί [πρώην] μητροπολίτης Κιτιεύς ἐνῶ ἔπειτα καί ὁ μοιχεπιβάτης τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ ἐν Ἑλλάδι θρόνου, ἐλέω Βενιζελισμοῦ και τῶν σύν αὐτῷ; Ἀλλά καί [ὡς γνωστόν] ὁ μετέπειτα καθηρημένος καί πρώην Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν; Καί πᾶλιν ἔπειτα ἀπ΄το μετέπειτα, ὁ εἰς διπλοῦν καί τριπλοῦν (ὡς Ἀλεξανδρείας) μοιχεπιβάτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου -ἐξ Ἀμερικῆς και Ἀγγλίας ὀρμώμενος- τῆς Κων/Πόλεως πατριάρχης ὅ ὑπό τοῦ Πολιτειοκρατισμοῦ ἐπιβαλλόμενος διά τῆς βίας; Τοῦτον τον μασονόπληκτον (καί πατέρας τοῦ Νεορθόδοξου Ἑλληνικοῦ Οἰκουμενισμοῦ) καί ταλαίπωρον ἐκκλησιαστικόν ἄνδρα βρήκατε νά ὑπερασπιστεῖτε; Ἄραγέ γιά ποῖον ὑπέρτατον λόγον;

Κατά τήν περίοδον τῆς Ἀγγλοκρατίας στήν Κύπρο, ὁ Μεταξάκης ἦτο Μητροπολίτης Κιτίου καί Λεμεσοῦ, ὡς γνωστόν. Ἀναφέρει ἐνδεικτικά ὁ κιτιεύς ἱστορικός π. Σωφρόνιος Μιχαηλίδης:·         «Ἀξιοσημείωτος εἶναι καί ὁ ἀγώνας πού ἀνέλαβε (…) γιά τήν προστασία τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου ἀπό τίς ἑτερόδοξες προπαγανδιστικές σχολές πού λειτουργοῦσαν στή Λάρνακα καί, ἰδιαίτερα, τήν Ἀμερικανική Ἀκαδημία πού, διά τῶν ἀδελφῶν Mac Caroll, ἀσκοῦσε προσηλυτισμό στήν καλβινιστική Εὐαγγελική Ἐκκλησία.

·         Σέ ἐγκύκλιό του ἡμ. 2 Ὀκτωβρίου 1911 καί σέ διάφορες ὁμιλίες του καυτηρίαζε μέ δριμύτητα καί μέ σκληρή γλώσσα τούς ξένους προσηλυτιστές ἀλλά καί τούς ὀρθοδόξους Κυπρίους πού ἐμπιστεύονταν τήν παιδεία τῶν παιδιῶν τους σ΄ αὐτούς.»

·         (Ἱερομονάχου Σωφρονίου Γ. Μιχαηλίδη, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ, ἔκδοσις: Ι. Μ. Λεμεσοῦ, Λεμεσός-Κύπρος 2002, σελ. 356).Ὅταν ὅμως ἔγινεν ἀντι-Κανονικῶς καί διά τοῦ Βενιζέλου («Βενιζελοπρόβλητος» ἀντί για Θεοπρόβλητος) Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί μετέπειτα, ὡς καθηρημένος ἀρχιεπίσκοπος γέγονε («σύν Ἀγγλοαμερικανῷ καί χείρᾳ κίνει») καί Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, θυμήθηκε ὁ ἀθεόφοβος καί θεοπάλαβος κληρικός, νά συλλειτουργεῖ καί νά συμπροσεύχεται μαζί με τους Λουθηροκαλβίνους σέ Ἀμερική καί Ἀγγλία, καθῶς μᾶς τά καταγράφει, καταγγελτικῶς, εἰς τόν πρόλογόν του ὁ μακαριστός θεολόγος Διονύσιος Μπατιστάτος ὅ καί δημοσιεύσας σέ εἰδικόν τομίδιον τά περιώνυμα Πατριαρχικά Πρακτικά τοῦ «Πανορθόδοξου Συνεδρίου» (1923) τῆς κατάμαυρης πραξικοπηματικῆς καί σχισματικοαἱρετικῆς συμφορᾶς.Διά το ἴδιον ἀκριβῶς ζήτημα, τοῦ παράνομου [καί σφετεριστοῦ τῶν πατριαρχικῶν θρόνων] Μεταξάκη, κύριε Γιάγκου, περί τῶν ἀντι-Κανονικῶν συμπροσευχῶν του, ὑφίστατο μία ἀκόμη ἱστορική καί γραπτή, Κανονική καταγγελία, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Κανονολόγου καί ὁσίου Γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου («Τά Δύο Ἄκρα», σελ. 89).Ἐν κατακλείδι καί συγκριτικῶς: εἰς τήν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τοῦ Οἱκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς τόν βίο τοῦ οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου Μελετίου Β΄ (Μεταξάκη) γίνεται καθαρή ἀναφορά, ὅτι ὁ ἀντι-Κανονικός πατριάρχης Κων/Πόλεως ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΕ (ἄνευ Οἰκουμενικῆς καί Πανορθοδόξου Συνοδικῆς διαγνώμης) τήν ἱερωσύνη (sic) τῶν Ἀγγλικανῶν!...Tί [ἀκριβῶς] στράβωσε κατά τήν πατριαρχική καί ἀρχιεπισκοπική καριέρα τοῦ [ἐν λόγῳ] ἀνδρός; Ποιᾶ Μασσωνική Στοᾶ ἤ καί ποιος πανοῦργος διάβολος τοῦ (ἐ)γύρισε τά μυαλά;

 Ἀπρόσμενα καί ὅλως παραδόξως, οἱ ἐν Κύπρῳ αἱρετικώτατοι προσηλυτιστές [Ἀγγλοαμερικανοί] Λουθηροκαλβίνοι (σύμφωνα μέ τίς ἱστορικές πηγές περί τοῦ βίου τοῦ Μεταξάκη) ἀνεγνωρίσθησαν εἰς την πορεία, ὡς ἔχωντες ἱερωσύνη; Ἀπό πού την ἔλαβαν; Ἀπό τόν θεομάχο [καί σχισματικοαιρετικόν] πατριάρχην Μ. Μεταξάκη!! Κύριε ἐλέησον!!!Δηλαδή, γιά νά θέσουμε καί ἕνα καλό καταλεικτικόν ἐρώτημα: εἶναιὄχι, διαγαλαξιακῶς φανερώτατον, ἡ μεγίστη αἱρετίζουσα ἀπόκλισις [καθῶς] καί ἡ μείζωνα ἀντίφασις ἐν τοῖς [ἐκκλησιαστικοῖς] σημεῖοις, ἐκ τῶν σωρηδόν [πολυποίκιλων] κακόδοξων ἐνεργειῶν του; (Δηλαδή ἀπό τῆς ἀρχικῆς Ἁγιοταφιτικῆς πορείας του, καί ἔπειτα ὡς Μητροπολίτης Κιτίου, καί μετέπειτα σέ ἀρχιεπίσκοπον καί πατριάρχην.)

Πῶς [ἀκριβῶς] ἐξηγεῖται, ἐπιστημονικῶς, ἀλλά καί Κανονικῶς, τό φαινόμενο τοῦτο; Ἦταν Ὁμολογητής Κιτιεύς, ἤ, μήπως [γέγονε εἰς τήν πορεία] Μασσώνος καί Ἀρχιοἰκουμενιστής Νεοφαναριώτης; Εἶναι Προφήτης, ἤ μᾶλλον ψευδοπροφήτης; Ἦταν Ὀρθόδοξος ἤ [μᾶλλον] ἑτερόδοξος; Ἐξομώτης ἤ ἀποστάτης; Ποιμήν ἤ ἀρχιΛυκοποιμήν; Αἱρετικός ἤ Αἱρεσιάρχης; Ἰούδας ἤ Βησσαρίων; Βαρλαάμ ἤ Καλέκας;

Διαλέγετε καί παίρνετε…

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη
Ø  Πηγή: Ἱστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ΑΡΘΡΟ: [ΜΕΡΟΣ Β΄] ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ, τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη, [http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/09/blog-post_9.html].

Ø  Δεῖτε το ἐπίσης ὁλοκληρωμένον σέ PDF στό GOOGLE.DRIVE [https://drive.google.com/file/d/0B-IiS5cE9vQxdkJHaDZuSVRpODhTMzJOXzhOaG5FYjlNX0Vz/view].

Ø  Μέρος Α΄, Κριτική τῶν πρακτικῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου (1923) καί ἡ Μεγάλη Σύνοδος (2016), «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (26 Φεβρουαρίου 2016), Ἀριθμός Φύλλου 2106, σελ. 1, σελ. 6. [Δεῖτε ΕΔΩ: http://www.orthodoxostypos.gr/pdf/2106.pdf].

Ø  Μέρος Β΄, Κριτική τῶν πρακτικῶν τοῦ Πανορθόδοξου Συνεδρίου (1923), “Ο.Τ.” (1/4/2016), Ἀριθ. Φύλλου 2111, σελ. 5. [Δεῖτε ΕΔΩ: http://www.orthodoxostypos.gr/pdf/2111.pdf].

Ø  Δεῖτε ἐπίσης καί τό ἐπόμενο ἄρθρο: TO AΝΤΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Δ΄ ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ "ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ" ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ, [http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/04/to.html].

Ø  ΔΕΙΤΕ: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ, [http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_8.html].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ (10) ΕΝΤΟΛΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

1) Ἄν ἔχετε τήν εὐγενή καλοσύνην, φίλοι καί ἐχθροί μας, σᾶς παρακαλοῦμεν μαζί μέ τό σχόλιό σας, νά βάζετε τουλάχιστον τό βαφτιστικόν ὄνομα σας, ἤ ἔστω ἕνα σταθερόν ψευδώνυμο.

2) Ἐπίσης, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί/ές, πατέρες καί μητέρες, σᾶς ἐκλιπαρῶ βαθέως, νά μή χρησιμοποιεῖτε τήν βαρβαρικήν γλῶσσα τῶν Νεογραικύλων (=Greakllish) στά σχόλια σας, διότι πρόκειται περί στυγνῆς προδοσίας, ἀνοησίας καί βλασφημείας, κατά τῆς Μητρικῆς μας Ἑλληνικῆς Γλῶσσας καί ὡς ἐκ τοῦτου θά τά διαγράφω.

3) Ἐάν κάπου, δέν συμφωνεῖτε στά ὅσα (περι)γράφουμεν, κρίνουμεν, ἐπικρίνουμεν καί στοχάζόμεθα, πού ἐξάπαντος ὑπογράφομεν μέ τά προσωπικά ἀρχικά μας Π.Π.Ν. (ἤ ὁλογράφως Παναγιώτης Π. Νούνης) πολύ ἁπλά, μέ λογικά, ἄλογα ἤ κ.ἄ. σωρηδόν ὀρθά ἤ ἐσφαλμένα ἐπιχειρήματα, θά ἀναμένομεν μέ ἀγωνία τήν ἀντίθετη καί προσωπική γνώμη καί ἄποψίν σας.

4) Σέ περίπτωση μάλιστα, πού κάποιοι ἔχουσιν, παράπονα, ἐνστάσεις, συμπλέγματα, κόμπλεξ, κ.λπ. γιά μερικές διάφορες ἀναρτήσεις καί δημοσιεύσεις τίς ὁποίες μάλιστα, ὑπογράφωσιν, καί μᾶς ἀποστέλνωσιν ἄλλοι εκλεκτοί καί αγαπητοί συνεργάτες ἀδελφοί/ές καί πατέρες ἤ μητέρες μας, πρός βαθύτερο προβληματισμό μας, παρακαλοῦνται θερμά, τά ὅποια τυχόν παράπονα σχόλια καί κριτικές σας νά τά ἀπευθύνετε παρακαλῶ, στούς ὑπογράφωντες τά ἄρθρα (καί ὄχι προσωπικά στόν διαχειριστήν-ἀρθρογράφον τοῦ ἐν λόγῳ προσωπικοῦ ἱστολογίου), διότι, ΔΕΝ ἔχομεν ἀλλά καί ΟΥΤΕ θέλομεν νά ἔχομεν τινά εὐθύνην ὡς ἡμερολογιακή-ἰδιωτική ἱστοσελίδα τοῦ κυβερνοχῶρου, διά τούς προσωπικούς στοχασμούς, τά γραφόμενα, τίς θέσεις, τίς γνώμες καί τίς σκέψεις, ἀλλονῶν, δεύτερων καί τρίτων Προσωπικοτήτων. Κατανοητόν; Ἄν ὄχι, τότε αὐτό εἶναι ἀπόλυτα ἰδικόν σας πρόβλημά.

6) Πρός μίαν τώρα εἰδικήν μερίδαν, ὑψολόβαθμων καί μή εἰδικῶν-ἀνειδίκευτων εἴτε Κληρικῶν εἴτε καί συναδέλφων Καθηγητῶν θεολογοῦντων πού ἐνοχλοῦνται σφόδρα μέ τά ὄποια προσωπικά κ.ἄ. κριτικά δοκίμια καί δημοσιεύματά μας, συνιστοῦμε ἀδελφικῶς, καρδιακῶς καί ἐντελῶς φιλικῶς ὅπως ἐξ ἀρχῆς, προσεύχονται ὑπέρ ἡμῶν ἵνα σωθοῦμεν, διότι μέ νομικίστικες ἤ καί πνευματικίστικες, ἄμεσες ἤ καί ἔμμεσες ἀπειλές, ἐκβιασμούς, πνευματικά φίμωτρακ.ἄ. νοσηρά κληρικαλιστικά ἤ καί ἐπισκοπομονιστικά διαβολοτεχνουργήματα, δέν περνοῦν, στήν «ὀνειρεμένη Φρουτοπία» μας καί παρακαλεῖστε ὅπως... γυρίσετε ἱστοσελίδα ἵνα μή σᾶς παραλάβει ὁ «Ἀρχισυντάκτης μας ὁ Πίκος-Ἀπίκος».

7) Ὁ προσωπικός μας ἱστοχῶρος ἠ ἱστοσελίδα εἶναι νομικά, τό προσωπικό μας ἡμερολόγιο, βάση δεδικασμένης παρελθοντικῆς ὑποθέσεως καί ὄχι Μ.Μ.Ε. καί ἄρα συνεπῶς, δέν δύναται νά ἐμπίπτει, στίς νομοθετικές πρόνοιες περί τοῦ γραπτοῦ ἤ κ.ἄ. Τύπου. Ἆρα λογικῶς, νά λέτε ἕνα ευχαριστώ, ἤ ἔστω ἕνα Κύριε ἐλέησον τόν ἀχρεῖο διαχειριστή, πού σᾶς ἐπιτρέπει καί μόνον νά διαβάζετε τοῦτο τό προσωπικό του διαδικτυακόν ἡμερολόγιον.

8) Σέ ὅποιον δέν ἀρέσουμε, ἄς φτιάξει τήν ἰδικήν τού ἱστοσελίδα καί το ἰδικόν του ἡμερολόγιο. Τά ἀνούσια καλοπιάσματα καί τίς μεγαλόστομες ἤ δόλιες κολακίες δέν τίς θέλουμεν. Ἐπιθυμοῦμεν ὅμως αὐστηράν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΝ κριτικήν περί τῶν γραπτῶν μας γιά νά γίνουμεν καλύτεροι.

9) Κακοπροαίρετα καί κουτοπόνηρα σχόλια, σαφῶς καί ΔΕΝ θά ἀναρτώνται καί θά διαγράφονται ἄμεσα. Οἱ ὑβρισίες κατά τοῦ Διαχειριστοῦ τῆς ἱστοσελῖδος, επιτρέπονται, καί γι΄ αὐτό θά δημοσιεύονται.

10) Ὅποιος/α ἐπιθυμεί, νά του ἀναρτήσουμε, κάποιο προσωπικό κείμενό του, ἕνα δοκίμιον, κάποιο παράπονό, ἤ ἕνα παραμύθι, μερικές σκέψεις κ.ο.κ. παρακαλεῖται ὅπως μᾶς τό ἀποστείλει στό πιό κάτω ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖον πρός ἀξιολόγησίν του. Ὅποιος ἐπίσης, ἐπιθυμεί, νά τοῦ ἀποστέλνουμεν σέ Word ἤ PDF τά κείμενά μας, παρακαλῶ καί πάλιν, νά μᾶς τό δηλώσετε γραπτός στό ἠλεκτρ. ταχυδρ. μας.

Τίς πολύτιμες (προς)εὐχές σας νά ἔχουμεν, γιά νά διακονήσουμε το Σῶμα του ὅπως ἀκριβῶς μᾶς θέλει ὁ Κύριος τῆς Δόξης, καί ὄχι ὅπως θά θέλαμε ἐμεῖς.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: panagiotisnounis@gmail.com

ἤ με Βιντεοκλήση Σκάϊπ (SKYPE): nimfwn2 [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΥΝΗ]