Translate

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ ΚΑΙ Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ ΚΑΙ Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


  • Δεῖτε παρακαλῶ καί κατεβάστε τό κείμενον ἀπό ἐδῶ, ἐδῶ καί ἐδῶ  σέ PDF, Docs Google Drive.

Κατ΄ ἀρχᾶς ἄς πάρουμεν ὡς ἀναντίῤῥητον δεδομένον, ὅτι ὁ κ. Παναγιώτης Τελεβάντος, ἔχει σέ ὅλα γιά ὅλα, ἀπόλυτον (!) δίκαιον. Ὅτι δηλαδή, ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης διδάσκει πράγματι, φοβερές αἱρέσεις καί κακόδοξες πλάνες, , ὅτι ὄντως «πολιτικοποιεῖ τά ἐκκλησιαστικά θέματα» καί μάλιστα νά συμφωνήσουμεν, καταχρηστικῶς, ὅτι τῷ ὄντι «παραπαίει» καί ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐβδομαδιαία Ἐφημερίδα ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Δεῖτε ὅμως, πρώτιστα, παρακαλῶ πολύ ἐδῶ τό «τελεβέντικον» ἄρθρον: «ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ Ο “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ”». Καί ἔπειτα μελετήστε τά πιό κάτω.

ΕΡΩΤΗΜΑ: ᾎραγέ ἔχωσι ἔτσι τά πράγματα; Ἤ μήπως πρόκειται ἐπί τοῦ συγκεκριμένου ζητήματος μία Τελεβάντικη ἤ ἔστω Προκρούστεια «ἀλήθεια»;

Θά μιλήσω ὅμως, ἄν μοῦ ἐπιτρέπεται τοῦτο, διά τον Πρωτοπρεσβύτερον π. Βασίλειον Β., διότι στά περί τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» δέν δύναμαι νά διατυπώσω ἀντικειμενικήν ἄποψιν διότι ἔχει ἕναν χρόνον σχεδόν, πού Χάριτι Κυρίου, εἶμαι ἐν ἐνεργείᾳ ὁ τελευταίος τῶν συνεργατῶν καί ὁ πλέον ἀσήμαντος ἀρθρογράφος του. Θερμές εὐχαριστίες ὡφείλω, δευτερογενῶς, στήν Συντακτική Ἐπιτροπή τοῦ «Ο.Τ.» διά τήν διόρθωση τήν ἐπιλογήν καί τήν δημοσιεύσιν τῶν διάφορων μελετῶν καί κειμένων μας. Ἀντικειμενικήν ἄποψη περί τοῦ «Ο.Τ.» δύνανται νά ἔχωσι, μόνον, ὅσοι καλοπροαίρετοι καί φιλότιμοι ἄνθρωποι, καλοί ἐρευνητές, καί οἱ σταθεροί ἀναγνῶστες του.

Εἰκάζω, ὅτι ὁ κ. Π. Τελεβάντος ὡς πρώην συνεργάτης καί ἀρθρογράφος τοῦ «Ο.Τ.» δέν δύναται νά διατυπώσει ἀντικειμενικήν ἄποψιν κατά ἤ ἐναντίον αὐτοῦ.

Προσθέστε στήν γνωσιολογικήν φαρέτρα σας: ὅτι κατά την περιόδον 2008-2012 μ.Χ. γέγονα προσωπικῶς, ἰδιαίτερος διαδικτυακός συνεργάτης καί στενός φίλος ἄν θέλετε, θερμός ἀναγνώστης καί μαθητευόμενος σχολιαγράφος τοῦ ἱστολογίου τοῦ θεολόγου κ. Παναγιώτη Τελεβάντου κατά την διάρκεια τῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν μου. Μερικές φορές μάλιστα, ὄχι σπάνια, συνομιλούσαμεν τακτικά περί Θεολογικῶν Ζητημάτων μέ βιντεοκλήσεις ἀπό τό SKYPE, ἤ καί συχνάκις μέ ἡλεκτρονικήν ἀλληλογραφίαν.

Βέβαια, μόλις ἄρχισα νά ὑποψιάζομαι κάποιαν ἀδιόρατην καί ὀρατήν αἰσθητήν ἀδικία πού διενεργεῖτο, κατά τοῦ πατρός Βασιλείου, ἀπαίτησα ἀπό τόν ἀδελφόν μας, χαρτίν καί καλαμάριν νά μάθω ποιές εἶναι οἱ ἀποδεικτικές θεολογικές ἐξηγήσεις, πού ἀντί νά τίς λάβω ἀπό τον δημόσιον κατήγορον καί πολύ-ἀγαπημένον πρώην φίλον μου, ἔλαβα μίαν ἄμεσον καί παράδοξον ἀπαξίωση καί ἀλγεινήν ἀπόῤῥιψην. Ἔκτοτε, κάπου στό 2012 ὁ κ. Π. Τελεβάντος μᾶς ἔκοψεν ἀπότομα, ὁριστικᾶ καί ἀμετάκλητα καί τήν καλημέρα ἐξ αἰτίας τῶν ἐπίμονων διερευνητικῶν ἐρωτημάτων μας περί τοῦ π. Β. Βολουδάκη.

Ὥς γνωστόν: ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης (συν)ἔγραψεν ἕνα ἀκόμη σημαντικώτατον βιβλίον μέ τίτλον: «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ». Στό ὁποῖον συμπεριλαμβάνονται σχεδόν τριάντα (30) σημαίνοντα καί πρωτότυπα  Θεολογικά κεφάλαια ἀπό τά ὁποία ἀναλύει, ποιμαντικῶς καί θεολογικῶς, τήν ὀρθόδοξη Ποιμαντική καί ἔλλογην Πολιτικήν, πλύν παραπαίουσαν καί σύγχρονην τραγελαφικήν πολιτικο-ποιμαντικήν πραγματικότητα πού διαβιοῦμεν σχεδόν ἅπαντες Κύπρο-Ἑλλάδα καί ἐξωτερικόν. [Δεῖτε ΕΔΩ].

Σημειῶστε παρακαλῶ πολύ: ὅτι ὁ ἀγαπητός Ἐκκλησιαστικός Συγγραφέας, ἐκκλησιαστικός ἀνταποκριτής καί θεολόγος κύριος Παναγιώτης Τελεβάντος ΔΕΝ ἔχει μέχρι στιγμῆς ἀνασκευάσει, ἤ ἔστω ἀναιρέσει, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΣ ἕναν καί ΜΟΝΟΝ κεφάλαιον ἐκ τῶν συνολικῶν τριάντα. Ἐπιμένει βέβαια, μέ ἀντιρρητικόν ζῆλον νά ἐτικεττοποιεῖ καί νά κατηγορεῖ, ἐκ τῆς ἀσφαλοῦς ἀμερικανικο-ὀνειρικῆς πραγματικότητάς του, μεθοδικά, ἀναπόδεικτα καί προφανῶς ἀδίκως, ἕναν σημαντικόν Ἑλλαδίτην καί Πνευματικόν Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Φυσικά καί πάλιν ὡς γνωστόν: στό συστηματικόν ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟΝ πετροβόλισμα, κατά τοῦ πατρός Βασιλείου Β., ἐνέχονται δυστυχῶς γνωστοί ἤ καί ἄγνωστοι ζηλόφθονοι Κληρικοί καί συνάδελφοι θεολόγοι τῶν Ἀθηνῶν καί ἀλλοῦ, πού ἐπηρεάζωσι κακεντρεχῶς, ὡς πληροφοριοδῶτες του τόν Νεοκύπριον θεολόγον κ. Π. Τελεβάντο καί ἄλλους ἀφελεῖς ἁπλοϊκοῦς πιστούς.

Μή ξεχνάτε αγαπητοί φίλοι/ες: ὅτι στήν εἰδικήν περίπτωση τῆς πολύχρονης κόντρας μεταξύ τοῦ πατρός Β. Βολουδάκη καί τοῦ θεολόγου κ. Π. Τελεβάντου, ὑφίστατο, μία μόλις πρόσφατη καταδικαστική ἀπόφασις ἀπό Ἑλλαδικόν Δικαστήριον περί τῆς «κατ΄ἐξακολούθησις συφαντικῆς δυσφημίσεως» κατά τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου ὑπό τοῦ κ. Τελεβάντου. [Δεῖτε ΕΔΩ]

Ὁ συμπατριώτης καί φίλτατος κυρ-Παναγιώτης Τελεβάντος, κατηγορεῖ (πλέον με τά δικαστικά δεδομένα «συκοφαντεῖ κατ΄ ἐξακολούθησιν») τόσον τόν «Ὀρθόδοξον Τύπον» ὅσον καί τόν π. Βασίλειον Βολουδάκη, ΑΝΕΥ τινῶν ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ἀποδείξεων. Προσωπικῶς, πολύ ἀμφιβάλλω ἄν ἔκανε ποτέ τόν φιλότιμον κόπον νά μελετήσει ἐξονυχιστικῶς τό εἰδικόν βαρυσήμαντον Ποιμαντικο-πολιτικόν ἐγχειρίδιον τοῦ π. Β. Β. Και ἐπειδή σχημάτισα (ὄχι αὐθαίρετα) τοῦτην τήν ἰσχυρά πεποίθηση κατά τοῦ Τελεβάντου, ἀπεφάσισα προσωπικῶς, κάποια παρελθοντικήν στιγμήν, νά μελετήσω δύο φορές μάλιστα τό ἐν λόγῳ σύγγραμμα γιά νά ψάξω νά βρῶ ἤ καί νά ἐντοπίσω τίς περίφημες κακόδοξες πλάνες καί αἱρέσεις τοῦ π. Β. Βολουδάκη.

Ἀπό την προσωπικήν μου ἐμπειρικήν καί ἀντικειμενικήν ἔρευνα, ΔΕΝ ἐντόπισα κάτι τό δογματικά μεμπτόν. Βέβαια δέν εἶμαι κανένας ἐπαγγελματίας καί εἰδικός ἐμπειρογνώμων περί τῆς Ὀρθοδόξου Δογματικῆς τῆς Ἐκκλησίας. Εἶμαι ὅμως, ἕνας ἁπλός «αἰῶνιος φοιτητής» καί μανικός ἐξερευνητής τῆς Ἱστορίας τῶν Δογμάτων. Μάλιστα ἐθαύμασα ἔτι περαιτέρον τήν ἰδιαίτερην ὀρθόδοξον δογματολογικήν συνείδησιν τοῦ πατρός Βασίλειου. Διδάχτηκα μάλιστα ἀπό αὐτό το ἐγχειρίδιον πάμπολλα πράγματα. Συνεπῶς καί ἐκ παραλλήλου, ἀντελήφθην δυστυχῶς, ὅτι ὁ κ. Π. Τ. κατηγορεῖ ἀδίκως τόν καλόν Ποιμένα.

Ἡ προσωπική μου ἔρευνα θεωρῶ, ὅτι εἶναι ἐν δυνάμει ἀντικειμενική, διότι, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἐγνώρισα προσωπικῶς τόν π. Βασίλειον Βολουδάκην (ἐνῷ ὁ Τελεβάντος, ἄν δέν ἀπατώμαι, τόν ἐγνώρισεν!). Δέν εἶμαι πνευματικόν παιδί τοῦ πατρός Βασίλειου. Ἐνῶ εἴμουν λ.χ. «πνευματικόν παιδί» καί μαθητής τοῦ Τελεβάντου. Οὔτε κἄν ἔτυχεν νά συναντήσω προσωπικά τά κατά σάρκαν ἤ καί πνευματικά παιδιά τοῦ π. Βασιλείου. Πολλῷ μᾶλλον ΔΕΝ συνδέομαι προσωπικά μέ κανέναν τους, ὥστε νά δέχομαι ἔμμεσα κάποιον φυσιολογικόν ἐπηρεασμόν. Ἀλλά ΟΥΤΕ κἄν εἶμαι ἐγεγγραμένος στήν Πολιτική Παράταξην «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» διότι διαχρονικά λόγῳ καταγωγῆς τοῦ κατά σάρκαν πατέρα μου, ἀπό την Πρῶτη Σερρῶν, ἐψήφιζον δυστηχῶς, ὡς ἄλογον πρόβατον, σταθερά τήν μασσωνίζουσα «χριστιανική Δεξιά» τήν καί «Νέα Δημοκρατίαν» τήν ὁποῖαν καί ὁ Τελεβάντος τοποθετεῖ ὅλως παραδόξως στο βαθύ ἀπυρόβλητον τῆς Πολιτικῆς Θεολογίας του.Τό Πολιτικο-ποιμαντικόν τομίδον τοῦ π. Βασίλειου Β. κυκλοφωρεῖ εὐρέως ἀνά τό παγκόσμιον. Διό καί παρακαλοῦμεν θερμά τούς εἰδικούς θεολόγους ἐρευνητάς, ἁπλοῦς πιστούς, ἤ καί ἄλλους κατηρτισμένους θεολογικά ἤ καί δογματολογικά Κληρικούς, πού πιθανόν νά θεωροῦν ἤ καί ὄχι ὡς πλανημένον Ποιμένα τον π. Β. Βολουδάκην, μερικοί ἴσως ἐπηρεασμένοι, προφανῶς, ἀπό βαθειάν προπαγανδιστικήν προκατάληψιν, ὅπως μᾶς ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ γραπτῶς, μίαν προς μίαν, τίς ὅποιες θεολογικές πλάνες του, διότι, δέν ἔχουμεν καμμίαν ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην στην μᾶλλον ῥηχήν καί συσκοτισμένην θεολογικήν συνείδηση και ἡμιμαθήν παιδείαν μας.

Κοντολογίς, κατά τήν ἰδικήν μας μή ἀλάθητον ἄποψιν τό ζητούμενον εἶναι κάπου ἀλλοῦ: ᾆραγέ ὄντως ὁ π. Βασίλειος «πολιτικοποιεῖ τά Ἐκκλησιαστικά ζητήματα» καί ἔχει δίκαιον ὁ δημόσια κατήγωρός του κ. Π. Τελεβάντος, ἤ μήπως ὁ π. Βασίλειος θεολογικοποιεῖ ἤ ἄν θέλετε ἐκκλησιοποιεῖ, ἐξάπαντως ἀπλανῶς καί ὀρθοδόξως, τά σύγχρονα Πολιτικά καί Ἐκκλησιαστικά Ζητήματα; Οἱ Ἐκκλησιαστικοί Ἱστορικοί τοῦ μακρινοῦ μέλλοντος, θά κρίνωσι ἀμείλικτα, καί τούς δύο ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες.

Τό μόνον σίγουρον ἀπό την ἰδικήν μας ὀπτική, εἶναι ὅτι ὁ π. Β. Β. Λ[λ]ογικοποιεῖ τά Πολιτικά Ζητήματα, καί μόνον ἕνας παράλογος ἤ και βαρειά ψυχοπαθῆς ἄνθρωπος, δύναται νά τόν κατηγορήσει διά τινά πολιτικοποίησιν τῶν Θεολογικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Ζητημάτων.

 Ὡστόσον στό διά ταύτα, ἔχει μεγάλο δικαίον ὁ καλός Καθηγητής μας καί Δογματολόγος κύριος Χρυσόστομος Σταμούλης ὅταν διδάσκει: «ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀπό την φύση Της Πολιτική»!

[Δεῖτε ΕΔΩ ἀπό την ἀρχή μέχρι καί τό 4ον λεπτόν,  διότι, μετά ἀπό το τέταρτον ἄντε τό πολύ καί τό πέμπτον λεπτόν, δέν ἐγγυώμεθα διόλου ἀπό τίς προσωπικές θεολογικές ἀπόψεις του, τήν πνευματική σας ὑγείαν, ἄν καί σέ ἀρκετά θεολογικά σημεία μποροῦμε ἄνετα να συμφωνήσουμεν. Ἡ κύρια ὅμως διαφωνία μας με τον ἀγαπημένο Καθηγητήν μας, ἐστιάζει κυρίως, στήν ἀντιευαγγελικήν θεσμοθέτηση καί εἰσαγωγήν τῶν ἀμειγῶς Μωαμεθανικῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μας πράγμα πού συνιστά, πρακτικῶς, μείζωνα ἀκαδημαϊκόν καί ἰδιότυπον ξεπεσμόν, δηλ. ἑτερόθρησκον ἤ αἱρετικόν Συγκρητισμόν].

Μέ τόν Νεορθόδοξον Καθηγητήν κ. Χ. Σταμούλη ἄν καί ἔχουμε πάμπολλες διαφωνίες, ἐννοεῖται σέ ἀρκετά θεολογικά ζητήματα, στό παρόν θεολογικο-πολιτικόν σημεῖον του συμφωνοῦμεν. Λογικῶς τώρα, γιατί ᾆραγέ νά κατηγορεῖται ΜΟΝΟΝ ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης πού διατυπώνει Ποιμαντικήν πολιτικήν;

Προφανῶς καί πάλιν, γιά τήν πιό πάνω συγκεκριμένη  δογματολογικήν ἄποψιν τοῦ καθηγητοῦ τῆς Δογματικῆς κ. Χ. Σταμούλη θά πρέπει μᾶλλον νά τόν κράξωσι πᾶντες οἱ «ὀρθόδοξοι ἀντιοικουμενιστές» πρῶτος καί καλύτερος ὁ «ἀπολίτικ» Τελεβάντος. Σύμφωνοι; Τώρα ἄν παραπαίει ὁ π. Βασίλειος Β., ὁ δογματολόγος κ. Χ. Σταμούλης, ἡ Ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία πού ἀσκεῖ διαχρονικῶς Πολιτικήν, τοῦτο τί ἀκριβῶς νά σημαίνει; Ὅτι ὁ κ. Π. Τελεβάντος, δέν παραπαίει, διότι εἶναι ὁ «Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας»; Συμπερασματικῶς καί ἐν κατακλείδι, ἄν λοιπόν παραπαίουν, ὅλοι αὐτοί, ἐξάπαντος μέσα σ΄ ὅλους αὐτούς σαφέστατα καί ἐμεῖς τά μαθητούδια των, παραπαίει ἤ ὄχι, μαζί μας καί ὁ πολύς  Π. Τελεβάντος. Ἐσεῖς τί λέτε; Διότι τοῦτο ἔχει ἰδιαίτερην σημασία γιά ἐμᾶς διότι εἴμεθα τρομερά εὐαίσθητοι στίς ψυχωτικές Ἀμερικανιές.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος ΘεολογῶνὙγ. Ἵνα μή κατηγορηθῶ, καί πάλιν βεβιασμένα καί συντεταγμένα ἀπό διάφορους εὐσεβοφανεῖς «ἀντιοικουμενιστικούς» κυρίως κύκλους, πού καραδοκῶσι νά δυσφημίσωσιν πᾶν ἀδελφόν τους, ὅπως λ.χ. διά τήν παρελθοῦσα συμπαράσταση μου στήν θεολογική προσέγγιση τοῦ πατρός Βασίλειου Βολουδάκη γιά τήν σημαντική γραπτήν καί ἀντιρρητικήν διαφωνία του σε εἰδικόν Ἐσχατολογικόν Ζήτημα κατά τοῦ Ἁγίου Πατρός Παϊσίου, προσκομίζω μαζί με τοῦτην τήν γραπτή κριτικήν στάση μας καί τά ἐπόμενα γραπτά μας: «Περί τῶν Βιομετρικῶν Ταυτοτήτων» κ.ο.κ. πού ἀκόμη καίγει καί προβληματίζει πολλούς/ές.

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ-ΤΣΙΠ[Ρ]ΑΚΙΑ-ΚΑΡΤΟΥΛΕΣ κ.λπ.

1ον. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΞΗ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ). http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_1.html

2ον. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΙΒΕΛΛΟΣ.
3ον. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΜΕΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ.


4ον. Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ.


5ον. ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΔΟΞΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/03/blog-post_36.html

6ον. [ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ] Βασίλειος Ε. Βολουδάκης (Πρωτοπρεσβύτερος): Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 666 ΚΑΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. Ἐκδόσεις: ΥΠΑΚΟΗ, Γ΄ Ἔκδοση-ἐπηυξημένη, Ἀθήνα 1997, σσ. 128. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/03/666-1997-128.html

7ον. Ο ΚΑΚΟΔΟΞΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/03/blog-post_49.html

8ον. ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΕΦΙΠ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ.


9ον. MIA ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΕΦΙΠ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ.


10ον. ΤΡΙΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΕΦΙΠ κ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΝ.