Translate

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, [ΒΙΝΤΕΟ] ΠΕΡΙ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣΩΝΙΣΜΟΥΕ΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. Α. ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ (ΠΕΡΙ ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΥ)   

Πρόκειται γιά τήν πέμπτην (5ην) δημόσια τηλεοπτική-τηλεφωνική παρέμβαση τοῦ θεολόγου κ. Παναγιώτη Π. Νούνη κατά τῶν πλανεμένων κακοδοξιῶν τοῦ Ἀφορισμένου καί Νεορθόδοξου θεολόγου κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη. Ὁ πρώην Εὐρωβουλευτής καί πρώην θεολόγος κ. Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης, ἀναντίρρητα ἔχει ἀφορισθεῖ, ἐπίσημα, ἀπό Κανονική Πενταμελή Συνοδική Ἐπιστροπή τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Δεῖτε ἐδῶ τόν Κανονικό Ἱεροσυνοδικόν Ἀφορισμόν τοῦ: «… Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ τόσο γιὰ τὶς κακοδοξίες, τὶς ἐσκεμμένες παρερμηνεῖες, τὸν χλευαστικὸ τρόπο ἀναφορᾶς στὴν πίστη, στὰ ἤθη καὶ στὶς παραδόσεις μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀήθη συμπεριφορά του ἀπέναντι σ΄ αὐτὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἐπιβάλλει σ΄ αὐτὸν τὴν ποινὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, τὴν ἀποκοπή του δηλαδὴ ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μέχρις ὅτου αὐτὸς ἀνανήψει, ἀποκηρύξει τὶς πλάνες καὶ τὶς κακοδοξίες του καὶ ζητήσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ…». Λόγῳ τοῦ ἱστορικο-ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ καί πλέον ἀφορισμένος θεολόγος, δέν ἀνέχεται τήν ἀντίθετη καί τεκμηρειωμένη θεολογική ἤ και βιοηθική ἄποψη, καί λογοκρίνει επιτηδείως, μέ κραυγαλέο φασισμό πάντες σχεδόν τούς ἐνιστάμενους τηλεθεατές του πρόκειται νά σᾶς παραθέτουμεν δημόσια, γραπτῶς καί ἐκτενῶς, τίς προσωπικές ἐκτιμήσεις καί θεολογικές ἀντιρρήσεις τοῦ κ. Παναγιώτου Νούνη (Συνεργάτης ἱερῶν Μητροπόλεων καί Ἀρθογράφος τῆς Ἐφημερῖδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ») γιά τήν περιρρέουσα συστηματική καί μεθοδευμένη συμπλεγματικο-θεολογικήν κατάσταση στά κυπριακά Μ.Μ.Ε.

Δεῖτε ἐπίσης περί τοῦ Ἀφορισμοῦ: «Αφορισμός του Ανδρέα Πιτσιλλίδη από την Εκκλησία της Κύπρου»,
http://thriskeftika.blogspot.com.cy/2...

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ,
http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2...

Το παρασκήνιο του αφορισμού του Ανδρέα Πιτσιλλίδη
,
http://www.philenews.com/el-gr/top-st...

Ποινή αφορισμού στον Αντρέα Πιτσιλλίδη
,
http://www.sigmalive.com/simerini/new...

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
:
https://www.scribd.com/document/28345...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ» ΠΕΡΙ ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΥ
« (...) Μία σημαίνουσα σημαντική διάστασις τοῦ ὅλου ζητήματος τοῦ Τεκτονισμοῦ, γιά ὅσους ἀναντίρρητα ἐπιθυμῶσι νά εἶναι μέχρι μυελῶν τῶν ὀστέων τους ἀκραιφνῶς νόρμαλ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἶναι: ᾆραγέ ποία νά εἶναι ἡ ΕΠΙΣΗΜΗ ἄποψις, θέσις, διακήρυξις, διδασκαλία, περί τοῦ Μασσωνισμοῦ; Μόλις ἐπιλυθεῖ τοῦτο τό σημαίνων ζήτημα, ὅλα τά ἄλλα, τά δευτερεύοντα κατά την γνώμη μας, παίρνωσι την προκαθορισμένη ἔλλογη θεολογική πορεία τους καί ξακαθαρίζει ὁλοσχερῶς τό ἀποκρυφιστικόν σκιερόν τοπίο. Συναφῶς, ἡ δική μου τηλεφωνική παρέμβασις, ἐπιθυμοῦσε νά ἀποσαφηνίζει, συγκριτικῶς, καί τήν ἀνάλογη ἐπίσημη ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ τοποθέτηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οὔτως ὥστε νά πάψωσι οἱ ἀνοητολογοῦντες φιλομασσωνιστές και σατανιστές Μασσώνοι, νά ἰσχυρίζονται, τά κλασικά ἄλλαλα και μπάλαλα λ.χ. τά περιώνυμα περί  τῶν δῆθεν προκαταλήψεων. Τόσον ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὅσον καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὁμοφρονοῦν διαχρονικῶς, στην ἴδια ἀκριβῶς Ἐκκλησιαστική πρᾶξιν και θέσιν: τοῦ ἀσυμβίβαστοῦ ταῆς ἰδιότητος τοῦ Χριστιανοῦ, με ἐκείνην τοῦ Μασσώνου. Τελεία και παύλα, διότι ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία ξεκαθαρίζει ἀπό αἰώνων τήν ῥωμαλέα στάση της κατά τῶν Γνωστικῶν (=Μασσώνοι) ψευδο-χριστιανῶν. Ἡ Συνοδική ἀπόφανσις «κατά τοῦ Μασσωνισμοῦ», τήν ὁποῖαν ἀνέγνωσα εἰς τήν τηλεοπτικήν παρέμβασιν μας, ἐρείδεται σέ ἐπίσημον ἀντιτεκτονικόν ἀνακοινωθέν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Τό ἐξ Ἑλλάδος Συνοδικόν τελεσίδικον ἀπόσπασμα ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος... ἐπιληφθεῖσα τῆς... ἐξετάσεως τῆς Μασονίας, τοῦ διεθνοῦς τούτου μυστικοῦ ὀργανισμοῦ,... κατέληξε ὁμοφώνως εἰς τά ἑπόμενα... συμπεράσματα: Ἡ Μασονία δέν εἶναι ἁπλή τίς φιλανθρωπική ἕνωσις ἤ φιλοσοφική Σχολή, ἀλλ' ἀποτελεῖ μυσταγωγικόν σύστημα, ὅπερ ὑπομιμνήσκει τάς παλαιᾶς ἐθνικᾶς μυστηριακᾶς θρησκείας ἤ λατρείας... Ἀποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή, ὅλως διάφορος... καί ξένη τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας...» Μέ ἐρωτά ὁ ἀθεόφοβος θολο-θεολόγος, «ἔχετε ἀποδεικτικά στοιχεία γι΄αὐτά πού λέτε;»! (...)» [ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ]

ΠΗΓΗ:
http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2...

• ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ «ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΟΝ»,
https://theanthropologia.wordpress.com/

Ἠλεκτρονικόν ταχυδρομεῖον: panagiotisnounis@gmail.com

FACEBOOK:
https://web.facebook.com/panagiotisnouni

• ΣΚΑΪΠ (SKYPE): nimfwn2