Translate

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, Ο κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΔΙΟΤΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Ο κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΔΙΟΤΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

(Μία ἄκρως ἀποκαλυπτική ἰδιωτική ἠλεκτρονική ἀλληλογραφία)

Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηἜχομεν παρατηρήσει, δυστυχῶς, ὅτι μόλις πρόσφατα ἐδημοσιεύσαμε εἰδικόν φωτοειδησεογράφημα περί τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβίας κ. Εἰρηναίου πρός την Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου, μερικοί περιθωριακοί φανατισμένοι σχισματικοαιρετικοί «Ζηλωτικοί» κύκλοι, τινάς ἀνίερης ἀποτειχίσεως, λύσαξαν ἀπό ζηλοφθονίαση καί κακωσύνην. Ἄλλοι δέ μικρόψυχοι κεκρυμένοι «ψιθυριστές» ἔσπευσαν νά μᾶς καταγγείλωσι γιά τινά διαδικτυακά παραπτώματα.

·         [Δεῖτε παρακαλῶ: ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ καί τά βίντεο ἐδῶ].

Καί γιά νά μή παρεξηγηθῶ ὅμως, ἀπό ἐκλεκτούς καί πεφιλημένους ἀγαπητούς φίλους καί ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, κανονικά ἀποτειχισμένους, ἐπιθυμῶ νά διακρίνω, ὅτι ἄλλον πράγμα ἡ ἱεροκανονική Ἀποτείχισις τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου κατά τινός (ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ καί ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΑ) κακοδόξου Πατριάρχου, Ἀρχιεπισκόπου ἤ Μητροπολίτου κ.ο.κ. καί ἕναν ἄλλον πράγμα ἡ κακή (γράφετε κάκιστη) ἀπότειχισις πού πρόκειται διά ὕπουλον καί ἀνιεροκρύφιον Σχίσμα.

Τά πιό ἐπάνω ἐγγράφησαν διά ἕναν καί κύριον λόγον, ὅπως πληγεῖ ἐπί σκοποῦ κυρίως ἡ κουτοπόνηρη «ἀξιοπιστία» τοῦ Ἱστολογίου «ΟΜΟΛΟΓΙΑ» (πρώην ἱστολόγιον «ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ») κ.ἄ ὁμοφρόνων καί ἀναγνωστῶν του. Ὁ διαχειριστής τοῦ ἐν λόγῳ σχισματικοαιρετικοῦ ἱστοχώρου εἶναι ὁ πλανηθῆς Ἑλλαδίτης κ. Ὀδυσσέας Τσολογιάννης.

Νά σᾶς ἐπισημάνω ἐπίσης, ὅτι ὁ ἀγαπητός κύπριος συνάδελφος -ἐξ Ἀμερικῆς- κύριος Παναγιώτης Τελεβάντος, σήμερον, γέγραψεν ἕνα καθόλα ἐξαιρετικόν ἀντιρρητικόν κείμενον κατά τῶν «Ζηλωτῶν» ταλιμπανέζων ἤ «σουπερ-Ὀρθοδοξιστῶν» πού προσπαθῶσι να μᾶς πείσουν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας νά διενεργήσουμεν Σχίσμα στήν Ἐκκλησία. Μπορεί βέβαια νά ἀναγνωρίζουμε, ἀπόλυτα, ὡς δικαίαν τήν καταδικαστικήν Δικαστικήν ἔκβαση τῆς ὑποθέσεως τοῦ κ. Π. Τελεβάντου μεταξύ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη, τοῦτο ὅμως δέν σημαίνει ποσῶς, ὅτι ὁ σεβαστός Ἐκκλησιαστικός συγγραφέας καί θεολόγος κύρ Παναγιώτης Τ. εἶναι σέ ὅλα παντελῶς ἄστοχος. Μόνον ὁ τίτλος τοῦ σημερινοῦ κειμένου του εἶναι γιά νά σαρώσει ὅλα τά βραβεία Πούλιτζερ. «ΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ». [Δεῖτε παρακαλῶ ΕΔΩΕΔΩ].

Ἄς ἐπιστρέψουμε τώρα στόν πανάξιο συμπαθείας κύριον κακομήχανον Ὀδυσσέα Τσολογιάννη. Νά σᾶς ἐνημερώσουμε, ἀξιότιμοι φίλοι/ες, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ κύριος πλειστάκις μᾶς συκοφαντεῖ καί μᾶς λοιδωρεῖ, διαδικτυακῶς ἤ ἄλλως πως, διότι δέν μετεβλήθημεν, ὡς ἄλλοι χρήσιμοι ἡλίθιοι ἤ τιποτένιοι καί ἄθλιοι ὁπαδίσκοι του εἰς τό Σχίσμα πού ἐβάφτησεν ὁ χαιρέκακος, ὡς δῆθεν «ἀποτείχιση», πού δημιουργεῖ στάς συνειδήσεις τῶν ἀναγνωστῶν του με περίσσιαν πανουργία. Σίγουρα δέν εἶναι ὁ μόνος σιγονταροσχισμαστικός καί τό κολάνι τῆς σφενδόνης μας διά τῶν λογικῶν ἀντιρρήσεών μας περιτυλίγει καί πλήττει σίγουρα καί γενικά ΑΠΑΝΤΕΣ τους ὁμοφρώνες αὐτοῦ.

Ὅσον ἀφορά τίς ὅποιες δευτερεύουσες συκοφαντίες εἰς βάρος μας, ἐπιθυμοῦμε νά τίς προσπεράσουμεν ἀσχολίαστες, πλύν ὅσες στηρίζονται στήν ἔμμεσον ἤ ἄμεσον κατάκριση, ὅτι ἀκολουθάμε δῆθεν αἱρέσεις ἤ αἱρετικούς Κληρικούς, ὅπως λόγου χάριν τόν Οἰκουμενισμόν ἤ καί τον Ἀρχιοικουμενιστήν Πατριάρχην τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τούτα εἶναι ψευδώνυμα μασκαραλίκια τοῦ κ. Ὀδυσσέα· μᾶλλον εἶναι γεροντοπαλικαρίστικες εἰκασίες, ἀρειμάνιες φαντασίες, δαιμονικά ψευδολογήματα, ἄρες μάρες… κουκουνᾶρες, φαύλες συκοφαντίες, συκοφαντίες ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΕΣ.

Δέν τόν φτάνει πού συκοφαντεῖ ἀνελέητα καί συστηματικά πάντες τους ἀντιοικουμενιστές ἀδελφούς καί πατέρες μας, ὥστε νά τούς συμπαρασύρει στό Σχίσμα τῆς ἀποτυχημένης «ἀποτείχισις», ἤ ἔστω νά κλονίσει τήν ὁλιγοπιστίαν ἄλλων ἀκατήχητων ἀδελφῶν, ἄρχισεν ὁ ἀθεόφοβος, νά συκοφαντεῖ, τά ἀπαρασάλευτα πνευματικά ὀχυρά καί θεοφρούρητα προπύργια, ἤ ἄν θέλετε τίς παγκόσμια ἀνεγνωρισμένες ὡς Ἀκροπόλεις τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως π.χ. τήν Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.Κατ΄ ἀρχήν να ποῦμε, ὅτι ὑπέκλεψεν ὁ θεσκότεινος τοῦτος ἀνήρ τίς φωτογραφίες πού ἐδημοσιεύσαμεν ὡς ἀποκλειστικόν εἰδησεογράφημα ἐπί τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβίας καί ἄρχισεν τό φαιδρόν θρησκευτικόν παραλήρημάν του κατά τοῦ πανίερου Κοινοβίου τῆς μεγαλονήσου Κύπρου. Ἡ συκοφαντική δυσφήμισις κατ΄ἐξακολούθησιν, εἶναι τό μείζον, Πνευματικόν σφάλμα καί δημόσιον ἁμάρτημα τοῦ ἀδελφοῦ μας. Συνεπῶς τά δημόσια ἁμαρτωλά πραχθέντα-γραφθέντα καί λεχθέντα, δημόσια πρέπει καί νά στηλιτεύονται καθῶς μᾶς διδάσκει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν ἅγιος Παῦλος.

Τό ἔλαττον πρόβλημα, ἦτο καί εἶναι, πνευματικόν καί τεχνολογικόν, πού ἐνήργησεν λογοκλοπήν ἤ φωτοκλοπήν πνευματικῆς ἰδιοκτησίας, ἄνευ ἀκριβοῦς τοποθετήσεως τῆς παραπομπῆς ἤ πηγῆς προελεύσεως τῶν φωτογραφιῶν. Παρόμοια ἐνεργεῖ καί μέ τά γραπτά κείμενα λ.χ. τοῦ συναδέλφου θεολόγου κ. Βασιλείου Χαραλάμπους. Τά ὑποκλέπτει καί ἔπειτα τά δημοσιεύει (ὁ κ. Ὀδυσσέας) χωρίς νά παραπέμπει τήν πηγή προελεύσεως. Δηλαδή, εἶναι συστηματικά στό ὕπουλον μοτίβον τῆς ΑΝΕΝΤΙΜΗΣ ἀντιγραφῆς καί λογοκλοπῆς. [Δεῖτε παρακαλῶ ΕΔΩ].Στήν πορεία τοῦ κειμένου μας, λόγῳ τοῦ ὅτι, τοῦ ἀσκήσαμε προσωπικόν παράπονον γιά τήν φωτοκλοπήν, παραθέτουμεν στήν φιλότιμον ἀναγνωστικήν ἀγάπην σας τόν ἰδιωτικόν καί προσωπικόν διάλογον μας (μαζί με τον κ. Ὀδυσσέα Τσολογιάννη) γιά νά βγάλετε τά ἰδικά σας λογικά συμπεράσματα:

Μᾶς ἀνταπαντεῖ στό παράπονον μας, ὁ πολυπλανεμένος ἱστολόγος τῆς ψευδο-«Ὁμολογίας» ὁ κ. Ὀδυσσέας Τσολογιάννης:

Α΄. «Επειδη εβαλα καποιες φωτογραφιες θα με καταγγειλεις οτι εκανα κλοπην; Φιλικα σου το λεω, Εισαι βλαξ. Εισαι τελειως παλαβος ρε Σιγονταροοικουμενιστα. Και που τους συκοφαντησα τους εκλεκτους σου; Ηλεγξαν καθολου τους Σερβους ΛΗΣΤΡΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ; Ε; Αν ναι γραψτα για να τα βαλω κυριο αρθρο. Μουγγα επαθαν αυτο εδειξες και εσυ. Και δεν ντρεπεσαι να με ελεγχεις; Γραψε μου ποσο τους ηλεγξαν για τα μεχρι σημερα ασεβη κατορθωματα τους. Περιμενε να δης και το κειμενο Μπουλοβιτς που θεωρει πρωτοτοκον Εκκλησια τους Φραγκους και γι αυτο μειοψηφισε και οχι οπως πιστευαμε για αλλον λογον. Θα γελαει και το παρδαλο κατσικι. Γιατι δεν απαντατε στα συνεχη κειμενα μας που παρουσιαζουμε οτι ειστε αντιθετοι με την ΣΥΝΟΛΗ  Πατερικη Παραδοσι; Και σιωπατε ολοι σας; Δεν ακουσες την τελευταια κασετα του π. Ζηση περι της Αποτειχισεως και οτι θεωρει τον π. Ευθυμιο τον ακριβεστατο τηρητη της Πατερικης Πρακτικης; Αναρωτιεμαι θα σας συγχωρηση ο Θεος γι αυτο το ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΑΣ να μας κατακρινετε στη Ιεροκανονικη μας Αποτειχισι;».Πρῶτη ἀπάντησις τοῦ ὑποφαινόμενου διαχειστοῦ τοῦ Ἱστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»:

Β΄. «Ἀσφαλέστατα καί θα σᾶς καταγγείλω, καί νά ἀναμένετε μήνυση (ἄν δεν διορθώσετε τήν στυγνή παραβίαση πνευματικῆς ἰδιοκτησίας) για καθαρή κλοπή πνευματικῆς ἰδιοκτησίας. Δέν ἀνέμενα νά παραθέσετε δημόσια κανένα  κείμενον μας. Τά κείμενα μας τά ἀποστέλνουμε πρός συμπροβληματισμό καί σοβαρή κριτική ἤ καί γιά ἀναδημοσίευση. Ἁπλῶς ἀνέμενα ὁλίγην ἐντιμότητα ἀπό μέρους σας. Ἐφ΄ὅσον «τσιμπίσατε» τίς φωτογραφίες, εἴχατεδέν εἴχατε, τήν δεοντολογικήν ὑποχρέωση νά παραθέσετε τήν πηγή προελεύσεως τῶν φωτογραφιῶν;  Ἄρα σύμφωνα μέ τους Νομικούς Συμβούλους μας, μᾶς εἶναι κερδισμένη ὑπόθεσις, διότι φωτογραφήθηκε τό ἱστολόγιον σας, πού παραθέτετε ἰδικόν μου ὑλικόν χωρίς κἄν νά παραπέμπετε. Προβληματιστεῖτε σοβαρά διότι ἄν δεν συμμορφωθεῖτε νά εἴστε ἀπόλυτα σίγουρος ὅτι θα ἔχετε την φοβερά κατάληξιν τοῦ Τελεβάντου. Δικαστική καταδίκη. Παρ΄ ἐκτός κι ἄν εἴστε πλούσιος ἄνθρωπος καί δέν σᾶς ἐνδιαφέρει νά μέ αποζημιώσετε. Συνεπῶς ἔχετε δύο επιλογές γιά νά μή καταλλήξω σέ ἀμετάκλητον Δικαστική διαμάχην: (1ον) τοποθετεῖτε ακριβοδίκαια τήν πηγή ἀπό πού ἀκριβῶς «δανειστήκατε» τίς φωτογραφίες ἤ (2ον) «κατεβάζετε» τήν συκοφαντικήν δυσφήμιση. Τώρα πού εἴπα «περί συκοφαντικῆς δυσφήμισις», μᾶς συμβούλεψαν: ὅτι δυνάμεθα νά σᾶς καταγγείλουμε καί για ἄμεση συκοφαντική δυσφήμιση κατά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου καί ἔμμεση κατά ἡμῶν!... Ἀγαπητέ κύριε Ὀδυσσέα ἡ ἀπόφασις εἶναι ἰδική σας.

Ὁ καλός Θεός νά σᾶς φωτίσει διά τό δίκαιον καί ὀρθόν διότι αἰσθανώμεθα ἀδικημένοι ἀπό μέρους σαςΔευτέρα ἀνταπάντησις τοῦ διαδικτυοπλάνου κ. Ὀδυσσέα Τσολογιάννη:

Γ΄. «Δηλαδη το προβλημα σου Νουνη ειναι να αναφερω το διασημο ονομα σου; Ετσι κανεις εσυ, οσες φωτογραφιες παιρνις απο αλλους βαζεις την πηγη τους; Βλεπω οτι ενεργεις και σαν τους Οικουμενιστες, εχεις υπο μαλης τους ....δικηγορους σου. Ωραιος ο ....χριστιανισμος σου. Καπως ετσι διδασκει το ...ευαγγελιο σου να ενεργουν καθημερινα οι χριστιανοι. Με τα δικαστηρια να λυνουν τα προβληματα τους. Δεν θα μου απαντησης τελικα αν τους ηλεγξαν τους Σερβους οι Σταυροβουνιωτες που τους "συκοφαντησαμε"; Για να το γραψουμε πρωτοι εμεις το ευχαριστο νεο; Ποσα εγκληματα δεν εκαναν οι προδοται του ποποβιτς, μεχρι και λαμπαδες στον ...θεο τους αναβουν μαζι με τους βουδιστες, τους βραχμανους και αλλους. Και μετα πηγαινουν στο Σταυροβουνι και εκεινοι σιωπουν, ε;Τι εκαναν οι Σταυροβουνιωτες, λεγε, αυτοι ειναι οι αγωνες σας για την Πιστι μας που την μολυνουν οι καραμπινατοι αιρετικοι οι Σερβοι Οικουμενιστες;».

Δευτέρα ἀνταπάντησις τοῦ ὑποφαινομένου:

Δ΄. «Ὄχι βέβαια τό ὄνομά μου. Ποιός ἐξάλλου δίδει σημασία, τήν σήμερον, στά ὀνόματα;  Δέν με ἀπασχολεῖ κἄν τό ὄνομά μου ἀγαπητέ μου κ. κακομήχανε Ὀδυσσέα. Μέ ἀπασχολεῖ ὅμως ἡ φωτοκλοπή-λογοκλοπή πνευματικῆς ιδιοκτησίας συνεργατών καί ἰδικῶν μας συνθέσεων ἤ δημιουργιῶν. Ἔχω παραθέσει μάλιστα καί τό ὄνομα τοῦ συνεργάτη μας φωτορεπόρτερ τό ὁποῖον καί πάλιν δέν δημοσιεύσατε. Ἐνῶ ἄν εἴχατε τσάζ φιλότιμον καί ὁλίγην τσίπα, θά ἐτοποθετούσατε ἔντιμα τήν ἱστολογική πηγήν μαζί καί τό ὅνομα τοῦ ἐρασιτέχνη φωτογράφου. Συνεπῶς δέν ἔχω παραπόνο μόνον ἐγώ, ἀλλά καί ὁ ἄνθρωπος πού μᾶς ἐπρόσφερεν τίς φωτογραφίες γιά ἀποκλειστικήν δημοσίευση. Ἄν προσέξετε κάτω πολύ χαμηλά στό ἱστολόγιον μας, ἀποσαφηνίζουμεν γιά κάθε δημοσίευση ὅτι πρέπει νά τοποθετεῖτε ἡ πηγή («ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»). Ἡ πηγή δέν εἶναι «ὁ Νούνης» ἀλλά τό Ἱστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Ἐλπίζω νά ἀντιλαμβάνεσε την διαφορά. Γιά τά υπόλοιπα φαιδρεπίφαιδρα φληναφήματα δέν πρόκειται νά σᾶς δώσω κανέναν λογαριασμό, μιᾶς καί δημοσίευσα πλούσιον βιντεογραφημένον ὑλικόν (ΕΦΤΑ ΒΙΝΤΕΟ), συνεπῶς ὑφίσταντο μᾶλλον καί ἄλλα βίντεο ντοκουμέντα... θά σᾶς ἀφήσω ὅμως μέ τήν ἀπορία γιά νά συνεχίζετε νά ἐκτείθεστε. Εξάπαντος ἐμπίπτεται προφανῶς στό αἱρετικόν ἄκρον τοῦ «Ζηλωτισμοῦ». Προσωπικά διαμαρτύρομαι γιά τά ὅσα συκοφαντικά κατηγορεῖς ἐμένα ἤ καί κυρίως γιά ὅσα δυσφημείς (ἐξ ασυναρτησίας δαιμονικῆς) τήν Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου, διότι:

1ον. οἱ Στουδῖτες Πατέρες τῆς ἱ. μ. Σταυροβουνίου ἔχωσι δώσει, διαχρονικῶς, ῥωμαλέα δείγματα Ὁμολογιακοῦ καί μαχητικοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος κατά τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οικουμενισμοῦ (2009) καί κατά τῆς πλάνης τοῦ σχισματικοαιρετικοῦ «Ζηλωτισμοῦ» σας· κατά τῆς πολυαιρέσεως τοῦ Παπισμοῦ (2010 Πάφος καί Λευκωσία)· ἐπίσης σφοδρές ἀντιρρήσεις κατά τῆς αιρέσεως τῶν Νεορθοδόξων, δηλ.  κατά τοῦ Νικολαϊτισμοῦ· κατά τοῦ ὑπεφίαλλου Σοδομισμού (2014 Λευκωσία) τῶν Gay Pride· κατά τῶν Συγκρητιστικῶν Διαθρησκειακῶν Συναντήσεων (2008 Λευκωσία) στην ἱερά Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου· κατά τοῦ περιεχομένου τῶν Διαχριστιανικῶν Διαλόγων (2009 Χλώρακα-Πάφος)· κ.ο.κ. καί οἱ πέτρες κεκράξονται ἀνά τήν οἰκουμένη, περί τῆς ἐν Κύπρῳ ἱερᾶς Ακροπόλεως τῆς Ορθοδοξίας μας, ἐνῷ εἶναι προσωπικόν, μᾶλλον καλύτερα πνευματικόν ἤ καί ψυχιατρικόν πρόβλημα, ὁρισμένων κύκλων, πού δυσφημῶσι μεφιστοφελικῶς τό ἱερόν κυπριακόν Μοναστήρι τῶν Ἱσαποστόλων κτητόρων καί Βασιλέων τοῦ ἁγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου καί τῆς ἁγίας Ἑλένης.

2ον. Ἐπιθυμῶ κακόδοξε ψευδοζηλωτή κ. Ὀδυσσέα, νά συνεχίζετε νά συκοφαντείτε ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΑ ἐμένανε, παρά τό Ἱερόν Κοινόβιον τῆς Κύπρου μας.

Ὁ θεῖος ζῆλος εἶναι διαφορετικόν πράγμα, ἀπό τήν αἱρετική πλάνη τοῦ «Ζηλωτισμοῦ» σας. Δυστυχῶς, ἀρκετοί ἀποτυχημένοι-ἀποτειχισμένοι περιπίπτετε κάπως ἄτσαλα στήν ὕπουλην αἵρεσιν, τοῦ σατανικοῦ «Ζηλωτισμοῦ» , ἀντί νά συμμετέχετε στόν Ζωοποιόν Σταυροαναστάσιμον θεῖον ἔρωτα, ἀπό ἱερόν ζῆλον. Ὑφίσταντο βέβαια καί νόρμαλ ἀποτειχισμένοι Χριστιανοί. Ἐξάπαντως εἴμεθα: ὑπέρ τῆς καλῆς καί ἁγίας ἀποτειχίσεως καί τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου, κατά τοῦ Αἱρετικοῦ οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαίου, ἀλλά τοῦτη μᾶλλον πρέπει νά γίνει ὀργανωμένη, παγκόσμια, καθολική, οἰκουμενική, συντεταγμένη, δυναμική, ἐν πλήρῃ διακρίσεσι, τήν κατάλληλον χρονικήν στιγμή καί ἀπό τά κατάλληλα Χαρισματικά πρόσωπα Πνευματικών ἡγητήρων, ὥστε νά συντονισθῶμεν Κληρικοί καί Λαϊκοί, Ἁγιοπνευματικῶς, γιά νά ἀκολουθήσει τό π.χ. φυσικόν  «φαινόμενο τῆς Πεταλλούδας»...!

Παρά ταύτα ὅμως, θά σᾶς δώσω διορία 48 ὥρες, διότι αντιλαμβάνομαι, ὅτι δέν ἔχετε ἀκόμη ἀντιληφθεῖ γιά πιό πράγμα σᾶς κατηγορῶ. Ἡ κλοπή πνευματικῆς ἰδιοκτησίας εἶναι Ποινικόν ἀδίκημα. Ἄν συμμορφωθεῖτε ἄμεσα, καί παύσετε νά μᾶς ἀδικεῖτε, καί προσθέσετε ἔντιμα τήν πηγήν προελεύσεως τῶν φωτογραφιῶν τότε δέν συντρέχει κανένας νομικός λόγος νά προχωρήσω δικαστικῶς. Δηλαδή εἶναι στο ἰδικόν σας χέρι τό ὅλον ζήτημα, ἄν θά καταλήξουμε ἤ ὄχι στά δικαστήρια . Δέν θέλω νά χαλάσουμε τίς καρδιές μας μέρες πού εἶναι ἀλλά δέν μοῦ αφήνετε ἄλλα περιθώρια.

Ἡ ἀδίκία εἶναι ἀβάστακτον πράγμα... πλανημένε καί κακομήχανε κ. Ὀδυσσέα μου, ἐλάτε στήν θέση μας. Συνεπῶς, ἤ προβληματίζεστε μέ τό καλόν, ἤ θα προβληματιστεῖτε μέ ἄλλον τρόπον... τόν δικαστικόνΤρίτη ἀνταπάντησις τοῦ κ. Ὀδυσσέα Τ.:

Ε΄. «Κατ αρχας ταλαιπωρε εβαλα οτι το πηρα απο το ιστολογιο σου. Δευτερον αν με πας δικαστηριο εχω μονο ....λαχανοφυλλα να παρης απο μενα. Δεν εχω τιποτα στο ονομα μου. Τα εδωσα ολα στα εξι παιδια μου πριν απο πολλα χρονια. Δευτερον ντρεπομαι για λογαριασμο σου που απειλεις αξιοθρηνητε και δεν ντρεπεσαι. Θαπρεπε να πας σε κανενα ερημητηριο να κλαις και οχι να εμφανιζεσαι σαν ψευτοαγωνιστης ...θολολογος. Ωστε συντονισμενα η Αποτειχισι ε; Που διδασκεται αυτη η θεωρια; Στην Ορθοδοξια που φανταζεσαι εσυ; Ετσι ενεργουσαν οι αγιοι Πατερες; Ετσι εκαμε ο Αγιος Μαρκος; Ζητησε ....συντετατγμενη αποτειχισι; Τι θολολογικες βλακειες ειναι αυτες που λες; Σε χαρακτηριζω ... θολολογο και δεν ντρεπεσαι να φερνετε ...καινα δαιμονια; Δεν βλεπεις που και ο Ζησης σου θα μας ακολουθησει και θα μεινης μονος σου με τους σιωπηλοτατους Σταυροβουνιωτες;

Το τι εκαναν στο παρελθον καποιοι προγονοι τους δεν εχει και ιδιαιτερη σημασια, σημερα τι κανουν που η Παναιρεσι κατατρωει τα παντα, γιατι σιωπουν, δεν ειδαμε πουθενα το ονομα τους. Λοιπον;

Ηρθαν εκει οι Καραμπινατοι Οικουμενιστες Σερβοι και σιωπησαν, δεν ειδαμε, ουτε ακουσαμε τιποτα, ακρα του ταφου σιωπη, ουτε και εσυ εγραψες τιποτα, κατι ψιθυρισες μονο .....για τον Μπουλοβιτς. Νουνη ΞΥΠΝΑ. Θα κολαστης  αφου εισαι μεσα στην Αιρεσι, εισαι αγκαλιτσα με τους Αιρετικους, δεν το καταλαβες ακομα;».Τρίτη ἀνταπάντησις τοῦ ὑποφαινόμενου:

Στ΄. «Ἀγαπητέ  πλανημένε, καί μή πολυμήχανε, κ. Ὀδυσσέα Τσολογιάννη καλησπέρα σας. Χαίρομαι κάπως, ἐλαφρῶς, πού ἔστω καί τήν ὑστάτη ἀπεκατεστήσατε την κατάφωρον ἀδικίαν, καί υπερβήκατε τελικῶς τήν ἀνέντιμη λογοκλοπή καί φωτοκλοπή τῆς πνευματικῆς ἰδιοκτησίας μας.

ΔΕΝ σᾶς ἐπιτρέπουμε πλέον, ΔΕΝ σᾶς δίδουμεν ἄδεια, ΟΥΤΕ σᾶς ἐξουσιοδωτοῦμεν ἄλλωστε νά δημοσιεύετε, ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς, προσωπικά μας κείμενα, θεολογικά δοκίμια, φωτογραφικόν ὑλικόν κ.ο.κ. προερχόμενον ἐκ τοῦ Ἱστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

Ἡ δικαία ἀποκατάστασις φυσικά, δέν ἔγινε κανονικά καί με πᾶσα ἀκρίβεια μέ παραπομπή εἰς τό Ἱστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ἀλλά στό ἐπίθετον τοῦ ὑποφαινόμενου διαχειριστοῦ. «Νούνηδες» ὑφίσταντο πάμπολλοι.  Θεολογικόν ἱστολόγιον ὅμως, ἀντιαιρετικόν, ἀντιρρητικόν, ἀντισχισματικόν καί ἀντιοικουμενιστικόν ἐπ΄ ὄνομασία μάλιστα «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ΔΕΝ ὑφίσταται στόν Κυβερνοχῶρο.

Στεναχωριέμαι βέβαια, πού ἡ σχισματικοαιρετική τάσις-στάσις καί σέκτα σας, σᾶς μεταβάλλει σέ ἄριστον φερέφωνον καί σημαντικώτατον ὄργανον τοῦ Διαβόλου, διότι μεταβάλλεστε σέ θλιβερός ὑβριστής, ἀλγεινός συκοφάντης καί πανάθλιος ψευδολόγος-γυρολόγος τοῦ Διαδικτυακοῦ Κυβερνοχώρου.

Τά ζητήματα τῆς Πίστεως ὅμως, δέν πρέπει νά ἐξετάζονται βάσει τῶν πολυποίκιλων τρεπτῶν συναισθημάτων μας, μιᾶς καί αὐτά μεταβάλλονται πλειστάκις τῆς ἡμέρας.

Προσωπικῶς νά σᾶς ἀναφέρω: ὅτι ὡς Ορθόδοξος θεολογῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσού (με ἐπίσκοπον μου τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην  ἅγιον Λεμεσοῦ κύριον Ἀθανάσιον Μαχαιριώτην), δηλαδή ὡς θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μέ ὁρατόν ἐπικεφαλήν Κληρικόν τῆς διοικήσεως Αὐτῆς, τόν Μακαριώτατον  Ἀρχιεπίσκοπον ἅγιον Κύπρου κ. Χρυσόστομον τόν Β΄ , ΔΕΝ συμμαρτυρῶ, ΔΕΝ συνευδοκῶ, ΔΕΝ συναινῶ, ΔΕΝ συμφωνῶ, ΔΕΝ ἀναγνωρίζω, ΔΕΝ ἀποδέχομαι, ΔΕΝ συνυπογράφω, ΔΕΝ συνταυτίζουμε, ΔΕΝ κλίνῳ γόνυ τῷ Βαᾷλ, ἔμπροσθεν τοῦ Πανθρησκειακοῦ καί Μασσωνοκίνητου Οἰκουμενισμού, συναφῶς καί ΔΕΝ ἀναγνωρίζω τίς μόλις προσφατες αἱρετίζουσες ἀποφάσεις τῆς Ληστρικῆς ψευδοΣυνόδου τῆς Κρήτης.

Ὑποχρέωσις καί καθήκον μου, πρώτιστα ὡς Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ καί ἔπειτα μέ τήν θεσμική ἰδιότητά τοῦ ὀρκισμένου θεολόγου, εἶναι νά κατηχῶ το Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Εκκλησίας, βάσει τοῦ ἱεροῦ Ευαγγελίου, τῶν ἱερῶν Κανόνων καί τῶν θεοφόρων ἀπλανῶν ἁγίων Πατέρων. Νά ἀποσαφηνίζω ΔΗΜΟΣΙΑ διά τῆς ἀντιρρητικῆς ἤ πολεμικῆς κριτικῆς καί ἀποδεικτικῆς θεολογικῆς σκέψις πού ἐβρίσκεται ἡ πλάνη, ἡ αἵρεσις καί τό σχίσμα. Ὤστε τό Βασίλειον ἱεράτευμα, ὁ ακατήχητος καί παραπλανημένος λαός τοῦ Θεοῦ, νά ἐβρίσκει εὔκολα τήν ἐνυπόστατον Ὁδόν τῆς Σωτηρίας μας. Εξάπαντος σφάλλω, ἀστοχῶ καί πλανιέμαι δεκάκις τῆς ἡμέρας, σέ πάμπολλα σημεία τοῦ βίου μου, γι΄ αὐτό φροντίζω ΚΥΡΙΩΣ νά συμβουλεύομαι φωτισμένους Πνευματικούς, ἁγιασμένους ἀνθρώπους, θεοφόρους Μοναχούς ἤ καί Λαϊκούς, διά τοῦτα τά θεολογικά ζητήματα.

Τοῦτο ὅμως σημαίνει, ΑΥΤΟΜΑΤΑ, ὅτι: πρώτιστα Χάριτι Κυρίου ΔΕΝ προτείθεμαι νά προσχωρήσω εἰς τήν σχισματικοαιρετικήν κάστα καί «Ζηλωτικήν» παρασυναγωγήν σας, ὅσον λυσσαλέον, ὕπουλον, ψυχολογικόν, δυσφημιστικόν ἤ κ.ἄ. εἶδους πόλεμον καί να μοῦ κάνετε. Ὁ Θεός νά σᾶς ἐλεήσει  ὅπως νά ἀντιληφθεῖτε καλῶς τήν μεγίστην διαδικτυακήν πλάνην πού (ἐξ)ὑφαίνετε.

Θεωρῶ ὅμως, μεγίστην σατανικήν προσβολήν, σημαίνουσα ἀδικίαν, νά συκοφαντεῖτε, τήν Μεγαλοκωνσταντίνειον Ἱεράν Μονῆν τοῦ Σταυροβουνίου, ἐπειδή δέν προσχωρεί σέ Σχίσμα κατά τῶν Ἀρχιοικουμενιστικῶν ταγῶν μας. Εξάπαντος, ἔχουμεν ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνη εἰς τήν Ἐκκλησιολογικήν Σύναξιν Μητροπολιτῶν, Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν,  εἰς την ὁποίαν συμμετέχει ἐνεργῶς καί ἡ ἱ. μονή Σταυροβουνίου. Τοῦτο σημαίνει, ὅτι ΔΕΝ ἐμπιστευόμαστε ἀδιάκριτα τούς αἱρετίζοντες μεγαλόσχημους ταγούς μας, ἀλλά ΟΥΤΕ διαπράττωμεν Σχίσμα.

Παραμένουμε δηλ. ἐντός τῶν ἐκκλησιαστικῶν τοιχῶν καί ἀγωνιζόμαστε ὁμολογιακῶς, πολυμήχανα, ὡς φρόνιμοι Ὀδυσσέηδες καί  «Δούριοι ἵπποι», ὡς φρόνιμοι ὄφοις καί καλές περιστερές (ἀσχέτως ἄν μερικοί ἀπό μᾶς ἀποδεικνύονται πολλάκις ὡς ἄτακτοι μαυροκόρακες). Βέβαια, τοῦτο σημαίνει, ὅτι προσευχώμεθα ἔμπονα νά ἐπιστρέψετε ΑΡΔΗΝ εἰς την Ἐκκλησίαν, τόσον οἱ πολύ-αἱρετικοί Οἰκουμενιστές, ὅσον καί ἐσεῖς οἱ σχισματικοαιρετικοί ἀποτειχισθέντες. Γιά νά δυνάμεθα, συντονισμένα καί στρατηγικά, νά ἐνεργήσουμε ὁμοθυμαδόν, τήν Ἱεράν καί Κανονικήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου τοῦ Αἱρετικοῦ Πατριάρχου  μας κ. Βαρθολομαίου σύν τῶν τσιρακίων καί δορυφόρων αὐτοῦ.

Τά περί σιγονταροοικουμενισμοῦ τά ἀκούγω βερεσιέ. Τοῦτο πού λοιδορεῖτε ἅπαντες ὡς τέτοιους, στην Ἐπιστήμη τῆς Ψχολογίας ἀποκαλεῖται «προβολή». Ποιός δέν δύναται, νά θεωρήσει, ὅτι ἐξ αἰτίας τοῦ σιγονταροσχισματικοῦ καί σατανόσχημου μαίνους σας, γράφετε ὅσα διαβολόπνευστα γράφετε; 

Ἐν κατακλείδι, ἀπό τήν μία εἶναι κανονική ὑποχρέωσις, ὁλονῶν μας, νά εφαρμόσουμε τόν ἱερό Κανόνα τῆς ἀποτειχίσεως, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη, δέν ἔχουμεν, τήν Ἁγιώτητα τῶν Ἁγίων γιά νά δυνηθῶμεν νά τό πράξωμεν. Ἀναμένουμεν δηλαδή, τους ζῶντες ἁγίους καί φίλους τοῦ Θεοῦ, νά τό πράξωσι καί ἔπειτα ακολουθάμε παρά πόδας οἱ ὑπόλοιποι μαθητές, ἀφώτιστοι καί ἀκατήχητοι δούλοι τοῦ Θεοῦ. Μέχρι τότε ἀνεχώμεθα τοῦς ἀχρείους Οἰκουμενιστές καί μαχώμεθα κατά τῶν Σχισματικῶν αποτυχημένων ψευδο-ἀποτειχιστῶν.

Ἐλπίζω νά ἔγινα κατανοητός ἀξιότιμε -πλύν πεπλανημένε Σχισματικόφρωνα- κύριε Ὀδυσσέα Τσολογιάννη; Προλαμβαίνετε ᾆραγέ νά συνέλθετε ἀπό την πλάνην τοῦ Σχίσματος καί την αἵρεσιν τοῦ «Ζηλωτισμοῦ»; Μέσα σας, τό γνωρίζετε  κάλλιστα ὅτι ὑφίστατο ἡ ἱερά μέση καί Βασιλική Ὁδός... γιατί ἀντιμάχεστε τήν ἀλήθεια τοῦ Φωτός;

Οὔκ ἐξεστί συ κύριε Ὀδυσσέα μου νά μωρολογεῖς ὡς ἄσοφος γέρος ξεκούτης καί νά συκοφαντῆς ἀνελέητα τήν Θεοφρούρητον καί Ζωοποιόν ἱερά Μονή Σταυροβονίου μαζί καί τούς φωτισμένους Καθηγητές μας, ὅπως  λ.χ. τόν π. Θεόδωρον Ζήσην. Ὁ Πατρολόγος Γέρων Καθηγητής καί διδάσκαλος τῆς Καθολικῆς Εκκλησίας μας ΟΥΔΕΠΟΤΕ θά ἐδημιουργοῦσεν Σχίσμα ὅπως θέλετε ὅλοι ἐσείς νά νομίζετεΤέταρτη ἀνταπάντησις τοῦ κ. Ὀδυσσέα Τ.:

Ζ΄. «Νουνη ταλαιπωρε και σκοτισμενε και παλι δεν μου απαντας στα ερωτηματα μου και τα αλλα αφησε τα ειναι λογια βατολογικα. Εχεις πεισμα Σατανικο και η κακοδοξια σου δεν θα συγχωρηθη ουτε εν τω νυν αιωνι, ουτε εν τω μελλοντι.

Ποτε οι Αγιοι Πατρες ενεργουσαν συντεταγμενα; Μπρος λεγε αφωνε ιχθυ αλλα πολυφωνε βατραχοβοωντα;Ποτε οι αγιοι Πατερες αποτειχιζονταν συντεταγμενα; Λεγε ψευτοθολολογε;

Αυτα διδαχθηκες στη σχολη εσυ;Γιατι εγω διδαχθηκα τα αντιθετα;

 Δευτερον. Γιατι οι Σταυροβουνιωτες και τινες εξ αυτων ευτραφοτατοι απο τις φωτογραφιες, δεν ηλεγξαν καθολου μα καθολου τους Σερβους Οικουμενιστες;

Τρεις και ο κουκος ηταν εκει, γιατι σιωπησαν ενω ηρθε αυτη η ανελπιστη ευκαιρια; Μαλλον εκει κατω πεθαναν οι Ομολογηται και οι μαρτυρες, μετα την διαλυσι της τοπικης εκκλησιας της Κυπρου και της τοποθετησης φιογκων επισκοπων και Οικουμενιστων.

Γι αυτο αλλωστε χαθηκε και η μιση Κυπρος και κινδυνευει και η υπολοιπη σημερα, αφου εχει παντου σε ολα τα ποστα Αιρετικους Οικουμενιστες.

Δεν μου λες εσυ γιατι δεν ηλεγξες αυτον τον Οικουμενιστη αρχιεπισκοπο Χρυσοστομο που αμνηστευσε γραπτα μεχρι και τους Χριστοκτονους Εβραιους; και εδω εσιωπας, ε;Και πιστευεις μετα οτι θα γλυτωσετε και εσυ και οι Σταυροβουνιωτες και ο Λεμεσου την οργη του Θεου; Γιατι κατεβηκες αποτειχιστικα στους δρομους παληοτερα μαζι με τον κ. Σηματη ενω σημερα αυτα τα θεωρεις σχισματικα;

Νουνη καλο και μαλακο μαξιλαρακι διαλεξατε ολοι σας εκει κατω και καλα περνατε με τις αμπελοφιλοφικες επαναπαυσεις σας. Μαχαιρα ΥΜΑΣ κατεδεται..».Τέταρτη ἀνταπάντησις τοῦ ὑπογράφωντος:

Η΄. «κ. Ὀδυσσέα μου καί πάλιν καλησπέρα σας.

Ἐπιτρέψετε μου νά δημοσιεύσω δημόσια τόν ἱδιωτικόν μας διάλογον, ὡς συνολική καί καταλεικτικήν ἀπάντησιν, οὔτως ὥστε νά σχηματίσωσι ἀντικειμενική ἄποψιν οἱ ἀναγνῶστες μας. Τά περί ΑΙΩΝΙΑΣ ἀσυγχώρητης κακοδοξίας μας, ποιός ἀκριβῶς σέ πληροφορεῖ: ὁ Μόνος πανυπερτέλειος Δικαιοκρίτης Θεάνθρωπος Χριστός μας, ἤ, ὁ Αντίδικος Διάβολος; Μέ συγχωρεῖτε, ἀλλά μᾶλλον εἶναι εὔλογον τό ἐρώτημα, δέν συμφωνεῖτε;

Καλήν Μετάνοια ἀδελφέ μου».Τά συμπεράσματα εἶναι ὅλα δικά σας!

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν