Translate

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, [ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ] Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ  π. ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΖΗΣΗΝ ΚΑΙ π. ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΔΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ  π. ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΖΗΣΗΝ ΚΑΙ π. ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΔΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ [ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ]

Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηΔυστυχῶς, πρωτοῦ καλά-καλά στεγνώσει τό μελάνι τοῦ προτελευταίου  ἀντιῤῥητικοῦ κειμένου μας (10 Δεκεμβρίου 2016) κατά τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου μέ τίτλον «Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΣΠΗΔΗΣΕΝ ΩΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΝ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙῼ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ» τά τελευταία ἐπίσημα ἀπειλητικά γράμματα τά διεμοίρασεν ὁ τρισμοιχεπιβάτης τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ἕνα ἀκόμη θλιβερόν φερέφωνον τῶν Οἰκουμενιστικῶν ἐνεργειῶν τοῦ αἱρετικοῦ πατριάρχη μας.

Ἀμφότεροι οἱ Νέοι Ὁμολογητές τῆς καρδιᾶς μας καί Πρωτοπρεσβυτέροι τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, δυστυχῶς, ὡς ἀναμενόμενον λοιδωρούνται καί κατηγορούνται (πῶς ἐξάλλου θα καθαιρεθῶσι ἄνετα, δύο πολύτιμοι Κληρικοί καί Πρωτοπρεσβύτεροι, ἄν δέν ὑφίστατο καί κάποιο λογικοφανές κατηγορητήριον;), ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΑ καί ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΑ βέβαια, ἀπό τήν ἐν λόγῳ Μητροπολιτικήν Ἐκκλησιαστικήν Ἀρχήν τους πού μνημονεύει ἀντιΚανονικά τόν Αἱρεσιάρχην τοῦ «Ὀρθόδοξου Οἰκουμενισμοῦ» πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίον, ὅτι ἄκουσον-ἄκουσον ἀσχολήθησαν μέ ζητήματα πού ἄπτονται τῆς δῆθεν ΑΠΟΛΥΤΗΣ «πνευματικῆς δικαιοδοσίας» τοῦ μή Σεπτοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Θρόνου τῆς Βασιλεύουσας.

Ποιά εἶναι ἡ περίφημη πνευματική δικαιοδοσία τοῦ Φαναρίου;

Ὁ διάχυτος ἐωσφορικός «Πνευματικός Οἰκουμενισμός»; Προφανῶς περί τούτου ἀκριβῶς πρόκειται. Τί εἶναι ὅμως ὁ «πνευματικός οἰκουμενισμός»;

Τοῦτο τό Φαναριώτικον «πνευματικόν» ἀκαδημαϊκόν μάθημα, τό διδασκώμεθα καλά, ὡς ἀνυποψίαστα μαθητούδια καί μελλοντικοί φερέλπιδες, ἐξάπαντος νεοΦαναριῶτες δικηγορίσκοι, δηλ. ἐκκολαπτῶμενα πειθήνια ὄργανα τοῦ Πατριαρχείου· ὅμως πρέπει νά γίνει τοῖς πᾶσι κατανοητόν ἤ ἔστω εὐκολο-χώνευτον, ὅτι τοῦτη ἡ σατανική παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι πολύ σοβαρά καί «ἀμετάκλητη δέσμευσις» καθῶς σημειώνουν με ἔμφαση διάφοροι Οἰκουμενιστές Καθηγητές μας στά οἰκουμενιστικά τους ἐγχειρίδια.

Ὁ «Πευματικός Οἰκουμενισμός» εἶναι: θανατηφόρον ὑδροκυάνειον καί τοξικόν δηλητήριον, «θεολογικά ναρκωτικά»,  ἤ ἄν θέλετε ΝΟΘΟΝ καί ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΝ ὑβριδικόν παιδίον τινάς τερατογενέσεως, καρπός ὑπό τινός τοῦ κακόμοιρου βιαστοῦ-ἐπιβήτωρος τοῦ Βατικάνειου «Ρωμαιοκαθολικισμοῦ» πού ἐσύναψεν μοιχικήν «διαχριστιανικήν» σχέσιν μετά τοῦ ἑκάστοτε Οἰκουμενι(στι)κοῦ Πατριάρχου. Ὑφίστατο ὅμως καί τινά ἰσχυρόν «ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ» γιά ὅσους ἐπιθυμῶσι τήν πνευματικήν ἀσφάλειάν τους.

Ὁ διαβολικός καί ψευδοπνευματικός Οἰκουμενισμός, περιλαμβάνει: «πρωτεῖον προσευχῆς», «πρωτεῖον διακονίας», «πρωτεῖον καθαιρέσεωνκαί ἀφορισμῶν», «πρωτεῖον διαστροφῆς», «διάλογον μεταστροφῆς», «μεταστροφῆς τῶν ὀρθοδόξων», «διάλογον μεταξύ κουφῶν», «ληστρικές συνόδους», «προπληρωμένες διακοπές στό Κολυμπάριον», «αὐτοκρατορικές σουΐτες», «ἀνάμεικτον μοναχισμόν», «μεικτούς γάμους», «οἰκουμενική καθηκοντολογία», «νηστεία μετ΄ ἀστακομακαρονάδων», «ἐσωτερική μεταστροφῆ», «γιογκισμός», «ψυχολογισμός», «μασσωνισμός», «φαντασιακή μετάνοια», «αἰσθησιακές βραδυές», «γκέϊ πράϊντ», «χάπυ μπέρτεη» …,  καί ὅλα τούτα τά κοσμικοποιημένα μασκαραλίκια, εἶναι ἡ σημαίνουσα  δογματολογική ῥαχοκοκαλιά τῆς «Οἰκουμενικῆς Κινήσεως» πού οἱ ἐν λόγῳ Πρωτοπρεσβύτεροι, τήν ἐμποδίζωσι ἰσχυρῶς, ἵνα ἐξελιχθεῖ καί κινηθεῖ στά ὑπαρξιακά καί πνευματικο-ὑλικά ἔγκατα τοῦ DNA τοῦ ἀνυπότακτου καί ῥημαγμένου κυρίως νέοἝλληνος, νεοΚύπριου, νεοΣλάβου, νεοΜακεδῶνος, νέοἈμερικανοῦ, νεοΚινέζου, νέοἘσκιμώου, νεοὈρθοδόξου Χριστιανοῦ, κ.ο.κ.!...

Δηλαδή, ὁ Πατρολόγος Καθηγητής παπαΘόδωρος Ζήσης μετά τοῦ παπαΝικόλαου Μανώλη, ἀποκαλύπτωσιν: εὐθυτενῶς, ὁμολογιακῶς, ποιμαντικῶς, ἀληθῶς, κανονικῶς, πνευματικῶς, πράγματα πού ἐμπίπτωσι δηλ. στά Ποιμαντικά, Κανονικά και Ἐκκλησιολογικά τους καθήκοντα, τόν πανοῦργον καί σατανικόν «Πνευματικόν Οἰκουμενισμόν» τῶν Νεοφαναριωτῶν, καί ἐκείνοι οἱ δείλαιοι, λυσάξασι ἀπό αἱμοδιψήν οἶστρον χιλίων Βρυκολάκων γιά νά τούς καθαιρέσωσι.

Ὁμιλοῦμεν διά καθαρά προμελετημένην, παντελῶς ἄδικον καί ἀντιΚανονικήν καθαίρεσιν-ἐκδίκησιν ὑπό τῆς Ζηζιουλέϊκης νοσηρῆς φατριᾶς.

Καθαιρέστε τους λοιπόν γιά νά ἡσυχάσει δῆθεν ἡ ψυχούλα σας, ἵνα φορτώσετε ΔΥΟ ἀκόμη ἀναμένα κάρβουνα στά κεφάλια σας. ΑΝΑΞΙΟΙ!

Ἤδη, τό ἕνα ἀναμένον κάρβουνον, ὁ Νέος Ὁμολογητής τῆς Ἐκκλησίας, ὁ τῷ ὄντι ῥωμαλέος ἀντιΟἰκουμενιστής καί μεγάλος Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος πού ἐξ ὅσων μάθαμεν ὑπό τινῶν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν, μυροβλύζει μάλιστα ὁ τάφος του, πέραν τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεώς του, ὡς γνωστόν, ἀφορίσθην ΑΔΙΚΩΣ ὑπό τοῦ ἴδιου πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.

ΑΝΑΞΙΟΣ!! ΑΝΑΞΙΟΣ!!!

 Ἄς μᾶς πολλαπλασιάσει τότε, τοῦς ἀφορισμένους καί καθαιρεμένους ΑΝΤΙ-ΟΙ-ΚΟΥ-ΜΕ-ΝΙ-ΣΤΕΣ ὁ τρομερά ΤΡΙΣΑΝΑΞΙΟΣ καί αἱρετικός Πατριάρχης μας, ὥστε νά ἀποκτήσουμεν, ἐν ζωῇ ἤ καί μετά θάνατον, Νέους Ἐσχατομάρτυρες, Νέους Μυροβλῆτες, Νέους Ὁσιομάρτυρες,  καί Νέους Ὁμολογητές, πού ἀδιάλειπτα πολεμῶσι, ὥς νέοι θεοφόροι Ἡρακλεῖδες, σῶμα με σῶμα, τό διαβολικό θεριό, δηλ. μέ τήν «ἐνδοεκκλησιαστικήν φατριάν» ἤ καί Λερναίαν Ὕδρα τοῦ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ «Φαναριώτικου Οἰκουμενισμοῦ».

Κοντολογίς, πρόκειται βέβαια διά ἕνα φαινομενικά σημαντικό μέν, ἀλλά σαθρόν δέ σοφιστικόν ἐπιχείρημα, τό ὁποῖον μάλιστα εἶναι καί ἀναπόδεικτον ΚΥΡΙΩΣ ἐντός τῆς Ἐπιστολῆς κατά τοῦ πατρός Θεοδώρου Ζήση. Δέν ὑφίσταντο τέτοια σοβαρά ζητήματα «πνευματικῆς ὑφῆς» (πλύν τοῦ προαναφερομένου) πού νά εἶναι ἀπόλυτης ἀρμοδιότητος τοῦ Πατριαρχείου καί νά μή εἶναι ἐκ παραλλήλου  τῆς πνευματικῆς ἀρμοδιότητος ΠΑΝΤΩΝ τῶν ὀρθοδόξων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Παρ΄ ἐκτός κί ἄν στό Πατριαρχεῖον καί τήν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ὑπηρεῖται ἐν πλήρει συνειδήσει ὑπό ἄλλου τινός καί εἶδος πνεύματος ἤ καί πνευματικότητος;! Πνεύματος πονηροῦ, πού χρήζει νηστεία, προσευχήν καί ἐξορκισμόν. Καταλείγουμεν, μαθηματικῶς δηλαδή, στο ταυτόσημον συμπέρασμα.

Ἐνῷ, στήν ἐπιστολήν τοῦ παπαΝικόλα Μανώλη, προσπαθῶσι κάπως ἀσύστολα, καί ἐδῶ βέβαια ἀνεπιτυχῶς, νά μᾶς ἀποδείξουν καί νά μᾶς παραθέσουν τό φαιδρόν καί ἔωλον παρελθοντικόν κατηγορητήριον κατά αὐτοῦ· γιά τό ποῖον ἀκριβῶς εἶναι τό μείζον ἐκκλησιαστικόν πρόβλημα τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Πατριαρχείου μας καί τοῦ δορυφόρου αὐτοῦ τοῦ κατά τά ἄλλα καί «Μονοφυσίτου ἀντιΧαλκηδώνιου» Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἄνθιμου.

Οἱ Πρωτοπρεσβύτεροι «τῶν Νέων Χωρῶν» παπαΝικόλαος Μ. και παπαΘόδωρος Ζ., λοιδωρούνται καί συκοφαντούνται, προφανῶς ΑΔΙΚΩΣ, ὅτι διά μέσῳ τῶν πνευματικῶν τους παιδιῶν καί μαθητῶν δημιούργησαν ὀπαδοῦς καί φατριά!... ΕΛΕΟΣ! Ἐδῶ μᾶλλον χασκογελάει, πέραν τοῦ παρδαλοῦ κατσικιοῦ, τῶν βουνοκορφῶν τῶν Ἰμαλαΐων, καί ἐκείνο τό  ἄλλο ἐξωγήϊνον ὄν (ὁ Ε.Τ. «φόουν χόουμ»;) πού κατοικοεδρεύει στόν Ἅρην καί χαζεύει τήν ὅλη κλαυσίγελον «ἐκκλησιαστικήν» ὑπόθεσιν. Ἀπορῶ και ἐξίσταμαι, διότι τοῦτη ἀκριβῶς ἡ κατηγορία, δύναται νά ὑπερισχύσει, νά ἐμπεδωθεῖ καί νά ἐπικρατήσει, διά πᾶν ἀνυπότακτον Πνευματικό Κληρικό, Ἡγούμενον, Γέροντα, Μοναχούς, Μητροπολίτην, Πατριάρχην, Ἀρχιεπίσκοπον κ.ο.κ. Εἶναι ἔτσι ἤ δεν εἶναι ἔτσι;

Τότε οἱ Θεσσαλονικεῖς κ.ἄ. Κληρικοί καί πεπαιδευμένοι λόγιοι Λαϊκοί θεολόγοι, καί δή οἱ Ἱερομόναχοι καί Μοναχοί, πού δέν ἔχετε τίποτε ἀπολύτως νά χάσετε, ΓΙΑΤΙ δέν μιλάτε καί παραμένετε ἀσύστολα σιωπηλοί σέ τοῦτον τόν ἄδικον διωγμόν; Τί ψυχήν θα παραδώσουμεν ἀδελφοί καί πατέρες διά τό προμελετημένον ἔγκλημα πού διεπράττεται ἐνώποιόν μας;

Τόν Γέροντα Ζηζιούλα λ.χ. μετά τῶν ἀχρείων Κληρικολαϊκῶν ὀπαδίσκων αὐτοῦ, ποῖος ἀκριβῶς θά τούς καθαιρέσει ἤ καί ἀφορίσει; Προφανῶς κανένας! Τά ἴδια και ἀπαράλακτα ἐρωτήματα, ἰσχύουν καί γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης, Κύπρου καί Ἀθηνῶν κ.ο.κ. πού ἀφήσαν τούς θρασύδειλους νεοΦαναριῶτες νά ξεσαλεύουν ἀνενόχλητοι.

Νά προσθέσω  ὥς κατακλείδα κάτι πού ἔγραψα μόλις προχθές, χωρίς νά γνωρίζω βέβαια τίς νεώτερες ἀποδεικτικές ἐξελίξεις, σέ προηγούμενο δοκίμιον με τίτλον: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

« (…) Τά λέγομεν ὅλα αὐτά, κυρίως, γιά στενοκέφαλους πρώην καρδιακούς μας φίλους. Ἀλλά καί ἐξ ἰδικῆς μας μόλις παρελθοντικῆς μέν, ἐξάπαντος ἀκόμη μετέωρης δέ, ἐναγώνιας ἐμπειρίας, διότι μέχρι στιγμῆς, ἔχουμεν ἀπειληθεῖ σοβαρώτατα, παραμονές τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα τό 2014, μέ μίαν καταπελτώδην Μητροπολιτικήν Μηνυτήριον Ἀναφορά ἀπό τούς μεγαλοΔικηγόρους τοῦ τρισμοιχεπιβάτη καί δεινοῦ σφετεριστοῦ ΔΥΟ Μητροπολιτικῶν Θρόνων, καί στυγεροῦ «Μονοφυσιτόφιλου Ἀρχιοικουμενιστοῦ» (=τρίτη μοιχεπιβασία) τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου τῆς Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου· ὅπως δηλ. ἀμέσως «κατεβάσομεν ῥολά» τόσον στά προσωπικά μας ἡμερολογιακά ἱστολόγια ὅσον καί ἀπό τό «Φέϊσμπουκ». Ὁ Μητροπολίτης Θε/νίκης κ. Ἄνθιμος μετά τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἐνεργῶσι κάπως θρασύδειλα καί ἐν πανουργείᾳ χιλίων Κληρικάντηδων Κερκοπιθήκων ἵνα καθαιρεθῶσι οἱ Κληρικοί τοῦ πρώτου, π.χ. τόν παπαΘόδωρον Ζήσην καί τόν παπαΝικόλαον Μανώλη, καί ἐπιτέθην μέχρι καί στήν ἰδικήν μας «Δαβιδικήν σφενδόνη», ὅπως μᾶς ἐξοντώση κυρίως ψυχολογικά. Πρόκειται διά στυγνή Νεοφαναριώτικην φατριά, κλειστόν κύκλωμα συνεργάζονται μετά τινῶν ἰσχυρῶν Μασσώνων, ὅπερ συστηματικῶς τήν ὁποῖαν καί ἀποκαλύπτουμεν. Να γνωρίζεται, ὅτι ἄν τυχόν καθαιρεθῶσι οἱ πιό πάνω Κληρικοί, κύριος πρωταἴτιος θά εἶναι ὁ τριεμοιχεπιβάτης Σεβασμιώτατος κ. Ἄνθιμος (…)».

Μεγίστην διαστροφήν στίς ἐν λόγῳ μητροπολιτικές ἀπειλές περί καθαιρεσέως τῶν συγκεκριμένων Ὁμολογητῶν Κληρικῶν μας, εἶναι ἡ σκόπιμη ἀλλοίωσις καί πάγια σύγχησις τῆς ἱερᾶς Ἀποτειχίσεως μετά τινός Σχίσματος. Ἡ Εὐαγγελική Ἀποτείχισις ἀπό τους αἱρετικούς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Σχίσμα καθῶς ψευδολογῶσι οἱ ἑτερόδοξοι Οἰκουμενιστές. Ἡ Ἱερά Ἀποτείχισις εἶναι τό ἔσχατον πυρηνικόν μας ὀπλοστάσιον. Ἡ ἱεροκανονική Ἀποτείχισις εἶναι δυνητική συνάμα καί ὑποχρεωτική αὐτεξούσια Κανονική ἐνέργεια ὑπό τοῦ Βασίλειου ἱερατεύματος. Ὑφίστατο καλή ἀποτείχισις καί κακή ἀποτείχησις. Ἡ κακή ἀποτείχισις εἶναι Σχίσμα. Τοῦτο σκόπιμα ΔΕΝ μᾶς τό ξεκαθαρίζωσι τά γνωστά πολύ-αἱρετικά δύο ἄκρα τοῦ «ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΥ» καί τοῦ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ». Χρειζώμεθα μᾶλλον ἕνα ἀντίδοτον!...

Ποία καί ποῦ ἀκριβῶς εἶναι, ἡ στενή καί τεθλιμένη ἡ μέση Βασιλική καί Ἱερά Ὁδός;Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος ΘεολογῶνὙγ. Τά πιό κάτω ἀποδεικτικά ἔγγραφα εἶναι ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ἐν λόγῳ ἀποκλειστικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ῥεπορτάζ τοῦ Ὁμολογιακοῦ Ἱστολογίου «ΚΑΤΑΝΥΞΗ».

6 σχόλια:

 1. Σεβασμιώτατε κε Άνθιμε, ευλογείτε! Το 1974 ζώντος του προκατόχου σας, μακαριστού Κωνσταντίου, ηρωικής μορφής της Καβάλας, των Καλαβρύτων και της Αλεξανδρουπόλεως σπεύσατε και καταλάβατε όλως αντικανονικώς το θρόνο του αγίου εκείνου ανδρός. Μετά πολλά έτη εγκαταλείψατε την ακριτική Αλεξανδρούπολη και διά μεταθεσεως (είναι γνωστά τα φρικτά επιτίμια που προβλέποιν οι σχετικοί ιεροί κανόνες) περιεπτύχθητε την πάγκαλον νυμφην του Θερμαικού, ίνα μνησθώμεν του μακαριστού Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου που χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη φράση εξ αφορμής άλλης, ομοειδούς περιπτώσεως.
  Εν συνεχεία κινήσατε τη διαδικασία του διωγμού εις βάρος του ομολογητού και αγωνιστού κληρικού π.Νικολάου Μανώλη.
  Κατά την τελευταία συνέλευση της Ιεραρχίς ρεπορτάζ σας φέρει, ομού μετά του μητροπολίτου Περσιτερίου, όχι μόνο να υπεραμύνεσθε της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου αλλά και να ζητείτε από τον αρχιεπίσκοπο να μην επιτραπεί εν συνόδω σχετική συζήτηση!!! Δεν είδαμε να προβήκατε σε κάποια διάψευση του εν λόγω ρεπορτάζ.
  Και εσχάτως υποπέσατε στο ολίσθημα να απευθύνετε την απαράδεκτη αυτή επιστολή σε δύο εκλεκτούς, ομολογητές και αγωνιστές ιερείς.
  Κατόπιν όλων αυτών, δεν νομίζετε ότι προκαλείτε το Θεό; Δεν σκέπτεσθε λιγάκι ότι είσθε προβεβηκώς τη ηλικία; Σύνετε σεβασμιώτατε! Σύνετε και πάψτε να προκαλείτε άλλο Θεό και πιστό κλήρο και λαό! Ανακρούσατε πρύμνα σεβασμιωτατε!
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι ἀκριβῶς ἰατρέ κ. Λυκούργε μας!

   Κάτι σάν τό Ἐκκλησιαστικόν Χρονογράφημα γράψατε πρό καιροῦ το ὁποίον και ἀναδημοσιεύσαμεν, σᾶς παρακαλῶ ἄν μπορεῖτε, παραθέστε μας ἐδῶ τόν τίτλο καί τό λίνκς, ὥστε, ὅσοι μᾶς μελετοῦν, να ἐξερευνοῦν καί τίς ἀνάλογες πηγές, μη νομίζουν ὅτι γράφουμε ασυναρτησίες.

   Μία μόλις πρόσφατη ἐκτενής ἀποδεικτική μελέτη μας γιά ὅσα γράφετε εἶναι ἐτοῦτη ἐδῶ: «ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΡΟΥΣΣΑΝ», ὁποιος θέλει ἄς τήν μελετήσει καί ἀναμένουμεν τήν θετική ἤ ἀρνητική κριτικήν του.
   http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/08/blog-post_67.html

   Διαγραφή
 2. Πειθηνια οργανα του Πατριαρχη..!!!ετσι ακριβως...κριμα και αδικο να φοβιζει δυο αγωνιστες ιερεις αλλα και να υβριζει αυτους που τους ακολουθουν ως αμυαλους,ευκολοπιστους οπαδους,νεοφασιστες της Εκκλησιας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν φοβίζει... ἁπλῶς τρομοκρατεῖ τον χαζοχαρούμενο καί φοβισμένον ὄχλον, ἐνῷ ἀκονίζει ἀργά και σταθερά (καιρό τώρα) τήν μάχαιρα τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τῶν ατρόμητων Ὁμολογητῶν Κληρικῶν μας.

   Ἄμυαλος εἶναι ὅποιος ἀκολουθεῖ τήν φατριά τῶν Λήσταρχων Οἰκουμενιστῶν!...

   Διαγραφή
 3. Σεβασμιώτατε κε Άνθιμε, ευλογείτε! και μετανοείτε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ (10) ΕΝΤΟΛΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

1) Ἄν ἔχετε τήν εὐγενή καλοσύνην, φίλοι καί ἐχθροί μας, σᾶς παρακαλοῦμεν μαζί μέ τό σχόλιό σας, νά βάζετε τουλάχιστον τό βαφτιστικόν ὄνομα σας, ἤ ἔστω ἕνα σταθερόν ψευδώνυμο.

2) Ἐπίσης, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί/ές, πατέρες καί μητέρες, σᾶς ἐκλιπαρῶ βαθέως, νά μή χρησιμοποιεῖτε τήν βαρβαρικήν γλῶσσα τῶν Νεογραικύλων (=Greakllish) στά σχόλια σας, διότι πρόκειται περί στυγνῆς προδοσίας, ἀνοησίας καί βλασφημείας, κατά τῆς Μητρικῆς μας Ἑλληνικῆς Γλῶσσας καί ὡς ἐκ τοῦτου θά τά διαγράφω.

3) Ἐάν κάπου, δέν συμφωνεῖτε στά ὅσα (περι)γράφουμεν, κρίνουμεν, ἐπικρίνουμεν καί στοχάζόμεθα, πού ἐξάπαντος ὑπογράφομεν μέ τά προσωπικά ἀρχικά μας Π.Π.Ν. (ἤ ὁλογράφως Παναγιώτης Π. Νούνης) πολύ ἁπλά, μέ λογικά, ἄλογα ἤ κ.ἄ. σωρηδόν ὀρθά ἤ ἐσφαλμένα ἐπιχειρήματα, θά ἀναμένομεν μέ ἀγωνία τήν ἀντίθετη καί προσωπική γνώμη καί ἄποψίν σας.

4) Σέ περίπτωση μάλιστα, πού κάποιοι ἔχουσιν, παράπονα, ἐνστάσεις, συμπλέγματα, κόμπλεξ, κ.λπ. γιά μερικές διάφορες ἀναρτήσεις καί δημοσιεύσεις τίς ὁποίες μάλιστα, ὑπογράφωσιν, καί μᾶς ἀποστέλνωσιν ἄλλοι εκλεκτοί καί αγαπητοί συνεργάτες ἀδελφοί/ές καί πατέρες ἤ μητέρες μας, πρός βαθύτερο προβληματισμό μας, παρακαλοῦνται θερμά, τά ὅποια τυχόν παράπονα σχόλια καί κριτικές σας νά τά ἀπευθύνετε παρακαλῶ, στούς ὑπογράφωντες τά ἄρθρα (καί ὄχι προσωπικά στόν διαχειριστήν-ἀρθρογράφον τοῦ ἐν λόγῳ προσωπικοῦ ἱστολογίου), διότι, ΔΕΝ ἔχομεν ἀλλά καί ΟΥΤΕ θέλομεν νά ἔχομεν τινά εὐθύνην ὡς ἡμερολογιακή-ἰδιωτική ἱστοσελίδα τοῦ κυβερνοχῶρου, διά τούς προσωπικούς στοχασμούς, τά γραφόμενα, τίς θέσεις, τίς γνώμες καί τίς σκέψεις, ἀλλονῶν, δεύτερων καί τρίτων Προσωπικοτήτων. Κατανοητόν; Ἄν ὄχι, τότε αὐτό εἶναι ἀπόλυτα ἰδικόν σας πρόβλημά.

6) Πρός μίαν τώρα εἰδικήν μερίδαν, ὑψολόβαθμων καί μή εἰδικῶν-ἀνειδίκευτων εἴτε Κληρικῶν εἴτε καί συναδέλφων Καθηγητῶν θεολογοῦντων πού ἐνοχλοῦνται σφόδρα μέ τά ὄποια προσωπικά κ.ἄ. κριτικά δοκίμια καί δημοσιεύματά μας, συνιστοῦμε ἀδελφικῶς, καρδιακῶς καί ἐντελῶς φιλικῶς ὅπως ἐξ ἀρχῆς, προσεύχονται ὑπέρ ἡμῶν ἵνα σωθοῦμεν, διότι μέ νομικίστικες ἤ καί πνευματικίστικες, ἄμεσες ἤ καί ἔμμεσες ἀπειλές, ἐκβιασμούς, πνευματικά φίμωτρακ.ἄ. νοσηρά κληρικαλιστικά ἤ καί ἐπισκοπομονιστικά διαβολοτεχνουργήματα, δέν περνοῦν, στήν «ὀνειρεμένη Φρουτοπία» μας καί παρακαλεῖστε ὅπως... γυρίσετε ἱστοσελίδα ἵνα μή σᾶς παραλάβει ὁ «Ἀρχισυντάκτης μας ὁ Πίκος-Ἀπίκος».

7) Ὁ προσωπικός μας ἱστοχῶρος ἠ ἱστοσελίδα εἶναι νομικά, τό προσωπικό μας ἡμερολόγιο, βάση δεδικασμένης παρελθοντικῆς ὑποθέσεως καί ὄχι Μ.Μ.Ε. καί ἄρα συνεπῶς, δέν δύναται νά ἐμπίπτει, στίς νομοθετικές πρόνοιες περί τοῦ γραπτοῦ ἤ κ.ἄ. Τύπου. Ἆρα λογικῶς, νά λέτε ἕνα ευχαριστώ, ἤ ἔστω ἕνα Κύριε ἐλέησον τόν ἀχρεῖο διαχειριστή, πού σᾶς ἐπιτρέπει καί μόνον νά διαβάζετε τοῦτο τό προσωπικό του διαδικτυακόν ἡμερολόγιον.

8) Σέ ὅποιον δέν ἀρέσουμε, ἄς φτιάξει τήν ἰδικήν τού ἱστοσελίδα καί το ἰδικόν του ἡμερολόγιο. Τά ἀνούσια καλοπιάσματα καί τίς μεγαλόστομες ἤ δόλιες κολακίες δέν τίς θέλουμεν. Ἐπιθυμοῦμεν ὅμως αὐστηράν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΝ κριτικήν περί τῶν γραπτῶν μας γιά νά γίνουμεν καλύτεροι.

9) Κακοπροαίρετα καί κουτοπόνηρα σχόλια, σαφῶς καί ΔΕΝ θά ἀναρτώνται καί θά διαγράφονται ἄμεσα. Οἱ ὑβρισίες κατά τοῦ Διαχειριστοῦ τῆς ἱστοσελῖδος, επιτρέπονται, καί γι΄ αὐτό θά δημοσιεύονται.

10) Ὅποιος/α ἐπιθυμεί, νά του ἀναρτήσουμε, κάποιο προσωπικό κείμενό του, ἕνα δοκίμιον, κάποιο παράπονό, ἤ ἕνα παραμύθι, μερικές σκέψεις κ.ο.κ. παρακαλεῖται ὅπως μᾶς τό ἀποστείλει στό πιό κάτω ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖον πρός ἀξιολόγησίν του. Ὅποιος ἐπίσης, ἐπιθυμεί, νά τοῦ ἀποστέλνουμεν σέ Word ἤ PDF τά κείμενά μας, παρακαλῶ καί πάλιν, νά μᾶς τό δηλώσετε γραπτός στό ἠλεκτρ. ταχυδρ. μας.

Τίς πολύτιμες (προς)εὐχές σας νά ἔχουμεν, γιά νά διακονήσουμε το Σῶμα του ὅπως ἀκριβῶς μᾶς θέλει ὁ Κύριος τῆς Δόξης, καί ὄχι ὅπως θά θέλαμε ἐμεῖς.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: panagiotisnounis@gmail.com

ἤ με Βιντεοκλήση Σκάϊπ (SKYPE): nimfwn2 [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΥΝΗ]