Translate

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΔΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΕΓΚΩΜΙΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΔΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΕΓΚΩΜΙΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μέ ποῖον ἀκριβῶς τρόπον, ὁ νεοΒατοπαιδινός καί «Ἁγιορείτης Γέροντας» τῆς Λεμεσοῦ, συγκαλύπτει, καί κάνει πλάτες στούς νεοΦαναριῶτες Ἀρχιοικουμενιστές, καί σιγοντάρει ἔτσι πρακτικῶς τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
 1. Ἐνῷ ὁ Λεμεσοῦ γνωρίζει, τήν σαφή διάκριση: καλύπτω τήν ἁμαρτία τοῦ ἀδελφοῦ μου,  ἀπό τό ἀποκαλύπτω τήν κακοδοξία τοῦ αἱρετίζωντος Ἐπισκόπου, ἐπιλέγει δυστυχῶς, νά συγκαλύπτει τήν πολύ-αἵρεση τοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοσόστομου κ.ἄ. πού προσπαθῶσι ἐδῶ καί καιρό, προπαγανδιστικῶς, νά μᾶς ἐπιβάλουσι τίς ψευδόδοξες ἀποφάσεις τῆς Ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης.
 2. Ἐνῷ ὁ ἴδιος, θεωρητικά, ἀσκεῖ ἀραιά καί πού, κατηχητικές ὁμιλίες κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τό δέ πνευματικόν παιδίον του ὁ Νεαπόλεως Πορφύριος, διοργάνωσεν πρακτικῶς,  μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, τινές Διαθρησκειακές Οἰκουμενιστικές φιέστες μέ ἀνίερες Συμπροσευχές στήν ἱερά Ἀρχιεπισκοπήν τό 2008.
 3. Ἐνῷ ὁ ἴδιος (ὁ Λεμεσοῦ) ἔδωσε ἀντιΠαπικήν συνέντευξη ἵνα μή ἔρθει ὁ πάπας στήν Κύπρο, κατά τό 2010, ὑπέσκαπτεν, μέ κάθε παρασκηνειακόν τρόπον τόν ἀντιπαπικόν ἀγώνα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ὀρθοδόξου Κινήματος ΠΑ.Χ.Ο.Κ.
 4. Ἐνῶ ὁ ἴδιος διαμαρτυρήθηκε, γραπτῶς, διά τινά ἀντιΚανονικά σημεία περί τῆς διεξαγωγῆς τῆς κακοΣυνόδου τῆς Κρήτης, καί μάλιστα θεώρησε ὅσους τυχόν θά ἐσυμμετείχαν, ὡς «διακοσμητικά στοιχεία», ὁ ἴδιος ἐσυμμετείχεν τελικά ὡς τῷ ὄντι ἕνα ἀπό τά πάμπολλα Κληρικολαϊκά διακοσμητικά στοιχεία.
 5. Ἐνῷ ὁ Λεμεσοῦ, ἀρνήθην νά ὑπογράψει (σημειῶστε: μέ ἀφοπλισμένη ψήφο, τουτέστιν τό δή κλασικόν λεγόμενον «τζάμπα μαγκιές») ἕνα ἀπό τά αἱρετίζοντα Κείμενα, ἔδωσεν εὐλογία στόν Χωρεπίσκοπον Νεαπόλεως κ. Πορφύριον νεοΜαχαιριώτην καί ὑπέγραψεν ὁ δεύτερος (!) «μέ κάθε ἐπιφύλαξη» τό ἴδιον ἀκριβῶς κείμενο πού ὁ Λεμεσοῦ ἐθεώρησεν (!!) ὡς κακόδοξον!!!
 6. Ἐνῷ ὁ Λεμεσοῦ διά τά προειρημένα, ἐφημολογήθει διαδικτυακῶς, ὑπό πάντων καί πασῶν τῶν χαζοΧριστιανῶν (μηδενῶς ἐξαιρουμένων σύν τῷ γράφωντι) ὡς Μέγας Ὁμολογητής, κατόπιν ἑορτῆς, δηλαδή ἑτεροχρονισμένα, ἔδωσε καί πᾶλιν εὐλογία ὅπως νά διαβασθεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ, ἡ ληστρική ἐν Κύπρῳ Συνοδική Ἐγκύκλιος πού ἐγκωμίαζε και εἰσήγαγε ἔντεχνα τά αἱρετικά φληναφήματα-ἀποφασισθέντα, ἀποκοιμίζωντας ἔτσι μέ ψευδοὉμολογίες τῆς μίας νυκτός, ἅπαξ και διαπαντῶς, τό Χριστώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.
 7. Ἐνῷ οἱ Ἱεροί Κανόνες, εἶναι ἀπόλυτα ξεκάθαροι, διά τό ζήτημα τῶν Μεικτῶν Γάμων, ὁ ἴδιος προχωρεῖ καί ἐπευλογεῖ «παρ΄οἰκονομία» τέτοιους ἀντιΚανονικούς γάμους.
 8. Ἐνῷ οἱ Ἱεροί Κανόνες, εἶναι ἀπόλυτα ξεκάθαροι, διά το ζήτημα τῶν Κωλυμάτων τῆς Ἱερωσύνης, αὐλικοί Θεολόγοι, Ἱεροψάλτες καί Μουσικοδιδασκάλοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, τόν κατηγορῶσι συστηματικῶς, ὅτι χειροτονεῖ ἀβέρτα Κληρικούς μέ φοβερά κωλύματα, παντελῶς ἀναξίους τῆς Μυστηριακῆς Ἱερωσύνης.
 9. Ἐνῷ οἱ Ἱεροί Κανόνες, εἶναι ἀπόλυτα ξεκάθαροι, διά τό ζήτημα τῆς Ψαλμωδίας τῶν γυναικῶν,  εἰσήγαγεν (ὁ Λεμεσοῦ) τόν ἀντιΚανονικόν καί νεωτερισμόν «Θεσμό τῶν Ψαλτριῶν» καί ἔτσι ἐν ὥρᾳ ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἤ καί Θείας Λειτουργείας,  ἀκοῦμε ἀντιΚανονικές «πολυφωνίες» στήν Ἱερά Μητρόπολη τῆς Λεμεσοῦ.
 10. Ἐνῶ γνωρίζει τίς τραγικές σχισματικοαιρετικές συνέπειες τῆς «Διακοινωνίας μετά τῶν Αἱρετικῶν», διεκήρυξεν μόλις πρό μερικῶν χρόνων, στό Ντόρτμουντ τῆς Γερμανίας, ὅτι τίποτα δέν παθαίνει ἡ Ἐκκλησία, μέ τήν διενέργεια τινός τέτοιου φρικτοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἀδικήματος ὑπό τινός Ἐπισκόπου ἤ Ἐπισκόπων.
 11. Ἐνῷ οἱ πιστοί, ἔχωσι καλή ἀνησυχία διά τό ζήτημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ἴδιος μᾶς προσφέρει «μαξιλαράκια συνειδήσεως», διότι, εἴτε ἀδυνατεῖ,  εἴτε δειλιάζει, ὅπως συγκρουσθεῖ πλαγιο-μετωπικά μέ τό Οἰκουμενιστικόν κατεστημένον τῶν νεοΦαναριωτῶν Προκαθημένων.
 12. Σέ σημερινή τηλεοπτική ἐκπομπή («ΜΑΖΙ» 5/1/2017, στό ΡΙΚ, {48:50}) ἐνῷ μία παρεμβαίνουσα τηλεθεάτρια (κυρία Χριστοδούλου), ἐκατηγόρησεν δημόσια καί πολύ ὀρθά ἔπραξε, Προκαθημένους καί Μητροπολῖτες, ὅτι Συμπροσεύχονται ἀντιΚανονικά, ὁ «Γέροντας» τῆς Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ἐζήτησεν, νά μή ἀναφερθῶσι ὀνόματα!...
 13. Ἐνῷ ἡ ἔγκριτη Δημοσιογράφος κ. Ἐλίτα Μιχαηλίδου ἐζήτησεν, δεοντολογικῶς, ἵνα ἀναφερθεῖ τό ὄνομα τοῦ νεοΚύπριου Μητροπολίτου πού συμμετέχει σέ τέτοιες συγκρητιστικές καί ἀνίερες Συμπροσευχές μετά τινῶν σχισματικοαιρετικῶν, μετά τῶν ἀλογιῶν τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὁ Λεμεσοῦ, παραινέβην καί ἀναχαίτησεν ἐσφαλμένα τό δημοσιογραφικόν λειτούργημα καί παρεμπόδισεν τήν ἀληθεύουσα ὀνοματοφάνεια.
 14. Ἐνῷ ἀπό τήν μία ὁ Λεμεσοῦ, μᾶς παριστάνει τόν παραδοσιακόν ἀντιΟἰκουμενιστήν, καί νέοἉγιορείτην «Ὁμολογητήν», ἀπό τήν ἄλλη φοβεῖται καί τρομοκρατεῖται μέ τήν σκιά τῶν Οἰκουμενιστῶν, καί δέν ἐπιθυμεῖ ποσῶς νά ἔλθωσι στό φῶς τῆς δημοσιότητος τά ὀνόματα τῶν λυκοΠοιμένων Ἐπισκόπων πού διενεργῶσι ἀντιΚανονικές καί αἱρετίζουσες ἐνέργειες.
 15. Ἐνῷ ἀπό τήν μία γνωρίζει, πολύ καλά, ὅτι ὁ «Ὀνοματοκρυπτισμός» εἶναι αἵρεσις, καί ἡ ἱερή «Ὀνοματοφάνεια» Εὐαγγελική καί Κανονική πρακτική  γιά τά Ζητήματα Πίστεως, ὁ ἴδιος ἐπιλέγει διά ἰδικούς του λόγους νά ἀκολουθήσει τήν πρῶτην.
 16. Ἐνῷ ὁ ἴδιος γνωρίζει τήν σημαίνουσα πευματική διάκριση: σεβασμοῦ καί ἀγάπης διά πᾶν ἄνθρωπον, ἀλλά καί ἀπέχθειας, μίσους, ἤ μή σεβασμοῦ διά τίς κακόδοξες ἰδέες καί ἐνέργειες τῶν προσώπων, ἐπιλέγει νά συγκαλύψει, ἐξ ἀδιακρισίας, τίς κακόδοξες ἐνέργειες συνἘπισκόπων του.
 17. Ἐνῷ γνωρίζει, ὅτι στίς Συμπροσευχές μετά τῶν αἱρετικῶν, ὁ Θεός ἀπουσιάζει παντελῶς ἀπό τέτοια στυγνῆ θεατρική Θεομπαιξία, ἐπιλέγει νά συγκαλύπτει τά ἄνομα σχέδια τῶν νεοΦαναριωτῶν Συγκρητιστῶν συλλειτουργῶν του.
 18. Διαφορετικά, πῶς ἀκριβῶς ἑρμηνεύεται ἡ στάσις του, νά ὁμιλεῖ κατά τῆς Πανθρησκείας ἤ καί κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί ἀπό την ἄλλη νά σιγοντάρει τό Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πού εἶναι ὁ κατ΄ ἐξοχήν φορέας των ἐν λόγῳ πολυαιρετικῶν συστημάτων;
 19. Ἐνῷ γνωρίζει τήν πανταχῶθεν ἀνελέητην προπαγάνδα πού ὑφιστάμεθα, ὑπέρ τοῦ  πανθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ἴδιος ἐπιλέγει νά μᾶς κρατεῖ σέ βαθειά μεσάνυκτα.
 20. Ἐνῷ ὁ ἴδιος γνωρίζει ὅτι ὁ Πατριάρχης, ἀνελλειπῶς, διενεργεῖ Συμπροσευχές μετά τοῦ Πάπα καί ἄλλων σχισματικοαιρετικῶν, ὁ Λεμεσοῦ, μᾶς διαβεβαιῶνει καί μᾶς συμβουλεύει νά μή πιστεύουμε «ὅτι Συμπροσεύχονται μέ ἀπροσεξία» (δεῖτε την ἄνωθεν ἐκπομπή στο 53:00)!...
 21. Δηλαδή μᾶς λέγει, προφανῶς, ὅτι Συμπροσεύχονται μέν, ἀλλά προσεκτικά δέ; Καί σέ ποῖον Θεό ἅγιε Λεμεσοῦ συμπροσεύχονται;
 22. Δηλαδή, εἰσαγάγει στό Ἐκκλησιαστικόν Δίκαιον μία καινούργια πεπλανημένην θεωρία, ἤ ἄν θέλετε ἐξυπνοβλακείαν,  μία νεωτεριστικήν διάκριση: ἐκείνην τῆς προσεκτικῆς Συμπροσευχῆς καί τῆς ἐν ἀπροσεξίᾳ Συμπροσευχῆς!
 23. Ἐνῷ ὁ ἴδιος τό ὁμολογεῖ ξεκάθαρα, ὅτι οἱ Συμπροσευχές εἶναι ἀπαγορευμένος καρπός, διατυπώνει τίς πιό πάνω «παρά-οἰκονομίες» καί δικαιολογεῖ τά ἀδικαιολόγητα.
 24. Ἐνῷ ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μόλις πρόσφατα ἔσπευσεν καί συμπροσευχήθηκεν μετά τοῦ Πάπα στά Ἱεροσόλυμα, ἐνῷ ὁλίγον παλαιῶθεν  σέ Θρονική ἑορτήν ἐνήργησεν ἡμισυλλείτουργον μετά τοῦ ἀντιχρίστου τῆς Ῥώμης, ὁ Λεμεσοῦ, διαστρέφει τά σωρηδόν γεγονότα ὑποτιμώντας τήν νοημοσύνη τῶν διαμαρτυρομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
 25. Ἐνῷ ὁ ἴδιος εἶναι (δῆθεν) «μέγας πολέμιος» και «Στρατηλάτης» κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, λοιδωρεῖ καί συκοφαντεῖ φαυλεπίφαυλα ὅτι «κάποιοι κύκλοι» (δηλ. Κληρικούς καί Λαϊκούς ἀντιΟἰκουμενιστάς ἄν καί δέν τούς κατονομάζει ἵνα προφυλαχθοῦμε· ἀλήθεια ὅμως, τί σόϊ Ἐπίσκοπος εἶναι τοῦτος, ὄταν δέν κατονομάζει με πᾶσα σαφήνεια τούς λύκους;) προσπαθοῦσι τάχα μου «νά πλήξωσι την Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία», ταυτίζωντας Αὐτήν, μέ τό πρόσωπον τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου!
 26. Ἐνῷ ὁ ἴδιος γνωρίζει ἄριστα, ὅτι ὁ κάθε Ἐκκλησιαστικός θεσμός, δέν πρέπει νά ταυτίζεται διόλου μέ τά ἑκασταχοῦ Ἐκκλησιαστικά Πρόσωπα πού τόν διακονοῦσι, διότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στους κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἴδιος διαστρέφει τήν ἀλήθεια τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, κακοδοξεῖ, διότι ταυτίζει τήν Ἐκκλησία στό πρόσωπο τινός ἰσότιμου καί ὁμότιμου συνεπισκόπου του.
 27. Ἐνῷ ὁ ἴδιος γνωρίζει, ὅτι δέν ὑφίστατο «Πρωτεῖον ἐξουσίας» ἀλλά πρωτεῖον Διακονίας, ἀναγνωρίζει τέτοιον πρωτεῖον (δηλ. το Βατικάνειον) στόν αἱρετικόν Πατριάρχην.
 28. Ἐνῷ ὁ ἴδιος δηλαδή, ἀραιά και πού, πολεμεῖ τόν Παπισμόν, ἀναγνωρίζει ἐμμέσως πλήν σαφῶς τήν βατικανοποιήση τοῦ Φαναρίου καί σύμπασας τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.
 29. Προφανῶς ὁ Λεμεσοῦ, εἶναι κατανοητόν ὅτι ἐφευρίσκει πανταχῶθεν παραθυράκια, διά νά συγκαλύψει, πᾶν Ἐκκλησιαστικόν ἀδίκημα καί θεολογικήν παρανομίαν.
 30. Ἐνῷ ὁ ἴδιος  ἦτο παραδοσιακός Ἁγιορείτης, ἀπόγονος ἁγίων Γεροντάδων, ἐξακολουθεῖ νά στηρίζει μετά μανίας τό Φαριζαϊκόν καί Ἐπισκοπομονιστικόν θεοστυγές «Φιλάδελφον» καί νά ἀναπαράγει «ἀδιακρίτως» τήν κάθε συκοφαντική δυσφήμιση κατά τινῶν παραδοσιακῶν Κληρικῶν ἤ Λαϊκῶν ἐνισταμένων κυρίως κατά τῶν αἱρετικῶν καί ἀντιΚανονικῶν ἐνεργειῶν τῶν κάθε λογῆς Οἰκουμενιστῶν.
 31. Ἐνῷ ὁ ἴδιος γνωρίζει, ὅτι κριτήριον καί προϋπόθεσις τοῦ ἀπλανῶς και ὀρθοδόξως θεολογεῖν, δέν εἶναι τά ἀκαδημαϊκά κριτήρια, διότι ἄν εἶναι αὐτά, πρόκειται διά μύηση εἰς την αἵρεσιν τοῦ Νεοβαρλααμισμοῦ, ὁ ἴδιος «νομίζει» (ἰδική του διατύπωσις), ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶναι ἀλάθητος διότι κατέχει ἀριστεῖον στό Κανονικόν Δίκαιον.
 32. Ἐνῷ γνωρίζει, ὅτι με τά «νομίζω» δέν πορεύεται σοβαρά ἕνας παραδοσιακός Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος, ὁ ἴδιος τά χρησιμοποιεῖ λίαν ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτα.
 33. Καί γιατί νά ἐμπιστευτοῦμε τά «νομίζω» τοῦ Λεμεσοῦ, καί ὄχι τά «νομίζω» τινός ἄλλου;
 34. Ἐνῷ γνωρίζει καί τό ὁμολογεῖ, ὅτι οἱ Ἱεροί Κανόνες δεν δύναται νά καταργηθῶσι, διότι εἶναι ἀκραιφνῆς καρπός ἐπιφοτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ ἵδιος συμμαχεῖ, συμμαρτυρεῖ καί συμβαδίζει μέ τόν Πατριάρχην Κων/Πόλεως καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου, πού ἐκατήργησαν σωρηδόν ἱερῶν Κανόνων.
 35. Ἐνῷ ὁ ἴδιος γνωρίζει, ὅτι οἱ Θεοφόροι Πατέρες, διενεργοῦσαν Διακοπή Μνημοσύνου κατά τινῶν αἱρετιζόντων Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν, ὁ ἴδιος διακηρύττει, τά ἀκριβῶς ἀντίθετα, ὅτι δηλ. δέν πρέπει νά βγαίνουμε ἀπό τήν Ἐκκλησία ὅταν ἕνας Ἐπίσκοπος διαπράττει ἕνα λάθος.
 36. Δηλ. ὁ Λεμεσοῦ, ταυτίζει τήν Ἐκκλησία μέ τον Ἐπίσκοπον, καί ὄχι μέ τόν Θεάνθρωπον Χριστόν, τόν Βασιλέα τῆς Δόξης.
 37. Ἐνῷ γνωρίζει, ὅτι ἡ προσωπολατρεία εἶναι θανάσιμον ἀμάρτημα, ψιλή εἰδωλολατρεία, τήν διοχετεύει ὅμως μεθοδικά στούς ἁπανταχοῦ ἀφελεῖς πιστούς καί ὀπαδοῦς του.
 38. Ἐνῷ ὁ Λεμεσοῦ γνωρίζει, ὅτι ὁ Σχισματικοαιρετικός ἤ Ἀρχιοικουμενιστής ἤ καί Ἀρχιμασσῶνος Πατριάρχης Μελέτιος Μετεξάκης ἦτο ἐκεῖνος, πού ἐπέβαλεν, τό «Ἡμερολογιακόν Σχίσμα» (1923) ὅπερ ἐδημιουργήθησαν ἐξ αἰτίας του, δυό ἀλληλομισούμενα (μέχρι τῆς σήμερον) στρατόπεδα τῶν Παλαιοημερολογιτῶν και Νεοημερολογιτῶν, ὁ πανάγιος Λεμεσοῦ, προβάλλει, διακηρύττει, προωθεῖ, διαφημίζει, σιγοντάρει, ἐμφυτεύει, διδάσκει, προπαγανδίζει, χειραγωγεῖ, τήν ἀπενοχοποίηση τοῦ Μεταξάκη, διά μέσῳ τοῦ ἐπισήμου Περιοδικοῦ τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Λεμεσοῦ, ἐγκωμιάζοντας τόν Αἱρεσιάρχην πατριάρχη Μεταξάκη σέ κάθε τεύχος του.
 39. Ἐνῷ ὁ νεοΒατοπαιδινός Λεμεσοῦ, ἔπαιξεν πρός στιγμῆς τόν ῥόλον τοῦ Ὀμολογητοῦ, ἀπό τήν ἄλλη βέβαια, ἐτοποθέτησεν ἐντός τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Μητροπόλεως, τήν ἀναμνηστική φωτογραφία τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Κύπρου, ὅπου ἐλήφθην κατά τήν συμμετοχήν τους στήν Ληστρική Σύνοδο τῆς Κρήτης ἀναγνωρίζοντας αὐτήν ἔμμεσα ὡς «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος». Ἐκτός κί ἄν τυχόν τόν ἄκουσε κανεῖς σας, δημόσια, νά τήν ἀποκηρύττει ἤ καταδικάζει ὡς Ληστρική Σύνοδο; («ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ», Τεύχος 90ο, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016, σελ. 42)
 40. Ἐξάπαντος, δέν σημειώνεται στό Περιοδικόν, ὅτι ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, ἀρνήθηκεν νά ὑπογράψει. Οὔτε ὅμως, ὅτι ὁ Νεαπόλεως κ. Πορφύριος ὅτι ὑπέγραψεν. Ἐνῷ καταγράφεται, ὅτι μόνον ὁ Λεμεσοῦ καί ὁ Ἀμαθοῦντος δέν ὑπέγραψαν τό κακόδοξον Κείμενο. Γιατί τέτοια σημαντική ἀπόκρυψις στοιχείων ἅγιε Λεμεσοῦ; Δοξάστε λοιπόν τούς ἐν Λεμεσῷ Ὁμολογητές μας. Σημειώνεται ὅμως, γενικά καί ἀόριστα, ὅτι «και ἄλλοι Ἀρχιερεῖς» διαφώνησαν καί δέν ὑπέγραψαν τό ἀμφιλεγομενο Κείμενο. ᾎραγέ, γιατί δέν μνημονεύθησαν καί τά ὑπόλοιπα ὀνόματα τῶν διαφωνούντων καί μή ὑπογραψάντων; Ἐννοῶ ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.
 41. Ἐν τέλει, ἐμεῖς οἱ ταλαίπωροι πιστοί, πῶς καί με ποῖον ἀκριβῶς τρόπον ἀντιμετωπίζουμεν, ἐτοῦτην τήν περιρρέουσα τραγελαφικήν κατάσταση μέ τούς γιαλαντζί Ὁμολογητές, λυκοΠοιμένες τοῦ Εὐαγγελίου, πού δειλιοῦσι νά ἀποκηρύξωσι αἱρετικές κακοδοξίες, ἤ μίαν ψευδοΣυνόδον, ὡς Ληστρικήν; Γιατί δέν πράττωσι μέ Εὐαγγελική ποιμαντική ἀκρίβεια τό ἀπλανῶς καί ὀρθοδόξως ἐπισκοπεῖν τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ; Ἀπό ἰδιοτέλεια, ἤ μήπως ἀπό ἀνιδιοτέλεια;
Διαλέγετε καί παίρνετε, μίαν, ἤ, καί πολυσύνθετον συνδιασμόν ἀπαντήσεων διά τό σημαίνον ἀδυσώπητον ἐρώτημα πού τείθεται πλέον, ἔμπροσθεν, τῶν νέοὈρθόδοξων «ἀντιΟἰκουμενιστῶν» Κληρικῶν μας.
Πλέον το πρόβλημα, δέν εἶναι μόνον, οἱ ἐμφανεῖς λυκοποιμένες Οἰκουμενιστές, ἀλλά καί οἱ ἀφανεῖς προβατόσχημοι λύκοι πού φοροῦσι τόν παραδοσιακόν μανδύαν τοῦ «ἀντιΟἰκουμενισμοῦ».
Στῶμεν Καλῶς φίλοι/ες καί καλήν Φώτησιν νά βιώσουμεν.
Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
Ὀρθόδοξος Θεολογῶν


Ὑγ. Τό ἄνωθεν κριτικόν σημείωμα ἐγράφθην κατόπιν ἐμπνεύσεως μετά τήν τηλεοπτικήν ἐκπομπή, πού διενήργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, παραμονές Θεοφανείων στό ΡΙΚ, στήν ἐκπομπή «ΜΑΖΙ» μέ τήν καλή δημοσιογράφον κ. Ἐλίτα Μιχαηλίδου. [Δεῖτε την ΕΔΩ ἀπό τό 48ον λεπτό καί ἐντεύθεν].
Τό συμπέρασμα μας εἶναι, ὅτι ἀντί ὁ χαρισματικός καί λόγιος Σεβασμιώτατος νά μᾶς φωτίσει διά τά ἐπίκαιρα Ἐκκλησιαστικά Δρώμενα περί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Ληστρικῆς Συνόδου, μᾶς ἐσυσκότησεν ἔτι περαιτέρῳ εἰς τον νεοΦαναριώτικον Βατικανισμόν. Μπορεῖ να μη εἶναι ὁ δικηγόρος τοῦ Θεοῦ, καθῶς ἐδήλωσεν, ἀλλά μετεβλήθην σε ἄριστον δικηγόρον τοῦ διαβόλου, δηλ. τοῦ Πατριάρχου.
Ἐξάπαντος διεκήρυξεν καί πάμπολλα ὀφέλειμα διά τήν Πνευματική ζωήν. Ἀλλά ἡ γνήσια Πνευματική ζωή, ἀποστασιωποιημένη ἀπό τόν Ἀντιαιρετικόν ἀγώνα, καί μακράν τῆς γνησίας Ὀμολογίας Πίστεως, πρόκειται διά στυγνώτατον «νεοΒατοπαιδινόν Μονοφυσιτισμόν» ὁ ὁποῖος χειραγωγεῖτο παλαιώθεν ἐκ τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

5 σχόλια:

 1. ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΔΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:

  Συγκεκριμένα ὁ ἱερός Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, μᾶς διδάσκει:

  ·         «Οὐ μόνον ξέναις, ἀλλ΄ οὐδέ ποικίλαις διδαχαῖς βούλεται (ὁ Ἀρχιερέας) αὐτούς παραφέρεσθαι· οἶδε γάρ ἐξ ἀμφοτέρων τοῖς παραφερομένοις ὄλεθρον τίκτεσθαι.» (ΕΠΕ, Τόμος 25ος , ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, σελ. 350-353).

  ·         Δηλαδή σέ μία πιό ἐλεύθερη μετάφραση: Ἕνας καλός καί ἀπλανῆς Ἐπίσκοπος, ὅχι μόνον θέλει νά ἀπέχουμε ἀπό ξέναις (ἑτερόδοξες-αἱρετικές) διδασκαλίες, ἀλλά ΟΥΤΕ κἄν νά ἀποδεχώμεθα διαφορετικές κηρυγματικές διδαχές (ποιοί κηρύττωσι;) γιά νά μή παρασυρώμεθα εὔκολα στήν αἵρεση καί τήν κακοδοξία. Διότι γνωρίζει (ὁ καλός ποιμένας), ὅτι καί ἀπό τίς δύο διαβολικές τάσεις, ὅσοι παρασύρονται (προφανῶς: ἀπό τους κακούς ποιμένες) ὁδηγούνται πρός τήν ψυχόλεθρον καταστροφήν.

  ·         Ἐπίσης, μᾶς διδάσκει ὁ ἅγιος Ἰ. ὁ Χρυσόστομος ἑρμηνεύοντας ἀπλανῶς καί ὀρθοδόξως τήν διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παῦλου, νά διερευνοῦμε, νά κρίνουμε, νά συγκρίνουμε, καί τέλος νά ἐξετάζουμεν τήν γνησιότητα τῶν Κληρικῶν μας,  ὅλον τον Ἐκκλησιαστικόν βίον καί τήν Ποιμαντικήν πολιτείαν τοῦ κάθε Μητροπολίτου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τοῦ Πατριάρχου,  τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κ.ο.κ.: «Τί ἐστίν, ἀναθεωροῦντες; Συνεχῶς στρέφοντες, παρ΄ἐαυτοῖς ἐξετάζοντες, λογιζόμενοι, ζητοῦντες ἀκριβῶς, ὡς βούλεσθε βασανίζοντες.» (ΕΠΕ, Τόμος 25ος , ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, σελ. 358-360).

  ·         Δηλαδή στά νέοἙλληνικά: Τί σημαίνει τό ἀναθεωροῦντες;  (ἐννοεῖ: τό γραφθέν τοῦ Ἀποστόλου). Σημαίνει τοῦτο ἀκριβῶς: νά σκεφτώμεθα συνεχῶς τους Ποιμένες μας, να προσευχώμεθα γι΄ αὐτούς, νά τούς ἐξετάζουμεν, νά τούς ἀνακρίνουμεν, νά τούς μελετᾶμε μέ ἀπόλυτον προσοχήν καί συστηματικῶς, γιά νά ἐξετάζουμε τή γνησιότητα αὐτῶν. Συνεπῶς, ὁ ἱερός Χρυσόστομος, μᾶς διδάσκει ἤ ὄχι, νά συγκρίνουμε καί νά κρίνουμε καλῶς, τά λεχθέντα, τά γραφθέντα καί τά πραχθέντα τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἀρχηγῶν μας;

  Στά φαιδρεπίφαιδρα καί πονηρά φληναφήματα πού ἀνέπτυξεν ἡμιμαθῶς καί ἀμαθῶς ὁ ἐν λόγῳ κακόδοξος ποιμενάρχης τῆς Κορίνθου, περί τῆς (δῆθεν) «σχισματικῆς» ἱερᾶς Ἀποτείχισις, ὐφίστατο μία ἰσχυρά καί πανεύστοχη ἁγιοΧρυσοστομική ἀπάντησις στά περί τῶν «ἐκτός τῶν τοιχῶν»:

  ·         «Ἡμεῖς οὖν τῆς ἀληθείας μετέχομεν. Εἰ τοίνυν οὐκ ὀνειδισμοῦ, ἀλλ΄ ἁγιασμοῦ μετέχομεν, ὁ ὀνειδισμός τοῦ ἁγιασμοῦ αἴτιον· καθάπερ γάρ αὐτό ὠνειδίσθη, οὕτω καί ἡμεῖς. Ἄν ἐξέλθωμεν οὖν, κοινωνοῦμεν αὐτῷ. Τί δέ ἐστι τοίνυν, ἐξερχώμεθα προς αὐτόν; Κοινωνῶμεν αὐτῷ τῶν παθῶν, φέρωμεν αὐτοῦ τον ὀνειδισμόν· οὐ γάρ ἀπλῶς ἔξω πύλης ἔπαθεν, ἀλλ ἵνα και ἡμεῖς τον σταυρόν αὐτοῦ αἴρωμεν, καί ἔξω κόσμου μένωμεν, καί εἶναι σπουδάζωμεν.» (ΕΠΕ, ἔνθ. ἀνωτέρω, σελ. 362-363).

  ΠΗΓΗ: http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/12/blog-post_76.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ «ΦΑΤΣΟΒΙΒΛΙΟΝ» ΜΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΝ ΟΤΙ ΠΕΡΣΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

  ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΟ DORTMUND, ΕΧΟΥΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΕΙ ΒΑΘΕΩΣ, ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/dortmund_2.html)

  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΙ ΤΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ:

  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_8.html)

  Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ "ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ" ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ; (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΣΥΝ ΕΝΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ) (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_91.html)

  ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΦΟΔΡΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΤΙΚΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΝΕΟΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_82.html)

  ΔΙΕΙΣΔΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΧΘΡΙΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΕΠΙ ΤΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΣΣΩΝΟ-ΜΕΤΑΞΑΚΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_55.html)

  ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΞΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ( http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_81.html)

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΞΗ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ) (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_1.html)

  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΡΑΓΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ; (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_18.html)

  Ο ΝΕΟΒΑΤΟΠΑΙΔΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΑΥΛΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΙΣ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_84.html)

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
  (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_43.html)

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 2016 μ.Χ. (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/04/2016.html)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο ορθοδόξως θεολογών δεν γνωρίζει ούτε θεολογία ούτε κανονικό δίκαιο.Αγαπητέ πάρα πολλοι κανόνες έχουν περιέλθει σε αχρηστία και πολλοί έχουν καταργηθεί στο πέρασμα των αιώνων.Οι κανόνες δεν είναι όροι που έχουν σχέση με το δόγμα.Και μία παρατήρηση.Αφου κοπτεσαι για την παράδοση και τους πατέρες γιατί χαρακτηρίζεις κάποιον αιρετικό εσύ ενώ παράδοση της ορθ Εκκλησίας είναι ότι αυτό είναι δικαίωμα οικουμενικής συνόδου.Διαβασε και τα πρακτικά της συνόδου της Καρθαγένης αν την γνωρίζεις φυσικά.Αυτα τα λίγα αγαπητέ γιατί δεν αντέχω τους ψευτορθοδοξους με το ανύπαρκτο ορθόδοξο ήθος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ k. Stamos κανονικά μᾶλλον πρέπει νά διαγράψω τό σχόλιον σας διότι εἰς τό ὅλο πνεῦμα του εἶναι ἄκρως κακοπροαίρετον, κακόβουλον καί συκοφαντικόν, ἕναντι στην ἀλήθεια τοῦ Κανονικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου.
   Δέν τό διαγράφω ὅμως γιά νά δύνασε νά διαψεύσεις ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ την προλεχθῆσα γνώμη μας.
   ΠΡΩΤΟΝ: Συμφωνῶ ἀπόλυτα μέ την ἄποψή σας, ὅτι δέν γνωρίζω Θεολογία πολλῷ μᾶλλον Κανονικό Δίκαιον. Εἶμαι ὅντως ἕνα «τάμπουλα ῥάζα» ὅταν ἐβρίσκομαι ἔμπροσθεν ἀπό εὐφυεῖς ἀνθρώπους. Νομίζω, εἶναι δίκαια ἡ μομφή σας, διότι μ΄ἀρέσει νά ξεκινῶ ἀπό μηδενιστική βάση ἕνα διάλογον.
   Πᾶμε λοιπόν νά μάθουμε τότε, τί ἀκριβῶς γνωρίζετε ἐσεῖς!...
   ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΠΟΥ ἀκριβῶς στηρίζετε τήν ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΝ καί ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΟΝ προσωπικήν γνῶμη σας, ὅτι: «πολλοι κανόνες έχουν περιέλθει σε αχρηστία και πολλοί έχουν καταργηθεί στο πέρασμα των αιώνων»;
   Θέλουμε μέ ἀκρίβεια τίς Κανονικές ἤ Συνοδικές παραπομπές, ΕΠΙΣΗΜΕΣ ἤ ἀνεπίσημες, διά την «αχρησία» τῶν Ἱερῶν Κανόνων, διότι διαφορετικά, μᾶλλον θά ἀποδειχθεῖ ὅτι σέ ἀχρησία εἶναι ΜΟΝΟΝ τό μυαλόν σας!...
   Ποιοί ἐπ΄ ἀκριβῶς ἱεροί Κανόνες ἔχωσι καταργηθεῖ ἀξιότιμε κύριε;
   Δύνασθε νά μᾶς τούς προσδιορίσετε ἀριθμιτικῶς;
   ΤΡΙΤΟΝ: Γράφει ὁ Λατινόφρων Καθηγητής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ὁ πολύτιμος κύριος Παναγιώτης Μπούμης, πολύ ὀρθῶς τά ἐπόμενα:
   «Διαχωρισμός μεταξύ Κανόνων δογματικοῦ-λατρευτικοῦ περιεχομένου καί Κανόνων διοικητικοῦ περιεχομένου δέν μπορεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά θεμελιωθεῖ, νά εὐσταθήσει καί νά ἰσχύει. Δόγματα και Κανόνες, θεωρία και πράξη, πίστη και ἀγάπη, γνώση καί βίωση τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας δέν χωρίζονται». (Κανονικόν Δίκαιον, σελ. 23)
   Συνεπῶς, τά ἅπαντα ἔχωσι στενή σχέσιν, διασύνδεση καί ἀλληλοπεριχώριση μέ τό ὀρθόδοξον Ἐμπειρικόν Δόγμα τῆς Μίας Ἐκκλησίας.
   ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Εἶναι ὡσᾶν να μᾶς γράφεις, ὅτι τό ἀπό σιδήρου θεμέλιον-πέδιλον πού γίνεται διά τήν ἀνοικοδόμησιν τινός σπιτιοῦ, εἶναι ἕνα παρωχημένον σύστημα, καί προφανῶς πρέπει νά περιέλθει σέ ἀχρησίαν με τήν ἐν γένει μετανεωτερικήν τεχνολογικήν ἐξέλιξην τῶν προκατασκευασμένων κ.ἄ. σπιτιῶν. Μέχρι καί αὐτά ὅμως, τά American House, χρήζωσι τινά παραδοσιακόν θεμέλιον, δηλ. τσιμεντένιο μετά ἰσχυροῦ σιδήρου θεμέλιον, ἵνα ἀνεγερθεῖ ἐν ἀσφαλείᾳ τινά οἰκία μετά τῶν πολυποίκιλων σιδερομεταλλικῶν ἤ γυψοσανίδων κ.ἄ. ὑλικῶν. Καταλάβατε ποῦ τό πάω;
   ΠΕΜΠΤΟΝ: Συνεπῶς, ὁ ἔγκριτος καί καλός Καθηγητής (ὄχι ἐγῶ ὁ κατεγνωσμένος ἀνορθόγραφος, ἀνήθικος καί ἀμαθῆς), σᾶς ἀποδεικνύει, τήν χοντροειδῆ ἡμιμάθειάν σας, πολλῷ μᾶλλον τήν σχιζοφρενικήν καί ΚΑΚΟΔΟΞΟΝ διαίρεση πού προσπαθεῖτε «ἀνώνυμα» καί προσηλυτιστικῶς νά μᾶς ἐμφυτεύσετε.

   (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

   Διαγραφή
  2. ΕΚΤΟΝ: Νά σᾶς προσφέρω μία ἀκόμη ἀκαδημαϊκή καί Κανονολογική πρόγευση ὑπό τοῦ ἰδίου Οἰκουμενιστοῦ Καθηγητοῦ;
   «1) Ὅποιος διδάσκει ἀντίθετα ἀπό ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ἐπιτάσσουν οἱ ὅροι καί οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, περιπίπτει σέ κακοδοξία καί αἵρεση. 2) Ὅποιος δέν τηρεῖ την ἀκρίβεια ἀλλά τήν παραβαίνει στη πράξη, αὐτός κάνει παράβαση, πέφτει σέ ἀνομία καί ἁμαρτία». (Κανονικόν Δίκαιον, σελ. 50)
   Συνεπῶς, τόσον ὁ Ἀρχιοικουμενιστής καί Αἱρεσιάρχης Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὅσον καί τό θλιβερόν φερέφωνον αὐτοῦ, ὁ αἱρετίζων Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθνάσιος, λόγῳ τοῦ ὅτι ΔΕΝ τηρῶσι την Ἱεροκανονική ἀκρίβεια ἀλλά μᾶλλον, ἐπί πολλῶν καί συστηματικῶς παραβαίνουσι στήν πράξη, τό Δίκαιον τῆς Χάριτος, θεωρούνται δεινοί παραβάτες τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, πέφτωσι σέ χοντροειδῆ ἀνομία καί μάλιστα διαπράττωσι ΔΗΜΟΣΙΑ ἁμαρτία, σύμφωνα με τά κακόδοξα λεχθέντα καί γραφθέντα τους, ὅπερ σημαίνει καί ΔΗΜΟΣΙΑ θά πρέπει νά κρίνονται, νά ἐπικρίνονται ἀλλά καί στηλιτευτικῶς νά ἐλέγχωνται, τοῦτοι οἱ ἀξιοκατάκριτοι λυκοΠοιμένες, σύμφωνα μέ τό ἱερόν Εὐαγγέλιον και τους ἱερούς Κανόνες.
   Συναφῶς, πού ἀκριβῶς ἐλαθέψαμεν, ὅταν στηριζῶμεθα ΚΥΡΙΩΣ σέ ἔγκυρες καί ὀρθές ἀπόψεις ἔγκριτων ἐπιστημόνων τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, καί δή σέ Παπόφιλους, νεογραικούς, νεωτεριστές καί οἰκουμενιστές Καθηγητάδες, δηλ. ὁμόφρωνες ἰδίως τοῦ πατρ. Βαρθολομαίου καί τῶν σύν αὐτῷ;
   ΕΒΔΟΜΟΝ: Ἄν ὅμως εἶσαι «παραδοσιακός» ἄνθρωπος, καί διαφωνεῖς σέ ὅλα μέ τόν Καθηγητή τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, νά σᾶς παραπέμψω σέ κάποιον λίαν «συντηρητικόν» Κληρικόν, λόγιον καί ἄριστον Κανονολόγον, κάποιον ὅσιον Γέροντα, ἵνα λάβεις ἐπιπρόσθετες πληροφορίες;
   « (…) Πρέπει νά ἀποβῇ συνείδησις πάντων ὅτι οἱ ἱεροί Κανόνες δέν εἶνε ἀνθρώπινα ἐπινοήματα, ἀλλά καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (…) Ὅταν δέ αἱ παραβιάσεις τῶν ἱερῶν Κανόνων δέν ὁρμῶνται κἄν ἐξ ἀγαθῶν διαθέσεων, τότε ἡ ἐκδίκησις αὐτῶν εἶνε ἀδυσώπητος καί σκληροτάτη. Ἡ ἱστορία εἶνε ἀψευδής μάρτυς τῶν ἀληθειών αὐτῶν. (…) Οἱ ἱεροί Κανόνες ἀποτελούσι τήν πρακτικήν ἐφαρμογήν τῶν δογμάτων, εἶνε, θά έλεγον, ὁ ἀντικατοπτρισμός τοῦ δόγματος εἰς τήν καθ’ ἡμέραν ζωήν τῶν πιστῶν (Κλήρου καί Λαοῦ).» (ΑΡΘΡΑ-ΜΕΛΕΤΑΙ-ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, σελ. 231-232).
   Ἐν τέλει, στά εἰδικά καίρια σημεία πού σᾶς παραθέτομεν, ποῦ ἀκριβῶς βρίσκεται σημαίνουσα διαφωνία στά περί τοῦ προειρημένου ἀκαδημαϊκοῦ Καθηγητοῦ κ. Παναγιώτη Μπούμη μετά τῶν γραφθέντων τοῦ ὁσίου Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου;
   Δέν ὑφίστατο ἀγαστῆ συμφωνία καί ἀρμονία στά Κανονικά συγκεκριμένα λεχθέντα τους; Ἐσεῖς, δηλ. διαφωνεῖτε ἤ συμφωνεῖτε, μέ τούς προαναφερομένους εἰδικούς Κανονολόγους; Ἐκτός κί ἄν διαφωνεῖτε μαζί μας ἀπό συντεταγμένη ἐχθροπάθεια, κατόπιν ὀδηγειῶν «ἐξ ἄνωθεν» ὅπερ ἀποδεικνύεται τελικῶς μέ τά ἀποδεικτικά μας προλεγόμενα «ποῖος εἶναι τί».

   Παναγιώτης Π. Νούνης
   Ὀρθόδοξος Θεολογῶν

   Διαγραφή

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ (10) ΕΝΤΟΛΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

1) Ἄν ἔχετε τήν εὐγενή καλοσύνην, φίλοι καί ἐχθροί μας, σᾶς παρακαλοῦμεν μαζί μέ τό σχόλιό σας, νά βάζετε τουλάχιστον τό βαφτιστικόν ὄνομα σας, ἤ ἔστω ἕνα σταθερόν ψευδώνυμο.

2) Ἐπίσης, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί/ές, πατέρες καί μητέρες, σᾶς ἐκλιπαρῶ βαθέως, νά μή χρησιμοποιεῖτε τήν βαρβαρικήν γλῶσσα τῶν Νεογραικύλων (=Greakllish) στά σχόλια σας, διότι πρόκειται περί στυγνῆς προδοσίας, ἀνοησίας καί βλασφημείας, κατά τῆς Μητρικῆς μας Ἑλληνικῆς Γλῶσσας καί ὡς ἐκ τοῦτου θά τά διαγράφω.

3) Ἐάν κάπου, δέν συμφωνεῖτε στά ὅσα (περι)γράφουμεν, κρίνουμεν, ἐπικρίνουμεν καί στοχάζόμεθα, πού ἐξάπαντος ὑπογράφομεν μέ τά προσωπικά ἀρχικά μας Π.Π.Ν. (ἤ ὁλογράφως Παναγιώτης Π. Νούνης) πολύ ἁπλά, μέ λογικά, ἄλογα ἤ κ.ἄ. σωρηδόν ὀρθά ἤ ἐσφαλμένα ἐπιχειρήματα, θά ἀναμένομεν μέ ἀγωνία τήν ἀντίθετη καί προσωπική γνώμη καί ἄποψίν σας.

4) Σέ περίπτωση μάλιστα, πού κάποιοι ἔχουσιν, παράπονα, ἐνστάσεις, συμπλέγματα, κόμπλεξ, κ.λπ. γιά μερικές διάφορες ἀναρτήσεις καί δημοσιεύσεις τίς ὁποίες μάλιστα, ὑπογράφωσιν, καί μᾶς ἀποστέλνωσιν ἄλλοι εκλεκτοί καί αγαπητοί συνεργάτες ἀδελφοί/ές καί πατέρες ἤ μητέρες μας, πρός βαθύτερο προβληματισμό μας, παρακαλοῦνται θερμά, τά ὅποια τυχόν παράπονα σχόλια καί κριτικές σας νά τά ἀπευθύνετε παρακαλῶ, στούς ὑπογράφωντες τά ἄρθρα (καί ὄχι προσωπικά στόν διαχειριστήν-ἀρθρογράφον τοῦ ἐν λόγῳ προσωπικοῦ ἱστολογίου), διότι, ΔΕΝ ἔχομεν ἀλλά καί ΟΥΤΕ θέλομεν νά ἔχομεν τινά εὐθύνην ὡς ἡμερολογιακή-ἰδιωτική ἱστοσελίδα τοῦ κυβερνοχῶρου, διά τούς προσωπικούς στοχασμούς, τά γραφόμενα, τίς θέσεις, τίς γνώμες καί τίς σκέψεις, ἀλλονῶν, δεύτερων καί τρίτων Προσωπικοτήτων. Κατανοητόν; Ἄν ὄχι, τότε αὐτό εἶναι ἀπόλυτα ἰδικόν σας πρόβλημά.

6) Πρός μίαν τώρα εἰδικήν μερίδαν, ὑψολόβαθμων καί μή εἰδικῶν-ἀνειδίκευτων εἴτε Κληρικῶν εἴτε καί συναδέλφων Καθηγητῶν θεολογοῦντων πού ἐνοχλοῦνται σφόδρα μέ τά ὄποια προσωπικά κ.ἄ. κριτικά δοκίμια καί δημοσιεύματά μας, συνιστοῦμε ἀδελφικῶς, καρδιακῶς καί ἐντελῶς φιλικῶς ὅπως ἐξ ἀρχῆς, προσεύχονται ὑπέρ ἡμῶν ἵνα σωθοῦμεν, διότι μέ νομικίστικες ἤ καί πνευματικίστικες, ἄμεσες ἤ καί ἔμμεσες ἀπειλές, ἐκβιασμούς, πνευματικά φίμωτρακ.ἄ. νοσηρά κληρικαλιστικά ἤ καί ἐπισκοπομονιστικά διαβολοτεχνουργήματα, δέν περνοῦν, στήν «ὀνειρεμένη Φρουτοπία» μας καί παρακαλεῖστε ὅπως... γυρίσετε ἱστοσελίδα ἵνα μή σᾶς παραλάβει ὁ «Ἀρχισυντάκτης μας ὁ Πίκος-Ἀπίκος».

7) Ὁ προσωπικός μας ἱστοχῶρος ἠ ἱστοσελίδα εἶναι νομικά, τό προσωπικό μας ἡμερολόγιο, βάση δεδικασμένης παρελθοντικῆς ὑποθέσεως καί ὄχι Μ.Μ.Ε. καί ἄρα συνεπῶς, δέν δύναται νά ἐμπίπτει, στίς νομοθετικές πρόνοιες περί τοῦ γραπτοῦ ἤ κ.ἄ. Τύπου. Ἆρα λογικῶς, νά λέτε ἕνα ευχαριστώ, ἤ ἔστω ἕνα Κύριε ἐλέησον τόν ἀχρεῖο διαχειριστή, πού σᾶς ἐπιτρέπει καί μόνον νά διαβάζετε τοῦτο τό προσωπικό του διαδικτυακόν ἡμερολόγιον.

8) Σέ ὅποιον δέν ἀρέσουμε, ἄς φτιάξει τήν ἰδικήν τού ἱστοσελίδα καί το ἰδικόν του ἡμερολόγιο. Τά ἀνούσια καλοπιάσματα καί τίς μεγαλόστομες ἤ δόλιες κολακίες δέν τίς θέλουμεν. Ἐπιθυμοῦμεν ὅμως αὐστηράν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΝ κριτικήν περί τῶν γραπτῶν μας γιά νά γίνουμεν καλύτεροι.

9) Κακοπροαίρετα καί κουτοπόνηρα σχόλια, σαφῶς καί ΔΕΝ θά ἀναρτώνται καί θά διαγράφονται ἄμεσα. Οἱ ὑβρισίες κατά τοῦ Διαχειριστοῦ τῆς ἱστοσελῖδος, επιτρέπονται, καί γι΄ αὐτό θά δημοσιεύονται.

10) Ὅποιος/α ἐπιθυμεί, νά του ἀναρτήσουμε, κάποιο προσωπικό κείμενό του, ἕνα δοκίμιον, κάποιο παράπονό, ἤ ἕνα παραμύθι, μερικές σκέψεις κ.ο.κ. παρακαλεῖται ὅπως μᾶς τό ἀποστείλει στό πιό κάτω ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖον πρός ἀξιολόγησίν του. Ὅποιος ἐπίσης, ἐπιθυμεί, νά τοῦ ἀποστέλνουμεν σέ Word ἤ PDF τά κείμενά μας, παρακαλῶ καί πάλιν, νά μᾶς τό δηλώσετε γραπτός στό ἠλεκτρ. ταχυδρ. μας.

Τίς πολύτιμες (προς)εὐχές σας νά ἔχουμεν, γιά νά διακονήσουμε το Σῶμα του ὅπως ἀκριβῶς μᾶς θέλει ὁ Κύριος τῆς Δόξης, καί ὄχι ὅπως θά θέλαμε ἐμεῖς.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: panagiotisnounis@gmail.com

ἤ με Βιντεοκλήση Σκάϊπ (SKYPE): nimfwn2 [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΥΝΗ]