Translate

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΔΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΕΓΚΩΜΙΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΔΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΕΓΚΩΜΙΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μέ ποῖον ἀκριβῶς τρόπον, ὁ νεοΒατοπαιδινός καί «Ἁγιορείτης Γέροντας» τῆς Λεμεσοῦ, συγκαλύπτει, καί κάνει πλάτες στούς νεοΦαναριῶτες Ἀρχιοικουμενιστές, καί σιγοντάρει ἔτσι πρακτικῶς τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
 1. Ἐνῷ ὁ Λεμεσοῦ γνωρίζει, τήν σαφή διάκριση: καλύπτω τήν ἁμαρτία τοῦ ἀδελφοῦ μου,  ἀπό τό ἀποκαλύπτω τήν κακοδοξία τοῦ αἱρετίζωντος Ἐπισκόπου, ἐπιλέγει δυστυχῶς, νά συγκαλύπτει τήν πολύ-αἵρεση τοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοσόστομου κ.ἄ. πού προσπαθῶσι ἐδῶ καί καιρό, προπαγανδιστικῶς, νά μᾶς ἐπιβάλουσι τίς ψευδόδοξες ἀποφάσεις τῆς Ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης.
 2. Ἐνῷ ὁ ἴδιος, θεωρητικά, ἀσκεῖ ἀραιά καί πού, κατηχητικές ὁμιλίες κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τό δέ πνευματικόν παιδίον του ὁ Νεαπόλεως Πορφύριος, διοργάνωσεν πρακτικῶς,  μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, τινές Διαθρησκειακές Οἰκουμενιστικές φιέστες μέ ἀνίερες Συμπροσευχές στήν ἱερά Ἀρχιεπισκοπήν τό 2008.
 3. Ἐνῷ ὁ ἴδιος (ὁ Λεμεσοῦ) ἔδωσε ἀντιΠαπικήν συνέντευξη ἵνα μή ἔρθει ὁ πάπας στήν Κύπρο, κατά τό 2010, ὑπέσκαπτεν, μέ κάθε παρασκηνειακόν τρόπον τόν ἀντιπαπικόν ἀγώνα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ὀρθοδόξου Κινήματος ΠΑ.Χ.Ο.Κ.
 4. Ἐνῶ ὁ ἴδιος διαμαρτυρήθηκε, γραπτῶς, διά τινά ἀντιΚανονικά σημεία περί τῆς διεξαγωγῆς τῆς κακοΣυνόδου τῆς Κρήτης, καί μάλιστα θεώρησε ὅσους τυχόν θά ἐσυμμετείχαν, ὡς «διακοσμητικά στοιχεία», ὁ ἴδιος ἐσυμμετείχεν τελικά ὡς τῷ ὄντι ἕνα ἀπό τά πάμπολλα Κληρικολαϊκά διακοσμητικά στοιχεία.
 5. Ἐνῷ ὁ Λεμεσοῦ, ἀρνήθην νά ὑπογράψει (σημειῶστε: μέ ἀφοπλισμένη ψήφο, τουτέστιν τό δή κλασικόν λεγόμενον «τζάμπα μαγκιές») ἕνα ἀπό τά αἱρετίζοντα Κείμενα, ἔδωσεν εὐλογία στόν Χωρεπίσκοπον Νεαπόλεως κ. Πορφύριον νεοΜαχαιριώτην καί ὑπέγραψεν ὁ δεύτερος (!) «μέ κάθε ἐπιφύλαξη» τό ἴδιον ἀκριβῶς κείμενο πού ὁ Λεμεσοῦ ἐθεώρησεν (!!) ὡς κακόδοξον!!!
 6. Ἐνῷ ὁ Λεμεσοῦ διά τά προειρημένα, ἐφημολογήθει διαδικτυακῶς, ὑπό πάντων καί πασῶν τῶν χαζοΧριστιανῶν (μηδενῶς ἐξαιρουμένων σύν τῷ γράφωντι) ὡς Μέγας Ὁμολογητής, κατόπιν ἑορτῆς, δηλαδή ἑτεροχρονισμένα, ἔδωσε καί πᾶλιν εὐλογία ὅπως νά διαβασθεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ, ἡ ληστρική ἐν Κύπρῳ Συνοδική Ἐγκύκλιος πού ἐγκωμίαζε και εἰσήγαγε ἔντεχνα τά αἱρετικά φληναφήματα-ἀποφασισθέντα, ἀποκοιμίζωντας ἔτσι μέ ψευδοὉμολογίες τῆς μίας νυκτός, ἅπαξ και διαπαντῶς, τό Χριστώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.
 7. Ἐνῷ οἱ Ἱεροί Κανόνες, εἶναι ἀπόλυτα ξεκάθαροι, διά τό ζήτημα τῶν Μεικτῶν Γάμων, ὁ ἴδιος προχωρεῖ καί ἐπευλογεῖ «παρ΄οἰκονομία» τέτοιους ἀντιΚανονικούς γάμους.
 8. Ἐνῷ οἱ Ἱεροί Κανόνες, εἶναι ἀπόλυτα ξεκάθαροι, διά το ζήτημα τῶν Κωλυμάτων τῆς Ἱερωσύνης, αὐλικοί Θεολόγοι, Ἱεροψάλτες καί Μουσικοδιδασκάλοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, τόν κατηγορῶσι συστηματικῶς, ὅτι χειροτονεῖ ἀβέρτα Κληρικούς μέ φοβερά κωλύματα, παντελῶς ἀναξίους τῆς Μυστηριακῆς Ἱερωσύνης.
 9. Ἐνῷ οἱ Ἱεροί Κανόνες, εἶναι ἀπόλυτα ξεκάθαροι, διά τό ζήτημα τῆς Ψαλμωδίας τῶν γυναικῶν,  εἰσήγαγεν (ὁ Λεμεσοῦ) τόν ἀντιΚανονικόν καί νεωτερισμόν «Θεσμό τῶν Ψαλτριῶν» καί ἔτσι ἐν ὥρᾳ ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἤ καί Θείας Λειτουργείας,  ἀκοῦμε ἀντιΚανονικές «πολυφωνίες» στήν Ἱερά Μητρόπολη τῆς Λεμεσοῦ.
 10. Ἐνῶ γνωρίζει τίς τραγικές σχισματικοαιρετικές συνέπειες τῆς «Διακοινωνίας μετά τῶν Αἱρετικῶν», διεκήρυξεν μόλις πρό μερικῶν χρόνων, στό Ντόρτμουντ τῆς Γερμανίας, ὅτι τίποτα δέν παθαίνει ἡ Ἐκκλησία, μέ τήν διενέργεια τινός τέτοιου φρικτοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἀδικήματος ὑπό τινός Ἐπισκόπου ἤ Ἐπισκόπων.
 11. Ἐνῷ οἱ πιστοί, ἔχωσι καλή ἀνησυχία διά τό ζήτημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ἴδιος μᾶς προσφέρει «μαξιλαράκια συνειδήσεως», διότι, εἴτε ἀδυνατεῖ,  εἴτε δειλιάζει, ὅπως συγκρουσθεῖ πλαγιο-μετωπικά μέ τό Οἰκουμενιστικόν κατεστημένον τῶν νεοΦαναριωτῶν Προκαθημένων.
 12. Σέ σημερινή τηλεοπτική ἐκπομπή («ΜΑΖΙ» 5/1/2017, στό ΡΙΚ, {48:50}) ἐνῷ μία παρεμβαίνουσα τηλεθεάτρια (κυρία Χριστοδούλου), ἐκατηγόρησεν δημόσια καί πολύ ὀρθά ἔπραξε, Προκαθημένους καί Μητροπολῖτες, ὅτι Συμπροσεύχονται ἀντιΚανονικά, ὁ «Γέροντας» τῆς Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ἐζήτησεν, νά μή ἀναφερθῶσι ὀνόματα!...
 13. Ἐνῷ ἡ ἔγκριτη Δημοσιογράφος κ. Ἐλίτα Μιχαηλίδου ἐζήτησεν, δεοντολογικῶς, ἵνα ἀναφερθεῖ τό ὄνομα τοῦ νεοΚύπριου Μητροπολίτου πού συμμετέχει σέ τέτοιες συγκρητιστικές καί ἀνίερες Συμπροσευχές μετά τινῶν σχισματικοαιρετικῶν, μετά τῶν ἀλογιῶν τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὁ Λεμεσοῦ, παραινέβην καί ἀναχαίτησεν ἐσφαλμένα τό δημοσιογραφικόν λειτούργημα καί παρεμπόδισεν τήν ἀληθεύουσα ὀνοματοφάνεια.
 14. Ἐνῷ ἀπό τήν μία ὁ Λεμεσοῦ, μᾶς παριστάνει τόν παραδοσιακόν ἀντιΟἰκουμενιστήν, καί νέοἉγιορείτην «Ὁμολογητήν», ἀπό τήν ἄλλη φοβεῖται καί τρομοκρατεῖται μέ τήν σκιά τῶν Οἰκουμενιστῶν, καί δέν ἐπιθυμεῖ ποσῶς νά ἔλθωσι στό φῶς τῆς δημοσιότητος τά ὀνόματα τῶν λυκοΠοιμένων Ἐπισκόπων πού διενεργῶσι ἀντιΚανονικές καί αἱρετίζουσες ἐνέργειες.
 15. Ἐνῷ ἀπό τήν μία γνωρίζει, πολύ καλά, ὅτι ὁ «Ὀνοματοκρυπτισμός» εἶναι αἵρεσις, καί ἡ ἱερή «Ὀνοματοφάνεια» Εὐαγγελική καί Κανονική πρακτική  γιά τά Ζητήματα Πίστεως, ὁ ἴδιος ἐπιλέγει διά ἰδικούς του λόγους νά ἀκολουθήσει τήν πρῶτην.
 16. Ἐνῷ ὁ ἴδιος γνωρίζει τήν σημαίνουσα πευματική διάκριση: σεβασμοῦ καί ἀγάπης διά πᾶν ἄνθρωπον, ἀλλά καί ἀπέχθειας, μίσους, ἤ μή σεβασμοῦ διά τίς κακόδοξες ἰδέες καί ἐνέργειες τῶν προσώπων, ἐπιλέγει νά συγκαλύψει, ἐξ ἀδιακρισίας, τίς κακόδοξες ἐνέργειες συνἘπισκόπων του.
 17. Ἐνῷ γνωρίζει, ὅτι στίς Συμπροσευχές μετά τῶν αἱρετικῶν, ὁ Θεός ἀπουσιάζει παντελῶς ἀπό τέτοια στυγνῆ θεατρική Θεομπαιξία, ἐπιλέγει νά συγκαλύπτει τά ἄνομα σχέδια τῶν νεοΦαναριωτῶν Συγκρητιστῶν συλλειτουργῶν του.
 18. Διαφορετικά, πῶς ἀκριβῶς ἑρμηνεύεται ἡ στάσις του, νά ὁμιλεῖ κατά τῆς Πανθρησκείας ἤ καί κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί ἀπό την ἄλλη νά σιγοντάρει τό Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πού εἶναι ὁ κατ΄ ἐξοχήν φορέας των ἐν λόγῳ πολυαιρετικῶν συστημάτων;
 19. Ἐνῷ γνωρίζει τήν πανταχῶθεν ἀνελέητην προπαγάνδα πού ὑφιστάμεθα, ὑπέρ τοῦ  πανθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ἴδιος ἐπιλέγει νά μᾶς κρατεῖ σέ βαθειά μεσάνυκτα.
 20. Ἐνῷ ὁ ἴδιος γνωρίζει ὅτι ὁ Πατριάρχης, ἀνελλειπῶς, διενεργεῖ Συμπροσευχές μετά τοῦ Πάπα καί ἄλλων σχισματικοαιρετικῶν, ὁ Λεμεσοῦ, μᾶς διαβεβαιῶνει καί μᾶς συμβουλεύει νά μή πιστεύουμε «ὅτι Συμπροσεύχονται μέ ἀπροσεξία» (δεῖτε την ἄνωθεν ἐκπομπή στο 53:00)!...
 21. Δηλαδή μᾶς λέγει, προφανῶς, ὅτι Συμπροσεύχονται μέν, ἀλλά προσεκτικά δέ; Καί σέ ποῖον Θεό ἅγιε Λεμεσοῦ συμπροσεύχονται;
 22. Δηλαδή, εἰσαγάγει στό Ἐκκλησιαστικόν Δίκαιον μία καινούργια πεπλανημένην θεωρία, ἤ ἄν θέλετε ἐξυπνοβλακείαν,  μία νεωτεριστικήν διάκριση: ἐκείνην τῆς προσεκτικῆς Συμπροσευχῆς καί τῆς ἐν ἀπροσεξίᾳ Συμπροσευχῆς!
 23. Ἐνῷ ὁ ἴδιος τό ὁμολογεῖ ξεκάθαρα, ὅτι οἱ Συμπροσευχές εἶναι ἀπαγορευμένος καρπός, διατυπώνει τίς πιό πάνω «παρά-οἰκονομίες» καί δικαιολογεῖ τά ἀδικαιολόγητα.
 24. Ἐνῷ ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μόλις πρόσφατα ἔσπευσεν καί συμπροσευχήθηκεν μετά τοῦ Πάπα στά Ἱεροσόλυμα, ἐνῷ ὁλίγον παλαιῶθεν  σέ Θρονική ἑορτήν ἐνήργησεν ἡμισυλλείτουργον μετά τοῦ ἀντιχρίστου τῆς Ῥώμης, ὁ Λεμεσοῦ, διαστρέφει τά σωρηδόν γεγονότα ὑποτιμώντας τήν νοημοσύνη τῶν διαμαρτυρομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
 25. Ἐνῷ ὁ ἴδιος εἶναι (δῆθεν) «μέγας πολέμιος» και «Στρατηλάτης» κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, λοιδωρεῖ καί συκοφαντεῖ φαυλεπίφαυλα ὅτι «κάποιοι κύκλοι» (δηλ. Κληρικούς καί Λαϊκούς ἀντιΟἰκουμενιστάς ἄν καί δέν τούς κατονομάζει ἵνα προφυλαχθοῦμε· ἀλήθεια ὅμως, τί σόϊ Ἐπίσκοπος εἶναι τοῦτος, ὄταν δέν κατονομάζει με πᾶσα σαφήνεια τούς λύκους;) προσπαθοῦσι τάχα μου «νά πλήξωσι την Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία», ταυτίζωντας Αὐτήν, μέ τό πρόσωπον τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου!
 26. Ἐνῷ ὁ ἴδιος γνωρίζει ἄριστα, ὅτι ὁ κάθε Ἐκκλησιαστικός θεσμός, δέν πρέπει νά ταυτίζεται διόλου μέ τά ἑκασταχοῦ Ἐκκλησιαστικά Πρόσωπα πού τόν διακονοῦσι, διότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στους κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἴδιος διαστρέφει τήν ἀλήθεια τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, κακοδοξεῖ, διότι ταυτίζει τήν Ἐκκλησία στό πρόσωπο τινός ἰσότιμου καί ὁμότιμου συνεπισκόπου του.
 27. Ἐνῷ ὁ ἴδιος γνωρίζει, ὅτι δέν ὑφίστατο «Πρωτεῖον ἐξουσίας» ἀλλά πρωτεῖον Διακονίας, ἀναγνωρίζει τέτοιον πρωτεῖον (δηλ. το Βατικάνειον) στόν αἱρετικόν Πατριάρχην.
 28. Ἐνῷ ὁ ἴδιος δηλαδή, ἀραιά και πού, πολεμεῖ τόν Παπισμόν, ἀναγνωρίζει ἐμμέσως πλήν σαφῶς τήν βατικανοποιήση τοῦ Φαναρίου καί σύμπασας τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.
 29. Προφανῶς ὁ Λεμεσοῦ, εἶναι κατανοητόν ὅτι ἐφευρίσκει πανταχῶθεν παραθυράκια, διά νά συγκαλύψει, πᾶν Ἐκκλησιαστικόν ἀδίκημα καί θεολογικήν παρανομίαν.
 30. Ἐνῷ ὁ ἴδιος  ἦτο παραδοσιακός Ἁγιορείτης, ἀπόγονος ἁγίων Γεροντάδων, ἐξακολουθεῖ νά στηρίζει μετά μανίας τό Φαριζαϊκόν καί Ἐπισκοπομονιστικόν θεοστυγές «Φιλάδελφον» καί νά ἀναπαράγει «ἀδιακρίτως» τήν κάθε συκοφαντική δυσφήμιση κατά τινῶν παραδοσιακῶν Κληρικῶν ἤ Λαϊκῶν ἐνισταμένων κυρίως κατά τῶν αἱρετικῶν καί ἀντιΚανονικῶν ἐνεργειῶν τῶν κάθε λογῆς Οἰκουμενιστῶν.
 31. Ἐνῷ ὁ ἴδιος γνωρίζει, ὅτι κριτήριον καί προϋπόθεσις τοῦ ἀπλανῶς και ὀρθοδόξως θεολογεῖν, δέν εἶναι τά ἀκαδημαϊκά κριτήρια, διότι ἄν εἶναι αὐτά, πρόκειται διά μύηση εἰς την αἵρεσιν τοῦ Νεοβαρλααμισμοῦ, ὁ ἴδιος «νομίζει» (ἰδική του διατύπωσις), ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶναι ἀλάθητος διότι κατέχει ἀριστεῖον στό Κανονικόν Δίκαιον.
 32. Ἐνῷ γνωρίζει, ὅτι με τά «νομίζω» δέν πορεύεται σοβαρά ἕνας παραδοσιακός Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος, ὁ ἴδιος τά χρησιμοποιεῖ λίαν ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτα.
 33. Καί γιατί νά ἐμπιστευτοῦμε τά «νομίζω» τοῦ Λεμεσοῦ, καί ὄχι τά «νομίζω» τινός ἄλλου;
 34. Ἐνῷ γνωρίζει καί τό ὁμολογεῖ, ὅτι οἱ Ἱεροί Κανόνες δεν δύναται νά καταργηθῶσι, διότι εἶναι ἀκραιφνῆς καρπός ἐπιφοτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ ἵδιος συμμαχεῖ, συμμαρτυρεῖ καί συμβαδίζει μέ τόν Πατριάρχην Κων/Πόλεως καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου, πού ἐκατήργησαν σωρηδόν ἱερῶν Κανόνων.
 35. Ἐνῷ ὁ ἴδιος γνωρίζει, ὅτι οἱ Θεοφόροι Πατέρες, διενεργοῦσαν Διακοπή Μνημοσύνου κατά τινῶν αἱρετιζόντων Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν, ὁ ἴδιος διακηρύττει, τά ἀκριβῶς ἀντίθετα, ὅτι δηλ. δέν πρέπει νά βγαίνουμε ἀπό τήν Ἐκκλησία ὅταν ἕνας Ἐπίσκοπος διαπράττει ἕνα λάθος.
 36. Δηλ. ὁ Λεμεσοῦ, ταυτίζει τήν Ἐκκλησία μέ τον Ἐπίσκοπον, καί ὄχι μέ τόν Θεάνθρωπον Χριστόν, τόν Βασιλέα τῆς Δόξης.
 37. Ἐνῷ γνωρίζει, ὅτι ἡ προσωπολατρεία εἶναι θανάσιμον ἀμάρτημα, ψιλή εἰδωλολατρεία, τήν διοχετεύει ὅμως μεθοδικά στούς ἁπανταχοῦ ἀφελεῖς πιστούς καί ὀπαδοῦς του.
 38. Ἐνῷ ὁ Λεμεσοῦ γνωρίζει, ὅτι ὁ Σχισματικοαιρετικός ἤ Ἀρχιοικουμενιστής ἤ καί Ἀρχιμασσῶνος Πατριάρχης Μελέτιος Μετεξάκης ἦτο ἐκεῖνος, πού ἐπέβαλεν, τό «Ἡμερολογιακόν Σχίσμα» (1923) ὅπερ ἐδημιουργήθησαν ἐξ αἰτίας του, δυό ἀλληλομισούμενα (μέχρι τῆς σήμερον) στρατόπεδα τῶν Παλαιοημερολογιτῶν και Νεοημερολογιτῶν, ὁ πανάγιος Λεμεσοῦ, προβάλλει, διακηρύττει, προωθεῖ, διαφημίζει, σιγοντάρει, ἐμφυτεύει, διδάσκει, προπαγανδίζει, χειραγωγεῖ, τήν ἀπενοχοποίηση τοῦ Μεταξάκη, διά μέσῳ τοῦ ἐπισήμου Περιοδικοῦ τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Λεμεσοῦ, ἐγκωμιάζοντας τόν Αἱρεσιάρχην πατριάρχη Μεταξάκη σέ κάθε τεύχος του.
 39. Ἐνῷ ὁ νεοΒατοπαιδινός Λεμεσοῦ, ἔπαιξεν πρός στιγμῆς τόν ῥόλον τοῦ Ὀμολογητοῦ, ἀπό τήν ἄλλη βέβαια, ἐτοποθέτησεν ἐντός τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Μητροπόλεως, τήν ἀναμνηστική φωτογραφία τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Κύπρου, ὅπου ἐλήφθην κατά τήν συμμετοχήν τους στήν Ληστρική Σύνοδο τῆς Κρήτης ἀναγνωρίζοντας αὐτήν ἔμμεσα ὡς «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος». Ἐκτός κί ἄν τυχόν τόν ἄκουσε κανεῖς σας, δημόσια, νά τήν ἀποκηρύττει ἤ καταδικάζει ὡς Ληστρική Σύνοδο; («ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ», Τεύχος 90ο, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016, σελ. 42)
 40. Ἐξάπαντος, δέν σημειώνεται στό Περιοδικόν, ὅτι ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, ἀρνήθηκεν νά ὑπογράψει. Οὔτε ὅμως, ὅτι ὁ Νεαπόλεως κ. Πορφύριος ὅτι ὑπέγραψεν. Ἐνῷ καταγράφεται, ὅτι μόνον ὁ Λεμεσοῦ καί ὁ Ἀμαθοῦντος δέν ὑπέγραψαν τό κακόδοξον Κείμενο. Γιατί τέτοια σημαντική ἀπόκρυψις στοιχείων ἅγιε Λεμεσοῦ; Δοξάστε λοιπόν τούς ἐν Λεμεσῷ Ὁμολογητές μας. Σημειώνεται ὅμως, γενικά καί ἀόριστα, ὅτι «και ἄλλοι Ἀρχιερεῖς» διαφώνησαν καί δέν ὑπέγραψαν τό ἀμφιλεγομενο Κείμενο. ᾎραγέ, γιατί δέν μνημονεύθησαν καί τά ὑπόλοιπα ὀνόματα τῶν διαφωνούντων καί μή ὑπογραψάντων; Ἐννοῶ ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.
 41. Ἐν τέλει, ἐμεῖς οἱ ταλαίπωροι πιστοί, πῶς καί με ποῖον ἀκριβῶς τρόπον ἀντιμετωπίζουμεν, ἐτοῦτην τήν περιρρέουσα τραγελαφικήν κατάσταση μέ τούς γιαλαντζί Ὁμολογητές, λυκοΠοιμένες τοῦ Εὐαγγελίου, πού δειλιοῦσι νά ἀποκηρύξωσι αἱρετικές κακοδοξίες, ἤ μίαν ψευδοΣυνόδον, ὡς Ληστρικήν; Γιατί δέν πράττωσι μέ Εὐαγγελική ποιμαντική ἀκρίβεια τό ἀπλανῶς καί ὀρθοδόξως ἐπισκοπεῖν τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ; Ἀπό ἰδιοτέλεια, ἤ μήπως ἀπό ἀνιδιοτέλεια;
Διαλέγετε καί παίρνετε, μίαν, ἤ, καί πολυσύνθετον συνδιασμόν ἀπαντήσεων διά τό σημαίνον ἀδυσώπητον ἐρώτημα πού τείθεται πλέον, ἔμπροσθεν, τῶν νέοὈρθόδοξων «ἀντιΟἰκουμενιστῶν» Κληρικῶν μας.
Πλέον το πρόβλημα, δέν εἶναι μόνον, οἱ ἐμφανεῖς λυκοποιμένες Οἰκουμενιστές, ἀλλά καί οἱ ἀφανεῖς προβατόσχημοι λύκοι πού φοροῦσι τόν παραδοσιακόν μανδύαν τοῦ «ἀντιΟἰκουμενισμοῦ».
Στῶμεν Καλῶς φίλοι/ες καί καλήν Φώτησιν νά βιώσουμεν.
Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
Ὀρθόδοξος Θεολογῶν


Ὑγ. Τό ἄνωθεν κριτικόν σημείωμα ἐγράφθην κατόπιν ἐμπνεύσεως μετά τήν τηλεοπτικήν ἐκπομπή, πού διενήργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, παραμονές Θεοφανείων στό ΡΙΚ, στήν ἐκπομπή «ΜΑΖΙ» μέ τήν καλή δημοσιογράφον κ. Ἐλίτα Μιχαηλίδου. [Δεῖτε την ΕΔΩ ἀπό τό 48ον λεπτό καί ἐντεύθεν].
Τό συμπέρασμα μας εἶναι, ὅτι ἀντί ὁ χαρισματικός καί λόγιος Σεβασμιώτατος νά μᾶς φωτίσει διά τά ἐπίκαιρα Ἐκκλησιαστικά Δρώμενα περί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Ληστρικῆς Συνόδου, μᾶς ἐσυσκότησεν ἔτι περαιτέρῳ εἰς τον νεοΦαναριώτικον Βατικανισμόν. Μπορεῖ να μη εἶναι ὁ δικηγόρος τοῦ Θεοῦ, καθῶς ἐδήλωσεν, ἀλλά μετεβλήθην σε ἄριστον δικηγόρον τοῦ διαβόλου, δηλ. τοῦ Πατριάρχου.
Ἐξάπαντος διεκήρυξεν καί πάμπολλα ὀφέλειμα διά τήν Πνευματική ζωήν. Ἀλλά ἡ γνήσια Πνευματική ζωή, ἀποστασιωποιημένη ἀπό τόν Ἀντιαιρετικόν ἀγώνα, καί μακράν τῆς γνησίας Ὀμολογίας Πίστεως, πρόκειται διά στυγνώτατον «νεοΒατοπαιδινόν Μονοφυσιτισμόν» ὁ ὁποῖος χειραγωγεῖτο παλαιώθεν ἐκ τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.