Translate

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Η «ΦΙΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Η «ΦΙΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»Σᾶς ἐνημερώνουμε, ὅτι προσεχῶς θά λειτουργήσει Πρότυπον Ἰδιωτικόν Φροντιστήριον Πατερικῆς Θεολογίας, ἡ «Φίλη Ὀρθοδοξία», στήν Ἐπισκοπή-Κούριον τῆς Λεμεσοῦ (Κύπρος).ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ:

Α΄. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ.

·        Παλαιά Διαθήκη

·        Καινή Διαθήκη

·        Θρησκειολογία (Σύγχρονα καί Ἀρχαία Θρησκεύματα)

Β΄.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ.

·        Ἐκκλησιαστική Ἱστορία

·        Ἱστορία τῶν Σλαβικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

·        Ἱστορία τῶν Δογμάτων

·        Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας

·        Ἱστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως (περί τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ)

·        Ἱστορία τῶν Συνόδων (π.χ. περί τῆς Νέας Ληστρικῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου)

Γ΄.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ.

·        Δογματική καί Συμβολική Θεολογία

·        Φιλοσοφία καί Πατέρες

·        Ἠθική-Βιοηθική

·        Κοινωνιολογία τῆς Θρησκείας

·        Ποιμαντική

·        Νεοελληνική Ἀλλοτρίωση

·        Προϋποθέσεις τοῦ ὀρθοδόξως καί ἀπλανῶς θεολογεῖν

Δ΄.  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ.

·        Κατηχητική καί Χριστιανική Παιδαγωγική

·        Λειτουργική

·        Ἐκκλησιαστικό καί Κανονικό Δίκαιο

Ε΄. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ.

·        Οἰκουμενική Κίνηση (Οἰκουμενισμός)

·        Διαθρησκειακός Διάλογος (Συγκριτική Θεολογία)

·        Ὀρθοδοξία, Ἑτεροδοξία καί Οἰκουμενισμός

·        Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας

·        Ἀθεϊσμός

ΣΤ΄. ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

·        Πατρολογία

·        Ἁγιολογία

·        Εἰκονολογία

·        Ἐκκλησιολογία

Διδάσκων φροντιστηριοῦχος: Παναγιώτης Π. Νούνης, (Ὀρθόδοξος Θεολογῶν).

·        Ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης.

·        Προπτυχιακός Ἐρευνητής τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου.

·        Ἀρθρογράφος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐφημερίδας «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ».

·        Διαχειριστής καί Συγγραφέας τοῦ Ἱστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» καί «ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΟΝ».

·        Βιογραφικόν. (Δεῖτε ἐδῷ).

·        Πιστοποιητικόν Διδασκαλίας: Ἀντίγραφον Πτυχίου Θεολογικῆς Σχολῆς. Πιστοποιητικόν Ἀναλυτικῆς Βαθμολογίας Μαθημάτων. (Δεῖτε ἐδῷ).

Πληροφορίες γιά τήν ἐγγραφήν: στό τηλέφωνο (00357) 96072997.

Τιμή ἐγγραφῆς: 30 εὐρώ τό μήνα.

Τά Μαθήματα θά γίνονται ΜΟΝΟΝ ἡμέρα Σαββάτου.

Τό Λεοφωρεῖον 16 ἀπό Λεμεσό-Ἐπισκοπή σᾶς φέρνει πλησίον τοῦ Φροντιστηρίου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ (10) ΕΝΤΟΛΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

1) Ἄν ἔχετε τήν εὐγενή καλοσύνην, φίλοι καί ἐχθροί μας, σᾶς παρακαλοῦμεν μαζί μέ τό σχόλιό σας, νά βάζετε τουλάχιστον τό βαφτιστικόν ὄνομα σας, ἤ ἔστω ἕνα σταθερόν ψευδώνυμο.

2) Ἐπίσης, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί/ές, πατέρες καί μητέρες, σᾶς ἐκλιπαρῶ βαθέως, νά μή χρησιμοποιεῖτε τήν βαρβαρικήν γλῶσσα τῶν Νεογραικύλων (=Greakllish) στά σχόλια σας, διότι πρόκειται περί στυγνῆς προδοσίας, ἀνοησίας καί βλασφημείας, κατά τῆς Μητρικῆς μας Ἑλληνικῆς Γλῶσσας καί ὡς ἐκ τοῦτου θά τά διαγράφω.

3) Ἐάν κάπου, δέν συμφωνεῖτε στά ὅσα (περι)γράφουμεν, κρίνουμεν, ἐπικρίνουμεν καί στοχάζόμεθα, πού ἐξάπαντος ὑπογράφομεν μέ τά προσωπικά ἀρχικά μας Π.Π.Ν. (ἤ ὁλογράφως Παναγιώτης Π. Νούνης) πολύ ἁπλά, μέ λογικά, ἄλογα ἤ κ.ἄ. σωρηδόν ὀρθά ἤ ἐσφαλμένα ἐπιχειρήματα, θά ἀναμένομεν μέ ἀγωνία τήν ἀντίθετη καί προσωπική γνώμη καί ἄποψίν σας.

4) Σέ περίπτωση μάλιστα, πού κάποιοι ἔχουσιν, παράπονα, ἐνστάσεις, συμπλέγματα, κόμπλεξ, κ.λπ. γιά μερικές διάφορες ἀναρτήσεις καί δημοσιεύσεις τίς ὁποίες μάλιστα, ὑπογράφωσιν, καί μᾶς ἀποστέλνωσιν ἄλλοι εκλεκτοί καί αγαπητοί συνεργάτες ἀδελφοί/ές καί πατέρες ἤ μητέρες μας, πρός βαθύτερο προβληματισμό μας, παρακαλοῦνται θερμά, τά ὅποια τυχόν παράπονα σχόλια καί κριτικές σας νά τά ἀπευθύνετε παρακαλῶ, στούς ὑπογράφωντες τά ἄρθρα (καί ὄχι προσωπικά στόν διαχειριστήν-ἀρθρογράφον τοῦ ἐν λόγῳ προσωπικοῦ ἱστολογίου), διότι, ΔΕΝ ἔχομεν ἀλλά καί ΟΥΤΕ θέλομεν νά ἔχομεν τινά εὐθύνην ὡς ἡμερολογιακή-ἰδιωτική ἱστοσελίδα τοῦ κυβερνοχῶρου, διά τούς προσωπικούς στοχασμούς, τά γραφόμενα, τίς θέσεις, τίς γνώμες καί τίς σκέψεις, ἀλλονῶν, δεύτερων καί τρίτων Προσωπικοτήτων. Κατανοητόν; Ἄν ὄχι, τότε αὐτό εἶναι ἀπόλυτα ἰδικόν σας πρόβλημά.

6) Πρός μίαν τώρα εἰδικήν μερίδαν, ὑψολόβαθμων καί μή εἰδικῶν-ἀνειδίκευτων εἴτε Κληρικῶν εἴτε καί συναδέλφων Καθηγητῶν θεολογοῦντων πού ἐνοχλοῦνται σφόδρα μέ τά ὄποια προσωπικά κ.ἄ. κριτικά δοκίμια καί δημοσιεύματά μας, συνιστοῦμε ἀδελφικῶς, καρδιακῶς καί ἐντελῶς φιλικῶς ὅπως ἐξ ἀρχῆς, προσεύχονται ὑπέρ ἡμῶν ἵνα σωθοῦμεν, διότι μέ νομικίστικες ἤ καί πνευματικίστικες, ἄμεσες ἤ καί ἔμμεσες ἀπειλές, ἐκβιασμούς, πνευματικά φίμωτρακ.ἄ. νοσηρά κληρικαλιστικά ἤ καί ἐπισκοπομονιστικά διαβολοτεχνουργήματα, δέν περνοῦν, στήν «ὀνειρεμένη Φρουτοπία» μας καί παρακαλεῖστε ὅπως... γυρίσετε ἱστοσελίδα ἵνα μή σᾶς παραλάβει ὁ «Ἀρχισυντάκτης μας ὁ Πίκος-Ἀπίκος».

7) Ὁ προσωπικός μας ἱστοχῶρος ἠ ἱστοσελίδα εἶναι νομικά, τό προσωπικό μας ἡμερολόγιο, βάση δεδικασμένης παρελθοντικῆς ὑποθέσεως καί ὄχι Μ.Μ.Ε. καί ἄρα συνεπῶς, δέν δύναται νά ἐμπίπτει, στίς νομοθετικές πρόνοιες περί τοῦ γραπτοῦ ἤ κ.ἄ. Τύπου. Ἆρα λογικῶς, νά λέτε ἕνα ευχαριστώ, ἤ ἔστω ἕνα Κύριε ἐλέησον τόν ἀχρεῖο διαχειριστή, πού σᾶς ἐπιτρέπει καί μόνον νά διαβάζετε τοῦτο τό προσωπικό του διαδικτυακόν ἡμερολόγιον.

8) Σέ ὅποιον δέν ἀρέσουμε, ἄς φτιάξει τήν ἰδικήν τού ἱστοσελίδα καί το ἰδικόν του ἡμερολόγιο. Τά ἀνούσια καλοπιάσματα καί τίς μεγαλόστομες ἤ δόλιες κολακίες δέν τίς θέλουμεν. Ἐπιθυμοῦμεν ὅμως αὐστηράν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΝ κριτικήν περί τῶν γραπτῶν μας γιά νά γίνουμεν καλύτεροι.

9) Κακοπροαίρετα καί κουτοπόνηρα σχόλια, σαφῶς καί ΔΕΝ θά ἀναρτώνται καί θά διαγράφονται ἄμεσα. Οἱ ὑβρισίες κατά τοῦ Διαχειριστοῦ τῆς ἱστοσελῖδος, επιτρέπονται, καί γι΄ αὐτό θά δημοσιεύονται.

10) Ὅποιος/α ἐπιθυμεί, νά του ἀναρτήσουμε, κάποιο προσωπικό κείμενό του, ἕνα δοκίμιον, κάποιο παράπονό, ἤ ἕνα παραμύθι, μερικές σκέψεις κ.ο.κ. παρακαλεῖται ὅπως μᾶς τό ἀποστείλει στό πιό κάτω ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖον πρός ἀξιολόγησίν του. Ὅποιος ἐπίσης, ἐπιθυμεί, νά τοῦ ἀποστέλνουμεν σέ Word ἤ PDF τά κείμενά μας, παρακαλῶ καί πάλιν, νά μᾶς τό δηλώσετε γραπτός στό ἠλεκτρ. ταχυδρ. μας.

Τίς πολύτιμες (προς)εὐχές σας νά ἔχουμεν, γιά νά διακονήσουμε το Σῶμα του ὅπως ἀκριβῶς μᾶς θέλει ὁ Κύριος τῆς Δόξης, καί ὄχι ὅπως θά θέλαμε ἐμεῖς.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: panagiotisnounis@gmail.com

ἤ με Βιντεοκλήση Σκάϊπ (SKYPE): nimfwn2 [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΥΝΗ]