Translate

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΘΕΟΛΟΓΟΣ/ ΠΟΙΗΤΗΣ), Η ΣΚΟΠΙΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ κ. Δ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Η AΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ‘’ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ’’ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ   ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
_____________________
Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Βουλγαρίας www.bg-patriarshia.bg, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, όπου αναφέρεται  στο  κείμενο ‘’Η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο’’, της Συνόδου στο Κολυμπάρι της Κρήτης,  επισημαίνει  με σαφήνεια και τα εξής αναφορικά με τη ‘’θεωρία των κλάδων’’ και τα συναφή οικουμενιστικά ατοπήματα : «Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να δεχτεί τις διαφορετικές έννοιες και τα δόγματα στα οποία οι ετερόδοξοι έχουν δικαιολογήσει αυτήν την ενότητα, όπως είναι οι θεωρίες για την ύπαρξη μιας φαινομενικής ‘’ενότητας’’ όλων των χριστιανικών δογμάτων, όπως οι διδασκαλίες για την ‘’αόρατη εκκλησία’’, τη ‘’θεωρία των κλάδων’’, τη ‘’βαπτισματική θεολογία’’ ή την ‘’ισότητα των δογμάτων’’». 

Οι λανθασμένες αυτές εκκλησιολογικές θεωρίες για την  ‘’αόρατη εκκλησία’’, όπως οι Προτεστάντες ‘’ανακάλυψαν’’ αγνοώντας την Πατερική Παράδοση, τη ‘’θεωρία των κλάδων’’, τη ‘’βαπτισματική θεολογία’’ και την ‘’ισότητα των δογμάτων’’, καθόρισαν σαφώς τις εκκλησιολογικές προϋποθέσεις και στη «Δήλωση του Τορόντο», «ως προς το τι είναι το Π.Σ.Ε.», στο  εδάφιο 5 συγκεκριμένα, όπου αναφέρεται ότι «οι εκκλησίες – μέλη του Π.Σ.Ε. αναγνωρίζουν στις άλλες εκκλησίες στοιχεία της αληθούς εκκλησίας», καθώς και   αυτό που αναφέρεται στην καταληκτική σημείωση στη «Δήλωση του Τορόντο», ότι «οι εκκλησίες αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος  μέλος της εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί  μέλος της ίδιας του της εκκλησίας». 

Επισημαίνεται με ορθόδοξη σαφήνεια στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, ότι αυτές οι θεωρίες καταδικάζονται από την Αγία μας Εκκλησία.  Η θεολογική επεξήγηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας, καταρρίπτει για μια ακόμη φορά τα εμπαθή και  ανυπόστατα περί δήθεν εθνοφυλετισμού, αναφορικά με τη στάση της για τη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι της Κρήτης. 

ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ Η ΙΔΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Π.ΣΕ., ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
_____________________
Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Βουλγαρίας www.bg-patriarshia.bg, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, όπου αναφέρεται  στο  κείμενο ‘’Η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο’’, της Συνόδου στο Κολυμπάρι της Κρήτης,  επισημαίνει  στο Μέρος Ι, Παρ. 6 ότι νομιμοποιείται η συμμετοχή στο Π.Σ.Ε., με την παρήγορη σημείωση ‘’στο οποίον (Π.Σ.Ε.), η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, ευτυχώς, εδώ και πολύ καιρό δεν συμμετέχει’’. Ως γνωστό η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας έχει αποχωρήσει από το Π.Σ.Ε. το έτος 1998.

Ανάλογη ήταν και η επισήμανση κατά   την 21 Απριλίου 2016 της Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, η οποία ανέφερε τα εξής : «Δόξα τω Θεώ για το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας εξήλθε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, για το οποίο εξέφρασε την  αποδοκιμασία της για τη λειτουργία του, για τον λόγο ότι δεν μπορεί να είναι μέλος μιας οργάνωσης στην οποία θα θεωρείται ‘’ως μια  εκ των πολλών ή ως κλάδος της Μίας Εκκλησίας, που ψάχνει και αγωνίζεται για την πραγμάτωσή της στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών’’».  Ο σχολιασμός πιστεύομε είναι περιττός.


Η ΣΚΟΠΙΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ κ. Δ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Η σκόπιμη ανάγνωση αποσπάσματος από παλαιότερο κείμενο του καθηγητή κ. Δ. Τσελλεγγίδη, όπου χρησιμοποιούνται οι όροι Καθολική Εκκλησία (για τον Παπισμό) και Προτεσταντική Εκκλησία, στη Συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας για τη Σύνοδο της Κρήτης, θα έπρεπε να αποφευχθεί, για τον λόγο ότι η αναφορά του αυτή πολλάκις έχει ανασκευασθεί.  Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται αυτή η παλαιότερη αναφορά του ως επιχειρηματολογική απάντηση, καθότι έχει τόσες φορές ανασκευασθεί, και εξακολουθεί να ανασκευάζεται, που την καθιστά ως μηδέποτε υπάρξασα. 

Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε ακόμα και σε διαφορετικές αναφορές Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίες δεν εκφράζουν εν τέλει την όλη στάσης τους,  όπως για παράδειγμα η περίπτωση αναφοράς του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου για τη Σύνοδο.  Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει την  αναφορά του Αγίου Γρηγορίου για τη Σύνοδο, η οποία δεν συνάδει με την όλη συνοδική στάση του;  Η αναφορά του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου για τη Σύνοδο, για την οποία ομιλούμε είναι η εξής : «Έχω μεν ούτως, ει δει ταληθές γράφειν ώστε πάντα σύλλογον φεύγειν επισκόπων· ότι μηδεμιάς Συνόδου είδον τέλος χρηστόν· μηδέ λύσιν κακών  μάλλον εσχηκός, ή προσθήκην!  Αεί γαρ φιλονεικίαι και φιλαρχίαι.. Δια τούτο εις εμαυτόν συνεστιάζων.  Και μόνην ασφάλειαν ψυχής την ησυχίαν ενόμισα» (επ. ΡΑ΄).  Aναφέρει  δηλαδή ότι οι Σύνοδοι δεν κάνουν τίποτε ή μάλλον βλάπτουν και θα ήταν προτιμότερο να μη γίνονται καθόλου.

Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον λόγο  αυτό του Αγίου Γρηγορίου και να καταλήξει σε αυθαίρετα συμπεράσματα; Ο Άγιος αυτός, ο  «μύστης των δογμάτων» και της «Θεολογίας πηγή», είχε αυτή τη συνοδική στάσηΦυσικά όχι.  Θα μπορούσε να γίνει χρήση αυτής της φράσης,  που ποσώς δεν εκφράζει την όλη συνοδική στάση του; Φυσικά όχι.


Επίσης ότι το έτος 382μ.Χ παρά την προτροπή του αυτοκράτορα προς τον Άγιο Γρηγόριο για να συμμετάσχει στη Σύνοδο, ο Άγιος  δεν δέχθηκε.  Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή τη μεμονωμένη στάση του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας, ως δήθεν εκφράζουσα την όλη στάση του για τη Σύνοδο; Φυσικά όχι, και μόνο  ιδιοτελής εμπάθεια  μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιο εγχείρημα.

Ας μη λησμονείται και ο λόγος του Αγίου Φωτίου που ομιλεί  για τυχόν λάθη από Αγίους Πατέρες : «…τοις λόγοις τούτων, εν οις παρηνέχθησαν, ουχ εψόμεθα» (Αγίου Φωτίου, Επιστολή Ε΄ Προς τον Ακυλουΐας Ιωάννην Ι΄).  Συνεπώς την αναφορά που δεν εκφράζουν την όλη στάση του Αγίου Γρηγορίου,  δεν την ακολουθούμε αφού εν τέλει δεν εκφράζουν ούτε  την όλη συνοδική στάση του.  Ούτε φυσικά μπορεί να γίνεται χρήση για οποιαδήποτε ενάντια επιχειρηματολόγηση. Το «ουχ εψόμεθα» του Αγίου Φωτίου υποδεικνύει επακριβώς τη στάση μας σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Πιστεύομε ακράδαντα ότι η σκόπιμη ανάγνωση αποσπάσματος από παλαιότερο κείμενο του καθηγητή κ. Δ. Τσελλεγγίδη, όπου χρησιμοποιούνται οι όροι Καθολική Εκκλησία (για τον Παπισμό) και Προτεσταντική Εκκλησία, στη Συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας για τη Σύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης, θα έπρεπε να αποφευχθεί.