Translate

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, [ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ] ΤΟ ΦΕΡΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΝΕΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΟΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΤΟ ΦΕΡΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΝΕΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΟΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ [ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ]


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

  • Δεῖτε και κατεβάστε τό κείμενο ἐδῶ, ἐδῶ καί ἐδῶ μέ μορφῆ PDF, Docs  Google Drive.
Μία συνεργάτιδα τοῦ Ἱστολογίου μας μᾶς ἀπέστειλε τήν ἰδιωτικήν συνομιλία πού διεξήγαγεν μέ τόν Κληρικό π. Γρηγόριον Σταμκόπουλον ὁ ὁποῖος ἄν δεν κάνω λάθος εἶναι καί Καθηγητής στήν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία τῆς Θεσσαλονίκης.

Πέραν αὐτοῦ, ἀποδεικνύεται, φωτοειδησεογραφικῶς, καί ἡ στενή σχέσις καί διασύνδεσις του μέ γνωστά Κληρικολαϊκά φερέφωνα-ἀνδρείκελα («σιγονταροοἰκουμενιστές») τοῦ «Ἀρχιοικουμενιστοῦ τῆς Οικουμένης», ἀγαπητοῦ Πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαίου.

Ἀποδεικνύεται ἐπίσης, ὁ φαιδρός προσηλυτισμός καί ἡ συστηματική ἐωσφορική προπαγάνδα πού διενεργεί εἰς το προσωπικόν προφίλ του ὑπέρ τῆς Οἰκουμενιστικῆς Κινήσεως.

Φανταστείτε αξιότιμοι ἀναγνῶστες/τριες μας τί σόϊ ἀποτρόπαια «θεολογικά» πράγματα, διδάσκει, στήν Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία.

Ἄστε πού ἀπό την ἄλλη μεριά, φαίνεται νά ἔχει ὡς καλό φιλαράκι του καί τόν περιβόητον, «Ἰσλαμολόγον» ἤ καί «Μονοφυσίτην ἀντιΧαλκηδώνιον», θανατηφόρον ἐραστήν, τοῦ ἀντίχριστου «Ἱεροκορανισμοῦ», τοῦ ἀναθεματισμένου Ὠριγενισμοῦ καί τοῦ βοθροφρενοβλαβοῦς Καζαντζακισμοῦ, τόν καί λίαν ἀγαπητόν Καθηγητήν μας κ. Χρυσόστομον Σταμοῦλην!

Ἡ καλή συνεργάτιδα μας, φαίνεται ὅτι καλῶς παραθέτει φωτογραφικῶς, τά Εκκλησιαστικά ὀνόματα (τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως Ἱεραρχῶν, Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν πού συνὑπέγραψαν βροντερῶς, κατά τῶν «Νεοεκκλησιολογικῶν Μυθοπλασιῶν» καί ἀθεολόγητων αἱρετικῶν ἀποκλίσεων τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη τῆς Νέας Ῥώμης.

Ὁ δυστυχῆς σφουγκωκολάριος τοῦ πατριάρχου μας, π. Γρηγόριος Κερκοπιθηκόπουλος, ἀπό το ὑψηλόν (φε)φανατισμένον μαίνος του, ἱεροκατακρίνει καί συκοφαντεῖ, ἀνελέητα,  συγκεκριμένους Σεβασμιώτατους Ἀρχιερεῖς,  Πρωτοπρεσβυτέρους, Μοναχούς, ὡς δῆθεν «προτεσταντίζοντες Προσωπικότητες» ἤ «μή Εκκλησιαστικά πρόσωπα».
Μίλησε ποῖος; Ὁ μέγας κομπογιαννίτης  ψευδοἘκκλησιαστικός ἀνήρ;

Γιατί διενεργείτο, ψιθυριδόν,  τέτοια φαυλεπίφαυλη Κληρικαλιστική ἐνέργεια;

Ὡς Κληρικός, ᾆραγέ, δύναται νά διακρίνει τήν σημαίνουσα διαφορά τῆς καταλαλιᾶς, κατακρίσεως ἤ καί ἱεροκατακρίσεως προσώπων, ἀπό την λογική κριτικήν ἤ καί ἀντιρρητική ἄποψιν κατά δημόσιων κακόδοξων ἐνεργειῶν ἐκ τινῶν θεσμικών προσώπων; Προφανῶς ὄχι! Ἐλπίζω μόνον να μή εἶναι τοῦτος ὁ λεγόμενος ποιμήν (!) καί πνευματικός ὁδηγός!...

Πρόσεξε κανεῖς σας κανένα, ἔστω ΕΝΑ, ἀντιρρητικόν κείμενον τοῦ Κληρικοῦ Καθηγητού π. Γρηγορίου, κατά τᾶ σωρηδόν ἀντιαιρετικά, ἀντιρρητικά καί ἀντιοικουμενιστικά κείμενα πού κυκλοφωρῶσιν εὐρέως, μέ τήν ὑπογραφήν τῶν συγκεκριμένων ἀντιοικουμενιστῶν Ἱεραρχῶν; Ὄχι βέβαια, δέν ἔτυχεν νά εντοπίσομε ἐμεῖς κάτι τέτοιο. Τότε γιατί ᾆραγέ ὁμιλεῖ καί γράφει, καί μάλιστα φαῦλα;

Ἀλλά ὅμως ἐντοπίσαμεν, νά ξεκατηνιάζει, ὡς μία κουτσομπόλα τῆς διαδικτυακῆς γειτωνιᾶς, ἀνιεροκρυφίως, καί ὡς ἀδίστακτος αἱμοδιψῆς λυκοποιμήν -πλήν τίμιος προσωπολάτρης- διά τῆς κάτοθεν ἰδιωτικῆς συνομιλίας, ΠΑΝΑΞΙΟΥΣ Ιεράρχες τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τοῦτοι οἱ κατά τά ἄλλα αξιότιμοι Κληρικοί, ἀλλά ὀρκισμένα φερέφωνα τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου μας, θέλωσι νά καθαιρέσωσι τον ΠΑΝΑΞΙΟΝ  Πρωτοπρεσβύτερον καί Ὁμότιμον Καθηγητήν Πατρολογίας π. Θεόδωρον Ζήσην; Καί νά ἀφορίσωσι μάλιστα καί τον ΠΑΝΑΞΙΟΝ Ὁμότιμον Δογματολόγον κ. Δημήτριον Τσελεγγίδην;

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΒΕΒΛΑΜΕΝΑ ΧΑΪΒΑΝΙΑ!...

Μή παραλείψετε κύριοι Κερκοπίθηκοι καί ῥασοφόροι τῆς σειρᾶς, μαζί μέ τούς διδασκάλους μας, νά φροντίσετε, νά ἀφορίσετε καί ἑμᾶς, διότι ἡ ἱεροπολεμική ἀντιρρητική μας, ἀναγκαστικῶς, πλέον θά ἀναβαθμιστεῖ σέ ἄλλον ἐπίπεδον.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
Ὀρθόδοξος Θεολογῶν


ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΗΜΑ: