Translate

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΩΝ»; ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ;
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΩΝ»; ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ;
Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
Ἀντιγράφω ἀγαπητοί φίλοι/ες ἕνα ἀπόσπασμα πού μᾶς κέντρισε τό ἐνδιαφέρον:«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ασθενείς. Μόνο που δεν πρέπει να τους συγχέει κανείς με οποιονδήποτε άλλο ασθενή βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση. Ένας ασθενής μπορεί να ξυπνήσει από το κώμα, όχι, όμως και ένας εγκεφαλικά νεκρός ασθενής. Ένας εγκεφαλικά νεκρός ασθενής δεν θα επανέλθει ποτέ στην πρότερη κατάσταση του, όμως, από την άλλη δεν είναι και ακριβώς… νεκρός.» [Δεῖτε ΕΔΩ]Βάσιν τῶν πιό ἐπάνω ὁλιγοστῶν γραμμάτων, προκύπτωσι μερικά βιοηθικά, βιοφιλοσοφικά καί βιοθεολογικά ἐρωτήματα, ὅπως:


(
1) Ἀφοῦ πρόκειται περί ἀσθενῶν («ἐγκεφαλικᾶ νεκροί»): γιά ποῖον λόγον ἡ Ἰατρική Κοινότητα βιάζεται τόσον πολύ, νά ὑφαρπάσει, ἔμμεσα ἤ ἄμεσα, τήν συναίνεση τῶν συγγενών τοῦ βαρειά ἀσθενοῦς γιά νά τόν ἀποσυνδέσουν, ἄμεσα, ἀπό τά μηχανήματα μέ τό πρόσχημα τῆς «εἰκαζόμενης συναίνεσις» περί τῆς «δωρεᾶς ὀργάνων»; Εἰκάζεται ἡ συναίνεσις τοῦ ἀσθενοῦς; Καί γιατί; Πρόκειται ὄντως γιά «δωρεά» ἤ γιά ὀργανωμένη «ταρίχευση» εἰς τό ὄνομα μίας ἀδιόρατης εὐθανασίας;


(
2) Ἡ ζωή τοῦ βαρειά ἀσθενοῦς: γιατί νά ἔρχεται σέ δεύτερη μοίρα, συγκριτικά, μέ τους ἀναμένωντες ἕνα μόσχευμα στήν μακρά παγκόσμιον λίστα τῶν Μεταμοσχεύσεων; Ὁ ἀναμένων τήν μεταμόσχευση, ἔχει ὑπέρτατα δικαιώματα στήν ζωή ἀπό ἐκείνα τοῦ «εγκεφαλικά νεκροῦ»; Ποιός ἀποφασίζει τελικά, γιά τήν ζωή ἤ τόν θάνατο, τοῦ πρώτου ἤ καί τοῦ δευτέρου; Ἡ ἐπιστημονική ἰατρική κοινότης καί γιατί; Ἡ Πολιτεία με ἄδικους Νόμους, καί γιατί; Ἡ Νομική Ὑπηρεσία; Τά νοσοκομεία; Οἱ Βουλευτές; Οἱ Τηλεθεολόγοι; Οἱ Φιλόσοφοι; Οἱ Ψυχολόγοι; Οἱ συγγενείς τοῦ «νεκροῦ»; Συνδιασμός τῶν διάφορων παραγόντων; Ποιός, ποιοί καί διά ποῖον ἀκριβῶς λόγον, ἀποφασίζωσι, γιά τήν καινοφανή «θανατική ποινή»;


(
3) Τό ἐνδεχόμενο (ἕναν στό τρισεκατομμύριον) τῆς θαυμαστῆς παρέμβασις («νεκρανάστασις») ἐπί  τοῦ «ἐγκεφαλικά νεκροῦ»: ᾆραγέ, γιατί νά ἀποκλείεται ἀπόλυτα καί ὁλοσχερῶς, ἀπό τήν ἐπιστημονική ἰατρική κοινότητα, ἐνῷ (ἐπι-)συμβαίνουν τόσα καί τόσα «μεταφυσικά» καί παράδοξα, ἀνεξήγητα ἀπό τήν κοινή λογικήν, γεγονότα, στά ὁποία οἱ ἰατροί ΔΕΝ δύνανται ποσῶς νά ἀποφανθῶσι ἐπιστημονικῶς;


(
4) ᾎραγέ, δέν εἶναι σημαίνων ἐπιστημονικός δογματισμός, ἡ ἀπόλυτη βεβαιότης, ὅτι ὁ «ἐγκεφαλικά νεκρός» δέν ἐπιστρέφει; Ἄν διατηρούσαν πᾶντες τούς «ἐγκεφαλικά νεκρούς» γιά μία μεγάλη περίοδο στήν Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) πιθανόν καί νά τό μαθαίναμε, πειραματικά, παρατηριασιακά καί ἐμπειρικά. Ἔλα ὅμως, πού γιά κυρίως λόγῳ οἰκονομικῶν συμφερόντων, βιαζώμεθα ὡς Κοινωνία, τόσο πολύ, γιά νά τόν ἀποκαθηλώσουμε, καί ἄρον-ἄρον νά τόν «ταριχεύσουμε» («ἡρωοποιήσουμε») διά τῆς ἔμμεσης εὐθανασίας, ὑποκλέπτωντας ἔτσι, τήν Ἐλεύθερη Βούλησιν τοῦ ἀσθενοῦς...!


(
5) Πῶς μποροῦν οἱ Χριστιανοί ἰατροί, νά ἀπορίπτωσι, μέ ἐλαφρά τῇ καρδίᾳ τήν θείαν παρέμβασιν καί τήν πρόσβαση στο Μυστήριον Θαύμα; Πῶς δύνανται νά στεροῦν, ἄκρως ὀρθολογιστικά, την Ἀναστάσιμον Ἐλπίδα τῶν συγγενών; Τουλάχιστον, ἀναφέρομαι γιά Χριστιανούς, πού ὑποτείθεται, ὅτι πιστεύωσι στόν Ἀναστάντα Θεάνθρωπον!... Ὄντως, ὅλοι αὐτοί πιστεύωσι  στήν Τελική Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν ΣΩ-ΜΑ-ΤΩΝ; Στά ἐπίγεια θεολογικά θαύματα; Προφανῶς ΟΧΙ! Διότι ἀντικατέστησαν τόν Ἀναστάντα Θεάνθρωπον μέ τήν τρεπτή καί νενεκρωμένη Οὐμανιστική «θεότητα τῆς Ἐπιστήμης»!...(6) Πράγματι ἀληθεύουν, ὅσοι ἐκφράζωσι τήν δῆθεν «ἐπιστημονική» ἄποψη, ὅτι ὁ «εγκεφαλικά νεκρός» δέν ἐπιστρέφει; Καί ἄν ἐπιστρέφει, πῶς ἀκριβῶς θά τό ἐπιβεβαιώσουμε, ἀφοῦ τόν «κανιβαλίζουμε» βιαστικῶς; Ἤ μήπως πρόκειται διά στυγνήν, διεθνοῦς ἐμβέλειας, σατανικήν προπαγάνδα; Τό παράδοξον βέβαια, ἐστιάζει στήν σημαίνουσα ΑΠΟΚΡΥΨΗ πολλαπλῶν ἔγκυρων ἐπιστημονικῶν πληροφοριῶν γιά τά ἀκριβῶς ἀντίθετα. Ὅτι δηλαδή, ὁ «ἐγκεφαλικά νεκρός» δέν εἶναι πραγματικός θάνατος, ἀλλά νεοφανῆς ἤ ἐπιστημονικοφανῆς νεολογισμός. Και ὅτι ὁ «ἐγκεφαλικά νεκρός» ἐν τέλει ὑφίστατο ἀνεξήγητον «νεκρανάσταση»!...Παραδείγματος χάρη:(α΄) «Ο Δρ Byrne λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει συγκεντρώσει πληροφορίες που αφορούν πολυάριθμες περιπτώσεις όπου οι ασθενείς που φέρονται ως εγκεφαλικά νεκροί έχουν «επιστρέψει από τους νεκρούς.» Ο λόγος είναι, λέει ο Byrne, ότι “ο εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι ποτέ πραγματικός θάνατος.”» (ΑΡΘΡΟ: Γιατρός μιλάει για «εγκεφαλικά νεκρό» άνθρωπο που σώθηκε από τη συγκομιδή οργάνων – «ο θάνατος του εγκεφάλου δεν είναι θάνατος»).(β΄) «… Δεκαεννιά ημέρες μετά, οι γιατροί συμβούλεψαν τους απελπισμένους γονείς της να την αφήσουν να «φύγει», κλείνοντας το μηχάνημα υποστήριξης. Και αυτό γιατί η 22χρονη κηρύχθηκε από τους γιατρούς «εγκεφαλικά νεκρή, χωρίς ελπίδες ανάκαμψης».   Μάλιστα, η μητέρα της τράβηξε μια φωτογραφία με την κόρη της ενώ ετοιμαζόταν να της πει το τελευταίο «αντίο». Ως εκ θαύματος όμως, λίγο πριν οι γιατροί αποσυνδέσουν τη Σαμ από το μηχάνημα, εκείνη κούνησε το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού της! Αμέσως οι γιατροί ανέβαλαν την αποσύνδεση και αποφάσισαν να τη διατηρήσουν σε τεχνητό κώμα… Οι γιατροί είναι σε σοκ. Ειδικευμένοι χειρουργοί, νοσοκόμοι και αστυνομικοί κοιτούν τη Σαμ τώρα και μένουν με το στόμα ανοιχτό…» (ΑΡΘΡΟ: Απίστευτο: Εγκεφαλικά νεκρή κοπέλα κούνησε το δάχτυλό της λίγο πριν την αποσυνδέσουν. Δεν το έκαναν και εκείνη ανένηψε!).(γ΄) «Ήταν το Μάρτιο του 2008 όταν ο Zack Dunlap υπέστη πολλαπλά κατάγματα και σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι  αφού είχε εμπλακεί σε ένα ατύχημα, στο οποίο έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου που οδηγούσε. Στο νοσοκομείο οι γιατροί διέγνωσαν τον νεαρό αποθηκάριο ως «εγκεφαλικά νεκρό». Οι αξιωματούχοι της Οκλαχόμα ενημερώθηκαν ότι ο Ζακ ήταν νομικά νεκρός και ότι τα όργανα του επρόκειτο να αφαιρεθούν…» (ΑΡΘΡΟ:  Ξύπνησε από το κώμα λίγο πριν του πάρουν τα όργανα).


(δ΄) «Οι γιατροί στο Tomball Regional Medical Centre στο Χιούστον είχαν δώσει εντολή να βγάλουν τον 27χρονο από το μηχάνημα υποστήριξης ζωής. Το είχαν δεχτεί η πρώην σύζυγός του 59χρονου και ο άλλος τους γιος, ενώ είχε ειδοποιηθεί και μια οργάνωση δωρεάς οργάνων από το νοσοκομείο. "Προχωρούσαν πολύ γρήγορα. Το νοσοκομείο, οι νοσοκόμες, οι γιατροί. Ήξερα ότι αν είχα 3 ή 4 ώρες εκείνο το βράδυ θα ήξερα αν ο George ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Στη διάρκεια αυτών των ωρών μου έσφιξε το χέρι 3 ή 4 φορές" είχε δηλώσει ο 59χρονος.» (ΑΡΘΡΟ: "Ανάστησε" τον εγκεφαλικά νεκρό γιο του απειλώντας με όπλο τους γιατρούς).


(ε΄) «…Δέν επέτρεψαν στή μητέρα νά παρευρίσκεται, μόνο στόν κουνιάδο της, στόν οποίο μάλιστα είπαν ότι όλα ήταν κατεστραμμένα σάν νά είχε πέσει βόμβα στόν εγκέφαλό του (!), ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Παρασκευή βράδυ, 7 μέρες από το δυστύχημα, τα τέστ εγκεφαλικού θανάτου ήταν θετικά. Η εφημερεύουσα γιατρός τους είπε νά πάρουν κουράγιο, τουλάχιστον είχαν άλλο ένα παιδί, δυστυχώς ο Απόστολος έσβηνε, μόνο η καρδιά του κτυπούσε! Η μάνα του παιδιού μέ αβάσταχτο πόνο παρακαλούσε τον Κύριο νά αναστήσει το παιδί της, όπως ανέστησε το Λάζαρο. 'Ενιωσε μέσα της μιά φωνή, μιά πληροφορία εσωτερική, νά μην απελπίζεται, όσο ανάπνεε ο Απόστολος…. Ο εγκεφαλικά νεκρός, ανέλπιστα γιά τα ιατρικά δεδομένα, άρχισε νά συνέρχεται! Τά τέστ εγκεφαλικού θανάτου ήταν αρνητικά πλέον. Ξημερώματα εκείνης της μέρας μιά άλλη θεία του είδε στόν ύπνο της πως της τηλεφωνούσε μιά άγνωστη γυναίκα γιά νά της πεί ότι ο Απόστολος ξύπνησε. Ποιά είσαι εσύ, τη ρώτησε. "Είμαι η αγία Γλυκερία" αποκρίθηκε. Η Αγία γιορτάζει στις 13 Μαΐου!» (ΑΡΘΡΟ: 'Ενας νέος εγκεφαλικά νεκρός ανέζησε).Τό καταλεικτικόν βιοηθικόν καί βιοθεολογικόν, ἐξάπαντος ὀντολογικόν ἐρώτημα εἶναι ἁπλόν: Πιστεύουμεν ἤ ὄχι, στήν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν σωμάτων, ἔστω καί ἐκείνων τῶν λεγομένων «ἐγκεφαλικά νεκρῶν»; Πιστεύουμε ἤ ὄχι, στην Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, τοῦ τῷ Ὤντι Κυρίου τῆς Ζωῆς καί τοῦ θανάτου; Διαλέγουμε και παίρνουμε…


Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν