Translate

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ» ΠΕΡΙ ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ» ΠΕΡΙ ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΥ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα ἐκπομπή, τοῦ Ἀφορισμένου τηλεθεολόγου κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη, ἔρχεται νά μᾶς «διαφωτίσει» δῆθεν γιά τό μεγάλο ζήτημα τοῦ σατανικοῦ Μασσωνισμοῦ. Εἶναι ἡ πρῶτη φορά πού ἀκούγω μέ μεγάλον ἐνδιαφέρον (ὄχι βέβαια τόν κ. Ἀ. Πιτσιλλίδη) ἀλλά τόν ἀξιότιμον θεολόγον κύριον Θεόδωρον Κυριακοῦ. Κάπου γύρω στήν μία ὥρα καί ἕνα λεπτόν [1:01:20] ἀπεφάσισα νά διενεργήσω μίαν ἀκόμη τηλεοπτική-τηλεφωνικήν παρέμβασιν, τήν πέμπτην παρέμβασίν μας στίς ἐκπομπές τοῦ δικαίως ἀφορισμένου θεολόγου, ἵνα ἀποδείξουμε τήν κραυγαλέα ἄγνοια, τήν μεγίστη ἡμιμάθεια καί τόν ἄκαμπτον πλύν λαϊκίστικον φασισμόν-φανατισμόν του, πού ἐδράζει ἀναντίρρητα στήν ἀπόλυτον  αὐτοπεποίθησιν καί τόν στείρον δογματισμόν του. [Δεῖτε την ΕΔΩ]

Γιά νά ἀντιληφθεῖτε καλῶς τήν τραγελαφικήν περίπτωσιν τοῦ κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη, ἀκοῦστε μετά ἐξαιρετικῆς προσοχῆς προτοῦ κἄν μᾶς δώσει τόν δημόσιον λόγον, ὅτι δέν θέλει νά φιμώσει κανέναν τηλεθεατήν. Βέβαια ἔχει εἰδοποιηθεῖ, ὅτι κάποιος «Παναγιώτης» ἐπιθυμεῖ νά κάνει παρέμβαση. Εἰς την πορεία ὅμως, καθῶς φαίνεται μᾶς φιμώνει. Τό πράττει συχνάκις σφετεριζόμενος τήν πρόσκαιρον ἐξουσίαν τοῦ τηλεπαρουσιαστοῦ. Καί δυστυχῶς διά τον ἴδιον, δέν ἦτο ἡ πρῶτη φορά. Ὅποιος παρατηρήσει προσεκτικά, ἅπαντες σχεδόν τίς ἐκπομπές του, μόλις παρεμβαίνει ὁ ὑποφαινόμενος («Παναγιώτης»), ἐφευρίσκει μίαν ψευδοδικαιολογίαν για νά μέ φιμώσει.

Μάλλιστα στήν ἐκπομπή πού ἔπραξε μετά τῶν Κυναιδολέσβιων ΛΟΑΤΙ στενῶν φίλων του πού ἐκατέκριναν φαύλα τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. Χρυσόστομον Β΄, ἐξέφρασε δημόσια σέ κάποια χρονική στιγμή τό ὅνομα «Παναγιώτης», ἀλλά ὁ «Παναγιώτης» οὐδέποτε ἐκλήθην ἀπό τό τηλεφωνικόν κέντρον τῆς ἐκπομπῆς, γιά τήν προγραμματισμένη παρέμβαση πού ἐσυμφωνήθην!... Δύο φορές ἀκάλεσα εἰς τήν ἴδια ἐκπομπή, ἀπό δύο διαφορετικά τηλέφωνα καί με το ἴδιον ἀκριβῶς ὄνομα, γιά νά κάνω ἄμεση παρέμβαση, καί ἐνῷ ὁ τηλεφωνητής με ἐδιαβεβαίωνε καί στίς δύο περιπτώσεις, ὅτι θά μέ πάρουν σέ λίγο, μέ ἐφίμωσαν καί ἐπαρατήρησα, ὅτι ἔβγαζαν ΛΟΑΤΙ παρά φύσιν ἀνώμαλα ἄτομα γιά νά ὑβρίζωσι συντεταγμένα τόν  Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον.

Ἄν καί δεν ἔχω ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην στούς δύο Νεορθόδοξους τηλεθεολόγους, ἐξάπαντος, σᾶς προτείνω νά δεῖτε ὁλοκληρωμένα τήν ἐν λόγῳ ἐκπομπή «περί τοῦ Μαασσωνισμοῦ», διότι ὁ ἀγαπητός κύριος Θεόδωρος Κυριακοῦ, φαίνεται ἀρκετά καλά μελετημένος διά τό συγκεκριμένο ζήτημα. Εὖγε ἀδελφέ μας κ. Θ. Κυριακοῦ. Ὁ ἀδιάβαστος καί συστηματικά ἀμαθῆς εἶναι, ὅπως πάντοτε, ὁ «ἕτερος Καππαδόκης». Μή σᾶς φανεῖ καθόλου παράξενον, ὅτι οἱ διαβολἄνθρωποι πού προωθοῦν διά τῆς ἐπιβολῆς, τόν τηλαστέρα κ. Ἀνδρέαν Π., εἶναι διάφοροι παλιοΜασσώνοι τοῦ Σατᾶν πού ἐβάλθηκαν νά μᾶς ἀλλάξωσι ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ την Πίστην μας. Τόν χρησιμοποιῶσι ἀριστοτεχνικῶς, ὡς ἄριστον φερέφωνον καί ἀνδρείκελόν τους, καί ἴσως αὔριον νά τόν πετάξωσι σέ κανένα χαντάκι μόλις περάσει ἡ πογιά του.

Μία σημαίνουσα σημαντική διάστασις τοῦ ὅλου ζητήματος τοῦ Τεκτονισμοῦ, γιά ὅσους ἀναντίρρητα ἐπιθυμῶσι νά εἶναι μέχρι μυελῶν τῶν ὀστέων τους ἀκραιφνῶς νόρμαλ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἶναι: ᾆραγέ ποία νά εἶναι ἡ ΕΠΙΣΗΜΗ ἄποψις, θέσις, διακήρυξις, διδασκαλία, περί τοῦ Μασσωνισμοῦ; Μόλις ἐπιλυθεῖ τοῦτο τό σημαίνων ζήτημα, ὅλα τά ἄλλα, τά δευτερεύοντα κατά την γνώμη μας, παίρνωσι την προκαθορισμένη ἔλλογη θεολογική πορεία τους καί ξακαθαρίζει ὁλοσχερῶς τό ἀποκρυφιστικόν σκιερόν τοπίο.

Συνεπῶς, παρακολουθῶντας προσεκτικά την ἐκπομπή, περί τοῦ ἐωσφορικοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ, πρός στιγμῆς ἄκουσα τόν κ. Θ. Κυριακοῦ νά ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΕΙ, ἀπόλυτα εὔστοχα, ὅτι ὁ ἐν Κύπρῳ Μασσωνισμός, ἔχει ΚΑ-ΤΑ-ΔΙ-ΚΑ-ΣΘΕΙ ἐπίσημα ὡς διαβολικόν ἑτερόθρησκον σύστημα ἀπό τόν Ἐθνομάρτυρα καί Ἱερομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπον Κυπριανόν, ὅπου ἐμαρτύρησεν κατά την 9ην Ἰουλίου 1821.

Συναφῶς, ἡ δική μου τηλεφωνική παρέμβασις, ἐπιθυμοῦσε νά ἀποσαφηνίζει, συγκριτικῶς, καί τήν ἀνάλογη ἐπίσημη ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ τοποθέτηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οὔτως ὥστε νά πάψωσι οἱ ἀνοητολογοῦντες φιλομασσωνιστές και σατανιστές Μασσώνοι, νά ἰσχυρίζονται, τά κλασικά ἄλλαλα και μπάλαλα λ.χ. τά περιώνυμα περί  τῶν δῆθεν προκαταλήψεων. Τόσον ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὅσον καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὁμοφρονοῦν διαχρονικῶς, στην ἴδια ἀκριβῶς Ἐκκλησιαστική πρᾶξιν και θέσιν: τοῦ ἀσυμβίβαστοῦ ταῆς ἰδιότητος τοῦ Χριστιανοῦ, με ἐκείνην τοῦ Μασσώνου. Τελεία και παύλα, διότι ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία ξεκαθαρίζει ἀπό αἰώνων τήν ῥωμαλέα στάση της κατά τῶν Γνωστικῶν (=Μασσώνοι) ψευδο-χριστιανῶν.

Ἡ Συνοδική ἀπόφανσις «κατά τοῦ Μασσωνισμοῦ», τήν ὁποῖαν ἀνέγνωσα εἰς τήν τηλεοπτικήν παρέμβασιν μας, ἐρείδεται σέ ἐπίσημον ἀντιτεκτονικόν ἀνακοινωθέν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Τό ἐξ Ἑλλάδος Συνοδικόν τελεσίδικον ἀπόσπασμα ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος... ἐπιληφθεῖσα τῆς... ἐξετάσεως τῆς Μασονίας, τοῦ διεθνοῦς τούτου μυστικοῦ ὀργανισμοῦ,... κατέληξε ὁμοφώνως εἰς τά ἑπόμενα... συμπεράσματα: Ἡ Μασονία δέν εἶναι ἁπλή τίς φιλανθρωπική ἕνωσις ἤ φιλοσοφική Σχολή, ἀλλ' ἀποτελεῖ μυσταγωγικόν σύστημα, ὅπερ ὑπομιμνήσκει τάς παλαιᾶς ἐθνικᾶς μυστηριακᾶς θρησκείας ἤ λατρείας... Ἀποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή, ὅλως διάφορος... καί ξένη τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας...»!

Μόλις ἀκριβῶς, διατυπώνω (μέ τό ζόριν) τό ἐπίσημον Συνοδικόν ἀνακοινωθέν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού περιλαμβάνει, καί τοῦτον τό ἐξαιρετικόν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ καί ξεκάθαρον σημεῖον ὅτι: «ἡ Μασονία δέν εἶναι ἁπλή τίς φιλανθρωπική ἕνωσις»· ἐπισημαίνω μέ ἔμφαση στον κ. Ἀ. Π. ὅτι πρόκειται περί ψευδολόγημα καί ἀναλήθεια ἡ ἄποψις τινός Τέκτονος πού ἔλεγεν, ὅτι ὁ Μασσωνισμός εἶναι δῆθεν φιλανθρωπική ὀργάνωσις. Μέ ἐρωτά ὁ ἀθεόφοβος θολο-θεολόγος, «ἔχετε ἀποδεικτικά στοιχεία γι΄αὐτά πού λέτε;»!... Μά δέν ἐτόλμησα (οὔτε ἐπρόλαβα) κἄν νά διατυπώσω προσωπικήν ἄποψιν γιά τό ζήτημα, ἀλλά ἐπαναδιατύπωσα ἁπλῶς τήν ἐπίσημον ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΜΗ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἄποψις ὅτι ἡ Μασσωνία «δέν εἶναι»  φιλανθρωπική ὀργάνωσις, εἶναι θεολογικά ἀποδεικτική Συνοδική πάγια ἄποψις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καί ὄχι βέβαια ἰδική μου.

Ἡ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ἦτο μπροστά του, τοῦ τήν ἐπροσδιόρισα μάλιστα, ἐνώπιον Θεοῦ καί  ἀξιότιμων τηλεθεατῶν ἀνθρώπων· τοῦ τήν ἐδιάβασα χαρτίν καί καλαμάριν, ἐπρόλαβεν ὅμως διά ταύτα καί μέ ἐλοιδώρησεν ἀδίκως ὡς συκοφάντην! Συμφωνῶ τότε με την σειρά μου, μαζί μέ τόν κ. Ἀ. Πιτσιλλίδην, ὅτι πράγματι εἶμαι τέτοιος. Παραδέχομαι, ὅτι διατυπώνοντας ἀπόψεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἶμαι ἕνας ἐλεϊνός στυγνός καί τρισάθλιος συκοφάντης. Ἕνα πράγμα ὅμως δέν εἶμαι: ἀφορισμένος, πλανημένος κομπογιαννίτης αἱρετικολόγος, θεομπαίκτης καί αἱρετικός θεολόγος. Ἀπορεῖ διά ἀποδεικτικά στοιχεία ὁ παντελῶς ἀχάπαρος ἄνθρωπος, ἐνῷ τοῦ καταθέτω, τόσον τήν Συνοδική ἀπόφαση καί ἀμέσως τοῦ ἀνταπαντῶ καί τον παραπέμπω στόν Μητροπολίτη Πειραιῶς πού ὡς φέρελπις Ἐπίσκοπος και περίφημος Νομικός ἐπιστήμων κατέγραψε σωρηδόν ἀντιτεκτονικά ἀνακοινωθέντα καθῶς καί ἕνα ἀντιμασσωνικόν σύγγραμμαν!

Ὁ κ. Ἀ. Πιτσιλλίδης κατά την παρέμβασή μας, ἰσχυρίζεται δημόσια γιά τόν ἑαυτόν του: «ὅτι θέλω να εἶμαι δίκαιος» ἤ «δέν παίρνω τήν θέση κανενός», δηλαδή φίλοι/ες, ὅτι λ.χ. ἐπιθυμεῖ νά κρατεῖ μίαν ἄλφα δημοσιογραφική οὐδετερότητα. Δύναται ὅμως ἐκ τῶν γνωστῶν πραγμάτων νά κρατεῖ μία ἐπιστημονικά δημοσιογραφική ἤ καί θεολογική δεοντολογία ὅταν ἐπιβραβεύεται ἀπό τίς Μασσωνικές Στοές τῶν Ρόταρυ καί τῶν Λαϊονς;

Ἀντιγράφω ἀπό τό γνωστόν βιογραφικόν τοῦ Ἀφορισμένου ψευδοθεολόγου:

«Βραβεύτηκε για την κοινωνική και φιλανθρωπική του δραστηριότητα από τις Λέσχες Λάιονς όλων των πόλεων της Κύπρου, το Ίδρυμα "Ελπίδα" για παιδιά με καρκίνο καθώς και πολλά Συστήματα Προσκόπων.»

Αὐτός ὁ δύσμοιρος ἄνθρωπος, πού συμμετέχει ἀποδεδειγμένα στίς μασσωνικές «φιλανθρωπίες» θά μᾶς διδάξει: «ἀντικειμενικά», «οὐδέτερα», «ἀπροκατάληπτα» καί «δίκαια» ὡς προς τό τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ Μασσωνισμός  καί εἰρήσθω ἐν παρόδῳ περί τοῦ Χριστιανισμοῦ;

Τί τό ἤθελα ὁ ἄθλιος νά παραπέμψω στά Συνοδικά Ἐπίσημα Κείμενα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας; Τί τό ἤθελα μάλιστα νά παραπέμψω στόν περίφημον ἀντιτεκτονικόν ἀγώνα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς; Και ἀμέσως ἐφευρέθει μία ἔωλη μεφιστοφελική δικαιολογία γιά νά φιμωθῶ, καί πάλιν, ἀπό τόν «Δημοκρατικόν» τηλεθεολόγον τῆς καρδιᾶς μας. Μή ξεχνάτε, ὅτι καί ὁ Λούθηρος, ὁ Χίτλερ, ὁ Στάλιν, ὁ Δαρβῖνος κ.ἄ. ξεκίνησαν τήν «λαμπρή» σταδιοδρομία τους κατά τῆς ἀνθρωπότητος ἀπό τίς θεολογικές σχολές. Καί τοῦτοι ἔλεγαν στά προγενέστερα χαϊβάνια καί ὁπαδοῦς τῆς ἐποχῆς τους, ὅτι ἦτο «νεοδημοκρᾶτες».

Ὁ ἄριστος ἀντιτεκτονικός ἐρευνητής και νῦν Μητροπολίτης Πειραιῶς μᾶς ἀποσαφηνίζει:

«Τό Τεκτονικό Ἵδρυμα ὀφείλει τήν ἵδρυσή του στήν ἐξαπάτηση τοῦ Κράτους. Ἱδρύθηκε μέ σκοπό τήν «εὐόδωση ἔργων εὐποιΐας, ἰδίᾳ περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παίδων», ἐνῶ πρόκειται γιά ἀμιγῆ σατανολατρεία διότι ὁ κρυπτογραφικά ἀναφερόμενος ὡς Μ.Α.Τ.Σ. – ὑπέρτατο ὄν τυγχάνει ὁ λεγόμενος Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος πού ὀντοποιεῖται στό πρόσωπο τοῦ Ἑωσφόρου ὅπως θ’ ἀποδείξωμεν. Ὑπό τό προσωπεῖο ἑπομένως τῆς δῆθεν φιλανθρωπίας τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος προωθεῖται στή χώρα μας ἡ θρησκευτική παραδοχή τοῦ Σατανισμοῦ, ἡ ὁποία δέν καλύπτεται ὑπό τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος διότι ἀντίκειται στήν δημόσια τάξη καί τά χρηστά ἤθη.»

Τό πιό πάνω ἀντιμασσωνικόν ἀπόσπασμα, κάναμε καθῶς θά ἀντιληφθεῖτε τήν πειραματικήν ἀπόπειρα νά τό ἀναγνώσουμε δημόσια στήν ἴδια τηλεοπτικήν παρέμβασή μας, ἀλλά ὁ πιτσιλλισμένος νόας, ἐδιέγνωσε τά μύχια κίνητρά μας ὡς τάχα μου «ἀστήρικτες συκοφαντίες»!...

Ἄς μᾶς ὑποδείξει τότε, ποιά εἶναι ἐκείνα τά λογικά ἤ καί θεολογικά ἐπιχειρήματα, πού αὐτός ἐπιθυμεῖ «διά ῥοπάλου» νά λαλοῦμεν, γιά νά ὁμοφρονοῦμεν ἅπαντες, παπαγαληδόν, μέ τίς ἑκάστοτε πεπλανημένες θέσεις τοῦ  καί οὔτως ὥστε νά μή μᾶς λογοκρίνει μέ ὕφος χιλίων Καρδιναλίων. Διά νά μή μακρυγορῶ, προτείνω ἐν κατακλείδι να μελετήσετε τήν ἐμπεριστατωμένη καί περίφημον ἀντιμασσωνικήν μελέτην τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ Ζήση:  «Η Μασονία και οι Πατριάρχες. Η μασονική προώθηση του Οικουμενισμού».

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος ΘεολογῶνΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:


·         [ΒΙΝΤΕΟ] Α΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ (ΠΕΡΙ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ), http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/11/blog-post_4.html

·         [ΒΙΝΤΕΟ] Δ΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ (ΠΕΡΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ), http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/11/blog-post_76.html

·         ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ ΟΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΑΝΗΛΕΩΣ ΑΝΗΘΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΤΗΝ ΦΟΝΙΚΗ «ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΗΣΕΩΣ» ΤΩΝ ΕΜΨΥΧΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/10/blog-post_42.html

·         ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΗΝ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΛΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/10/blog-post_91.html

·         Ο ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡῼ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΦΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/11/blog-post_7.html

·         O ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΣ "ΑΠΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ" κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ ΞΑΝΑΚΤΥΠΑ! http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/06/o_30.html