Translate

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, [ΒΙΝΤΕΟ] ΠΕΡΙ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Πρόκειται γιά τήν ἕκτην (6ην) δημόσια τηλεοπτική-τηλεφωνική παρέμβαση τοῦ θεολόγου κ. Παναγιώτη Π. Νούνη κατά τῶν πλανεμένων κακοδοξιῶν τοῦ Ἀφορισμένου καί Νεορθόδοξου θεολόγου κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη. Ὁ πρώην Εὐρωβουλευτής καί πρώην θεολόγος κ. Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης, ἀναντίρρητα ἔχει ἀφορισθεῖ, ἐπίσημα, ἀπό Κανονική Πενταμελή Συνοδική Ἐπιστροπή τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Δεῖτε ἐδῶ τόν Κανονικό Ἱεροσυνοδικόν Ἀφορισμόν τοῦ: «… Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ τόσο γιὰ τὶς κακοδοξίες, τὶς ἐσκεμμένες παρερμηνεῖες, τὸν χλευαστικὸ τρόπο ἀναφορᾶς στὴν πίστη, στὰ ἤθη καὶ στὶς παραδόσεις μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀήθη συμπεριφορά του ἀπέναντι σ΄ αὐτὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἐπιβάλλει σ΄ αὐτὸν τὴν ποινὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, τὴν ἀποκοπή του δηλαδὴ ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μέχρις ὅτου αὐτὸς ἀνανήψει, ἀποκηρύξει τὶς πλάνες καὶ τὶς κακοδοξίες του καὶ ζητήσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ…».

Λόγῳ τοῦ ἱστορικο-ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ καί πλέον ἀφορισμένος θεολόγος, δέν ἀνέχεται τήν ἀντίθετη καί τεκμηρειωμένη θεολογική ἤ και βιοηθική ἄποψη, καί λογοκρίνει επιτηδείως, μέ κραυγαλέο φασισμό πάντες σχεδόν τούς ἐνιστάμενους τηλεθεατές του πρόκειται νά σᾶς παραθέτουμεν δημόσια, γραπτῶς καί ἐκτενῶς, τίς προσωπικές ἐκτιμήσεις καί θεολογικές ἀντιρρήσεις τοῦ κ. Παναγιώτου Νούνη (Συνεργάτης ἱερῶν Μητροπόλεων καί Ἀρθογράφος τῆς Ἐφημερῖδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ») γιά τήν περιρρέουσα συστηματική καί μεθοδευμένη συμπλεγματικο-θεολογικήν κατάσταση στά κυπριακά Μ.Μ.Ε.

Δεῖτε ἐπίσης περί τοῦ Ἀφορισμοῦ: «Αφορισμός του Ανδρέα Πιτσιλλίδη από την Εκκλησία της Κύπρου»,
http://thriskeftika.blogspot.com.cy/2...

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ,
http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2...

Το παρασκήνιο του αφορισμού του Ανδρέα Πιτσιλλίδη
,
http://www.philenews.com/el-gr/top-st...

Ποινή αφορισμού στον Αντρέα Πιτσιλλίδη
,
http://www.sigmalive.com/simerini/new...

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
:
https://www.scribd.com/document/28345...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ: ΣΧΟΛΙΑΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ» ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


« (...) Κατ΄ ἀρχήν νά ἀναφέρω, ὅτι μᾶς εἶναι ἄκρως ἀδιανόητος, ἀνόητος καί ἰσχυρά κουτοπόνηρος ὁ πεπλανημένος τίτλος τῆς θεματολογίας «ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ στην Νηστεία πρίν τά Χριστούγεννα» διότι μᾶς παραπέμπωσι ξεκάθαρα σέ ἀντιπαραδοσιακές καί ἀντιησυχαστικές μεσσαιωνικές, εξάπαντος αἱρετίζουσες ἀντιλήψεις, πού ἐδράζωσι εἰς τόν κακόδοξον πυρήνα τοῦ Βαρλααμισμοῦ, σήμερα Νεοβαρλααμισμοῦ. Ἄν μερικοί κύπριοι Νεορθόδοξοι Νεοβαρλααμῖτες ἐζήλωσαν τήν κακόφημον δόξα τοῦ Οὐνίτου κακογέρου Αἱρεσιάρχου Βαρλαάμ τοῦ Καλαβροῦ, τοῦτο δέν θα περάσει ἀμαχητί. Ἐπίσης, ἐντελῶς συνοπτικά, δέν τιμά ποσῶς τόν σεβαστό Κληρικό π. Παρασκευά Ἀγάθωνος μαζί καί τόν ἀφορισμένον θεολόγον, ἡ ἀπό κοινοῦ ἀναγνώρισις τῆς ἐν Κολυμπαρίῳ Ληστρικῆς Συνόδου, ὡς δῆθεν «Μεγάλης» καί «Ἁγίας Συνόδου». ... Ἀναντίρρητα ἀγαπητέ μου κ. Ἀ. Πιτσιλλίδη, δέν ἦτο διόλου «αὐθαίρετος» ὁ θεολογικός συλλογισμός μας, πού ἀναιρεῖ ὁλοσχερῶς, τό ψευδο-μεγαλεῖον ἀλλά καί τήν ψευδο-ἁγιώτητα τῆς ληστοΣυνόδου τῆς Κρήτης. Θά τό ἀποδείξουμε εἰς τήν πορείαν τῶν γραφθέντων μας. Μᾶλλον, αὐθαίρετος καί ψευδῆς, ἦτο, εἶναι, καί παραμένει, ὁ συνολικός ἀθεολόγητος συλλογισμός τοῦ ἀφορισμένου τηλε-θεολόγου. Ποιά ἦτο ἡ «ὅλη Ὀρθοδοξία [πού] συνήχθην ἐν Συνόδῳ»; Ὅταν μόλις τά Τέσσερα ἅγια Ὀρθόδοξα καί Αὐτοκέφαλα ἰσχυρά Πατριαρχεία μποϋκόταραν τήν Ληστρική Σύνοδον τοῦ Κολυμπαρίου; Καί πῶς ἀκριβῶς αἰτιολογεῖτο, θεολογικῶς, ἡ ῥωμαλέα ἀντίστασις-ἀντίδρασις τῆς ἁγίας Σερβικῆς Ἐκκλησίας (Πέμπτον Πατριαρχεῖον) νά μή ὑπογράψωσι κατά Συνοδική πλειψηφίαν (δεκαεπτά! ἀπό τούς εἰκοσιτέσσερις Σέρβους Ἀρχιερεῖς) τά πασίγνωστα πλέον καί ἀμφιλεγόμενα ληστρικά κείμενα τῆς κακοΣυνόδου; Φαίνεται ὅμως, ὅτι τόσον ὁ κ. Ἀ. Π. ὅσον καί ὁ σεβαστός Κληρικός, ...» [Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ]

Δεῖτε το κείμενο μας ΕΔΩ:
https://docs.google.com/document/d/14...

ΕΔΩ:
https://docs.google.com/document/d/14...

ΕΔΩ
https://drive.google.com/file/d/0B-Ii...
 σε Docs, PDF kai Google Drive.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,
http://apologitikaa.blogspot.com.cy/

• ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ «ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΟΝ»,
https://theanthropologia.wordpress.com/

• Ἠλεκτρονικόν ταχυδρομεῖον: panagiotisnounis@gmail.com

• FACEBOOK:
https://web.facebook.com/panagiotisnouni